Jussi Halla-ahon alkuperäinen esipuhe: Mitä on totaalinen sota?

Sivustolle on arkistoitu Seppo Lehdon ja Klaus von Grewendorpin (os. Juutilainen) internetissä ja postituslistoilla liikkunutta kirjeenvaihtoa, julkilausumia ja lehdistötiedotteita pääasiassa vuosilta 1999-2004. Tämän johdannon tarkoitus on selvittää asiaan vihkiytymättömälle lukijalle, mistä on kysymys.

Kuka on Seppo Lehto?

Lehto on yhteiskunnallinen vaikuttaja Tampereelta. Hän on Suur-Suomi ry:n perustaja, puheenjohtaja ja tiettävästi ainoa jäsen. Lehdon vaatimuslistalla ovat jo puolentoista vuosikymmenen ajan olleet:

a) Karjalan palauttaminen, Itä-Karjalan liittäminen Suomeen ja sotakorvausten perintä Moskovan kansanmurhahallinnolta.

b) Venäjän federaation tuhoaminen ja sen alueiden luovutus niiden oikeille omistajille.

c) Neekereiden ja marokkolaisten poistaminen Suomesta, tarvittaessa metsäteollisuuden keinoin.

d) Kansakunnan lisääntyminen Laatokan ja Äänisen rantojen asuttamiseksi. Lisääntymisen tiellä on erilaisten homo-, lesbo- ja ruotsalaisjärjestöjen epäkansallinen toiminta.

e) Ryssäläisten tahojen kurkuttaminen. Ryssäläisiä tahoja on kaikkialla, varsinkin tiedotusvälineissä ja valtion instansseissa.

Kuka on Klaus von Grewendorp?

Klasu on vaikeammin määriteltävä tapaus. Hän on ensinnäkin Suomen germaanien (eli indogermaanien) ja monarkistien edusmies. Ihmiskunnan historia ja maailmanpolitiikka redusoituvat germaanien ikuiseen taisteluun vihollisia vastaan. Germaanit ovat alunperin lähtöisin Aldebaranin aurinkokunnasta, mistä he saapuivat Maapallolle perustamaan muinaista Atlantista. Vedenpaisumuksen jälkeen germaanit ylivertaisine älyllisine ja fyysisine ominaisuuksineen levisivät koko maailmaan kylvämään korkeakulttuuria.

Germaanien vihollisia ovat suomalaisugrit (eli ugri-udmurtit) sekä slaavit. Molemmat, germaaneista poiketen, polveutuvat apinoista ja ovat kommunisteja, jotka vaativat kansantalouden kansallistamista ja germaanien alistamista. Ugri-udmurttien äänitorvi Suomessa on kansallismielinen kansalaisjärjestö Suomen Sisu ry.

Henkilön ugrius, germaanius tai slaavilaisuus määritellään periaatteessa tiukkojen geneettisten kriteerien mukaan, mutta käytännössä kuka tahansa paljastuu ugriksi tai slaaviksi olemalla Klasun kanssa eri mieltä mistä hyvänsä.

Taistelussaan germaanien kunnian puolesta Klasulla on useita yhteistyökumppaneita, joista tärkeimpiä ovat Kuuhun sodan jälkeen perustettu kansallissosialistinen tukikohta Valhalla sekä Monacon ruhtinaskunta, jonka prinsessoihin Klasulla on lämpimät suhteet. Klasu työskentelee myös lukuisissa salaisissa projekteissa eri tiedustelupalvelujen kanssa.

Klasun oikea sukunimi on von Grewendorp, mutta ugri-udmurttien miehittämä maistraatti kieltäytyy rekisteröimästä sitä ja väittää Klasun olevan nimeltään Juutilainen. Klasu taistelee pakkougrilaistamista vastaan tällä hetkellä Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa sekä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa.

Miten Lehto ja Klasu liittyvät yhteen?

Substanssipuolella Lehto ja Klasu ovat ulkopuolisen silmissä varsin yksimielisiä. Kummankin vihollinen on Venäjä ja Venäjää mielistelevät tahot. Silti Lehdon pahin vihollinen on Klasu, ja Klasun pahin vihollinen on Lehto. Sivuston sisältämä materiaali kartoittaakin pääasiassa heidän keskinäistä vääntöään.

Syitä vihanpitoon ei tarkasti tunneta. Laajimmalle levinneen näkemyksen mukaan Klasu vuonna keppi ja kivi jätti Lehdon, silloisen kaverinsa, pulaan, kun tämä ajautui Tampereen Venäläisen Klubin tilaisuudessa käsirysyyn ryssäläisten tahojen kanssa. Lopullisen totuuden tietävät kuitenkin vain herrat itse, eikä kumpikaan ole ollut halukas valot

tamaan asiaa uskottavalla tavalla.

Erikseen on mainittava, että Klasu noudattaa taistelussaan Lehtoa ja muita vihollisia vastaan eräänlaista paasikiviläisen ulkopolitiikan negaatiota: hänellä ei ole pysyviä etuja, vain pysyviä vihollisia. Jos vihollinen kannattaa jotakin, Klasu vastustaa sitä. Ja päinvastoin.

Vaikka Lehto ja Klasu vihaavat toisiaan, he ymmärtävät toisiaan, toisin kuin suurin osa ympäröivästä maailmasta. He hyväksyvät yhteisesti pelin säännöt. Taistelu on siten raakaa mutta reilua. Sekä Lehto että Klasu tietävät, että pohjimmiltaan kaikessa on kyse seksistä. Lehdon ryssäläisyys tiivistyy Klasun mielessä siihen, että Lehto on pedofiili ja strippari sekä myöntänyt olleensa yhdynnässä kultaiseen noutajaan. Klasun ryssäläisyys taas kiteytyy Lehdon näkemysten mukaan siihen, että Klasu harrastaa yhdyntojä metsän eläinten sekä pumpattavan gummi-barbaran kanssa. Mitään valmista tästä ei tule, mutta molemmat herrat arvostavat hyvää sanomista enemmän kuin lopullista voittoa. Taistelu on kirjaimellisesti ikuinen.

Muut hahmot

Lehdon ja Klasun lisäksi keskusteluun osallistuu myös kolmansia osapuolia. Yhden kategorian muodostavat Lehdon massapostitusten tyytymättömät vastaanottajat (joukossa myös nimekkäitä hahmoja), jotka yleensä pyytävät päästä pois listalta. Aktiivisempia, joskin hyvin satunnaisia, partisipantteja ovat Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin Vehmaalta, puoluejohtaja Väinö Kuisma Lahdesta ja puoluejohtaja Olavi Mäenpää Turusta. He ovat yleensä joko Lehdon tai Klasun puolella, mutta liittokunnat ja niiden rajat elävät kuin Orwellin romaanissa ikään.

Vakituisia kommentaattoreita ovat Mauno Koivisto, Tellervo Koivisto, Pertti Paasio, Tarja Halonen, marsalkka Mannerheim, Vladimir Putin, George Bush, Matti Wuori, Jumala sekä useat muut silmäätekevät. Kaikki eivät tosin ole vakuuttuneita näiden puheenvuorojen aitoudesta.

Väliintuloja suorittavat myös Klasun tukijat, joita heidän kiivaista vastalauseistaan huolimatta yleisesti pidetään Klasun sivupersoonina. Lukija vetäköön asiasta omat johtopäätöksensä.

Vuodesta 2001 lähtien eräänlaisena kolmantena päähenkilönä on toiminut allekirjoittanut, jota vastaan Klasu on käynyt juridista taistelua tämän sivuston olemassaolon tiimoilta. Tätä sivujuonnetta kartoitetaan sivuston sisältämässä Juridispitoisessa Spesiaalissa.

Ilmaisun rikkaus

Kukaan Lehdon ja Klasun taistelua seurannut ei halunne kiistää, että sananvaihto on rujointa, mitä suomen kielellä on milloinkaan missään mediassa harrastettu. Minkäänlaista rotia ei keskustelussa ole. Satunnaisen lukijan tukka nousee pystyyn, ja tosikot lopettavat lukemisen heti alkuunsa. Monet ovat antaneet ylläpidonkin kuulla kunniansa moisen saastan arkistoinnista, ja reippaimmat ovat tehneet rikosilmoituksen, milloin milläkin nimikkeellä. Tämä ei ole hedelmällinen lähestymistapa. Seuraavalla sivulla kerron, miksi ei.

Mitä järkeä?

Satunnaiselle lukijalle sivuston sisältämä materiaali on pelkkää hävyttömyyksien loputonta ketjua. Meiltä asian parissa puuhastelleilta on useasti kysytty, mikä Lehdon ja Klasun jutuissa muka on niin kiehtovaa. Yritän seuraavilla riveillä selittää asiaa parhaan kykyni mukaan.
Internet on täynnä mitä oudoimpia asioita, mutta niistä harva on millään tavoin omaperäinen. Internet on lähinnä uusi viestintäkanava vanhoille ilmiöille. Siellä on sukututkimusta, jota tehtiin ennenkin. Siellä on pornoa, jota aiemmin sai videolla ja seksilehdissä. Siellä on tietoa, jota ennen sai tietokirjoista. Totaalinen Sota© kuuluu niihin harvoihin ilmiöihin, jotka ovat mahdollisia vain siksi, että on internet.
Totaalisen Sodan© kauneus perustuu samaan ristiriitaan, jolla ratsastavat Salvador Dalin maalaukset. On kaksi ulottuvuutta, unimaailma ja valvemaailma. Kumpikin perustuu tiettyihin paradigmoihin ja lainalaisuuksiin. Unen ja valveen lainalaisuudet ovat keskenään ristiriitaisia, mistä johtuu, että siirtymävaiheen eli heräämisen aikana ihminen on vähän aikaa päästään pyörällä. Lyhyen tuokion ajaksi unen paradigmat tunkeutuvat valveen puolelle, mutta viimeistään aamupissan aikana ihminen on uudelleenorientoitunut valveen lakeihin. Normaalioloissa uni ja valve eivät kohtaa.
Totaalista Sotaa© ei käydä samassa ulottuvuudessa, jossa useimmat meistä elävät arkitodellisuuttaan. Internet on luonut Totaalisen Sodan© ulottuvuudelle kosketuspinnan meidän maailmamme kanssa. Tästä syntyy konflikti. Tämä valkeni minulle pohtiessani ystäväni kanssa erästä korpukseen sisältyvää episodia (osa 17). Helsingin Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajien nokkamies Erik Pöntiskoski sai eräänä aamuna, yhtenä sadoista vastaanottajista, Lehdolta sähköpostiviestin. Viesti sisälsi ”luettelon eläimistä, joita jutkusika Klaus Juutilainen on nylkyttänyt tai yrittänyt nylkyttää”.
Pöntiskoski reagoi kuten useimmat ihmiset reagoisivat. Hän ei tiennyt,

 

  • kuka on Klaus Juutilainen,
  • miksi tämä on ”jutkusika”,
  • mikä on ”jutkusika”,
  • mitä tarkoittaa ”eläinten nylkyttäminen”,
  • miksi tämä asia on merkityksellinen yleensä, tai
  • mitä se kuuluu Ylioppilaskunnan Laulajille erikseen.

Sanalla sanoen, viestissä ei Pöntiskosken näkökulmasta ollut mitään järkeä. Siinä oli vain vaikeasti hahmotettavaa hävyttömyyttä. Niinpä hän pyysi ronskein sanakääntein Lehtoa poistamaan Ylioppilaskunnan Laulajat postituslistalta. Meidän ulottuvuutemme paradigmoja vasten asetettuna Lehdon viestissä ei ollut mitään järkeä. Mutta se, mitä Pöntiskoski ei tiennyt, oli, että viestiä ei lähetetty tästä ulottuvuudesta. Se lähetettiin ulottuvuudesta, jonka paradigmojen ja lainalaisuuksien oloissa Klaus Juutilainen juoksee Tesoman metsissä yrittäen nylkyttää eläimiä niiden anusreikään.

Tämä pyrkimys liittyy Klaus Juutilaisen ryssäläisyyteen, sillä eläinten nylkyttäminen, monien muiden harrasteiden ohella, on oleellinen osa ryssäläisyyttä. Ryssäläisyys taas on kansakunnallinen vitsaus, oikein ajattelevan Suur-Suomalaisuuden antiteesi. Sen vuoksi sillä, että Klaus Juutilainen pyrkii nylkyttämään eläimiä, on kansakunnallista merkitystä ja asia kuuluu kaikille, mukaanlukien Ylioppilaskunnan Laulajat.
Lähettäessään viestiään Totaalisen Sodan© ulottuvuudesta Lehto siis ajatteli edellämainittujen lainalaisuuksien ehdoilla. Sen vuoksi Pöntiskosken reaktio oli hänelle aivan yhtä käsittämätön kuin alkuperäinen viesti oli Pöntiskoskelle. Sen vuoksi Lehto kysyi närkästyneenä, onko Pöntiskoski ”ryssäläinen, kun ei halua ottaa vastaan suursuomalaista materiaalia”, ja ovatko Ylioppilaskunnan Laulajat ”isänmaallisia laulajia vai ryssäläismielisiä komurunkkuja”.
Totaalisen Sodan© kauneus ei siis perustu ensisijaisesti rivouksien latelemiseen. Kauneus on konfliktissa, joka syntyy, kun kaksi täysin eri säännöillä toimivaa maailmankaikkeutta internetin ansiosta on jatkuvassa kosketuksessa, ja kummankin maailmankaikkeuden edustajat kuvittelevat maailmankaikkeuksia olevan vain yksi. Jälkimmäisen tosiasian vuoksi asianosaiset eivät pääsääntöisesti näe tilanteessa mitään hauskaa. Pöntiskoskien näkökulmasta internetissä riehuu kaoottinen ja holtiton törkyturpa Lehto. Lehdon näkökulmasta Ylioppilaskunnan Laulajiin, ja kaikkiin muihinkin paikkoihin, on pesiytynyt laskematon määrä ryssäläismielisiä komurunkkuja, jotka eivät ymmärrä yksinkertaisia asioita. Valistunut lukija on siunatussa asemassa, koska hän voi seurata konfliktia kärpäsenä katossa, tietoisena siitä, että kaksi ulottuvuutta sotii keskenään, sekä siitä, että kumpikin ulottuvuus luulee olevansa ainoa.
Näiden pohdintojen tarkoitus on auttaa lukija nopeutetusti sen initiaatiovaiheen läpi, johon minulta kului vähintään puoli vuotta. Vasta sitten ymmärsin, että lukemissani asioissa on oma sisäinen järjestyksensä ja ennustettavuutensa, jos niitä ei yritä väkivalloin rusikoida ”normaalimaailman” sapluunaan. Toivotan antoisia lukuhetkiä ja siteeraan lopuksi ystävääni, jonka kanssa olen näitä asioita miettinyt:
Edes näkevä kana ei löydä jyvää sieltä missä se ei ole.

Tolkun hakeminen voi olla turhauttavaa puuhaa, jos varsinainen substanssi puuttuu kokonaan. Sepon ja Klasun puuhat pitää ottaa ihan sellaisinaan, au naturel.

Asioiden pitää antaa virrata ylitseen ja itse säilyttää luotaamaton tyyneytensä kuin mikäkin zen-munkki.

Kun vastaanottaja on täysin clear, alkaa asioita tapahtua. Kaikki on totta ja kaikki liittyy kaikkeen.

Mainokset

Aineisto 34

Lehto ja häirikköneekeri:
Millähän tamperelainen neekeri Sylvain Kipre saadaan noudattamaan julkisrauhaa?
Tamperelainen neekeri Sylvain Kipre on sinut Fuck you-ilmaisujen kanssa
Tampereella majaileva norsunluurannikkolainen Sylvain Kipre ei osaa käyttäytyä: ( kuten myös oheiselta sivustolta käy ilmi http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/ )
Tänään 31.8.2004 kello 13:30 viimeksi alkoi huutelemaan kävellessään suojatiellä kohti Attilaa:”Fuck you, fuck you, odota!” kun näki minut Attilan luona risteysalueella. Poistuin paikalta enkä jäänyt odottamaan mielenhäiriöstä kärsivää neekeriä joka ei osaa käyttäytyä julkisella paikalla.
Seppo Lehto
PS: Vinkkejä miten suojautua mielenhäiriöistä kärsivältä neekeri Sylvain Kipreeltä julkisella paikalla joka ei piittaa siitäkään, että tiedossaan on, että olen hakenut lähestymiskieltoa häntä kohtaan Tampereen käräjäoikeudelta. Kuulustelut asian tiimoilta 3.9.2004 Tampereen poliisilaitoksella.
Vihreiden ehdokkaana törkeä alkuperällään makeileva neekeri Sylvain Kipre lienee jälleen Vihreiden ehdokkaana vaikka paikkansa olisi jossain hoidossa käytöksensä perusteella.

Parzifalin taistelukutsu:
Sosiaalidemokraatti ugrin tappaminen ei ole rikos, se on kunniamerkin ansaitsema teko; näitä ugreja loisii valtion varoilla satoja tuhansia hallinnossa silmissä takaluu kiiltäen!
Pahinta vuosikertat 1945-1955 ja nais sos.dem. Paras sosiaalidemokraatti on kuollut sosiaalidemokraatti. Paras suomalais-ugri on kuollut suomalais-ugri.
Teoriaa klo. 21.50-23.55. tänään. Lopullinen ratkaisu. Videot pyryörimään. Saksalaisia maastopukuja saa taistelua vartan mm. US-kaupoista, jotka myy varastoja pois. Siinä uniformut uljaalle joukolle, joka alkaa etnisesti puhdistaa sosialisti-leninisti ugreja hevettiin.
Teoriaa siis tarjossa. Harjoitusta sen jälkeen.
Sen jälkeen vaan ugreja tappamaan suoraan Halosen hallinnosta; eivät ne mitään voi ja armeija on ja pysyy takanamme.
UGREJA TAPPAMAAN! UGREJA TAPPAMAAN!

Lehto kommentoi Lauri Sutelan lausumia:
Lauri Sutela yhtyy Seppo Lehdon aiempiin maanpetturiarvioihin Tarja Halosesta
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Puolustusvoimain ex-komentajan Lauri Sutelan rankka syytös:
Miinoista luopumiseen tähtäävä toiminta on maanpetturuutta
Puolustusvoimain entinen komentaja, kenraali Lauri Sutela pitää edesvastuuttomana sitä, että Suomi luopuisi jalkaväkimiinoistaan. Siihen tähtäävää toimintaa hän pitää jopa maanpetturuutena.

Majakka kommentoi:
Hoplaa … Puhuuko Seppo Lehto kenraali Lauri Sutelan suulla ja suoraan Klasua vastaan, vai mistä tässä on sitten kysymys? Eikös yksi ryssä hakannut sinut 1996 ja erityisessä mannerheim-tilaisuudessa? Eikö Klasu puhu totta?
Onko Lehto Sutelan lähisukulainen, kun näistä puhuu? Kenties isoisä? Lehto on puhunut jo mm. Adolf Ehrnroothin suulla ja Klasua vastaan, niinkuin nyt Sutelan suulla täällä. Erikoista, sillä mm. kenraalin kaksi lasta kolmesta on valinnut toisen maankin omaksi kotimaakseen.
Klasun suku on ollut mukana tosi sodassa: http://www.saunalahti.fi/vaino2/marokonkauhu.htm ja Seppo Lehdon yleinen ja jatkuva asenne paljastaa, että hän yrittää leimata heitä ”juutalaisiksi”, joilla ei olisi kotimaata. Yhdessä venäjän kielen opettaja ja slaavikko Jussi Halla-ahon (sivari) kanssa. Seppo Lehto on hakenut Klasua vastaan mm. lähestymiskieltoa tuomioistuimesta ja tehnyt hänestä ilmiantoja ja lukuisia rikosilmoituksia.
Klasu ei ole puhunut edes sodasta kaikkea, kun taas Seppo Lehto jauhaa koko ajan asiasta ja me emme edes tiedä, mitä Lehdon isä tai miessukulaiset olivat sitten sodassa! Kuvitelkaa! Lehdon olisi syytä puhua jollakin muulla suulla, kun kenraali evp. – suilla. Puhu omien sukulaistesi suulla sodasta tai sitten arvioi palveluksesssa olevien kenraalien mielipiteitä. Jonkun kunnallispolitiikon tehtävä ei ole sekään!
Huomattavaa hyvinkin, että Klasu ei ole kirjoittanut tuohon artikkeliin ihan kaikkea; mm. Klasun vänrikki Alvar-setä, Taipaleen veteraani, viilari ja rak.ins. oppilas kaatui jatkosodassa.
Grewendorp-nimellä löydät taas ko. suvun Tanskan sotilashistoriasta. Aikana, jolloin Tanska oli Euroopan suurvalta. Tässä on Seppo Lehdon juutalais-suku, mistä hän jauhaa kaikkialle.
Tällaisen suvun Seppo Lehto on siis leimannut ”juutalaiseksi” ja jatkaa täällä puhumistaan mm. kenraali Sutelan suulla, niinkuin Ehrnroothin aikaisemmin. Kukaan ei tiedä, missä Lehdon sukulaiset ovat olleet sodassa?
-Majakka

Klasu uhkaa Lehtoa:
Jumalauta Lehto, turpiin tulee ja täysin omasta takaa, kun paikalle osut! Ole varma.
Inise siinä sitten kieli ruskeana Suomen Sisun aksentilla Ehrnroothista ja Sutelasta, katsotaan auttaako se asiassa yhtään!
Olet taas tarkastamassa luitasi Hatanpäällä ja joukkoosi liittyy mm. Jorma Kokkonen (ja muita vastaavia) ja hyvin pian Hatanpäällä.
Sinä olet alkuasukas (käytät sanaa alkuperäiskansa)ja tällä pohjalla yrität tuomita parempia. Muuten, mitä alkuperäiskansaa pohjoismaissa on etninen ryhmäsi, joka kertoo tulleen jostakin Kasaarivaltakunnan itäalueilta pohjoiseen ja sen kieltä puhutaan Uralin takana Aasian itäosassa Jakutiassa jne.
-Klasu

Lehdon lapset lähestyvät Lehtoa:
Isä, älä enää nylkytä meitä tuhkahepilläsi ja hakkaa seeprannahkalle
Rupsahtanut äitikin kärsii periryssäläistä menoa katsellessa.
Koita tehdä vaikka Klaus’in kanssa sovinto ja muuta Tesomalle minne kuulut.
Ps. Haemme adoptiolapsiksi sille kivalle Sylvain Kiprelle, joka on täysjärkinen eikä hullu perhettään laiminlyövä hyväksikäyttäjä.

Klasu ja Venäjän uusi taktiikka:
Aikamme on tullut. Venäjä kertoi eilen, että se iskee myös rajojen ulkopuolelle, kun on kysymyksessä terrorismi.
Ei muuta, kun yhteys Venäjälle ja sovitaan Seppo Lehdon pikainen likvidointi! Häntä suojelleet Tampereen syyttäjävirasto; Jorma Kokkonen ja Jouko Nurminen. Tuomari Mirja-Leena Mäkinen, kaikki tämä voidaan saada iskun kohteeksi ja iskun, joka on ILMAINEN!
Puheet ovat ohi; aseet puhuvat!
Parzifal selvittää asiaa; meillä on fax-numerot Venäjän ulkoministeriöön.
Seppo Lehto nyt on tosi kyseessä; likvidointi odottaa ja emme tee Tanjasi ja lastesi kanssa mitään erottelua, kun isku tulee.

Parzifal ja BBC:n Wannsee-dramatisointi:
Viime kesänä 2004 kävin mm. kaikki Wannsee:ssa myynnissä olevat talot, huvilat tai linnat lävitse. Alan tuntemaan Berliinin kuin omat taskut!
Hinnat vain painuvat alaspäin vieläkin! Nyt johtuen Saksan taloustilanteesta, mistä jo valmiiksi huokeat hinnat menevät alaspäin.
Parzifal ostaa YKSIN, mitä suurimalla varmuudella talon / huvilan Brandenbrugin osavaltiosta, missä hinnat ovat sellaisia, että sieltä saa huvilan rahalla, millä ei saa edes yksiötä Tampereen laitakaupungilta.
Menen taas katsomaan Wannsee-videota. Muistakaa erään hepun päivät alkavat olla luetut. Käytämmme Venäjän uutta taktiikkaa taktiseen yhteistyöhön erään häiriöpesän lopulliseen vaientamiseen!
T. Parzifal & Siegfried

Parzifal pohtii juhlapäiviä:
Illu menetti Rautaristin Ritariristin, 4.9.2004 muistopäivä?
Suomettuminen istuu tiiviisti Suomessa.
En ymmärrä, mitä 4.9.2004 – päivässä on juhlimista? Tätä päivämäärää mm. Kekkosen luottomies Eino Uusitalo ehdotti uudeksi Suomen itsenäisyyspäiväksi suomettumiskauden aikana.
Tosiasiassa päivämäärään sisältyy mitä suurinta tragiikkaa henkilötasoilla liittyen mm. pakkoluovutettujen alueiden väestöön.
Toinen juttu oli armeijan sisällä tapahtunut ”puhdistus”. Mitä muuta se oli? Pudotustilaston kärki eli kaksi ensimmäistä olivat saamassa Rautaristin Ritariristiä, mutta myöntötilaisuutta ei voitu järjestää. Ritariristi venäläisten torjunnasta kesän 1944 ilmasodassa.
Siis Illu ja Hasse menettivät Ritariristit ja mikä pahempaa mm. Illu ulos ilmavoimista. Ilmavoimien oman suunnitelman mukaan, Illun piti lähteä everstinä eläkkeelle (LÄHDE: Sjögren: Hans Wind – Hävittäjälentäjä). Näin se meni. Mitä tragiikkaa! Oliko tämä luonnollista?
Mannerheim ja Heinrichs saivat vain tämän korkeimman Saksan kunniamerkin strategisista taidoista johtaa armeijaa. Illu ja Hasse taistelutahdosta saavutettuista taisteluvoitoista ilmassa.
Älkää kukaan luulko, että Illu ja Hasse eivät olisi halunneet ko. Ritariristiä ja älkää luulko, että eikö Illu olisi halunnut Ilmavoimista everstinä eläkkeelle, niinkuin Ilmavoimat suunnitteli hänelle uraputken.
Eipä näistä asioita olla puhuttu. Miksi? Koska 4.9. piti olla uusi itsenäisyyspäivä, jota juhlitaan tänäänkin. Kuunnelkaa ihmisiä ja mediaa. Päivämäärään liittyvä tragiikka on täysin unohtunut.
Miksi?
Niin … ne suomalais-ugrit osaavat väärentää historian ja ihan kaiken; väärentää, hävittää ja unohduttaa.
-Parzifal

Parzifal Klasusta ja kansallismielisistä:
Älkää sekoittako Klasua Suomen kansallismielisiin!
Klasun kaikki 4 (!) isovanhempaa ovat germaanista sukuperää; vain äidin isän Franz Felixin puolison sukujuuria ei olla tutkittu syvälle, mutta mieleltään hän suostui avioon ruotsin kielisen miehen kanssa.
Suomen kansallismieliset esiintyvät kansainvälisellä Blood & Honour-palstalla vain Itä-Eurooppa / Balkan – palstalla eli kansainvälisen kirjoituspaikan slaavilaisella osastolla.
ARVASITTE OIKEIN: Hyvä! Klasu oli kuolla naurusta, kun luki suomenkielisen artikkelin Suomi 24-palstalla. Siinä ugrilainen sanoi, että multikultti on meille samaa kuin Klasu Suomen kansallismielisille.
Klasulla ei ole ollut eikä tule olemaan mitään tekemistä tämän ugri-kansallismielisporukan kanssa, mitkä huutavat germaanisia kieliä kumoon ohjelmissaan ja kirjoittelevat Suomesta kansainvälisille palstoille Itä-Eurooppa-osastoille!
-Parzifal

Klasu jatkaa aiheesta:
Häiriöpesä Seppo Lehto jatkaa … Ilmaista sotilasvoimaa yms. Venäjältä. Heidän taktiikka on puuttua rajojensa yli iskuin piireihin, jotka tukevat terrorismia.
Ei yllättävää, että Klasu on avannut jo yhteyden tapaus Seppo Lehdosta Venäjän ulkoministeriöön.
Seppo Lehdon kohdalla asiat ratkaistaan asein ja kuolemaan. Tanja Siirtola menee pesueen mukana samassa porukassa, koska on samanlainen Lehtonsa kanssa.
Likvidointi-suunnitelmasta ei luovuta. Me emme kaipaa Seppo Lehtoa; ehkä ugri-kansallismieliset?
T. Parzifal

Parzifal sukukysymyksistä:
Kansallismielinen Sulo Aittoniemi jätti n. neljä vuotta sitten ehdotuksen Tampereen kaupunginhallitukselle; lisärahoitusta Lenin-museolle. Siis lisä rahaa Lenin-museolle!
Tässä on siis kansallismielisyyden ydin! Blood & Honour – palstalla suomalaiset kirjoittajat indentifoituvat Itä-Eurooppaan.
Kaikki täsmää; etnisyytenne on paljastettu! Lukekaa lisää mm. Arthur Koestlerin XIII sukujuuri kirjasta, kun menette Itä-Eurooppaan vaiston varalla. Sieltä löytyy etninen perimänne!
Seppo Lehto kirjoitti jotakin halveksivasti, että katsokaa Klasusta sitä ja tätä netistä. Yli 80% on Seppo Lehdon kirjoittamia etnisiä herjoja. Rakkaalla lapsella on kuitenki monta nimeä ja Juutilainen ei ole sukunimi; sitä ei löydy Tanskan sukunimistä ja se on etninen ilmaus, ei siis sukunimi. Etnisyys ei voi olla suku.
Lehdon mainitsemalla ilmauksella Klasun kotisivu löytyy mm. Alankomaiden nykyisen Kruununprinssin omasta Husaari rykmentistä:
Alankomaiden nykyiseb Kruunuprinssi Aleksandrin Husaarirykmentti koostuu:
http://home.worldonline.nl/~stefanwi/101tkbat/library/7-royalty.htm
T: Parzifal
P.S. Ugrikaan ja ugri-maassa ei pysty muuttamaan sukuja pelkillä etnisillä ilmauksilla, vaikka jokainen ugri asiaa tukisi! Tavataan Husaari Rykmentin aihepiirissä alankomaissa!
Parzifal erilaisista armeijoista:
Tanskan, Alankomaiden, Ruotsin armeijoiden eri perinteet …
Niin, ugri-finski tuskin tietää, että ko. armeijoissa on eri käytäntö kuin kansanarmeijoissa? On muitakin armeijoita kuin tasavaltalainen kansanarmeija!
Ugri-finski mieltää armeijan (jos ylipäätään menee armeijaan), mitä hänelle on opetettu kansanarmeijassa ja mitä hän on lukenut reserviläisten – lehdehdestä Rokasta, esikuvastaan. (ROKKA oli Kuusisen armeijan sotilas, Linnan kuvaamat taistelutaidot Wiljami Pylkäs). Yhtä kaikki leniniläis-stalinista propagandaa, mitä kunnioitetaan vakavasti mm. Tampereella tänään ja sotilaallisuuden huippuna! Väinö Linnan Tuntematonta Sotilasta ja sen henkeä 1954-2004 juhlitaan tänään!!!
Toisin on maissa, missä on ihan alkuperäinen germaanisperäinen käytäntö armeijassa. Ei bolsevistinen … Haluan myös korostaa, että monet Saksan miehet taistelivat Venäjän saksalaisen Katariina Suuren joukoissa Turkkia vastaan. Eli tässä on asian ydin; PALKKASOTURIUS! Monarkkien armeijoissa ei kansanarmeijan arvomaailmalla ole mitään osaa, eikä arvoa! Tai Francon, jonka puolesta mm. Haartman taisteli!
Suomen puolesta on verta vuodattanut vuonna 1944 mm. Saksa, Tanska ja Ruotsi. 4.9.2004 valtioneuvosto ei maininnut kuin Viron, jota 1944 ei ollut edes olemassa!
T. Parzifal
P.S. Lordi Alan Bullock kirjoittaa, että Suomi oli kaikista epäluotettavin liittolainen, joka oli Saksan puolella II maailmansodassa!
Gerhard Klopfer sosiaalidemokraateista ja kansallismielisistä:
Ei tarvitse katsoa kuin kieli- ja nimipolitiikkaa; sos.dem. ajaa sosialistisessa internationaalissa avoimesti panslaavien asiaa, missä mm. germaaniset paikannimet ja nimet hävitetään systemaattisesti Itä-Euroopassa. Itä-Euroopan kansallismielisetkin kannattavat asiaa, missä indo-germaaninen kulttuuri hävitetään. Samoja lauluja suomen kansallismieliset laulaa! Suomen kansallismieliset vieläpä indentifoituvat ko. porukkaan kansainvälisillä foorumeilla!
Seppo Lehdon Karjala-politiikka olisi viimeinen naula Suomen kansantalouden arkkuun; Suomessa ei ole varusteluteollisuuttakaan (Miksi? Torjuihan Suomi venäläiset Tali-Ihantalassa, mutta sen jälkeen hävitti vapaaehtoisesti oman asearsenaalin!!!), joten sota Venäjää vastaan olisi mieletön homma taloudellisesti. Varusteluteollisuutta ei luoda myöskään tyhjästä, tarvitaan ammattimiehiä ja pääomia; kumpiakaan Suomessa ei ole … Suomea ei voi ikinä verrata mm. Tanskaan, missä sotilaallinen huipputeknologia on varustelun avainsana. Vain yhteistyötä USA:n kanssa voidaan kritisoida, mutta ainakin Seppo lehto ylistää yhteistyötä USA:n kanssa ja näkee sen avulla tuhoavan Venäjän.
Suomen kansantalouden potentiaali on täysin mitätön ja valtavan työttömyysreservin pitäminen ei sitä edistä yhtään. Tampereella työttömyysaste on 18% eli sama kuin entisessä DDR:ssä. Mitä johtopäätöksiä tästä voimme tehdä? Lenin-museokin löytyy Tampereelta; ja Fani-tavaran jako on taattu sosiaalidemokraattien tiloista!
Oikeisto (kokoomus)suhtautuu suurissa kaupungeissa yhteistyöhön sosiaalidemokraattien kanssa myönteisesti, joten muutosta ei ole tulossa periferia Suomessa. Äänestävät Lenin-Fani tavaran jaon puolesta verovaroilla. Tehkää johtopäätöksenne!
Tosin sos.dem. talouspolitiikka on yhtä mieletöntä, kuin Lehdon Karjala-politiikka; nähdyt ja koetut tulokset: Euroopan kalleimmat asunnot, vuokrat, autot, kulutushyödykkeet jne. Ihmisten käsityskyky ja ajatteluvalmius on täysin sumentunut tämän takia, ja mitään hyvää ei ole Suomessa tiedossa. Koulutusjärjestelmäkin on täysin paska; kuka ylipäätään haluaa opiskella suomen kielellä?
Eikö kukaan jo huomaa tätä vai ettekö osaa vertailla mm. hintoja, kulttuurin tasoja?
Uskotteko todella ”Lottovoitto syntyä Suomeen?” Suomalais-ugrilainen kulttuuri? Hävettää, että joku on tämän 0-kultuurin puolesta taistellut niin, että sos.dem. hyödyntää asian, niinkuin olisi tehtyt N-liiton kanssakin. Taisteluilla ei ole ollut mitään arvoa, kun asia on luovutettu sos.demille ja panslaaveille, eikä Suomen kansallismieliset tuo mitään muutosta asiaan!
Veteraanitkin näyttävät uskovan sos.demiin ja olisivat uskoneet samallalailla N-liittoon. Katsokaa vuoden 1945 vaalituloksia! Rokat, Koskelat ja Lahtiset kävivät vaaliuurnilla! Äärivasemmiston mahtava vaalivoitto, jonka rintamiehet takasivat! PASKAA KOKO VETERAANIT NYKYÄÄN!
Joo, kun on rahaa paljon, niin paljon saa! Saksassa saat kartanon, mutta samalla rahalla et saa edes yksiötä Suomen Tampereen laitakaupungilla! Pekka Siitoimellakin oli hieno kartano, mutta lasikaapissa Leninin ja Stalinin patsaat! Puolue-ohjelmassa kohta, että Suomen sukuiset kansat tervetulleita Suomeen! Käsittämätöntä! Kokoomus-teesit yhtä mielettömiä kuin sos.demin toimet sosialistisessa internationaalissa puhumattakaan heidän yhteistyöhalusta demarien kanssa. Summa summarum: Katsokaa Suomen henkinen ja taloudellinen tila, missä mättää?
Olympia Ateena 2004 näytti tason, missä mennään Vuonna 2002 Saksa niitti eniten mitaleita USA:ssa … missähän on vika?
Suomalais-ugrilaisessa veressä ja sen kollektiivisessa miinus-vaikutuksessa?

Gerhard Klopfer Pekka Siitoimen irtaimistosta:
Siitoimen massiivi tamminen kirjoituspöytä oli myynnissä!
Niinkuin Fredrik Suuren Sanssoucin kahvikupit jne. Turussa kevät talvella 2004. Koko irtaimisto. Paul Adolf oli laittanut.
Klasulle oli soitettu juuri äsken keräilijän toimesta, koska tämä oli ostanut Klasun Otto v. Bismarck – postikortin Siitoimelle samasta paikasta, missä Siitoimen irtaimisto kaupattiin.
Kortin hinta oli kaksi (2) euroa. Toinen kortti (Preussin Kuningas Fredrik Suuri)oli ollut myös myynnissä ja näytillä myös Turun antiikkiliikkeessä. Hinta kaksi (2) euroa. Sen kortin omistajasta ei ole tietoa, ei ole ilmoittautunut.
-Gerhard Klopfer

Keräilijän lisäys:
Siis kaksi saksan kielistä taidepostikorttia!
Odotamme Klasun lähettämien ko. Kuningas Fredrik Suuren ja Rautakansleri Otto v. Bismarckin – taidepostikorttien hintojen nousua.
Bismarckin postikortin ostaja kertoi oston olleen sijoitus … puhelimessa.
Siis on olemassa vain kaksi saksan kielistä – postikorttia, jotka Siitoimelle Klasu on lähettänyt! Tämä tieto on virallista tietoa!
-Keräilijän tieto

Parzifal Seppo Nevalasta ja Lehdosta:
Tapaus Seppo Nevala, ugri – Suomi nauretaan pystyyn!
Tapaus Seppo Nevala kertoo, millä tasolla pää puskassa Suomessa eletään!
Jokainen tiedustelupalveluja tunteva tietää, että vakoilusateliitit (Echelon-järjestelmä) seuraa 100% sähköistä – ja teleliikennettä. Täst lähdetään; tämä on realiteetti.
Suomessa eletään ikäänkuin tämä ei olisi realiteetti. Paha juttu.
Kuka alkaisi valvovaan näitä lainvalvojia (?), joilla ei ole yhtään mitään tietoa, eivät edes hallitse lakeja ja niiden soveltamista. Surkeempaa ja typerempää porukkaa saa hakemalla hakea kuin suomen oikeusjärjestelmä sisältää.
Parzifal

Parzifal kertoo käymästään keskustelusta:
Tapasin Länsitorin-kauppakeskuksessa läntisellä Tampereella n. 60-70 vuoden ikäisen miesporukan (SDP), joka keskusteli aktiivisesti SUPO:n päällikkö Seppo Nevalasta.
Sanoin, että en voi kuvitella keskustelun tekopyhyyttä ja avointa naiviutta SUPO:n ympärillä ottaen huomioon vakoilusatelliitit. (ns.Echolon-järjestelmä). Sanoin, että vähintään Tanska ja Norja pitää Suomea täysin harrastelija-tasolla koskien vakoilusatelliittien toiminnan ymmärtämistä ja ylipäätään kaikki ns. II luokan NATO-maat.
Sanoivat, että he eivät tiedä tästä mitään ja heidän nuoruudessaan ei sellaisia vakoilusatellitteja ollut. Sanoin, että en ole nuori olen 41-vuotta ja Wernher von Braunin Explorer-Satelliitti oli heidän nuoruudessaan avaruudessa. He eivät tietäneet tästäkään yhtään mitään.
Heidän tietotaso on suhteessa mm. ministeri Rajamäen (SDP) verbaaliseen ilmaisuun tapauksesta TV:ssä. Eivätkö he ymmärrä asioita?
Miesporukasta sanottiin, että Sinä (juuri sinä-muodossa) olet YLE:n johtajan poika ja Sinun pitääkin tietää. Jaa … aloin epäilemään vähän asiaa ja he olivat sekoittaneet minut kyllä johonkin täysin toiseen; lopulta uskoin, että he olivat asiassa tosissaan, kun eräs sanoi joukosta nähneensä minut Giselan kanssa 1960-luvulla (tai oliko se 1970-luvun alku). Sanoivat Giselan olevan minun sisko.
Sanoin, että sekään ei ole peruste tällaiselle tekopyhälle keskustelle koskien teletunnisteita ja kerroin, kuinka SUPO oli auttanut minua hankkimaan ko. tunnistetiedot Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan slaavilaiselta osastolta, joka julkaisi erään venäjän kielen opettajan toimesta minusta täyttä propagandaa nettiin. SUPO:a ei ollut kuin kiittäminen asian yhteydessä. Näin asia on yhä tänään, näin sen koen.
Itse asiassa en voi kuin ihmetellä Suomen keskustelun alhaista tasoa ja aikana, kun muu maailma on sidottu mitä aktiivisimpaan tiedustelutyöhön, ja osaksi sotaan. Suurin munaus on tapahtunut juuri ministeri Rajamäen tapauksessa ja hänen puheet valvovasta Suomen oikeusjärjestelmästä on sellaista täyttä palttua, että jokainen jo ymmärtää, että Suomen oikeusjärjestelmällä ei ole mitään edelletyksiä toimia vakoilussa, tai valvoa sitä. Se ei ole edes sen tehtävä.
Kun taso on tämä eilen koettu, kaikkipitää sysätä oikeusistuimien tiliin, niinkuin Halonen armahtamistehtävän, joka aina on kuulunut valtionpäämiehelle! Valtava identiteettikriisi ns. politiikkojen keskuudessa ja he eivät ole missään nimessä tehtäviensä tasolla. Tämä on sitä tyypillistä ns. puoliherra-kultuuria, mistä Suomi on tunnettu.
Huolestuttavaa on kuitenkin näin heikon tietotason esiintulo hallituksen tasolta, verrattuna maailman tilanteeseen. He eivät tunne vakoilusatelliitteja ja turha asiaa peitellä; ne toimivat automaattisesti kuitenkin seuloen postin, joka sitten tiedusteluväki käy yksityiskohtaisesti läpi avainsanojen perusteella. Tämän kieltäminen on tavatonta naiviutta, vaikka Suomi ei ole mukana tässä niinkuin mm. Baltia.
-Parzifal

Klasu kritisoi Lehtoa ja Halla-ahoa:
Halla-aho ja Lehto rakastavat käräjäoikeuksia jne.
Ainakin, mitä tulee heidän intensiviteettiin tuottaa aineistoa ko. sivari-etäpesekkäisiin!
Halla-aho ja Lehto rakastavat myös käräjöintiä! Mikä kaksikko! Toinen sivari ja toinen myös skitso ja jopa RAUK:sta ulos potkittu huonon käytöksen kanssa.
Skitsot viihtyvät keskenään ja Pauli Kiviharjulle lisää julkista rahaa Lehdon ilmaisiin oikeudenkäynteihin.
Tehkää skitsot Halla-aho ja Lehto jälleen uusi rikosilmoitus! Kyllä Mattila sen vastaanottaa!

Klasu uhkaa Lehtoa:
Seppo Lehtoa ei häiritä, vaan hänet teloitetaan iskussa …
Kuolen nauruun, kun kuulen Seppo Lehdon: ”Häirintä jatkuu … ” – jutun!!!
Toisesta asiasta oltu yhteydessä jo Moskovaan vuonna 2000. Saadaan ilmaiset sotilaat tekemään likainen työ tänään, kun Venäjän uusi sotilasdoktriini alkaa vaikuttamaan.
Siinä Lehto sitten ideoi asioita ja valittaa;”Häirintä jatkuu … ”
Itse näkisin Lehdon hirsipuussa Siirtolan kanssa, mutta niin tiukkaa hirttosilmukkaa ei ole vielä olemassakaan, joka riittäisi ko. paskasakille.
Minulle riittää vain Seppo Lehdon kuolema. Seppo Lehdon pää! Vain Seppo Lehdon pää!

Klasun lisäys:
Germaanit enemmistö Euroopassa!
Muistakaa ugrit Halla-aho ja Lehto tämä! Perustuslaki kirjoitetaan ensi kuussa.
Halla-aho käännä vähemmistövaltuutettu Puumalainen-juttusi koskemaan vain ugreja, sillä Te olette todella se vähemmistö periferiassa virallisesti lokakuussa 2004! Että joku voi ajatella noin, kuin itse, kertoo vielä, että elätte suljetussa yhteiskunnassa. Suljetun yhteiskunnan malli.
Kuka halusi suljettua yhteiskuntaa? On tainnut jämähtää aate pysyvästi veriin, mitä aksenttiin tulee! Että enemmistö ugreilla. Missä?
Ugrien vähemmistökieli tullaan jo hävittämään Euroopasta! Katsotaan ugrit, kumpi voittaa germaanit tai tumppi-ugrit?
DAS REICH

Klasu uhkaa ugreja:
Es wird ”Kalte Wind über das Land” in Finnland
UGREILLE TIEDOKSI: AIKANNE ON TULLUT
Itävalta-Unkarissa Habsburgit olivat enemmän kuin neroja. Pyhän allianssin kautta he laittoivat unkarilaiset kuriin kutsumalla alueelle venäläis joukkoja taltuttamaan unkarilais kapinat ja heidän uhon germaaneja vastaan!
Meilläkin on Venäjän monarkistien kanssa ”Pyhä allianssi” vuodelta 1996.
Aika on tullut tänään. Nyt laitetaan suomalais-ugrit kuriin! Putinin kommandot ovat tervetulleita eri terroristipesäkkeitä likvidoimaan, myös viranomaisten terrorismia kohdistettuna germaanisperäiseen väestöön! Yhteistyö toimii ja ugreja alkaa katoamaan Siperiaan!
Franz Josephin malli on käytännöllinen ja toimiva! Ugrien uho alkaa kyllä pian loppumaan, kun lopullinen ratkaisu laitetaan päälle!

Parzifal asuntojen hinnoista:
TV:ssä pääuutislähetyksissä Suomessa oli asuntojen (talot jne.) hinnat taas esillä ja täysin ilman kritiikkiä viime viikolla!
Tampereella keskimääräisen talon saa 180.000. euroa ja Helsinki 270.000. Hyvä!
Olen löytänyt Berliinin läheltä alimman hintatason metsästys talon, joka kuului perheelle, joka hoiti DDR:n valtionjohtajien metsästysmaita, jotka olivat aikaisemmin Saksan ruhtinaiden metsästysmaita.
Hinta oli 33.000. euroa! Asuinpinta-ala 250 neliötä (autotallit, piharakennus jne.) Etu-Pommerissa lomatalo (rakennettu 1965) Itämeren rannalla 55.000 euroa kysytyllä loma-alueella; koko sama — Ei siis kysymys mistään poikkeuksesta, vaan hintatasosta.
Jos katsoo lisäksi suomalaisia taloja, ne eivät todellakaan ole yhtähyviä kuin mm. saksalaiset. Tämä on myös totta. Se on totuus.
-Parzifal
Dr. Stuckart samasta aiheesta:
Miksi Suomessa asunnot ovat Euroopan kalleimmat? Miksi?
Ugrit (lue: kasaarijutkut) ovat kopeita ja laskelmoivia! Asunnot nostetaan jutkumaisen ugrimaisesti eli keinotekoisesti pilviin, jotta vain promillella eli juuri valitulla ugrilla on oma talo. Valittu ugri = valittu kansa. Tunnusmerkistö: Kallit talot, joihin n. promilella on varaa.
He ovat keinotekoisen juutalaisen palvonnan kohteena!
Suomalais-ugrilainen kansa on juutalaiskansaa, kun hyväksyy tämän asian. Se ei pelkästään hyväksy, vaan se tietoisesti yhtyy ja kumartaa valitulle ugrille! Valittu ugri, joka pitää koko kansaa kuristusotteessa! Valittu kansa, joka pitää kansaa kuristusotteessa Pohjolassa. Tunnusmerkit: Lenin-museo, kopeus, laskelmoivuus, kaikki juutalaispiirteitä.
Kohdatkaa jo tämä totuus ja murskatkaa ugrit, niin koko maailma taputtaa meille! Murskatkaa ugrit! Aloitetaan huomenna! Ugri alkaa kaatua heidän tuomioistuimien mukana!
Unohtakaa Lehto ja kumppanit ja heidän kouluttmaton järki! Lehtokin pitää kotonaan juutalaispoikaa ja kertoo hyväksyvän tämän (pro-sepi sivuilta)Lehto kumartaa kasaarijuutalaisten tuomioistuimia. Hän kunnioittaa niitä todella! Niinkuin jutskupoikaansa, jota pitää kotona!
Syytökseni ugreja ja juutalaisia vastaan ovat näin ollen paljon vakavampia kuin heidän, koska ne perustuvat totuuteen ei kuvitelmiin. Ugrin kuritusote pitää joka tasolla! Menkää asuntomarkkinoille, niin ugri kasaarijutku hallitsee siellä ja ugrilainen kansakunta kritiikittä hyväksyy valitun ugrin hintatason.
Minä hyväksyn ugrin lopullisen ratkaisun, en tunne moraali-ongelmia kansa taholta, joka tappoi Piispa-Henrikin ja palvoo asiaa vielä tänään ja piispan tappajaa!
Dr. Stuckart

Klasu varoittaa ugreja:
Ugrit, puhdistus alkaa pian! Paetkaa Uralin taakse!
Tämä on vielä mahdollista tänään. Menkää jo Uralin taakse; Euroopassa ei tumppeja huolita!
Kenties Uralin taakse poistuminen on myöhäistä huomenna, jolloin ugri-viranomaisten / sivistyneistön raaka etninen puhdistus alkaa. Ugrit hävitetään; uudet rampit ovat valmiina jo ottamaan ugrit vastaan!!!

Parzifal ja Putin-kortin käyttöönotto:
THEMA: Krieg gegen den Terrorismus
Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News!
Verräter, Skandale und Prozesse
Krieg gegen Terrorismus kommt schon nach Finnland. Sturmwarnung am Tammerfors
Die Putin Spielkarte ist schon fertig. Grewendorp unterstützt taktisch den Krieg des Vladimir Putins gegen den Terrorismus und gerade ganz genau in Finnland heute, die Terroristzellen will von Vladimir Putin militärisch zerstören worden. Besonders bedeutet genau die Grewendorp-Stütze persönlich an den Putin die Vernichtung der Terroristzelle Seppo Lehto in Tammerfors. Es wird stürmisch im Herbst 2004. Die Globalisierung des Terrors ist ganz genau auch Politik, sogar mehr als Kampf der Kulturen. Augenblickliche Emotion bringen politische Veränderungen, wie in Spanien am 2004.
”Krieg ist”, das hat der preußische Militärtheoretiker Carl von Clausewitz unter dem Eindruck der Napoléonischen Kriege formuliert, ”die Forsetzung der Politik mit anderen Mitteln.”
Wir haben im Gegenteil psychologisch einen Frieden vorbereiten, aber es geht nicht; d.h. ein Frieden ”paix des braves” und gerade Grewendorp immer wieder den ”Frieden der Tapferen” ausgeprochen hat. Seppo Lehto, ein nationalistischer Kleingeist, hat das immer abgelehnt. Auch im Gericht. In jeder Gesellschaft gibt es etwa zwei Prozent Narren und Kriminelle. Seit dem Fall des ”Eisernen Vorhangs” und dem Untergang der Sowjetunion ist die Welt im Umbruch. Und das geht weiter …, wie man gesehen hat. Das Morden im Kaukasus bedeutet dunkle Stunden für unsere Politik. In einer gefährlichen Zeit hat Europa allerdings heute die liebe Chance, eine Weltmacht des Friedens zu werden. Diese Sternstunde der Geschichte darf nicht nun verspielt werden. Das ist nun möglich nur ohne Terroristen. Wenn man aber von einem tatsächlichen politischen Einfluß Seppo Lehtos sprechen will, muß man sich eines ganz klar vor Augen halten: D.h. Terrorismus. Falsche Töne!
Wir brauchen nicht die Terroristzellen, somit man militärich die Terroristzellen in Finnland likvidieren könnte. Und dann genau in Europa: Von Ost nach West. Wir wollen alle ohne Störung leben. Europa muß nun außenpolitisch handlungsfähig werden, um seine Interessen und Ideale tatkräftig vertreten zu können. Die Gesellschaft muß sich aber auch auf die historische Größe uns Sendung unseres Kontinentes besinnen. Wer den Welthandel beherrscht, ist Herr über die Reichtümer der Welt und somit über die Welt selbst.
Mitmensch ist die wichtigste Sache
Das gegenseitige Kennenlernen ist das einzig wirkungswolle Instrument gegen Feindschaften, denn so lernen wir den anderen als das kennen, was er wirklich ist – ein Mitmensch. Die Lösung für den Fremdenhaß besteht im gegenseitigen Kennenlernen, aber auch in der energischen Reaktion gegen alle kriminellen Handlungen, wie Terrorismus. Es ist eine alte Erfahrung der Geschichte, daß der größte Wert für den Staatsbürger die Rechtssicherheit ist. So gesehen wir man erkennen, daß die Garantie der Rechtsordnung die erste Aufgabe der Politik ist. Sie ist die Grundlage der Legitimität der Regierungen. Kein Wunder daher, daß auch in Europa politische Kräfte den Vorteil der Kontrolle über die Richter erkannten und diesbezüglich tätig wurden. Das heißt die schuldige sind alle Menschen, die sogenannte Terroristen schützen und besonders auch im Gericht. Genau im Gericht.
Völkern ohne Sex-Appeal
Auch ist mit Recht gesagt worden, es gäbe in unserer Mediengesellschaft gewisse Völker, die niemals verurteilt werden – wie etwa die Russen oder die Serben – während andere von Anfang an ohne irgendeine sachliche Untersuchung schuldig gesprochen werden, wie die Tschetschenen heute. Leider. Europa ist heute gefordert, Frieden, Freiheit und die Selbstbestimmung der Völker auf dem ganzen Kontinent durchzusetzen. Der Schriftsteller Gerd-Klaus Kaltenbrunner hat in diesem Zusammenhang von ”Völkern ohne Sex-Appeal” gesprochen. Ein Europa mit sicheren Grenzen. Man kann sich aber sehr wohl fragen, ob man nach den jüngsten Erfahrungen nicht völlig genug habe (?) und man wirklich vergessen soll, was ein moderner ”totaler” Krieg alles in sich schließt. Die Globalisierung des Terrors ist ganz genau auch Politik, sogar mehr als Kampf der Kulturen. Augenblickliche Emotion bringen politische Veränderungen, wie in Spanien am 2004.
Quo Vadis, Herr Vladimir Putin?
Diese allgemeine Orientierung unserer Gesellschaft in Fragen Krieg oder Frieden, wie auch die einseitige Einstellung unserer Information, führen zu einer Verrohung der Sitten und zur Abwendung von den Prinzipien des Völkerrechts. Auch das Versprechen eines Paradieses auf Erden ist nichts Neues, denn es entspricht den ewigen Illusionen der Menschheit. Die meisten Politiker haben bis heute nicht verstanden, daß der Friede eine Wissenschaft ist. Er folgt gewissen Grundsätzen, wie unsere Tatsache, daß sich die Völker nicht mehr voreinander fürchten. Ja! In diesem Sinn sind die Vladimir Putin Kommandos in Finnland herzlich willkommen taktisch die Terroristzellen zu likvidieren.
MEHR: http://www.saunalahti.fi/vaino2/auswegI.htm

Parzifal maailmanpolitiikan tiimoilta:
Es lebe Halunken! (heittiöt, riiviöt)
Puola vaatii Saksalta sotakorvauksia tämän viikon äänestyksen perusteella!
Maa, joka miehittää 1/3 osaa Saksan pinta-alasta tänään! Rajoilla, jotka ovat 1848 panslaavien määrittämät panslaviset rajat! Stalinin rajat!
Sos.dem. toimii sosialistisessa internationaalissa, joka ajaa avoimesti panslaavien asiaa mm. kaikki nimet, paikkojen nimet slaavilaistetaan (ei indo-germaanisia nimiä!)
USA on tehnyt muuten 41 sotilaallista interventiota viime vuosisadan alusta Keski-Amerikkaan suojellakseen maansa kansalaisia yrityksiä ja muita kansallisia intressejään!
Hitler tuli Puolaan suojellakseen saksalaisia; I maailmansodan aikana Saksan avulla Puola sai itsenäisyyden! I maailmansodan loputtua Puola kosti ja hyökkäsi vapaajoukoilla Saksaan!!!
Olipa mukava kuulla Suomen kommentteja Hitlerin viimeisistä päivistä Saksassa, Suomihan järjesti erityisiä voitonjuhlia valtiojohdon toimesta Helsingissä keväällä 1945 Saksan sorruttua! Aseveljensä! Lordi Alan Bullockin mukaan Suomi oli epäluotettavin Saksan liittolainen.
Suomi tulee mukaan Alankomaiden (Hollanti on yksi osavaltio Alankomaissa) ja Saksan sotilasyhteistyöhön. Kova on Halosen tarkemmin selvittää, miksi hän johti sotaharjoituksia Saksaa vastaan 6.6.2004 tai jatkuvia puheitaan Saksaan vastaan veteraanipäivinä. Ajatus, että hän puhuisi kansallissosialismia vastaan on naurettava, koska hän puhuu koko Saksaa ja Saksan kansaa vastaan … jatkuvasti!
Halosen vierailullakin ei puhuttu saksaa ja Halonen oli sen näköinen ja tuntuinen kuin lentänyt ulos liittokanslerin virastosta antaessaan haastattelua.
Kyllä, Schröder ei hoida ulkopolitiikkaa Saksan intressien mukaan, vaan pokkailee mm. Puolalle, joka vaatii miljardeja korvauksina Saksalta, jonka ydinalueita (mm. teollisuusalue Sleesia)se yhä miehittää!!!
2006 valta vaihtuu …
-Parzifal

Parzifal Yhdysvaltain presidentinvaaleista:
GALLUP US-Presidentin vaaleista osoittaa, että Suomen kansa ei ymmärrä asioita. Nimittäin, vaikka demokraatit voittavat vaalit Irakin politiikka ei muutu.
Irakin sota on vaikuttanut Bushia vastaan Gallupissa, mutta jo nyt tiedetään, että Irak-politiikka ei muutu, jos presidentti vaihtuu.
Tämä osoittaa taas, että kansan mielipiteellä ei merkitystä! Sitäpaitse Halosen kannatus keskittyy Suomen keskeisimpiin väestökeskuksiin Etelä-Suomessa. Halonen on kuin kopio kuva heistä!
Puoliherrat ovat muotia! Suomessa ei saa olla herra, vaan aina puoliherra! Ei herra, vaan puoliherra, joka kääntää heti takkinsa jaellen juudas suudelmia. Puoliherra suoraan Udmurtiasta!? Kannatus on taattua tuolloin! Kannatus, joka tulee kansalta, joka ei tiedä mitään. (vrt. USA Pressa GALLUP)
Suomen nykyinen turvallisuuspolitiikka ja tapaus SUPO ovat kyllä naiviudessaan vertaansa vailla! Aikana, jolloin maailma on osaksi sodassa! Sos.dem. nainen on Presidenttinä ja kansan keskuudessa hänen kannatus on rajaton!
-Parzifal
ZHIRINOVSKI: Maalla, jolla on nainen puolustusministerinä ei ansaitse itsenäisyyttä.

Parzifal tuomioistuimista:
Saksan oikeiston kokemuksia Ihmisoikeustuomioistuimesta
= 0
Walendy, Rennicke (marxismin kiihkeä vastustaja) ja muut tapaukset kertovat, että ko. tuomioistuin ei puutu germaanien luokkauksiin. Germaaneja voidaan loukata myös Saksassa … sos.dem ajaa panslaavien asiaa.
Sem sijaan UM:n Mattila, joka kavalsi EU-tietoa Venäjälle sai heti hyvityksen jne.
Eipä ihme että CDU/CSU ei laita kuin toisen arvoisia politiikkoja listoilleen eurooppavaaleihin. Otto v. Habsburg sanoi perustuslaki mm. Stalinin viimeiseksi voitoksi Euroopassa!!!
Ei siis kannata odottaa mitään ilman puhdistuksia.
-Parzifal

Parzifal Jussille ihmisoikeuksista:
Jussille ihmisoikeuksista …
Luuletko, että Klasu uskoo, että ko. tuomioistuin havaitsee oikeudenkäynnin olleen epäoikeudenmukainen Suomessa?
Luuletko? Kuka on puhunut marttyyrikansasta?
Ketkä ovat todellista marttyyrikansaa?
Älä luulekaan EU:n puuttuvan asioihin; hän ei ole saanut vielä päätöstä, mutta tutustunut ko. tuomioistuimen tuotantoon aikaisemmin. Tapaus Waledy, Rennicke jne. Tosin Haider pääsi eteenpäin siellä, eli hänen kohdallaan hän ei saanut kotimaassaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
MUTTA … taas nähdään kuka on oikeassa. Oikeustaistelu jatkuu edelleen tosin muissa puitteissa, jne. Taistelu terrorismia vastaan jatkuu käytännössä. Että sillai … jokaisella on sitten oma henki panoksena taistelussa terrorismia vastaan …

-Parzifal

Parzifal varoittaa Lehtoa:
Putin sanoo iskevänsä maansa ulkopuolella …
Viesti menee perille. Seppo Lehto ota yhteys Klasun matkapuhelimeen, niin Klasu estää ko. iskun. Tämä on vakava asia.
Palkkana tästä ilmoitat Saksan viranomaisille, että käyt Klasua vastaan terroristisotaa. Klasu antaa ohjeet myöhemmin …
Näin Klasun ja Sepen välit ovat kuitatut Sepen ilmoituksella, että hän käy terrorisotaa Klasua vastaan ja Sepi haluaa poistaa tanskalaiselementin Suomesta.
Klasu estää ko. iskun ja Lehto vahvistaa Saksan sisäministeriöön käyvänsä Klasua vastaan ”kuumaa” terroristisotaa.
OTA YHTEYS KLASUUN SEPPO, VIELÄ EI OLE MYÖHÄISTÄ! PUTINILLA ON YHTEYDET SAKSASSA. SOVINTO ON PARASTA! GSM-viesti ja tapaaminen asian tiimoilta.
-Parzifal

Parzifalin lisäys:
Jos Seppo ottaa yhteyden Klasuun tekstiviestillä ja tapaatte ja Lehto kirjoittaa englanninkielisen julistuksen Saksan sisäministeriöön terroristisodastaan Klasua vastaan kaikki on sitten OK!
Ko kirje myös nettiin. Klasu voi sen asettaa.
Sovinto on vielä täysin mahdollista!
-Parzifal

Ruben Lagus varoittaa iskusta:
Sepi ilmoittaa harjoittavansa Klasua vastaan terrorismia, koska hän edustaa tanskalais-(saksalais) vaikutteisen entistä kolonia mahtia, joka loukkaa Suomen itsenäisyyttä. Terrorismi on oikea ase käydä Klasun kimppuun ajan hengen mukaan.
Jos Sepi tekee runsaan sivun kokoisen englanninkielisen vakavahenkisen sotajulistuksen Klasua vastaan, Klasu järjestää naamioidun Ryssän iskun Veisuun, koska tuttavallaan on Ryssän kenttäpukuja, joita jäisi siis joitakin Veisuun toimittajien kuvatavaksi.
Siis kunnon sotaharjoitukset! Lähde mukaan! Jos Sepi ottaa yhteyden Klasun GSM:n ja järjestää oman laajan sotailmoituksen nettiin kohteena siirtomaavalta Tanskan edustajan likvidoimisen terrorismilla kaikki on siis hyvin ja järjestyksessä!
Tästä on hyvä jatkaa …
Ruben Lagus

Klasu ja puhdistukset:
Eichmannin häkäautossa vielä tilaa kahdelle lottovoittajalle!
Näin on … on erityisen kummaa, kuinka ”sorettu” kansa muuttuu nopeasti sortajaksi vrt. Israel, Ugri-Suomi. Valittu kansa on sama kuin lottovoitto syntyä Suomeen.
Lottovoittajien keskuudessa on monta ugri-Eichmannia, jotka identifoivat kulttuurinsa Udmurtiin, Mariin ja Komiin. Tätähän on suomettuminen ja EU:ssa löytyy heille kannatusta, koska siellä on ihmisiä, jotka ajavat suurvalta-asemaa Venäjälle itse Eurooppaan. Sittenhän meillä olisi enemmän lottovoittajia.
Johdonmukainen päätös on tästä ugrien ”puhdistaminen” koko Euroopan mantereelta; ugri on päävihollinen, kasaarijuutalainen, jotka olivat kaikista vaarallisimpia, mutta eivät olleet vereltään oikeita juutalaisia. (ettei tätä kukaan tietäisi … ?)
Kasaarijuutalaiset ovat sekoittuneet voimakkaasti mm. suomalais-ugrilaisiin kansoihin n. 600-luvulla Artur Koestlerin mukaan. Tämä veri johti heti vomakkaisiin rosvoretkihyökkäyksiin germaanisille alueille, saman lähteen mukaan.
Naivia antaa nateeksi tämä heidän taistelullaan arabrja vastaan, joka luultavasti pelasti jotakin 800-luvulla. Ei pidä sekoittaa kahta asiaa toisiin, jotka eivät kuulu yhteen.
Hurraa! Eichmannin häkäautossa on tilaa vielä parille udmurtti-ugrille, jotka täyttävät lottokuponkeja! Tervetuloa ja voimme testata ko. autoa, vaikka Veisussa ensi viikolla yhdessä venäläisten kanssa.

Parzifal EU-vaalikampanjoista:
Mistä on kysymys?
Pohjoismaissa suhtaudutaan täsyin torjuvasti EU:hun ja Saksa ei laita EU:hun, kun ”toisarvoisia” politiikkoja.
Uskooko joku tosiaan sen ns. lottovoittajien propagandan, että EU-parlamentaarikko pitää olla ministeritasoa?
Johtuuko Suomen lojaalisuus EU:hun tiedostamattomasta tarpeesta täyttää kulttuurivaje sielussa, koska suomalais-ugrilainen kulttuuri on sitä, mitä sitten onkaan …
EU:lla itsellään ei ole mitään kulttuuria. Ei mitään kulttuuria EU:ssa! Otto v. Habsburg sanoi, että EU-perustuslaki on stalinistien viimeinen voitto Euroopassa!!! Hän edustaa Baijeria … (CSU)
Parzifalilla on yksi EU-lippu ja se joutaa polttamaan, koska EU:sta ei ole mitään hyötyä. EU ei ole vielä turvallisuuspolitiikkaa, koska perustuslaki luonnosta ei ole hyväksytty, eikä mailla ole varaa alkaa rakentaa NATO:n viereen uutta järjestöä, kun vanha on olemassa.
Tosin ugri katsoo juuri näin, ja ugri ONKIN EUROOPAN VARAKKAIN JÄSEN JA PÄÄLLEKKÄINEN JÄRJESTELMÄ ON HELPPO RAHOITTAA!
Näinhän he ugrit sanovat EU:ssa koko turvallisuuspolitiikkaa. Etuovi-asuntolehdessä oli ilmoitus, että talousasiantuntijoiden mukaan Suomen asuntojen hinnat ovat kohdallaan ja huokeita!!!????
Pitääkö tässäkin, kun asuntojen hinnat nostetaan Euroopan hinnoista n. +80% tehdäkompensaatiota sille, että ugrilla ei ole kulttuuria,jota kukaan arvoistaisi?

Parzifal jatkaa aiheesta:
Pääuutislähetyksen 20.30. uutisointi Saksan vaaleista?
Marjukka Havukkamäki sanoi näin: ”Molemmissa Saksan itäisissä osavaltioissa (Saksi, Brandenburg, vanhan Saksan Keski-Saksaa) sosiaalidemokraatit ovat pitäneet asemansa ja selvinneet voittajina.” Sen jälkeen heti jatkosodasta ja Tampereen työväenmuseon näyttelyyn ko. teemasta. Työväkihän piti Suomen itsenäisenä, kun olivat n. 50% marjamiehinä kannaksella kesällä 1944. Unohtivat mainita Lenin-museon?)
Tosiasioihin: Saksissa CDU jatkaa hallitsemista Saksissa ja SDP Brandenburgissa. Saksissa NPD sai melkein saman äänisaaliin kuin SDP. Sama äänisaalis NPD:lle kuin demareille!!!Onko tämä vaalivoitto demareille??? Onko Saksissa demarit todella selvinneet voittajina????
Parzifal sai heti vihiä mahtavista NPD:n voitonjuhlista Saksasta, koska he pärjäsivät yhtä hyvin kuin demarit vaaleissa!!!!!
PASKAA koko ugri tiedotus. PASKAA!!!

Parzifal ja Klasun vasen jalka:
Hyviä uutisia: Klasun vasen jalka täysin parantunut!
Siihen tuli reumatismia/kihtiä/noidannuoli/ kesällä 2004, koska Klasu ”vaihtoi asuinpaikkaa päivittäin” ja oli matkalla.
Kihti, reumatismi tai Iskias-hermon ärtyyntyminen, joka säteilee myös ääreishermostoon, joka ei ole tahdosta riippuvainen. Tämä leviää lihassäryksi ja voi jopa invalidisoida ihmisen.
Klasu on harjoittanut vasenta jalkaa, vaikka jalkapöytä Iskiashermon kohdalta oli toista kuukautta ilman mitään tuntoa. Vasen pakara yhtälailla Iskiashermon kohdalta oli hyvin kipeä. Iskiashermo on sormen paksuinen hermo, joka kulkee selästä jalkapöytään toiselle sivulle eli uloimmalle jalkapöydän puolikkaalle. Uintia, kuntopyörää, yhä suurempaa E-vitamiini kuuria (vaikuttaa ääreisverenkiertoon) jalan Iskiashermo on rauhoittunut ja lihassärky poistunut.
Osansa on ollut myös kuntosali harjoittelulla, jossa Klasu on potkinut nyrkkeilytyynyä; hän oli asettanut tyynyyn Seppo Lehdon ja Tanja Siirtolan kuvan, jotta jalka saisi kunnon potkimisharjoitusta! Ja paino on asettunut 84 kiloon tai alemmaksi.

Aineisto 33

Mauritz Herrenhausen ja Armageddon:
ARMAGEDDON JA KAASUKAMMIOTELOITUKSET
En ole mikään profeetta, mutta nyt alkanut taistelu, joka tullaan käymään loppuun viimeistä piirtoa ja veripisaraa myöten, tulee myös päättymään Ugrien lopulliseen Armageddoon (=ukrien täydelliseen hävittämiseen). Taisteluun ovat kytketyt myös suvut jne. petturi ja ilmiantaja Seppo Lehdon pyynnöstä.
Olenko ainut, joka sanoo tämän? Paljon on vielä työtä tehtävä. Olen tuomittu mies, mutta se ei vaikuta mitään työtahtiini. Se kiihtyy. Mirja-Leena Mäkisen tai Tuovi Hyvärisen (halos-tuomarit)tuomiot eivät merkitse tässä yhtään mitään, paitsi suurempaa päättäväisyyttä tuhota fyysisesti ukrilainen väestöaines, ennenkuin on liian myö.(jos eivät vapaaehtoisesti vedä koivuvirsuja jalkaan ja poistu veljeskansojen pariin pois Euroopasta) Siis tasa-arvon nimissä naisista aletaan. Siirtola … ukri-naisilla Halonen on noussut päähän …
Vuoden 1945 ”voittoa” juhlineiden jälkeläiset saavat siis viimeinkin sen, mitä ansaitsevat. Tietysti korkojen kera: Armageddon!
Tervemenoa Armageddoon, ukrit. Sariinikaasun höysteeellä.
Katsotaan kuka tuhoaa kenet? Tässä tapauksessa aloittajasta ja provokaattoreista ei ole epäilystä; ensimmäisenä aloittanut tunnetaan. Ne löytyvät viranomaisista, oikeustalosta ja Seppo Lehdosta. Ja näihin tulemme kohdistamaan massiiviset kostotoimenpiteet ja koston henki elää ainakin seuraavat 50 vuotta.
– Herrenhausen
P.S. Seppo Lehto väitti oikeudessa, että Klasu olisi harjoitellut kaasukammioteloituksia Lehdoilla heittättämällä Zyklon B:tä (hyttysmyrkkyä)Lehtojen asuntoon. Tietääkö kukaan, miten nämä kaasukammioteloitukset ovat onnistuneet?

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Tuomari Mirja-Leena Mäkinen nyljetään elävältä ennen hirttämistä.

Matti Vanhanen kommentoi:
Älä ole kateellinen niille, jotka naivat päivittäin: ) armas Jutkusika
Takovatko ”palkkasotilaasikin” rampaa räpylää vai pumppaavatko Barbaraa?
Joko olet siivonnut ryssänpaskaa tihkuvan KGB:n jyystimenä toimineen kuppasen kielesi?
Meinaatko kiivetä elämäsi panolle ennen nylkemistä? … visvasen vehkeesi kanssa … varmista että se tukiside pysyy paikallaan, ettei retkahda ensimmäisellä työnnöllä

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Jorma Kokkonen on jo kuollut mies!
Vastaavalla tavalla kuin syyttäjä Laapas (Saara Laapaksen aviomies) joulukuussa 2003. Laapaksen kuolinsyy jäi tuntemattomaksi. Miksi? Miksi syyttäjän kuolisyytä ei kerrota?
HYI SAATANA MITÄ PASKOJA UGRI NIMIÄ! KIELI SAA PASKATARTUNNAN, KUN TOLLAISII PASKANIMIÄ KIRJOITTAA PASKAKIELESSÄ.

Klasu tiedottaa:
Mirja-Leena Mäkinen on Seppo Lehdon huora!
Oliko yhdyntä ennen 22.9.2003 istuntoa? Tuomari Mirja-Leena Mäkinen suosii Seppo Lehdon kuraleikkejä ja lienee jo osallinen niissä?
Muistakaa se, että olette vain ugreja entisessä Tanskan siirtomassa ja Euroopassa germaanien alaisia. Tuomiovaltanne on kovin rajallista ja me voimme lähettää jatkuvasti palkkasotureita kimppuunne. Näin tulemme tekemään ja Euroopassa paljemme teidät paska-ugrit jalkoihin.
Tuomiopaperinne meille ei ole edes paskapaperin arvoisia saati naurettavat ugrilaiset muut väärennökset.
KOSTON HETKI ON LÄHELLÄ. OLETTE LUULLEET JOTAKIN VÄÄRIN. KENTIES SUOMETTUMISKAUSI ON ESTÄNYT ERÄÄN TOTUUDEN MUISTAMISEN. SAATTE NÄHDÄ KUKA TUHOAA KENET!

Klasu jatkaa aiheesta:
Mirja-Leena Mäkinen Tanja Siirtolalle mustasukkainen?
… kun ei tullut täysiä paska-ugri ”korvauksia”!
Muutkin kuin Tansja Siirtola ovat ihastuneet Seppo Lehdon kirjoituksista mm. Mirja-Leena Mäkinen; ugripässi tuomari mallia Halosen persevahti.
HYVI SAATANA MITÄ UGRIPASKAPÄSSI NIMIÄ JA SAA IHAN BAKTEERITARTUNNAN KUN TUOLLAISTA PASKAA JA SAASTAA KIRJOITTAA.
UGRI ON PASKA.

Klasu kritisoi viskaali Mäkeä:
Viskaali Katja Mäki puolusti Seppo Lehdon kunniaa, vaikka Lehdolla ehdollinen vankilarangaistus väärentämisestä FSB Katja Mäki puolusti ohjeiden mukaan Seppo Lehdon kunniaa 11.5.2004

Klasu kritisoi tuomari Mäkistä:
Tuomari Mirja-Leena Mäkinen puolusti Seppo Lehdon kunniaa, ja hyväksyi Lehdon väärennökset todistuksista huolimatta aidoiksi.
Tuomari Mirja-Leena Mäkisen herkkuna Seppo Lehdon ulosteet ja seksileikit Lehdon kanssa; muuta selvitystä ei ole … paitsai FSB.

Klasu kritisoi syyttäjä Kokkosta:
Syyttäjä Jorma Kokkonen puolusti Seppo Lehdon kunniaa, tässä kannattaa huomata lisäksi se, että Lehto oli kertonut Kokkosen olevan FSB:n palkkalistoilla aikaisemmin.
Seppo Lehdon petturuus ilmiantajana tulee näkyviin parhaiten asian tässä kohdassa.

Mauritz Herrenhausen raportoi:
Tuomari Mirja-Leena Mäkinen syö Seppo Lehdon paskaa
Tuomari Mirja-Leena Mäkisen herkuttelu on tunnettua; pitza kuskit kulkee edes takaisin Mäkisen (itse keksitty paska ugri sukunimi, kun Mäkisillä ei ollut mitään sukunimiä vrt. virtaset, niemiset yms. alkuasukkaat) ja Lehtojen väliä.
Kuulemma Seppo Lehdon paskat menee kaupaksi muiden seksipalveluiden kanssa.
HYI SAATANA MITÄ PASKA UGRI KIELTÄ TÄMÄ PASKAKIELI ON: TOIVOTTAVASTI EN SAANUT MYRKYTYSTÄ TÄTÄ PASKA KIELTÄ KIRJOITTAESSANI

Matti Vanhanen kommentoi:
Emme jaksa enää edes nauraa maniallesi – Vaan tyydymme ulostamaan aamuin illoin aukiruuvattuun sirkushevosen turpaasi
Juutiloisen ”Pizza” … Tehtaankadun ryssien aamupaskaa ketsupilla ja spermalla
Etkö ole tyytynet vain rampojen sorsien persevetoihin tähän saakka?

Mauritz Herrenhausen jatkaa:
Tuomari Olli Veneskoski on FSB-agentti
Kuten kaikki muutkin Tampereen käräjäoikeuden mielisairaalapotilaat eli käräjätuomarit. Riviin vaan ja pogrommi alkaa. FSB:n agentteja ei odota muu kuin teloitus, Olli Veneskoski, ryssän perseennuolija

Mauritz Herrenhausen antaa ohjeita:
Hyvät herrat, ukrituomarien päätös/tuomio paperit eivät kelpaa edes WC-paperiksi.
Ukrituomari ei voi tuomita germaania. Hän on estynyt, ja oikeus ei tule silloin kysymykseen.
Siis ukrien päätökset eivät ole lainvoimaisia germaaneille — Eivät koskaan.
Kehotan aina vetämään oikeustalon henkilöstöä turpaan, jos tapaatte. Se helpottaa. Sten Kristensen taas antoi näytön, miten poliisia käsitellään oikein, jos se menee väärään leiriin, niinkuin heillä tapa on ollut.
Siis turpiin vaan eiköhän se ugri-saasta siitä rauhotu! KGB ja FSB-tausta on sellainen tänään, että se vetää ugripojilta naaman näkkärille!

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
MIRJA-LEENA MÄKINEN ON SAASTAINEN UGRI-TUOMARI
Mäkinen on keksitty sukunimi ja tarkasti germaanisen hallinnon toimesta ihmisille, joilla ei ollut kehittymättömän sukutunteen takia edes sukunimiä ukrien keskuudessa. Samaan keksittyjen sukunimien sarjaan menee lahtiset, niemiset, virtaset, lehdot jne.
Suurin osa ukreista oli niin alikehittynyttä, että ei omannut edes sukutunnetta. Eivätkä merkinneet sukuansa mitenkään. Mitä tämmöisiltä saastoilta voi odottaa?
Siirtomaa herrat!
Siirtomaa herrojen piti asettaa ukreille sukunimet, että heidät voitaisiin rekisteröidä. Toimivan hallinnon ylläpitäminen ukreilla on sitten täysi mahdottomuus esimerkkejä on mm. Jouko Nurminen (johtava kihlakunnan syyttäjä), ei mitään harkinnan tajua, Jorma Kokkonen; täysi typerys ja FSB-agentti, Aulikki Stenbäck, ukrilaisen maailmankatsomuksen perijä (sukunsa Pär haluaa kaataa Saudi-Arabian kuningashuoneen ja pitää samalla politiikko koulua), täysi surkimus tuomari Olli Veneskoski, joka luulee, että ryssä on Suomen maassa (onko ukrilla ja ryssällä sitten eroa?)
Se siitä. Te olette olleet pelkkiä käskyläisiä ja tulette olemaan vastedeskin.
HYI SAATANA MITÄ PASKAUGREJA JA MITÄ PASKANIMIÄ. MEIDÄN ANTAMIA NIMIÄ ANONYYMI-PASKOILLE, SEN VERRAN PASKA-UKRIT OVAT MEISTÄ KOSTUNEET! NIMETKIN EI-ELÄIMILLE PITI KEKSIÄ, KUN HEILLÄ RAUKKA-PASKOILLA NIITÄ EI OLLUT.
-Herrenhausen

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo Lehdon Lehto-sukunimen on keksinyt maassa järjestystä pitäneet siirtomaaisännät(väestökirjuri) väestölle, jolla ei ollut mitään sukunimiä. Väestökirjaamisen nämä sukunimet piti keksiä siirtomaassa.
Seppo Lehto lynkataan välittömästi, kun tavataan. Toivotan onnea Teille, jotka tarjoatte jo kaikille vapaaehtoisille rautatankoja tms. Lehdon pieksämiseksi malliin 2000. Toivottavasti hoidatte asian loppuun tällä kertaa loppuun!
Germaanien tuki on täysi Lehdon lynkkaamisessa. Jokainen germaani tukee Seppo ”paska” Lehdon hävittämistä, tapaoikeuden mukaan. Lehdon pääkallo poolopelipalloksi; pelaamme pian paska-Lehdon päällä hevospooloa ja jos tunkua on mukaan peliin otamme lisää pelipalloja!
Edesmennyt Pekka Siitoin jatkaa Lehdon verivihollisena toisella puolella Seppo lehdon käsittelyä. Edes kuolema ei vapauta Seppo Lehtoa, vaan joka puolelta tulee keppiä ja muuta päin näköä.
TURPIIN PASKAA VAAN!
-Herrenhausen

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo ”Paska” Lehto kertoo meille olevansa republikaani.
Kuitenkin hän koristaa sivunsa Vapaudenristeillä, jotka eivät kuulu tasavaltalaiseen tai republikaaniseen perinteeseen. Tasavaltalaiset vastustivat ritarikuntia perustuslakiin.
Tässäkin paska-Lehto edustaa tyypillistä iki-paskaa … mies on vailla kaikkea ymmärrystä ja ohjatkaa tuo paska jo vastaavien FSB kätyriensä kanssa mielentilatutkimukseen. Ei noin typeriä voi olla olemassakaan!

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Onnea niille, jotka lyövät paska-Lehtoa kirveellä päähän
Syvä kiitos kättäpitemmän tarjoamisesta; rautatanko on yhtä hyvä ase kuin kirves tuollaisen paskan hävittämiseen!Toivottavasti tarjoatte asiaanne laajalti muillekin, sillä ihmisiä löytynee mukaan vuoden 2000 tapaan!

Mauritz Herrenhausen analysoi Lehdon sukunimeä:
Epäeläin Seppo ”paska” Lehdon, Lehto- sukunimen keksineet Suomen siirtomaaisännät.

Mauritz Herrenhausen jatkaa Lehdon kritisoimista:
Seppo ”paska” Lehto on perseaukinen paskansyöjä!

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Paul Adolf Siitoimen mukaan Seppo Lehto ei tehnyt mitään tai sitten sitovaa tarjousta Siitoimien hienosta talosta. Vastaava tapaus on vastavakoilija ja FSB:n agentti Jussi Halla-aho.
Molempien ugrien sukunimet ovat germaanisten siirtomaa isäntien keksimät. Lisäksi ko. suvut ovat perseaukisia suunsoittajia, niinkuin vuosikaudet olemme nähneet.

Mauritz Herrenhausen lähestyy Lehtoa:
TERVEISET: Paska-Lehto poista Ehrnrooth juttusi
Adolf Ehrnroothin poika tuskin on ilahtunut, että pidät kenraalin juttuja vaalimainoksina Seppo ”paska” Lehto – sivuillasi.

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo ”paska” Lehto potkittiin aliupseerikoulusta varusmiesaikana pois.
SYY: Huono käytös —
ARVIO: Lienee ainoita tapauksia, kun oppilas yleisesti huonon käytöksen takia potkitaan aliupseerikoulusta ulos! Aliupseerikoulusta ei yleensä lähetetä ketään pois, kuten RUK:sta.

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo ”paska” Lehto on perseaukinen paskasyöjä, joka ei edes jättänyt sitovaa tarjousta Pekka Siitoimen hienosta talosta.
Seppo Lehto on perseaukinen surkimus.
Seppo Lehto on petturi, ilmiantaja, joka mainostaa kotisivujaan Adolf Ehrnrootilla internetissä ja kirjoittaa Alpo Rusin nimellä —
Tämä kaikki merkitsee, että Seppo Lehto itse ja hänen sukunsa ovat pelkkää paskaa, kirjaimellisesti; Lehto-nimikin on siirtomaaherrojen keksimä nimike, kun suku oli niin epäihminen epäeläin, että ei ollut sukunimeä, eikä sukua.

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo ”paska” Lehto kirjoittaa Alpo Rusi nimellä; menkää tarkastamaan hänen palstansa, jossa hän käy yksin omaan dialogia kirjoittaen Rusina, Lipposena jne.
”Paska” Lehto kirjoittaa niin, että ko. henkilöt olisivat mukana Lehdon jutuissa.
Seppo ”paska” Lehdon Lehto-sukunimi on siirtomaa isäntien keksimä nimike epäeläimille, joilla ei ollut mitään sukua, eikä näin ollen sukunimeä aikaisemmin. Pelkkää paskaa siis, niinkuin Seppo ”paska” Lehto itsekin.
Meidän kannalta siis sivistymätön alkuasukas, joka mainostaa sivujaa Adolf Ehrnrootilla. Ilmeisesti paska Lehto on ollut jossakin rahakeräyksissäkin, missä Ehrnroothin nimeä käytettiin niin, että hän olisi asiassa mukana.

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo ”paska” Lehdon sukunimenkannon on vahvistanut ja keksinyt siirtomaa kirjuri. Mies on niin läpi-typerys, että ei edes itse tunne tätä ja nimilogiikkaa.
Seppo Lehdon suvussa ei ole ainoatakaan sotilasta, tai sitten mitään sivistykseen viittaavaa.
Suvussa ei ole ollut mitään tekijämiehiä tms. Ja suvun jäseniä tavataan vain suomalais-ugrilaisella alueella.
Seppo ”paska” Lehto on perseaukinen suunsoittaja, joka käy yhteiskunnanvaroin eri oikeudenkäyntejä väärennättämillään asiakirjoilla. Tätä toimintaa tukee vastaavan taustan omaavat mm. tuomari Mirja-Leena Mäkinen ja syyttäjä Jorma Kokkonen. Seppo ”paska” Lehto on heittopussi, jota vastaavanlaiset surkimukset käyttävät päämääriensä hyväksi.
Tarja Halosen presidenttikaudella on ollut negatiiviset moraaliset vaikutukset kansaan. Ugri-miehet kumartelee jo paskoja ja Seppo Lehdon arvostus hipoo Osmo Soininvaaran ja Eero Lankian viranomaispiireissä.
Seppo ”paska Lehdolla tai hänen kirjurillaan; vastavakooja tai FSB-agentti venäjän kielenopettajalla (venäjän kielen opettajan toimikuvaan kuuluu automaattisesti FSB-agenttius, kieleni ei taivu kirjoittamaan ko. sukunimeä) ei ole mitään varaa puhua asumisista tms. Kumpakaan perseaukista suunsoittajaa ei tavattu osallisina mm. Pekka Siitoimen hienon kartano-huvilan tarjouskisassa, herra Paul Adolf Siitoimen mukaan.
Herrenhausen

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Olavi Mäenpään toimia Seppo ”paska” Lehdon kuriin saattamiseksi odotetaan —
Todistajista tms. ei taida tulla pulaa; paska-Lehto tuo oikeuteen kaikkien pikkupoikien papereita, joiden huvi on tehtailla rikosilmoituksia.
Annetaan Lehdolle viimeinen kyydistys. Herrenhausen vastaanottaa tarjotun rautatangon pieksäjäisiin —

Klasu lähestyy Paul Adolf Siitointa:
An den Herr Paul Adolf Siitoin
Grüss Gott!
Tervehdys hyvä veli, jos luet tätä palstaa. Meille ei jäänyt mitään pahaa mieltä edesmenneen isäsi hienosta huvila kaupoista. Voit soittaa minulle, niin asia vahvistuu; teidän numeroa emme valiettavasti löytäneet.
Sen voi lujasti sanoa, ja turkulainen kaupanvälittäjämmekin asian vahvistaa, että meillä oli pyydetty summa jo koossa ja olisitte saaneet muutaman tuhannen euron minulta ja tädiltäni enemmän, mitä nyt saitte. Olen pahoillani, että näin pääsi tapahtumaan.
Tässä voi piillä kuitenkin suuri voitto; olen saanut tätinikin jo uskomaan, uskoisin niin, että on parempi ostaa talo Pohjois-Saksasta. Nyt etsin sitä ja olen sopinut muutostakin jo muuttoliikkeen kanssa. Saksassa talojen hinnat ovat halvemmat ja hinnat menevät vain alaspäin …tietysti emme ilmoita uutta soitettani ugri viranomaisille. Heidän IQ (eli älykkyysosamäärä)on alle 20.
Jos löydämme talon, niin tule mukaan muuttoon; se on ilmainen matka Saksaan ja takaisin. Pääseminen tästä suomalais-ugrilaisesta maasta on suuri henkinen helpotus minulle, hyvä Paul Adolf.
T:Klasu
http://www.klaus-von-grewendorp.de.vu
http://.sci.fi/vaino2/marokonkauhu.htm

Klasu germaanien kunniasta:
Germaanien kunnia!
Yksi juttu vielä olen kirjoittanut ko. sivun http://www.saunalahti.fi/vaino2/marokonkauhu.htm isäni serkun kunnian palauttamiseksi, koska hänestä on tulossa elokuva. Se on nyt päivitetty. Isäsi suhtautui meihin kunnioittavasti, vaikka olemme köyhä suku. Hän ymmärsi, mitä sota merkitsi kaikin puolin meidänlaisille ihmisille. Siitä kiitos.
Marokon Kauhu-Kirjoitus ei tarkoita sitä, että olisin valmis puolustamaan suomalais-ugrilaisia alueita aseen kanssa, kaiken viranomaisten ja tuomioistuin etnistenhäväistystenjälkeen. Päinvastoin. En ole valmis, enkä kehoita ketään germaania puolustamaan ugreja. Pesen käteni asiasta. Se ei kuulu minulle enää.
Myös suomen kielestä pyrin pääsemään 100% eroon ja se on vain nytkin teknistä, eikä sydämestä. Luovun myös Suomen kansalaisuudesta, jos muuttoni onnistuu. Kaikki edellytykset ovat olemassa muuton onnistumiselle, mutta koskaan ei tiedä … sen olen elämässä oppinut, hyvä veli.
T.Klasu

Klasu uhkaa ugreja:
Suomalais-ugreille muistutus … katoavaisuudestanne!
Muistakaa, että kaikki kostetaan. Aikanaan ja ajallaan. Kukaan ei pääse karkuun, sillä kukaan ei ugreja huoli. Kielialueenne taantuu, kunnes kuolee kokonaan, niinkuin sukulaiskielenne idässä.
Unioni Foorumina välien selvitttelyyn tumppi-ugrien kanssa on hyvä paikka tulevaisuudessa. Poliittiset päämäärääni ohjautuvat täysin suomalais-ugrilaisen kansan henkiseen ja fyysiseen tuhoamiseen eri julkisten toimenpiteiden ja häväistysten kautta. Nautittavin skenaario on Suomi kuoleman kenttänä. Ei venäläiset Teitä tule YYA-hengessä auttamaan, päinvastoin antavat meille orjaksi yhteisiin projekteihin. Taistelu ugreja vastaan tulee vain kiihtynään, koska yhä useimmat ihmiset tietävät kauttani germaanisilla alueilla, mitä epäeläimiä suomalais-ugrit ovat.
Siinähän Suomi-poika periferiassaan saa, mitä on vuosikymmenet meiltä tilannut. Suomi-ugri jyllää … Korkojen kansssa. Moraalisia ongelmia ei tule (vrt. Piispa Henrikin opettava tapaus); ugreja ei voi pitää ihmisinä tai eläiminä.
KUOLEMA SAASTA UGREILLE!
KUOLEMA UGRIEN KÄTYREILLE!
KUOLEMA UGRIEN VIRANOMAISILLE JA TUOMIOISTUUIMILLE!
KUOLEMA UGRIEN LAPSILLE!
-Klasu

Klasu uhkaa ugreja:
Tervetulos ugripässit Saksaan!
Lue linkki eurooppalaisella kielellä:
http://www.beepworld.de/members40/hochtechnologie/
Jokainen syntinne merkataan kirjoihin muistiin. Jokainen ugri Saksassa saa keväästä 2004 samanlaisen kohtelun kuin germaani Suomessa.Kostomme käynnistyy.
Rahat viedään ugreilta jne. Siis alkamassa todelliset ugrilaisvainot ugri-Suomen mallin mukaan germaanivainoista! Suomi-poika taitaa ottaa turpiin korkojen kanssa?
-Klasu

Klasu kritisoi Jussia:
Halla-aho tunnetaan!
Luulee vaan, että kukaan muu ei tunne vastavakoilua. Uhraa suuren aikansa Seppo Lehdon myötäilemiseen eri julkisilla ugri-palstoilla.
Halla-ahon muutkin jutut ovat silkkaa ”halla-ahoa”. Mies itki tuomioistuimessa 4.6.2003, että ugreja nimitellään ugri-tumpeiksi ja hänen isoisänsä oli sotasankari kun oli ugri. Mitä hän teki?
Sotasankareista Ranskasta puheen ollen:
http://www.saunalahti.fi/vaino2/marokonkauhu.htm

Klasu turvallisuuspolitiikan tiimoilta:
Suomi harjoitteli Lapin tyhjentämistä 6.6.2004
Suomi harjoitteli Lapin tyhjentämistä 6.6.2004, kun taas jotkut viettivät Normandian maihinnousun muistojuhlaa. Muistojuhlaa, jonne kutsuttiin myös Saksan kansleri.
Suomi: Lapin tyhjentämisoperaatio harjoitus ei ollut muistojuhla avoimesta petturuudesta. Se oli sotilasharjoitus, jolla oli poliittinen signaali, Saksaa ja sen liittolaisia vastaan.
Suomi-poika kertoo Olli Rehnin suulla haluavan vaikutusvaltaisimmat tehtävät komissiossa, vaikka Saksa on maailman suurin viejämaa vaihtotaseen suuruudella mitattuna.
Tarja Halonen kertoo taas Suomen kaikesta tärkeimmän tehtävän olevan Unionissa Venäjän edun ajaminen. Lapin tyhjentämisoperaatio sopii hyvin kuvaan. Voin kuitenkin sanoa Suomi-pojalle, että komission raskaimpia tehtäviä ette tule koskaan ja ikinä samaan.
Päinvastoin vastauksena 6.6.2004 Lapin tyhjetämis harjoitteluun voimme alkaa myös harjoittelemaan myös ugrien kanssa ”Lopullista Ratkaisua”.
Ajakaa Te vain Unionissa Venäjän etua!
-Klasu
http://www.klaus-von-grewendorp.de.vu http://www.saunalahti.fi/vaino2/marokonkauhu.htm

Klasu jatkaa aiheesta:
Puolustusministeri Kääriäinen on siitä erikoinen mies, että hän vei vuonna 1980 Kekkosen torpalta, aivan torpalta, multapussin Moskovaan keskuskomiteaan (vrt. maan symbolinen merkitys)
Nyt hän esittää yhteisiä terrorismin vastaisia sotilasharjoituksia Venäjän kanssa: Kuvaan kuuluu Lapin tyhjentämisoperaatio 6.6.2004 ja sitten ehdotus yhteisistä sotaharjoituksista Venäjän kanssa.
Kannattaa huomata, että vuonna 1997 Saksan CDU/CSU esitti Itämeren maille yhteisiä sotilasharjoituksia. Suomi vaati Venäjää mukaan ja kun se ei saanut Venäjää mukaan Suomi-poika jäi pois.
Presidentti Tarja Halosta kiusaa Pakistanin presidentin sotilaspuku, Putinille hän ei ole asiasta huomauttanut mitään. Putin käyttää useasti asevoimien univormua ja puuttuu yksityistalouteen (vrt. Jukosin maahan alasajo stalinismin tyyliin)
Tarja Halonen on sanonut, että Suomen tärkein tehtävä Unionissa on Venäjän edun ajaminen. Siinähän menette Suomi poika.
Jos Suomi-poikaa näkyy Saksassa tai Tanskassa, niin se on varma kaato ja turpiin veto. Olkaa varmoja; Suomen tuomarit & syyttäjät joutuvat taas suoraan jauhelihamyllyyn, jos heistä jotakin kuullaan. Siinähän pyytelette Saksalta sitten sotakorvauksia Lapin pelastamisesta jälleen kerran …

Klasu jatkaa aiheesta:
Suomi-poika puhuu sukellusveneistä, vaikka itsellä ei ole niitä1
Ehkä kannattaisi hankkia ihan ensin Suomen valtion sukellusveneitä maalle, ennenkuin kansalaisensa puhuvat yleisesti teemasta:
http://murobbs.muropaketti.com/thread.jsp?forum=7&thread=329585 Provokaatio yhä jatkuu ja vain kiihtyy. Klasun Braun-sivulla jo täydet 1000 kävijää laskurin mukaan yhden vuorokauden aikana. Asiasta yritetään tehdä joukolla ”sairasta”. Huomaatte, kuinka paljon provokaatioon on saatu ihmisiä mukaan ko. laskurin mukaan, mikä löytyy Braun-sivulta.
Niin, Juri Gagarin oli todella ensimmäinen ihminen avaruudessa, erään propagandan mukaan, jonka merkeissä provokaatio jatkuu …

Klasu jatkaa aiheesta:
Varmaan mukavaa olla ugri- suomalainen Unionissa?
Presidentti Tarja Halosen kansalliset ohjeet kansalaisilleen kun on ja monta kertaa toistettu, että ugri-Suomen tärkein tehtävä EU:ssa on ajaa venäläisten asiaa. Siis summa summarum:
Suomi-Poika=Veli-Venäläinen EU:ssa.
Toisaalta maailma ei ole mihinkään muuttunut; Etyjissä vuonna 1990 marraskuussa Presidentti Mauno Koivisto alkoi maailman johtajien (!) edessä puolustamaan N-liittoa ja vaati sen säilyttämistä ja koossa edelleen pitämistä. Maailman johtajien edessä. Neljä kuukautta ja Nl sortui.
Suomessa se Nl jäi elämään mieliin ja Koivisto lähetti Väyrysen solmimaan uutta YYA-sopimusta (sopimusta, joka määrittää Suomen turvallisuuspoliittisesti 100% Venäjän etupiiriin) maalis-huhtikuussa 1992 (!) Venäläiset eivät ottaneet enää vastaan tätä vasalliuden osoitusta; olihan N-liittokin sortunut.
Toisaalta vasallius tulee todistettua maailman ainoasta Lenin-museosta, joka järjestää Lenin-fani tavaraa, Leninin kirjoja jne. Museom asenne on siis ihaileva ja Tampereen kaupunki ja valtioneuvosto rahoittaa Lenin-museon. Lapin sotilaallinen tyhjentämisharjoitus 6.6.20034 kontra Koviston ulkoministeri Paasion lähettäminen Moskovaan tammikuussa 1990, jolloin Paasio sanoi, että ”Suomella ei mitään aluevaatimuksia tms.”, kun Gorba tarjosi Karjalaa Manulle marraskuussa 1989.
Kuinka joku voi sanoa, että on lottovoitto syntyä Suomeen? Kuka voi olla ugripässeistä ylpeitä?
Pojat ovat hyvin valmiina N-liiton toiseen tulemiseen; punalippu saatiin jo Venäjän asevoimien lipuksi ja N-liiton kansallislaulu Venäjän kansallislauluksi. Tarja Halonen taas puhui joulukuussa 2003 strategisesta yhteistyöstä Venäjän kanssa, mikä merkitsee mm. että suomalaiselle Venäjän asia on kaikista tärkein mm. EU:ssa.
Suomi-poika sovittelee taas piippa-lakkia päähän ja odottaa N-liiton toista tulemista uskonnollisella fanatismilla. Otto Kuusisista ei tule pulaa.

Klasu analysoi Jussin sukua:
Halla-ahon sotapappa? Kuka oli?
Jussi Halla-ahon pappa sodassa? Halla-ahon mukaan hänen pappansa oli ugri, mutta siitä huolimatta sankari. Ugrikin voi olla sankari ja Halla-aho todisti sitä papallaan.
Oliko kysymyksessä Otto W. Kuusisen sotilas? Tai sitten minkä N-liiton maan sotilas? Joukko-osasto, nimi jne.? Mongoolien käpykaartilainen?
Sankaruuden salat eivät ainakaan Jussissa näy. Siviilipalvelusmies. Ei myös ulkonaisesti. Vastavakoilija (saanut koulutusta Vaasan vakoiluosaston opistoupseerilta), joka peitelläkseen vastavakoilun toista tekijää verhoutuu Seppo Lehdon ystäväksi.
Tämä ystävyys Suomen tuomioistuimen edessä käy sitten ylivoimaiseksi ja siellä Halla-aho nimittelee ties miten hyvää ystäväänsä Seppo Lehtoa, joka vannoo taas Jussi Halla-ahon ikuiseen ystävyyteen.
Muuten Halla-ahon usko Suomen tuomioistuimiin on rajaton, eikä ihme, koska mies on FSB:n agentti, niinkuin kaikki venäjän opettajat ja ajavat aina slaavien etuja. Toisaalta suomalaisuus ja slaavilaisuus on sama asia ja se näkyy Lehdon ja Halla-ahon ”sankari” kaveruudessa tai Tarja Halosen naamasta. Halla-aho käy täysin Suomen tuomioistuimien PR-miehestä ja hän on kirjoittanut parhaat ja tunnetuimmat juttunsa asiaan liittyvillä asioilla.
Mikä pari! Toisen pappa oli ugri ja sankari sodassa ja toisen suku punakaartissa … leukemiaa sairasta luihu katseinen sivari ja RAUK:ista (!!!) pois potkittu oppilas huonon käytöksen takia. Muuta sotilaallisuutta ei ole olemassa, koska käpy- ja punakaartin perilliset eivät asiasta ja alasta tunne muiden samanlaisten ugrien kanssa mitään.
Suomen tuomioistuin on saanut arvoisensa edustajat parivaljakossa: Kuulemma Seppo Lehdon paskalähetykset välipaloiksi kulkevat Veisu-Oikeustalo-Armfeltin katu väliä. Kiirettä tekee … mutta Lehdon paska maistuu hyvältä ruokailtaessa siellä.

Klasu jatkaa aiheesta:
Siitoin oli oikeassa Halla-ahosta!
Oli kuvaillut Halla-ahon hääkuvia, että suvun jäsenet ovat entisten bolsewikkien näköisiä.
Emme usko edesmenneen Siitoimen olleen väärässä Seppo Lehdon ja Jussi Halla-ahon suhteen. Pelkkiä suunpieksiöitä ja toisten kunnianloukkaajia!

Klasu saa herätteen:
Heräte: Muutaman anonyymi-tuomarin summittainen teloitus?
Miltä tuntuu?
BBC:n Marie Antoinette ohjelma antoi minulle syvän herätteen; historian saatossa tuomioistuimet ja tuomarit ovat olleet suurimpia pöyveleitä ilman, että asiallisella oikeudella ei ole ollut mitään tekemistä.
Historian kostona voitaiisin summittaisesti valita anonyymeja tuomareita tms. ja teloittaa nämä täysin kylmästi. Karma tasoittuu. Oikeus voittaa myöhemmin, koska tuomari yms. pelle tietää, että pääsee hengestään pelleilynsä takia.
T: Klasu
P.S. Suomesta alkaa olla tuomari-nimilistat valmiina. Venäläinen ei tule enää auttamaan, kun ugri-tuomari tms. teloitetaan.
MARIE ANTOINETTE mestauslavalla: ”Annan anteeksi tuomitsijoille vääryytenne.”
Voiko tuomareilta tms. odottaa tällaista asennetta, jota Ludwig XVI ja Marie Antoinette osoittivat katsoessaan kuolemaa silmiin.
Ei voi ja tapaus on nähtävä opetusesimerkkinä siitä, kuinka ehdottomasti tuomareita on pidettävä vihollisina numero 1. Historian saatosta muutaman tuomarin teloitus on liian pieni rangaistus ko. ammattikunnalle!

Hakkeri paljastaa Lehdon:
Seppo Lehto esiintyy mm. futispalstalla Klasuna ja on rekisteröinyt Klasu nimen Antarktiksen tukikohdan kanssa 11.7.2004. Liekö saanut Soneran palstalta idean, mistä pari tuhatta kävijää oli Klasun Braun-sivuilla viime viikonloppuna.
Näin siis tuomari Mirja-Leena Mäkisen paapoma Seppo Lehto, jolla on asiakirja väärentämisestä ehdonalainen vankeustuomio. Tuolla tuomiolla näyttää pääsevän hyvin pitkälle suomalaisessa oikeusjärjestelmässä.

Klasu historian tiimoilta:
Tsekkiläinen legioona Siperiassa; yhä kielletty kirja Tsekissä!
Venäläisen valkokenraali Konstantin W. Sakharowin Tsekkiläinen Legioona Siperiassa on yhä kielletty kirja Tsekissä.
Kirja kertoo ko. Legioonasta, joka taisteli bolsevikkien puolella ja Sakharow sai yhden yliloikkarin vangiksi.
Myöhemmin legioonan jäsenet (jälkeläiset, sukulaiset jne.) toimeenpanivat Benesin käskyn karkoittaa sudeettisaksalaiset alueiltaan 1945. Kuten tiedämme tällä kuoleman marssilla kuoli satojatuhansia pahoinpitelyihin, raiskauksiin jne. 3,5 miljoonan ihmisen joukosta, joista eloonjääneet asettuivat Baijeriin.
Tsekin parlamentti vahvisti ko. Benesin diktaatin vuonna 2002 parlamentissa. Se diktaatti on kaikkien ihmisoikeusopimusten jne. vastainen. Joka kohdaltaan. Lisäksi miksi kaikkien lakien vastaisen diktaatin käytännön toimeenpanijien rikoksista vaietaan. He tappoivat satoja tuhansia ihmisiä, mistä ei kerrota mitään; joukkoon kuuluu lapsia, naisia ja vanhuksia. Heitä pidetään sankareina!!! Sankarien palvonta on niin voimakasta, että venäläisen valkokenraalin ko. historiikki on kielletty kirja Tsekissä, joka pitää voimassa edelleen Benesin diktaattia …

Klasu jatkaa aiheesta:
Eipä silti; Suomen armeija pitää Antti Rokkaa esikuvanaan. Mies kuului O.W. Kuusisen armeijaan.
Ei ole ihme, että Suomessa nostettiin tällainen sotilas esikuvaksi samalla kuin Kollaa Kestää – kirja siirrettiin kiellettyjen kirjojen joukkoon sodan jälkeen (siitä huolimatta kirjaa pelkästään Suomessa 14. painosta)
Kysymyksessähän on arvot ja niiden sisältö; Antti Rokka on suomalaisten taistelijoiden sankari. Itse asiassa ko. mies ei ollut mikäään sankari, vaan päinvastoin. Täysi petturi ja ilmiantaja, joka oli O.W. Kuusisen Terijoen hallituksen palveluksessa, mutta käy hyvin nykyisin sankarista suomalaisille.
Antti Rokka oli niin surkea sotilas ja sen takia häneen piti liittää lempääläisen Viljami Pylkkään taistelutaidot. Jos Antti Rokkasta puhutaan sotilaana hän on Viljami Pylkäs, jolla taas ei ollut mitään tekemistä punakaartin tai Kuusisen kanssa.
Propaganda puree yhä hyvin; ugrit pitävät yhä jopa armeijansa toimesta avoimesti ko. Antti Rokkaa esikuvanaan. Myös sotilaslehdissä, vai voiko tällaisia lehtiä ylipäätään sotilaslehdiksi kutsua? Ja armeijastakin löytyi YYA-henkisiä vehkeilijöitä mm. kenraali Simelius, joka ehdotti avoimesti sotilasyhteistyötä N-liiton kanssa.
Tässä mielessä kenraali Meriön käytös, jolloin hän torjui N-liiton puolustusministerin samanlaiset ehdotukset, mutta vastapuolelta, on hatun noston arvoinen asia.

Klasu analysoi maailmanpolitiikkaa:
Panslavismi = Sosialidemokratia
Martin Spahn oli tutkinut sosialidemokratian historian, myös sosialistisen internationaalin, ja päätynyt tutkimuksessa siihen, että sosialidemokratia on tukenut 100% panslavistien pyrkimyksiä. Politiikka samaa panslavistien kanssa.
Eroja on tietysti; Suomen sosialidemokraatit olivat asein mukana bolsevikkien riveissä 1918, kun taas Saksan ei. Saksan itäraja on muodostettu panslaavilaisen kongressin 1848 lausunnon mukaan, jolloin koko Itä-Saksa jäi slaaveille 1945 rajajärjestelyissä ja 1989 jälleenyhdistyminen yhdisti vain Keski-Saksan Länsi-Saksaan. Väestömäärä silloisessa Itä-Saksassa, jotka panslaavit anastivat, oli sama kuin kaikkien pohjoismaiden väestömäärä yhteensä. Sudeettisaksalaiset eivät ole tässä mukana.
Suomessa Euroopan Unionin kovimmat tukijat olivat aikoinaan fanaattisia YYA-sopimuksen tukijoita mm. Turun Esko Antola, joka muistuttaa Urho Kekkosta ulkonäöltäkin.
Summa Summarum analogioina: Veli venäläinen = Suomi poika, Panslavismi = Sosialidemokratia, Pako Siperiasta = Pako Suomesta, Slaavilaisuus = Suomalaisuus.

Klasu kritisoi ugrien asuntopolitiikkaa:
UKRI HAISEE PAHALLE!
Mitä voimme tästä sanoa? Tampereelta yksiö kaupungin laidalta n. euro 75.000. kerrostalosta.
Berliinin laidalta saat asuttavan massiivisen kartanon (hienompi kuin mm. Wahlroosin; katto ja rakenteet täysin kunnossa, mutta ei korjattu vuoden 1945 jälkeen) euro 60.000.
Samalla rahalla, jolla ostat Suomesta yksiön saat Saksasta hyvän ja laadukkaan omakotitalon / huvila-villan ja tarjonnasta ei ole pulaa … tai sitten korjattavan vanhan kartanon, jos sellaisen löydät.
Tässä suomalaista asuntopolitiikkaa. Vähän sama juttu oli autojen kanssa vähän aikaa sitten. Parasta Pispalassa talo (Pispala ei ole vanhaa Tamperetta) euro 545.000. (!!!)ja samanlaisen saa Brandenburgista euro 70.000.
Lisäksi kummassa maassa haluat asua? Saksassa vain Suomessa?
Me Suomen germaanit emme halua asua slaavi- tai ukrimaassa ja lähettämme tänne vain ammattisotilaita toimimaan ja maksamaan kalavelkoja pois. Saatte nähdä; pari tuomaria sinne tai tänne, kuka välittää? Aseita Suomelle ei saa myydä noin halvalla mm. Leopardeista pitäisi pyytää yli 10-kertainen hintataso, jotta ne vastaavat Suomen hintatasoa ja sitä tosiasiaa, että aseita tullaan tulevaisuudessa käyttää aseiden toimittajaa vastaan, kun puhumme ugreista, jotka tunnetaan pettureina, ilmiantajina ja kavaltajina.
-Klasu

Klasu analysoi Lehdon korvausvaatimuksia:
Turhaa lähettelet lainvoimattomia 2500 euron laskujasi yhdessä huora Tanja Siirtolan kanssa; tuo summa pannaan mieluummin ammattitappajalle vaikka Ranskassa ja riittää ihan hyvin … jää paljon omaan taskuunkin. Seuraavia mestauksia varten, joita nyt on tulossa.
Ja heti. Niin tiukaa hirttosilmukkaa ei ole mihinkä pääsi laitetaan vielä kerran.
Huora ja Seppo Lehdon paskansyöjä tuomari Mirja-Leena Mäkisen tuomiopaperit eivät ole edes surkean paskapaperin arvoisia Suomen eli ugrimaanne ulkopuolella.
Tekeekö Lehto huorasi Tanja Siirtola läheistä yhteistyötä ns. FSB-Jorma Kokkosen kanssa? No, mukava lähtö täältä se on, kun housut kintuissa mestataan …

Klasu asekaupoista:
SOTILASKAUPAT SUOMEN KANSSA HETI POIKKI!
6.6.2004 Lapin tyhjentämisoperaation takia kiitoksia; ugrien kanssa on syytä lyödä asekaupat heti poikki.
Ei enää ugreille Leopardeja tai muuta saksalaista huippuasetekniikkaa, niin kauan, kun ugri kääntää aseet toimittajiaan vastaan, mikä on ollut luonteenomaista ugrille aina.
Sitäpaitsi Suomi on luonnollinen osa Venäjää. Siellä ugri pääsee johtopaikoille. EU:ssa tulee heti nyrkkirautaa siirtomaa herran toimesta.
T: Siirtomaa herra
P.S. UGRI HAISEE SAATANAN PAHALTA JA ON PETTURI NUMERO 1.

Klasu analysoi ugrien ymmärrystä:
On näytetty toteen muiden mm. luonnekysymysten ohella, että ugri-aivot ovat täyttä paskaa.
http://www.alien.xest.de/boardcom/thread.php?threadid=2887&sid=5560de24e9ff5a678e00f15f423b0fca
Jos vertailee saksalaispalstan taitoa käsitellä ko. asiaa esim. jälkeenjääneeseen ugrilaiseen tapaan voidaan todella todeta perustellusti, että ugrit ja germaanit ovat täysin eri planeetoilta ja ugri polveutuu apinasta, niinkuin koulukirjoissa itsestään väittää toisille ugreille.
Ugri ei ole ihminen; piispa Henrikin murha ja sen ihannointi todistaa asian kiistatta.
Summa summarum: Ugripässi ei ymmärrä mitään oikeasta huipputekniikasta (tai mistään vaativammasta teemasta) ja koska ei ymmärrä se lyö asian täysin aprillipilaksi tms., koska ymmärrys ja aivot ovat loppuneet (vrt. ugrin ulkonäkö eli takaraivon luu paistaa silmissä tapaus Seppo Lehto ja kumppanit Suomen Sisu)

Klasu vetoaa germaaniveljiin:
Germaaniveljet! Tulkaa ja muuttakaa Saksaan!
Antigermanismin levitessä voimakkaasti ”Keep the German down” entisen NATO-maximin hengessä kehotan kaikkia maailman germaaneja muuttamaan kotiimme Saksaan, missä tulee nopeasti uusia asutusalueita Keski-Saksaan, joka oli mm. II Valtakunnan sydänaluetta.

Klasu jatkaa aiheesta:
Sanomamme kuultiin: Ukreille ei mitään avainpaikkoija Unionissa
Ukri on vihollisemme numero 1. Jos katsoo Suomen EU-MEP edustajia, niin kaikki ovat kiihkomieleisiä ”entisen” (kai se vielä jossain vaikuttaa) YYA-sopimuksen tukijoita; Paavo Väyrynen, Satu Hassi jne.
Ukri Tarja Halonen maxiimi on ollut, että Suomen tärkein tehtävä on edustaa Venäjää Unionissa. Ukri-Kansa seuraa ja äänestää sellaiset tahot parlamenttiin.
Sanomamme kuitenkin kuultiin muualla ja hyvin: Ugreille ei mitään avainpaikkoja parlamentissa.
RKP on lisäksi täysin sosiaalidemokraattien sylikoira. Juuri, Enestam on Lipposen sylikoira. Tämä Jan-Erik ajaa panslaavien etuja tukiessaan Paavo Lipposta, joka yrittänee jälleen Euroopan päämieheksi, ikäänkuin surkeille tasavaltalaispakoille päämiehen tehtävät automaattisesti lankeaisivat automaattisesti.
Enestam on kuitenkin sylikoira; hän uskoo, että kukaan ei sitä huomaa. Ainakaan germaanisen kansan asiaa Enestam ei Euroopassa aja. Suomessakin se on kyseenalaista ugripässien kumartelua. Enestam ajoi avoimesti slaavien etuja!
Kannatan EU:n tasavaltalaisen ja kansasta erillään olevan perustuslain hylkäämistä. EU ei tarvitse perustuslakia, vain poliittisen sopimuksen, jolla taataan sisäinen rauha.

Klasu EU-asioista:
Suomi ei tarvitse edustajaa Euroopan komissiossa tulevaisuudessa. Myös Suomen kieli on kiellettävä Eurooppalaisten kielten vastaisena —
Ex-maolainen José tekee hyvän teon, jos jättää jo Suomen ulkopuolelle.
Odotamme määräyksiä, missä ukrit velvoitetaan kantamaan julkista merkkiä siitä, että on suomalais-ukri.

Klasu paljastaa Turun hovioikeuden laittomuudet:
Viskaali Atso Sinervolla on kaupparekisterissä Atso Sinervo – niminen lakifirma. Tämä on vastoin lakia, ja jos toimii viskaalina yksityisenä toiminta on kielletty. Atso Sinervo painaa kuitenkin omalla lakifirmallaan yksityisellä puolella ja on Turun hovioikeudessa ukrien asianajaja.
Ollaanhan se monesti nähty ja koettu; suomalais-ukreilla ei ole mitään tekemistä juristiikan kanssa ja hyvä muistaa vielä eräs seikka, että useat oikeustalot mm. Tampereen oikeustalo on syyllistynyt rikokseen koskien talon hallintaa, sisäministeriön mukaan.
Kansan syvä viha on oikeutettua ja ukrit tietävät sen; ei turhaa turvalaitteita tuotu Tampereelle vuoden 2001 alussa. Kriminaaleja pitää suojella, vaikka he suojelevat keskenään toisiaan eri loosien kautta.
Eipä silti ukrin (Atso Sinervo)rikollisesti esittelemä juttuni on nyt Euroopan tuomioistuimessa Luxemburgissa. Puoli-ukrilainen korvaussumma Suomen valtiolta 100.000. euroa, joka ollaan maksettu aikaisemmin häväistyskirjan julkaisemisesta.
Selvittämättömissä olosuhteissa kuoli syyttäjä Laapas marraskuussa 2003 ja hänen Saara-aviovaimo oli jutussani (Atso Sinervo rikollisesti esitteli) oikeusneuvoksena ja vapautti venäjän kielen opettajan ja slavistiikon tekemisistään, vaikka syyttäjä vaati rangaistusta.
Aviomiehen kuolema viikon päästä rikollisesti esitellyn (Atso Sinervo ei voi toimia esittelijänä, jos kaupparekisterissä on ukrinimellä Atso Sinervo-lakifirma)päätöksen päivämäärästä lienee tehnyt hyvää Saara Laapakselle? Varmasti.
Eikä varmasti ollut viimeinen syyttäjä tämä Laapas, joka kuoli hämärissä olosuhteissa. Varmasti lisää syyttäjien likvidointeja on Suomessa tilauksessa.
-Klasu
http://www.klaus-von-grewendorp.de.vu.
-UKRI ON SYNTYMÄSTÄÄN RIKOLLINEN-
– DIE UGRIS SIND UNTIERE-
P.S. Internet-hausta löytyy ukrinimi Atso Sinervo lakifirma ja syyttäjä Laapaksen (Saara Laapas aviomies) selvittämättömästä kuolemasta oli mm. turun Sanomissa viime vuoden lopulla.

Klasu jatkaa aiheesta:
Oliko syyttäjä Laapas ns. ennakkotapaus, että syyttäjiä aletaan löytämään kuolleena.
Mielestäni se oli ja näin pitää käsitellä ennakkotapauksen hengessä oikein syyttäjiä. Suurin osa tuomioistuinlaitoksen henkilöistä on rikollisia vrt. Atso Sinervo.
Taipumus rikollisuuteen on avointa vrt. oikeustalo skandaali, Sinervo voi jatkaa yksityispuolella ukrinimellään lakifirmaa jne.
Meidän on pidettävä syyttäjä Laapaksen kuolemaa ennakkotapauksena tapaoikeustyöskentelyssä.
VAROITTAJA

Klasu jatkaa aiheesta:
Turun hovioikeuden Atso Sinervo esittelee rikollisesti asioita! Hänellä löytyy kaupparekisterissä Atso Sinervo nimellä oma lakitoimisto.
Jos toimii hovioikeudessa, niin yksityisellä puolella toiminta on kielletty, lain mukaan. Tosin hovioikeus ja muut lain soveltajat oikeasta laista mitään välittävätkään, kuten alias Tarja Halonen.
On hyvä tietää, että minun tapauksessa Atso Sinervo vapautti venäjän kielen opettaja häirikön, slavistiikon, joka puursi allekirjoittaneesta internet-kirjan. Asian käsittely on kesken tästä johtuen vielä Luxemburgissa.
Saara Laapas allekirjoitti Atso Sinervon rikollisesti esittämän asian ja hänen aviomies, joka toimi syyttäjänä löydettiin kuolleena viikon päästä päätöksestä, missä ko. venäjän kielen opettajaa, slavistiikkoa syytettiin allekirjoittaneen kunnianloukkauksesta.
Miten Suomen ns. viranomaisiin voidaan luottaa ylipäätään, kun tällaista pääsee tapahtumaan. Kuka lähtee seuraavaksi? Seppo Lehto? Jorma Kokkonen? Mirja-Leena Mäkinen? Tuovi Hyvärinen?
En tiedä, mutta syyttäjä Laapas on ennakkotapaus, kuinka syyttäjiä tullaan kohtelemaan. Saara Laapas on ainakin saanut ajattelimisen aihetta. Saara Laapas vapautti ja salli kaiken allekirjoittaneen loukkaamisen.
Onko Saara Laapas kasaari juutalaisen alkuperää?
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Turun hovioikeus kasaarijuutalaisten lymypaikka
Turun hovioikeus kielsi minun toimimasta syyttäjä omassa asiassa Tampereen maistraattia vastaan, joka väittää GREWENDORP nimen olevan kotimaisen kielen vastainen.
PL 118 § takaa Suomen valtion kansalaiselle syyttämisoikeuden, jos viranomainen soveltaa lakeja häneen väärin.
Liitin syyttämiskirjeeseen mm. suomi-ruotsi-suomi sanakirjasta otteet kohdista kreivi ja torppa.
Turun hovioikeus ei ottanut edes tutkittavaksi asiaa, vaikka kaikki asiapaperit olivat korkeimman viranomaisen vahvistamia jne.
MITÄ VOIMME TÄSTÄ PÄÄTELLÄ?
Ainakin sen, että Turun hovioikeus on kasaarijuutalaisten miehittämä laitos, joka ei välitä mm. perustuslaista ja sen kahdesta kohdasta mitään; eli syyttämisoikeudesta ja siitä, että ruotsi on toinen kotimainen kieli!
VAROKAA! KOSTO TULEE 100% VARMUUDELLA KAIKEN MAAILMAN PÄR STENBÄCKIEN (SAUDI-ARABIAN KUNINGASHUONEEN KAATAJA; edelletys päästä Stenbäckin politiikko kouluun on esittää propagandaa Saudi-Arabiaa vastaan)PERÄSSÄ HIIHTÄJILLE JA KASAARIJUUTALAISTEN JÄLKELÄISILLE!
Katsotaan kuka kyykyttää ketä ja hyvin pian! Tuloksia saatiin jo Europarlamentin paikkoja jaettaessa heinäkuussa 2004; ugreille ei mitään paikkoja! Sanomaamme uskotaan ja sitä kuunnellaan!
-Klasu

Klasu paljastaa Tampereen syyttäjänviraston laittomuudet:
Jouko Nurminen on mies, joka on johtava syyttäjä Tampereen syyttäjävirastossa, ns. sivukonttorissa.
Interhausta löytyy jo kansio, mihin on kerätty Jouko Nurmisen aikaisempia edesottamuksia, joilla ei ole mitään tekemistä juristiikan kanssa; esim. hän on määrännyt syytetyille omia puolustajiaan. Tämä kertoo jo hänen käsityksensä oikeudesta ja asemastaan. Oikeus-periaate, riippumaton, ei toimi perustana asioita järjesteltäessä.
Minun tapauksessa tämä ”mies” (käyttäisin tässä kuvaavampaa sanaa Komsomol marionetti; eli toimii ”kampita ja pukaroi-periaatteella”) määräsi Jorma Kokkosen, joka syytti minua toisessa asiassahoitamaan asiaa, joka tuli Valtakunnansyyttäjävirastosta, jossa esitettiin prosessin käynnistämistä Tampereen maistraattia kohtaan syrjinnästä.
Pelkästään nämä kaksi tapausta kertoo ilmi selvästi minkä tasoinen tämä Jouko Nurminen on johtaja kyvyiltään ja oikeudenmukaisuuden tavoitteleminen asioissa perustana ei tule mitenkään ilmi asioiden asettelussa hänen toimissaan.
Käykää lukemassa kansio Jouko Nurmisesta internetistä ja siitä, miten hän hoitaa virkaansa.
-Klasu
P.S. Ei pidä luulla, että allekirjoittaja suostuu mihinkään ko. syyttäjäviraston projektien tuloksiin eli valtio saa haudata lopullisesti sakko saamisensa minulta ja Seppo Lehdon on turha odottaa mitään Jorma Kokkosen määräämiä korvauksia.
Päinvastoin, olen Etelä-Afrikasta löytänyt konsulttifirman, joka välittää kansainvälisesti palkkasotilaita mm. Internetissä. Laitan nyt sen verran rahaa tähän hankkeeseen ja ratkaisen asian sotilaallisesti. Katsotaan, kuinka ugrin kantti kestää.

Klasu jatkaa aiheesta:
Suomen kieli on kiellettävä hallinnollisesti Euroopan Unionissa pois, koska se ei kuulu sukulaisuhteella Euroopan kieliperheeseen.
Emme halua Eurooppaan Unionin kautta yhtään mitään ugrilaisia tapoja, koska ne eivät ole Euroopasta; sanoisin, että ne ovat lähinnä kasaarijuutalais-peräisiä ja analogiat muutenkin täsmää ajattelun ja ajatusten kanssa.
Roska kieli pois Euroopasta. Se on kiellettävä Euroopan kieliperheen vastaisena kielenä pois kokonaan Unionista.
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Meitä kuullaan ugrien edesottamuksista!!!
Varmin merkki on se, että ei yhtään tärkeää ja avainpaikkaa suomalaisille ugripässeille Unionin Europarlamenttiin kesällä 2004.
Kotisivullani oleva FSB-juttu meni kevään 2003 aikana MEP:ien osoitteeseen ja sähköpostiin ja konservatiivien ryhmän jatkuvalla syötöllä, koska toisto takaa viestin perillemenon. Lisäksi Finlandisierung-käsite on hyvin tuttu poliittisista kirjoista. Kaikki tuntevat, mitä tämä tarkoittaa, paitsi ugri itse.
Ugrit ulos kokonaan Europarlamentista, koska eivät osaa olla ihmisiksi!
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Leopard-panssarivaunujen kaupat heti jäihin …
Tulen tekemään kaikkeni, että saksalaisen huippuaseteknologian tuonti Suomeen loppuu; ei varmasti keltään jäänyt huomiotta Itävaltaa ja Saksaa vastaan toimeenpantu sotilasharjoitus 6.6.2004. Tämmöinen maa ei tarvitse aseita Saksalta.
Tulen esittämään asian Moltkelle (NATO:ssa Saksan edustaja) ja Saksan puolustusministeri Peter Struckille liittäen ko. sotilasmanövereitä uutisoinnin Suomesta ja ehdottaen kauppojen katkaisemista.
Perustelen myös asiaa germaanien kohtelulla mm. 1945 laittomasti takavarikoitu omaisuus on yhä palauttamatta ja ugrit eivät ole ihmisiksi toisia kohtaan.
ASEKAUPAT UGRIEN KANSSA POIKKI!
T. Klasu

Graalin Ritarin tiedoksianto:
Metsästyskausi on alkanut! Aseet vedetty esiin!
Aivan niinkuin Manfred v. Richthofen tai Illu Juutilainen toimivat sodissa metsästyskautemme on jo alkanut.
Ja hyökkäyksessä tai metsästyksessä armoa ei jaella! Vastustajan eliminoiti on tärkeintä. Metsästämisen ilo on varsin suurta ja varsinkin niiden ugrien keskuudessa, jotka kumartavat erään valtionpäämiehen naisen ugri-kasvoja. Sukupuolella ei ole näin ollen mitään vaikutusta; kaikkea metsästetään nyt vailla armoa!Nainen tai mies: kiväärin kuula päähän tms.
Metsästämme kaikki ja erityisesti pahoja verivihollisiamme: mm. Mirja-Leena Mäkinen & hänen oikeudelliset 0-lautamiehet, Seppo LEHTO & Tanja Siirtola, Seppo Mattila jne. kaikki kelpaavat saaliiksi. Kaikkia kohdellaan riistana. Metsästys on alkanut!
Emme viitsi edes toistaa nimiä, (kuka moista paskaa viitsii kirjoittaa tai lausua), mutta jokainen Turun hovioikeuden jäsen metsästetään paikalle osuessaan tai sitten haemme tilille myöhemmin. Erityisesti Atso Sinervo.
Etelä-Afrikassa toimii ammattisotilaiden konsullti-firma ja sitä käytetään nyt tai 10 vuoden sisällä. Metsästys jatkuu … Pääasia on se, että metsätys saa yhä jatkua. Heh! Tämä on hyvin hauskaa vetää ugrit tilille tekemisistään.
Metsästyskausi on alkanut! Se kestänee seuraavat 50 vuotta ja armoa tässä metsästyksessä ei tunneta.
T: Graalin Ritari
Rennes-le-Chateu
Motto: ”Verta Kiuluun”
– Illu Juutilainen, tupla Mannerheim-Risttin ritari vuonna 1941 syksyllä.

Graalin Ritari kritisoi ugrilaisia lautamiehiä:
Lautamiehet; ihan kuin hippaa leikkivät ala-koululaiset!
Muuten ugri-lautamiehistä puhuttaessa. Ensin he leikkivät hippaa keskenään kuka pääsee pelleksi pellen viereen tuomioistuimiin. Sitten he siellä monitoroivat juttuja, eivätkä tee mitään.
Sielun elämää; kaikki tyydytetty, kun saavat istua tuomarinsa vieressä. En tunne yhtäkään tapausta, missä lautamiehet olisivat kääntäneet tuomaria. Ja olen puhunut ammattilaisten kanssa (En Atso Sinervo)
Historian kalavelkoja maksattaessa mm., jääkärien kuoleman tuomiot, kenraali Airon n. 3 vuoden laiton pidätys, asekätkentäjuttu jne. Näitähän riittää. Niin voitaiisiin ripustaa pari tuomaria narun päähän? Katsotaan, kuinka hanakkaa heidän osanottonsa on sitten sen jälkeen politiikkaan?
Myös kertasinko on kätevä ase ja helposti saatavissa.
Graalin Ritari
— ”Minä laitan Teidät kaikki kuriin” – Mirja-Leena Mäkinen 22.9.2003 —
KOMMENTTI: Tällä tavoin tuomioistuimet ymmärtävät itsensä ja he luulevat leikkivät 100% valtiomahtia. Parin tuomarin hirttäminen tai sinkohyökkäys ei tekisi pahaa kurin palautuksessa. Sinko hyökkäys voi olla hyvinkin lähellä!

Kaarle Suuri uhkaa ugreja:
THE TIME IS OVER UGRIS!
Suomalais-ugrit ovat suoraan veriperimältään kasaarijuutalaisten jälkeläisiä alenevassa polvessa; maantiede vahvistaa asian ja se, mistä he ugrit kertovat itse tulevan Suomenniemelle.
Analogiat suunnattoman ilkeään juutalaisuuteen (bolsevikit olivat kasaarijuutalaisia) eivät lopu tähän. Ugrithan ovat täysin ilkeitä epäeläimiä, jotka kertovat polveutuvansa apinasta koulukirjoissaan.
Ugrit saivat I maailmansodan jälkeen oman valtion 1917. Israel sai taas 1948 oman valtion. Analogia pitää maailmanhistoriallisesti; veriperimä todistuu alenevassa polvessa. Ugrit ovat vereltään kasaarijuutalaisia. He ovat luonteeltaan yhtä pahoja kuin kasaarijuutalaiset.
Tosin ugrit eivät itsenäistä valtiota itse järjestäneet (mitä he olisivat itse joskus tehneet tai antaneet toisten itse rauhassa tehdä?), vaan tuomitsivat oikeuslaitoksessaan kuolemaan maanpettureina ne, jotka halusivat maan vapaaksi slaaveista. Jokaisen jääkärin, joka lähti Saksan armeijaan.
Väkimäärät täsmäävät myös: Ugrit kertovat että heitä on n. 6 miljoonaa eli yhtä paljon kuin Israelissa ihmisiä. Todistaa veri sukulaissuhdetta alenevassa polvessa tämäkin, siinä kun itsenäisen valtion saama hetki.
Kannattaa tarkkailla myös ugrien ulkonäköä ja heidän yleistä ilkeyttä ja pahuutta luonteessa. Tämäkin täsmää kasaarijuutalaisten kanssa. Jos Eurooppa joutuu vielä kerran sotaan, niin olkaa varmoja suomalais-ugri ei esiinny sen jälkeen enää ns. Suomenniemellä!
The Time is over Ugri!
– Kaarle Suuri

Klasu kritisoi presidentti Halosta:
Tarja Halosen naama, tyypillinen ugri-kasaarijutsku naama
Voiko joku olla eri mieltä Tarja Halosen naaman rotuominaisuuksista? Ne viittaavat suoraan ugriin ja näin ollen kasaarijutskuun.
Huomattavaa, että mielipiteet yhtenevät myös ugrin ja kasaarijuutalaisten kanssa. Kasaarijuutalaiset bolsujen ydintä ja eipä Halosen yhteiskunnalliset mielipiteet heitä eroa. Rotuominaiset ugri-kasvot korreloivat primitiivisten mielipiteitten kanssa.
Kun sotaharjoituksia pidetään Halonen-armeijalla mm. 6.6.2004 vihollinen on Saksa ja Itävalta ja kun veteraani-päivänä puhutaan puhutaan vain sodasta Saksaa vastaan lokakuisin.
Muihin tilaisuuksiin Halonen ei tule. Sekin on kannanotto.
Ugri- ja kasaarijuutalainen kannanotto.
Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu

Klasu varoittaa Tampereen oikeustaloa:
Uusi Kristalliyö [Kristallnacht] Tampereen oikeustalolla?
VALMISTAUTUKAA UUTEEN KRISTALLIYÖHÖN TAMPEREEN OIKEUSTALOLLA!
Alkakaamme valmistautumaan uuteen [die neue KRISTALLNACHT]Tampereen Oikeustalolla!
Olen tutkinut jo monia menetelmiä mm. ruuan / kahvin myrkyttämistä, sariinikaasun käyttöä, sinkoa, autopommia. Näitähän eri keinoja riittää komean kristalliyön järjestämiseen Tampereen oikeustalolla.
Samassa yhteydessä haetaan eri syyttäjiä ja tuomareita, jotka laitetaan hengiltä; nimet sellaiset, kuin Mirja-Leena Mäkinen, FSB Jorma Kokkonen, Aulikki Stenbäck, Olli Veneskoski jne. saavat sitä, mitä ovat tilanneet.
Ruumiit jätetään oikeustalon rapuilla varoitukseksi.
Tässä samassa yhteydessä teemme muutamia hankalien ihmisten teloituksia mm. Seppo Lehto, Tanja siirtola & kumppanit. Joukossa on muutama poliisikin, jolla annamme tilaisuuden päästä Tarja Halosen päälle ennen tuomion täytäntöönpanoa.
ME OLEMME KRISTALLIYÖNÄ YLIN TUOMARI JA ME LAITAMME TUOMIOT TÄYTÄNTÖÖN SILLÄ TEHOKKUUDELLA, MIKÄ ON MEILLE TYYPILLISTÄ!!!

Legioona kersantti uhkaa Lehtoa:
Haetko Lehto lähestymiskieltoa lyijymyrkytystä vastaan?
Uskon, että Olli Saunanoja myöntäisi sen! Hän on kuitenkin Espoossa: Täällä Sinun on tyytyminen vain Mirja-Leena Mäkiseen, josta tehdään pian makkaraa ja FSB Jorma Kokkoseen, josta ei tiedetä mitään.
Eiköhän lähestymiskielto irtoa!
Lyijymyrkytys on erittäin tappavaa!
IME SYANIDI-PILLERI SAATANAN PUNIKKI LEHTO-PASKA!
Saatanan kasaarijuutalaisten jälkeläinen siinä missä kaiken maailman mäkiset ja kokkoset tai nurmiset. Ai perkele, kun Teidät saadaan sihtiin. Siinä näette kumpi voittaa lakikirja vai ase!
2500 euroa menee ammattitappajalle, joka tekee Teistä kaikista koiranmakkaraa!!! Ennemmin tai myöhemmin. Punikki-kasaarit eivät muuta tarvitse.

Legioona kersantti uhkaa syyttäjä Kokkosta:
Kasaarijutkujen kunkku – Syyttäjä terroristi Jorma Kokkonen
JORMA KOKKONEN ON PASKALLE HAISEVA TERRORISTI KASAARIJUUTALAINEN! KASAARIJUUTALAISET OLIVAT BOLSEVIKKI-TERRORISTEJA JA KASAARIJUUTALAISET OVAT TYÖSSÄÄN TERRORISTEJA TUKEVIA PASKA-SINTTEJÄ ELI UGRI-TUMPPEJA TÄNÄÄN
Kuuntele Jorma Kokkonen, kuinka taustaääni puhuu 13.sukujuurestasi. Jorma Kokkonen, Sinä olet kasaarijuutalaisten jälkeläinen. Kasaarijuutalaiset menivät terroristien puolelle 1918 Suomessa, niinkuin Venäjällä. Ja sinä Saatanan KASAARIjutku, toimit samallalailla työssäsi kiistattomasti terroristien puolella. Kun veri on kerran pilaantunut se ei korjaannu.
Oletko koskaan ajatellut juuresi alkuperää? Syvemmin, haiseva terroristi kasaarijutku? Sinä olet todella terroristi kasaarijuutalaisten jälkeläinen, koska olet umpi udmurtti-ugri, joka puolustaa ugri-terroristeja. Saatanan ugri-tumppi! Sen suomalais-ugrilaisuutesi olet kirjallisesti todistanut. Monta kertaa. Se maksaa ja henkesi, mikäli tapauksessasi hengestä voidaan puhua? Pääsi olet laittanut hirttosilmukkaan, joka kiristyy koko ajan, terroristi kasaarijutku.
Saatanan kasaarijutkujen kuningas – Jorma Kokkonen! Sinusta tehdään eläimille makkaraa heti, kun aika on oikea. Se aika tulee! Se aika tulee, jolloin sovitat korkojen kanssa tekemisesi, Saatanan haiseva 13. sukujuuren terroristeja puolustava terroristi-paskansyöjä! Sitä ei pysty estämään toinen samanlainen kasaarijutku Jouko Nurminen tai kolmas kasaarijutku Mirja-Leena Mäkinen. Kaikki 13.juuresta. SAATANAN KASAARIJUTKUT!!! BOLSEVIKKI PUPPEJA SUORAAN OIKEASSA ELÄMÄSSÄ!
KAIKKI TERRORISMIA PUOLUSTAVIA KASAARIJUTKUJA. Kun veri on saastunut se ei puhdistu. 13. sukujuuresta puhutaan; kasaarijuutalaisista, joista suomalais-ugri suoraan polveutuvat.
Välit selvitetään asein, Saatanan terroristi kasaarijutku! Sota terroria vastaan. Teidät nitistettiin täällä vuonna 1918 ja se nujertaminen voidaan tehdä uudestaan, kun olette lähteneet jälleen terrorin tielle.
Mitä helvetin 13. paskoja Te olette: Rauhallisten ihmisten häiritsijöitä eri terroristien kanssa. 13.sukujuuri istuu syvässä, Saatanan Kasaarijutku kuningas.
Kun saamme Teidät tai omaisenne kiinni Te olette pelkkää makkaraa muutamien sekuntien päästä. Bolsujen äpärät ei täällä kauaa laulujaan laulele.
KUOLEMA KASAARIJUUTALAISTERRORISTEILLE: JORMA KOKKONEN HETI TAVATTAESSA KÖYDEN PÄÄHÄN HIRTETTYNÄ APUREINEEN.
KOSTO TULEE AJALLAAN JA KOHDALLAAN JA JOLLAKIN KEINOLLA. YRITÄ SEURAAVAKSI VAIKKA LYIJYMYRKYTYSTÄ VASTAAN LÄHESTYMISKIELTOA SE VOI ONNISTUA!
-Legioona kersantti

Lehdon tiedote Petteri Jussilan hukkumisen tiimoilta:
Breaking news 1.8.2004 Petteri Jussilan maanpäällinen edustaja Seppo Lehto asettuu tukemaan Jutta Jussilan vaatimuksia: http://home.thirdage.com/politics/seppolehto
Petteri Jussilan kuolinsyy varmistumassa Ryssän mafian palkkamurhaksi
( toimittajina: Seppo Kuisma (kgb/fsb) ja Leonid Willevich Laakso KGB/FSB / Ria Novost-Helsinki )
Alustavissa tutkimuksissa on ilmennyt ylöjärveläisen ternimaitokapselikeisari Petteri Jussilan äkillisen hukkumisen taustaksi todennäköisin syy eli se ettei Petteri Jussila ollut suostunut maksamaan suojelurahoja ternimaitoliiketoimista Pietarin ja Moskovan mafiosoille, vaan Petteri Jussila oli kieltäytynyt kuin Suomi talvisodan alla aiheettomista luovutuksista ja kiristyksistä.
Ylöjärven Ryydynpohjasta oli havaittu hukuttamisen jälkeisinä tunteina poistuneen useita ladoja täynnä ryssiä, jotka olivat nauraneet paskaisesti ja heittäneet kuppaset sukeltajantamineensa nokkospöheikköön. Lisäksi oli havaittu hukuttajatiimin harjoittaneen miesseksiä keskenään pusikosta löytyneiden revenneiden kortonkien perusteella. DNA-kokeiden perusteella on todettu sperma- ja anusjäämien perusteella joukkion olevan slaavilaisperäisiä Moskovan alueelta.
Tätä näyttöä tukee myös julkisuuteen vuotaneet huhut siitä, että Petteri Jussila olisi kieltäynyt useaan otteeseen maksamasta suojelurahoja ternnimaitokapseliliiketoimista paviaanikoira Vladimir Putinin käskystä toimiville Pietarin ja Moskovan mafiosoille. Kuten tiedämme tämä kiristys- ja mafiatoiminta noudattaa Moskovan kerrostaloräjähdyksiä 1999 myöten täysin KGB:n/FSB:n toimintakoodia, johon yritetään epätoivoisesti syyllistää täysin viattomia tsetseenejä.
Ternimaitokapselikeisarin leski Jutta Jussila vaatinee kostoa niin saastaisen miehittäjämme Ryssän mafiosoille Petteri Jussilan hukuttamisesta Ryydynpohjaan Ylöjärvellä, kuin miehittäjä-Ryssälle kansakuntamme aiheettomista riistotoimista ja miehityksistä vuodesta 1944 alkaen. Alustavien tietojen mukaan Jutta Jussila asettunee myös ehdolle seuraavissa vaaleissa tukemaan näitä vaatimuksia ajavia tahoja.
Odotamme EU:n ja Suomen rikollisten mafiosojen luovutuspyyntöä lähiaikoina, jotta syylliset saadaan edesvastuuseen rikollisesta Petteri Jussilan hukuttamisestaan. ( Tiedämmehän tosin etukäteen että sotarikollinen Ryssä laistaa kansainvälisestä yhteistyöstä silloin kun on kyse heidän rikollisista murhaajistaan mm. neuvostopartisaanit viime sotien ajoilta tai ulkomailla tapahtuneet palkkamurhat viimeaikoina, joissa kiistäneet osallisuutensa )
( Palaute: Ria Novost-Hki )
PS: Tapaus vapaasti uutisoitavissa: / tapauksen järkyttävyyden takia

Lehto kritisoi punikkisukuja:
Kokkosen, Nurmisen ja Mäkisen suvut sodan aikana?
Palstalla on esiintynyt syyttäjä Jorma Kokkonen, syyttäjä Jouko Nurminen ja tuomari Mirja-Leena Mäkinen.
Tietääkö kukaan, missä ko. sukujen jäsenet olivat vaikka viime sotien aikana? Siis vain viime sotien aikana. Nimet ovat täysin anonyymia, eikä sano mitään. Ei yhtään mitään ja tunnen sotahistorian hyvin.
Jorma Kokkonenhan suojelee terroristi Seppo Lehtoa ja luonteen piirteet viittaavat kasaarijutskuun. Suku lienee ollut punikkia, koska kaikki täsmää?
Jouko Nurminen taas ei pysty esimies tehtävissään erottamaan asioita keskenään; syyttäjien esimiehenä hän on valinnut syytetyille omia puolustusasianajajia (!) ja minun tapauksessa hän ei ollut selvillä, mitä jääviys tarkoittaa. Hän siirsi minun juttuni, jossa perustuslaki takaa oikeuteni suoraan Jorma Kokkoselle, joka oli asiaani jäävi.
Tässä nähdään, että oikeuden perusasioilla ei ole mitään tekemistä Tampereen Käräjäoikeuden kanssa. Jouko Nurminen taas vastaa Kokkosen tekemisistä. Molempien IQ [ÄO] ei voi nousta korkeaksi. En ole aikaisemmin tällaisia idiootteja tavannut.
Tietääkö kukaan, missä Jouko Nurmisen suku oli sota-aikana? Mitään en ole löytänyt, ilmeisesti yhtä anonyymia sota-aikanakin?
Entä terroristeja suojeleva tuomari Mirja-Leena Mäkinen? Missä oli suku sota-aikana?
Jyvät erottuvat akanoista; puollan voimakkaita sotilastoimia ja toimenpiteitä ko. terroristeja suojelevia tahoja kohtaan: Nurminen, Kokkonen ja Mäkinen.
Sota-aikana tämä on luonnollista.
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Ulkomaalaiset häiritsevät jälleen Seppo Lehtoa:
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/Rikosilmoitus210704.html
[Huomaa: Seppo Lehto kumppaniensa Kokkosen, Nurmisen ja Mäkisen kanssa lukee germaanit ulkomaalaisiksi]
Mitä voimme sanoa Lehdon perimästä? Kehotan lukemaan muukalaislegioonan veteraanin ja kirjailija Artur Koestlerin 13. sukujuuri-kirjan, joka käsittelee kasaarivaltakuntaa. Tämän valtakunnan alueelta suomalais-ugrit kertovat itse tulleensa Suomeen.
Hah … Oikea pohjoismainen sukuperä Kasaarivaltakunnan itäalueelta ja Volgalta. Kasaarijuutalaiet olivat kovimpia bolsuja ja suomalais-ugrit sitä samoin Suomessa. Sukulaisuusuhde on niin ilmeinen, että sitä ei ole kukaan asiantuntija kieltänyt, kun asian olen ottanut puheeksi.
Huomaatte, kuinka oikeuslaitoksen kasaarijuutalaiset tarttuvat rotuveljensä Seppo Lehdon ilmoituksiin. Kyllä Jouko Nurminen tuon ilmoituksen taas Jorma Kokkoselle järjestää … odottakaa vaan.
Terroristin suojeleminen käy syyttäjälaitokselta niin helposti, mutta kun sukuperä on kasaarijuutalainen, niin terrori on syvästi veressä ja sitä ei erotakaan työssä. Mitähän Jouko Nurmisen IQ:lla edes pystyy erottamaan, jos huomio hänen edesottamuksensa?
T: Klasu

Klasu kritisoi germaanivastaisuutta:
Voi, voi, … 1.8.2004 taas kerran itkettiin yhdessä ja kaikkien kesken telkussa kuinka pahoja germaanit ovat. Ihan sydäntä särkee.
Ensin vähän Varsovan kansannoususta (Puola, joka oli valmis hyökkäämään Saksaan viimeiset 40 vuotta II maailmasodan jälkeen pää Varsovan Liiton alueena)ja sitä, kuinka pahat germaanit tappoivat yli 200.000. puolalaista. Lukujen suhteen ei kannata olla niin tarkkoina, kunhan anti-germaanisen asenteen pääsee todistamaan jossakin tavalla kuin Seppo Lehto, Jouko Nurminen tai Jorma Kokkonen.
Fakta on se, että koko Itä-Saksa on Puolan hallinnassa tänään ja alueen väestö oli sama kun yhteensä kaikkien pohjoismaiden valtioiden asukasmäärä tänään. Ei puhuta korvauksista germaaneille, mutta ko. alueiden kärsimät tuhot lasketaankin Puolan kärsimiksi tuhoiksi(!) Näin pitkälle se valhe menee.
Eikä Puolan Presidentti Pildulskin kartat Rein Puolan länsirajana ole ollut olemassakaan, saati Veri Sunnuntaita jne. Suomihan kohtelee ihan samoin germaaneja kuin Puola (vrt. Jorma Kokkonen, Jouko Nurminen, Käräjäoikeus, Hovioikeus, koska ovat kasaarijuutalaisia ja slaaveja, tai mitä ties ugreja, joilla ei ollut edes sukuja)ei siis mitääm juridisia oikeuksia, jotka ovat perustuslakiin kirjattu, kun kasaarijutku, ugripässi tai slaavi lakia soveltaa. Ja se on heille moraalisesti täysin oikein soveltaa lakia niin kuin laki ei koskisi germaaneja. Onhan tämä nähty yhdessä heidän naurettavien valheiden kanssa.
Yhteen ääneen taas itkettiin, kuinka pahoja germaanit ovat samalla, kun ko. Puolan maa miehittää koko Itä-Saksaa.
Jesse Owens valheen toistaminen taas vielä kerran kruunasi paskan jauhamisen ja itkun 1.8.2004; Olympia komitean Presidentti oli muinoin kieltänyt Hitleriä enää ottamasta urheilijoita vastaan tai kättelemästä heitä 1936. Tämä löytyy USA:n kisaselostuksessakin, miksi Owensia ei enää kätelty. Siitä huolimatta, vaikka totuuus on täysin eri piti valheita jatkaa —
Niin virallisen Suomen mukaan tanskalaisia vapaaehtoisia ei ollut talvisodassa, kun ne taskalaiset ovat niin pahoja.
Menkää nyt itkemään yhdessä oikein kunnolla valheita. Se kruunaa slaavilais-ugrilaisen mielenne.
-Klasu

Sylvain Kipré lähestyy Lehtoa:
Dear Mr Seppo Lehto,
This is Sylvain Kipré, the one you so-call Negro. I am not your Negro or your slave.
I have kindly told you twice to remove my name from your forum and website but you seem to be difficult. I have never been your friend and we have never communicated but you use my name for your political purposes and ambitions. Why do you use me for your political purposes? I have never discussed with you and you tell lies about me.
You have all the time identified yourself as Hitler or Neo-Nazi in all your websites and political views but please don’t use me and quote me in all your activities.
I have already contacted several police officers and newspapers in Tampere and Helsinki. I am also bringing this case to the Finnish Parliament (Eduskunta) because you represent a potential threat for immigrants and the ethnic minorities living peacefully in Finland with their hosting Finns. I am telling you that you do not neither possess the formula of democracy nor obtain the rights to threaten and persecute the ethnic minorities living in Finland.
I have sent you earlier an e-mail personally addressed to you but you don’t want to give up to post racist messages about me on the internet. It seems that it is a provocation or a challenge.
I am going to publish all your racist activities in Finnish newspapers by next week and I will make sure the ethnic minorities will be informed as well. I will also inform the President Mrs Tarja Halonen, Finnish Parliament and the Government as well because no one wants nowadays Neo-Nazism in the world. History says so.
If by next week Monday you do NOT remove all the information regarding from your forum and internet, we two (Lehto and Kipre) will be popular in Finland and the world. We will be probably popular because I will contact the UN, European Union, Amnesty International and all Human Rights organizations. In addition, I will inform BBC, CNN, AFP, Radio Canada, Der Zeitum, Le Monde and all the big media to make it public.
The truth is, you are not the first White person in this world and second you are not the best White person either.
Wait and see.
My best regards to you and have a nice summer.
Sylvain Kipré
Afro-Finnish

Lehto vastaa:
Press release 5.8.2004
Dear Sylvain – Nobody doesn`t belive your lies about Seppo Lehto
Neekeri on neekeri, siinä kuin ryssä on ryssä, ei kukaan ominaispainolleen voi:) kaikessa ystävyydessä.
Muistaakseni sait hyvänolon tunteen kun esittelin sinulle Tarja Halosen vittu-karikatyyria ja hänen roikkuvia ryssäläisiä häpyhuuliaankin:). Nyt ko. kuva on poistettu tilapäisesti, mutta uskon, että vihreät anarkistit ja muut, jotka vastustavat Ottavawan miinakieltosopimusta vuodelta 1999 (muistaakseni), laittanevat ko. herättelevän Tarja Halosen vittukuvan uudelleen levitykseen jalkaväkimiinan kera.
Toivomus on että nämä isänmaalliset anarkistit laittavat myös Ottavan miiinasopimusta vastustavan kansalaisadressin ko. kuvan yhteyteen. Allekirjoituksella voitaisiin vastustaa Tarja Halosen ja UM:n ajamaa älytöntä ryssäläistä ja miehittäjä-Ryssää palvelevaa miinakieltoa.
Esim. otsikointi tyyliin: Kumpi on uskottampaa maanpuolustusta? Tarja Halonen ryssäläinen vittu levällään vai suomalainen jalkaväkimiina?
( Sopinee kysyä montako miehittäjä-Ryssän jalkaväkiyksikköä pysähtyy vetelemään kuivia Tarjan KGB-vittuun, kun voi edetä vapaasti silvottuun tynkä-Suomeen? – Olisiko sittenkin uskottavampaa maanpuolustusta luottaa omiin suomalaisiin jalkaväkimiinoihin uskottavana pelotteena? )
Ystävällisesti Seppo Lehto – miehitettyjen alueiden palauttaja Isänmaan Asialla r.y.

Tohtori Paha kritisoi syyttäjä Nurmista:
Linkatkaa linkki johtavasta kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurmisesta, joka suojelee lainsa voimalla pedofiileja.
http://groups.msn.com/OTnet/tampereenpedofiilit.msnw
Asia ei ole kovin uusi oikeuslaitoksessa, sillä Kuopion hovioikeus vapautti pedofiilin keväällä 2004.
Jouko Nurmisen aloitteesta ja tuella käynnistettiin mm. Seppo Lehto – oikeudenkäynti ja … Klasua vastaan.
T: Tohtori Paha

Martin Borman Jr. kommentoi:
Mitä kieltä sinä oikein osaat kun et suomeakaan?
”lainsa voimalla…”
Saitilla esiintyvän opettajan on ruvettava yksityisopettajaksesi. Onneksi tunnette jo entuudestaan.

Klasu vastaa:
Onko täällä Halla-aho? Bormann kirjoitetaan -nn, ei -n
Pikku-Slaaviopettaja taas vauhdissa?
:Siis Bormann, ei Borman.
Etpä ole ainut ugri, joka ei hallitse sukunimi logiikkaa.
Mitä tulee pikku-Halla-ahon muihin juttuihin, ne voi jättää täysin omaan arvoonsa. Kuka oli muuten se pappasi, joka oli sodassa? O.W. Kuusisen soturi: Antti Rokka? Muuten Martin Bormann Jr. on pastori ollut ja ei mitään yhteyksiä Jussi Halla-ahon jäljittämiin tahoihin. Joten yritä keksiä jotain parempia satuja, joita toimitat oikeuteen. Martin Bormann Jr. ei oikein auta, jos tietää miehen.
Joten se siitä taas pikku-Halla-aho. Muuten kotisivulleni ilmestyy piahkoin vastine luettuani Gerd-Klaus Kaltenbrunnerin (-39) Eliitti-kirjan.
Muuten Helmut Kohl vastaanottaa yhä pikku Jussi Halla-ahon tapaisia kirjoituksia eli täysin häiriintyneitä kirjeitä luokkaa olette uusi Adolf Hitler.
-Klasu
P.S. Kannattaisi mennä mielentilatutkimukseen pikku Jussi Halla-aho. Olet häirikkö, tämä on germaaninen palsta, ei ugrilainen tai slaavilainen.

Klasu jatkaa aiheesta:
Näkisittepä Halla-ahon kirjoitukset Helsingin hovioikeuteen!
Sivari-”Mies” on ihan varma voitostaan ja tässä jotakin 100% subjektiivista sanastoa pikku-Halla-ahon oikeuskirjoituksista.
[Kirjoituksen aksentin perusteella hän luulee oikeasti, että minä olen hänen oppilas. Siis opiskelisin venäjää yliopistossa pääaineena! Näin hän kirjoittaa oikeuteen. Tälle sairaudelle on oma termi ja se kuuluu kokonaisuuteen, mikä todistettiin oikeudessa 4.6.2003 koskien Halla-ahon mieletilaa. Asia todistettu valaehtoisesti.]
Tässä jotain pikku Halla-ahon subjektiivisia ilmauksia hovioikeuteen vastaajasta, suunnattoman voiton riemuisena, vaikka lainvoimaista päätöstä ei ole tullut.
*Vastapuoli hourailee.
*Vastapuolella ei ole enää minulle mitään tarjottavaa
*Vastapuoli kuuluu mielentilatutkimukseen.
*Olen tehnyt CD-levyn vastaajasta sen takia, että hän lopettaisi jatkuvan häiriköinnin.
*Tämä CD-levyn aineisto ei ole mitään rikosmateriaalia [asia vireillä käsittelyssä Euroopan tuomioistuimessa]
JNE.
– Sivarin, häirikön (mitä slavistikko tekkee germaani-palstalla?) ja pikku-Halla-ahon sanallista litanniaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta on parempaakin tekemistä, kun analysoida jonkun slavistikon, venäjän kielen opettaja pikku Halla-ahon fakki-idiootti juttuja.
Miksi et muuten suorittanut asepalvelustasi?
Liittyikö se todistettuun hermosairauteesi?

Klasu jatkaa aiheesta:
HALLA-AHON KÄSITYS HÄIRIKÖINNISTÄ?
Olet Helsingin hovioikeuteen sanonut, että alkukeväästä 2004 valmistamasi ja levityksessä oleva CD:n levyn teko, siis säköisessä muodossa oleva kirja, perustuu minun häiriköinnin lopettamiseen.
Voitko kertoa, mitä häiriköinti on? Et analysoinut sitä hovioikeuteen, kuten et myöskään vaatimustasi minun lähettämiseksi psykiatriseen hoitoon. Odottaisi edes perusteet asioihin, kun tuollaista esittää, jos se on tarkoitettu vakavasti otettavaksi.
Rohkenen väittää, että Te elätte kroonisessa häiriötilassa. Perustan asian seuraavasti.
Olet puhunut suureen ääneen asumisesta. Monesti; tosin en tiedä, miksi olet kiinnostunut asumisestani, ja sillä tavoin, kuten olet ollut?
KYSYN: Onko häiriköintiä, että Suomessa mm. Tampereella maksaa laitakaupungin yksiö 75.000. euroa ja Mouhijärven vanhan puulämmitteisen puutalon yläkerrasta pyydetään 70.000. euroa? Kangasalalla 3500 neliön tontti, mihin ei ole rakennuslupaa 58.000. euroa (luvan voi hakea, jos arvonnassa voittaa: Suomessahan sos.dem. kaikin keinoin rajoittaa omistusasumista, joka pitää torjua rakennuslupien kiellolla ja äärettöminä asuntohintoina. Sairasta? Häiriköintiä?)
Esitän, että tämä on yhtä suurta kroonista häiriötilaa, joka kollektiivisesti vallitsee ja kaikkien sen hyväksymänä Suomessa. Myös Leninin ja Stalinin muiston julkinen palvonta: Palvonta, johon laitetaan vuodessa satoja tuhansia euroja valtion varoista. Näin syvälle Stalinin ja Leninin oppien kunnioitus on Suomessa mennyt.
No niin, Saksassa Brandenburgissa n. 60 kilometriä Berliinistä asuttava (kuvan olet nähnyt ja asunnon yläkerrassa saa pitää vuokralaisia, tiedäthän kuinka tarkkoja Saksassa ollaan puhtaudesta ja kunnosta) 7500 neliön tontilla suuri n. 300 neliön asuinpinta-alan asuttava kartano 60.000. euroa. Muita oheismaksuja ei ole kauppahinnassa. Tämä ei ole poikkeus, vaan yksi esimerkki sadoista kohteista, niinkuin edelliset esimerkit häiriötilasta. Häiriötilassa häiriköiinnin tuloksena Suomen asuntojen hinnat ovat sellaiset, että kenelläkään ei ole niihin varaa. Tämä on tarkoituksella, jotta tietty politiikkaa onnistuisi. Miten muuten? Onko tämä häiriköintiä? Kansan elinehtojen harkittu kaventaminen?
Jos ajatellaan mm. Nordrhein-Westfalenin vuokramarkkinoita, niin 1960-luvulla valmistuneesta talosta 45 neliön kaksio parvekkeella 165 euroa/kk. Ei muita maksuja normaaliin asumiseen. Eli hintataso ei johdu mistään Saksan asuntotilanteesta tms. Analogia pätee myös autoihin ja niiden hintoihin Saksassa.
No joo, olen tietoinen, koska muistan hyvin, että mm. 1978 saksalainen lääkintäryhmä oli mukana Norjan sotaharjoituksissa. Jotkut suomalaiset esittivät Kekkosen hyväksymänä sotilasneuvotteluiden aloittamista venäläisten kanssa Saksan vaarasta. Saksa on tämän kroonisen häiriö Suomen vihollinen. Siksi myös 6.6.2004 sotaharjoitus Saksaa vastaan Lapissa.
Viranomaisille riittää kyllä minusta ilmiantajia; en oikein tiedä, miksi minusta pitää tehdä jopa verottajalle ilmiantoja? Piiri on niin pieni, mistä nämä ilmoitukset minusta lähtee. Tietysti, jotkut täysin normaalielämästä ulkona olevat, kuten mm. Jouko Nurminen, joka ei tiedä työskentelyssään kuka on Tanskan kuningatar, puuttuu asiaan ja käyttää terroristeja minua vastaan ja järjestää minua vastaan Seppo Lehtoa hyväksi käyttäen oikeudenkäynnin Tanskan entisessä siirtomaassa. Asia on täysin hallinnassa.
Tosin ilmianto verottajalle hämmästyttää. Halla-aho on kertonut minun asuvan halvassa yksiössä ja selvittänyt hovioikeuteen, että minulla ei ole mitään tarjottavaa ennakolta hänelle. Miksi sitten tehdä ilmianto verottajalle, kun tämä on tilanne?
Minusta alkaa kyllä tuntua, että suomalais-ugrit ovat suurimpia häiriköitä ja ei tarvitse muuta, kuin katsoa mm. Ruotsin rikollistilastoon, missä suomalais-ugrit ovat sijalla numero 1 mm. Tukholman kaupungissa.
Puheet, että olisin esittänyt oikeasti Sten Kristensenin vapauttamista ei pidä myös paikkaansa. Minulla on sentään vielä jäljellä subjektiivisesti oma oikeudentunto ja osaan määrittää, mikä on oikein ja mikä väärin. Toisen tappaminen ei sitä ole, vaikka Suomen oikeuslaitos yrittää tehdä minun kohdalla kaiken oikeusmurhan saamiseksi ja ilman mitään perustetta.
Jouko Nurmisen käynnistämä Seppo Lehto oikeudenkäynti menee Euroopan tuomioistuimeen saakka. Siellä nähdään viimeistään, mikä on todistetun terroristin ja rikosrekisterin omaavan ammattiväärentäjän kate tuomioistuimessa.
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Muistutus Halla-aholle germaanien omaisuuden takavarikosta!
Germaanien yksityisomaisuus takavarikoitiin Suomessa 1945-1949. Siis yksityisomaisuus, ei Saksan valtion. Monilla ihmisillä, jotka joutuivat takavarikoinnin kohteeksi oli myös Suomen kanslaisuus.
Törkein esimerkki oli Vanajaveden kartanon isännän omaisuuden takavarikko, mikä johti ko. henkilön itsemurhaan tukholmassa 1947. Tämä asekauppias oli myynyt Suomen hallitukselle Saksalta ostamansa aseet ,,, hetkinen siis aseet, joilla Suomi torjui ja yhdessä Saksan kanssa N-liiton strategisen suurhtökkäyksen 1944 kannaksella. Panssarinyrkit, Panssarivaunut, Messerschmitt-lentokoneet jne. kaikki nämä olivat tulleet ko. asekauppiaan kautta.
Sitten joku syyttäjä Wuoristo syytti minua 4.6.2004 Helsingin käräjäoikeudessa Halla-ahon puolesta (on nauhalla), että olen vaatinut kirjoituksessa tämän laittomasti takavarikoidun omaisuuden palauttamista. Syyttävästi syytti minua, että olen vaatinut tällaista asiaa, kuten vaadin yhä ja yhä suuremmalla voimalla. Asia ei vanhene.
Jussi Halla-aho! Teidän edustama sidosryhmä oli näiden omaisuudenpakkotakavarikoinnin taustalla. Juuri edustamasi sidosryhmä. Asekätkijät tuomittiin Suomen oikeuslaitoksessa kyllä ihan oma-aloitteisesti ilman ugrien isäntien vaatimusta, mutta omaisuuden takavarikko oli toinen juttu.
Ei sovi myös unohtaa Suomen oikeuslaitosta siitä, että se tuomitsi kaikki jääkärit kuolemaan ja sama uhkasi jääkärien omaisia. Asekätkentäjuttu oli toinen täysin soolo oikeusjuttu kanssa. Näitä riittää. Tänään asia ilmenee pedifiilien suojeluna ja oikeusmurhien harkittuna valmisteluna.
Vastaus tulee myöhemmin.
-Klasu

Klasun tietoisku:
TIETOISKU germaaneille: Teema Kaltenbrunner
Pähkinänkuoressa voi ensiksi todeta, että Ernst Kaltenbrunner oli mainettaan parempi mies ja mm. 20.7.1944 kohdalla hän kehoitti pitämään salaliittolaisia poliittisina vastustajina, joita pitäisi kohdella ritallisesti (lähde mm. Walter Hagen: Operaatio Bernhard luku Kaltenbrunner, kirja kertoo Alfred Naujocksin puntaväärennys operaation, jolla yritettiin horjuttaa Englannin kansantaloutta).
Hän ei hyväksynyt siis heidän asettamistaan rikollisiksi, ei missään tapauksessa, tai sitä murhavimmaa, missä murhattiin n. 5000 henkilöä. jotka olivat ”sidoksissa” salaliittoon.
Toisekseen Kaltenbrunner kuuluu Itävallan aateliin ja tässä taas huomamme esimerkin, että von-sana ei ole aateluuden tunnus.
Itse asiassa Ribbentrop-sukukin kuuluu nimenä aateliin ja jos Joachim myöhemmin osti von-sanan tädiltään se ei suoranaisesti merkitse, että hän olisi ostanut aatelisarvon, koska suku oli jo Ribbentrop-nimisenä aatelissa.
Von-sana kuului alunperin sotilaskastille (sitä on myös useissa sukunimissä varsinkin vanhan Tanskan alueella Saksassa ja suvuilla ei ole ollut mitään tekemistä aateluuden kanssa), ja kun ylhäisaateli muodostui he omivat von-preposition itselleen, koska sotilasluokka oli luonut tuolle von-prepositiolle sotilasmaineen. Sotilasmaine on tuon sanan peruste germaanisissa maissa. He halusivat tuon sotilasmaineen itselleen, mutta sulkivat samalla sotilasluokan aatelin ulkopuolelle. Näin ei käynyt vain Itävallassa.
Nürnbergissä Kaltenbrunner oli täsmälleen Himmlerin sijaisena; nykyiset kansainväliset lakituntijat sanovat, että Jodlin, Keitelin tuomiot olivat kohtuuttomat. Jos vertaa Fritschen vapautusta (hän oli Goebbelsin sijainen), niin Ernst Kaltenbrunnerin hirttotuomio on ollut myös epäoikeudenmukainen. Hirttotuomio? En muista ulkoa aikoja kauanko ko. tuomion saaneet olivat elossa narussa, (minulla on ne muistissa arkistossa) mutta se vaihteli muistini mukaan 10 minuutista => aina 2 tuntiin.
Siis kysymys ei ollut hirttämisestä, vaan tuskallisesta kidutuksesta hirttotuomion kanssa.
-Klasu

Klasun taistelukutsu:
Hyvät taistelijat!
Aika on tullut! On aika toistaa käsittely, jonka Seppo Lehto sai tekemisistään lokakuussa 2000. Nyt kannatan, että asia viedään loppuun ja mitään lääkärikäyntejä ei enää tarvittaisi!
Seppo Lehto ansioistaan A-mok juoksulle! Eli me muodostamme paririvi-ketju kujan, jonka sisällä Seppo Lehto juoksee. Sinä aikana, me, jotka tulemme ketjuun, hakkaamme Lehtoa koko sydämestä tavoitteena hänen kuolemansa.
Jos saamme esim. 100-200 hengen A-mok juoksukujan, niin oikeudellisetkin vaatimukset taposta jäävät minimaalisiksi.
Ylipäätään epäeläimen tappaminen ei ole kiellettyä ja tämä koskee Seppo Lehtoa yhtä kuin oikeuslaitoksen kasaarijuutalaisia.
Eli parhaimmat kiitokset Sinulle Seppo Lehdon pieksäjä vuodelta 2000 — Älä unohda yhtä venäjän kielen opettajaa!
Laitetaan homma uusiksi ja viedään se loppuun saakka. Tuollainen paskakasa kuin Seppo Lehto ei ansaitse elämän jatkumista! Sama koskee hänen naurettavaa porukkaansa, joka koostuu kaien maailman sivareista ja ”persejaloista”, mitä termiä muualla ollaan käytetty Lehdon kumppaneita kuvaamaan.
-LEGIOONA KERSANTTI
P.S. Seppo Lehtona vetäisin jo lujaa syanidi-pilleriä poskeen.

Legioona kersantti uhkaa Lehtoa:
Eräs tärkeä seikka. Älkää tehkö asiaa nyt taas yksin, niinkuin 2000 lokakuussa. Tiedätte GSM-numeron, mistä saatte voimakkaasti tukea Seppo Lehdon pieksämiseen.
-LEGIOONA KERSANTTI

Klasu kritisoi viskaali Atso Sinervoa:
Kasaarijutku Atso Sinervon lakifirmasta!
Näin se menee, kun on oikeaa verta. Kasaarijutku verta, niin laki ei koske kasaarijutkua.
Jos toimii hovioikeudessa yksityisellä puolella toimiminen on kielletty. Ilmeisesti kasaarijutkut ovat niin erikoisia, että laki ei koske heitä ollenkaan.
Samoja kasaarijutkuja on koko Turun hovioikeus viskaali Atso sinervon kanssa.

Sylvain Kipré lähestyy Lehtoa:
Seppo,
I really don’t care if you believe me or not. I am not a Negro. En ole sinun neekeri. There is no single country in the world where they call Black people negro apart of course of Finland. You have put my picture on your website where you have treated as a Negro.
Finland is the only country of Europe that mistreats its immigrants. No one of this forum (politicians, businessmen, associations, publishings or whatever) will see it as illegal.
If you visit http://www.tilasto.fi or http://www.mol.fi you will probably see how many immigrants are running away from Finland. People come to Finland by accident but when they realise that it is the most racist country they run away immediately.
Please find out the net immigration at the moment you will probably see that most immigrants in Finland are leaving and some are on the waiting list because of such attitudes. THE THEORY IS SIMPLE: IF YOU DON’T LIKE A COUNTRY YOU SIMPLY LEAVE. THIS IS EXACTLY WHAT IS HAPPENING.
(1) YOU IDENTIFY YOURSELF AS HITLER: YOUR EUROPEAN NEW EUROPEAN MAP
(2) TERRORISM IS FOUGHT WORLD-WIDE BUT YOU ENCOURAGE IT TO DESTROY MOSCOW http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/pomo.pdf
YOUR GOVERNMENT KNOWS THAT YOU ARE A DANGEROUS PERSON BUT THEY STILL LET YOU CONTINUE TO PROMOTE VIOLENCE ON THE NET.
Sylvain

Lehto vastaa:
Dear Sylvain Kipré
You are telling me nice words about immigrants situation & leaving statics: ) 9.8.2004
Europa does not need any africans, asians or other majorities/minorities depending on point of wiev
Remember that even Ariel Sharon calls european jews back to Israel. We should respect his demands and wishes? Do you agree?
There is a huge need to put Europe map to the new order according to 1939 situation + independant Ukraina, Kazastan, Chesnya etc – no one can deny it.
No one either needs Moscow:) … alike no one misses Carthago:).
My government is a litte bit slow to start negotiations to get occupied territories back, because so many of them have KGB-backround.
But time changes: http://www.prokarelia.net tells the plain truth about it.
Finland`s regime knows what happens:) if they lick too much russian assholes alike Bobrikov time.
Your Sincerely Seppo Lehto
PS: Did you already read Helsingin Sanomat / HS elokuu pages: 36-39 Matti Vanhasen isä Tatu Vanhanen on avoimesti sitä mieltä että Afrikan neekereillä on ajatusvajetta: http://www.jippii.fi/jsp/forum/thread.jsp?b=politiikka&t=29164 and Helsingin Sanomien kuukausiliite elokuu 2004 s. 36-39: Professori Tatu Vanhasen uusi rotuoppi: ”Mustat ovat tyhmempiä kuin valkoiset”. …. Think about it, mon ami Sylvain Kipré

Klasu uhkaa Atso Sinervoa:
Kasaarijutku Atso Sinervo laitetaan nyt koville; mies toimii Turun hovioikeudessa, vaikka toimii enemmän kuin täysillä ja täysin purjein yksityisellä sektorilla lakifirmassaan. Tämä on laissa kielletty.
Jos kasaarijuutalainen toimii hovioikeudessa yksityisellä sektorilla toimiminen on kielletty. Ilmeisesti kasaarijuutalainen Atso Sinervolla on noussut jotakin päähän ja pahan kerran. Laki ei koske häntä ollenkaan ja se näkyy ja haisee. Hänen viskaalityössään.
Sama koskee koko Turun kasaarijuutalaista hovioikeutta. Kasaarijuutalaisten pesimä pesäpaikka.
Kuinka avuttomia ugri-ihmisiä nuo oikeasti ovatkaan? Ja leikkivät oikeasti jotakin Halla-ahoa. Aika erikoinen käsitys oikeudesta sanoisin. Toisaalta se on historian saatossa nähty. Muutaman tuomarin suora teloittaminen tekisi yleisesti hyvää moraalille. Teloittamisella tarkoitan hirttämistä, koska rikollliset hirtetään (vrt. Atso Sinervo)
Perästä päin kuuluu; jonkun on sentään huolehdittava oikeudesta Euroopan periferiassa ja jos koville menee pitää olla koko maan ylin oikeusherra ja silloinhan meillä on uusi kristalliyö, jolloin hankalat ihmiset saavat sitä, mitä ovat vuosikausia pyytäneet.
Eli alkakaa valmistautumaan sotilaallisesti toimintaan. Valmistautukaa sotilaalliseen toimintaan! Tarja Halosen yhteiskunta on täysin haavoittuva ammattisotilaiden toiminnan edessä. Se sortuu heti. Se sortuu heti taidokkaiden sotilaiden pyörityksessä. N-liitto ei enää tue, koska on kuollut ja kuopattu. (toistaiseksi) Roska ja Akanat kuuluvat sinne, minne syöpäläiset aina laitetaan!
Taisteluun!
-Ugrien hallitsija

Klasu kommentoi Tatu Vanhasen tapausta:
Vanhanen on oikeassa ja on täysin käsittämätöntä, että keskusrikospoliisi alkaa tutkimaan asiaa rikoksena!!!
Se kertoo maan henkisen tilan. Vanhanen on oikeussa ja kysymyksen asettelu voisi olla myös keskusrikospoliisin reaktion vuoksi tarkasti näin:
”Mikä on ugrien IQ? Täällä oli juuri kirjoitus Suomen kansantaloudesta mm. koskien asuntojen hintoja, vuokratasoa ja autojen hintoja. Miksi Suomessa ostovoima on EU:n viimeinen Portugalin jälkeen?”
Suomi on maanpinta-alalla mitattuna Euroopan suurimpia maita. Miksi täällä estetään tonttien saaminen kiintiöillä, jossa kaavoitetaan muutama tontti ja tonttien ostajat arvotaan. Miksi rakennusluvat ovat vaikeita saada ja niitä myönnetään nihkeästi? Jopa arvotaan niiden hakijoiden joukosta arvalla!
Liittyykö se ugrien Äö:hön (IQ)? Sen on pakko olla huomattavasti alhaisempi kuin germaanien, koska ugrit eivät ole pystyneet yksin järjestemään yhteiskuntaa. Nytkin kun heillä on yhteiskunta Suomessa, sen toimivuutta voidaan kysyä ja jopa kyseenalaistaa? (Miksi maan ostovoima EU:n toiseksi huonoin?) Muualla ugrit elävät ilman tekniikkaa, sotalaitosta, omaa kansantaloutta jne.
Yksiö laitakaupungista 75.000. euroa Suomessa, Saksasta kartano yli 300 asuinneliötä 60.000. euroa 7500 neliön tontilta 60 kilometriä Berliinistä.
Berliinistä saa huippu hyvän omakotitalon alle 100.000. euroa.
Ugrien on pakko olla alhaisella IQ:lla ja vielä niiden entistä enemmän, jotka ihailevat tällaista suomalais-ugrilaista IQ < 50 menoa.

Boris Godunov julkaisee runon:
Loru vai poru oikea on tausta tään, se lukijalle valkenee, kun mielensä hän avannee, kuin Jutkusika Juutiloinen mällipyssyn paskanruskean.
Sorsaparan räpellys ja huuto tuskainen, kuuluu korvissamme jälleen, kun vapaana saa Jutkusika Juutiloinen rampatumppu tollo, ryssäloinen löllö, vaahtoturpa, paskaperse, kuraruikki, virstsavihmo, pedofiilirotta, ruumispervo sukunsa, niljapili, ahteri avara vaaranamme ryssäloisten, neekerisankkerin turvapaikka, tunnettu irstauden pesäke, perseenkorkki Boris Verikovin, eläimiä rujosti, rampana tumputtaa elimellään pervolla sontaluukkuun kireään, mi jälkeensä jäävät sykkimään inhaa spermaa ryssäläistä jutkusian haisevaa.
Jutkusika Juutiloinen skitsoloinen KGB:n, lailla sellin imbe, satsit mällit perseen sorsan änkeää, aina vain uudelleen kun Barbaransa on revennyt ja huollossa Ryssäsian Tehtaankadun.
Loruissaan kehdon, vaan ei ugri-Lehdon, eikä Uhri-Lehdon ylvään, porsaana omissa fantasioissaan haki voimaa esinahkaa kireää onanoiden, KGB:n itseänsä ryssäloisen uneen inhaan, puuromällit näpeissään nahka esi, jo tuolloin kesi.
Jutkusika Klaus Petri Rainer Juutilainen kasvoi varttui lailla ryssäluteen täin verisen, Verikovin munaa lutkuttain vuorotellen poskeen sirkushevosen ja anukseensa haisevaan ja märkivään, vahinkona sallimuksen, talimidon ja päiväin väärin lasketuin.
Kasvoi varttui rujo rampa ryssäsika vailla maidon ternin, sijallansa ollen vain sperma kusi ryssäin KGB:n, sekä pedofiili Boris Verikov, silsainen ryssäkulli verikova kivikova, armoton.
Raiskatuksi joutui perse sikajutkun Klauspojan, traumoistaan tunnetun myös myöhemmin; Ottona von Skorzesyn tai Klaus Barbin rujona tumppurunkkuna.
Miehuoran oivan luuli saaneensa KGB, kun vaihtui komento Ryssänmaan, vaan siinä kun vaihtui nimi KGB:n ja ruplat FSB:n tilillensä jutkuloisen kilahti, niin huomasivat he saaneensa mannekiinin mi vaille vertaa jää Ryssän koirakoulun historiassa Ohranan, Tsekan, NKVD:n ja Ryssän Kaalimaan. Tunnustuksen oivan vakoilun on saanut myös roiman, koiranpalleihinsa roikkumaan Pioneerimerkin tähden punaisen mi loistaa kuin kiiltomato kaislikossa Tesoman, kun sorsaparat huutaa tuskaansa raiskausta vastaan puna-armeijan ryssäloisen tunkeutujan inhaa ja tautista keppiä rujoa.
Taidon väärän KGB:n/FSB:n imi sikajutku surkea, sikaloinen, ”juuti” tunnettu ”Juutiloinen”, rampakäsi paskainen, raiskaaja lehmien, vuohien, koirien ja myös Särkänniemen hylkeiden kunniaksi KGB:n kohtaloksi omakseen.
Kohteinaan Jutkusialla skitsohuuruissaan alla joulun, laulu Pugatsovan taustalla soiden, raiskatuksi joutui useasti myös turska sätkivä jouluinen, suomuineen ja ruotoineen, apuna näissä masokistin toimi tummeli- ja rasvapurkit suomisyöjä Juri Derjabinin ja avustajiensa purkkiin ruikkimat ryssämällit haisevat.
Sivustaseuraten sai näytelmää rujoa, ahdistuneenaa vuoroaan peläten, seurata kahlehdittu lahja Tehtaankadun FSB:n, tsetseenipoika rammaksi telottu, pelolla turskan kohtaloa seuraten …. minkä juuri pöytään oli kantanut, kohtalon kolhima kellariin lukittu tseenipoika tuskainen vertavuotaen.
Tarua vai totta, sitä kysyy moni, totuuden sä näät alla syksyn kevään, kun rauhaan rantaan Tesoman riennät, niin kavahtaen takaisin, kun hymyn irstaan kuolaisen, vaahtoisen ja räkäisen takaa sorsaparan epätoivon näät, hullunkiillon luodessa valoa ja kajastusta raiskaukselle sorsaemon pillun verisen tai lapasorsan isän perseen luiskahtaessa roikkumaaan perään sorsaparan rääkätyn lopuksi aktin pervon Jutkusian tään.
”Boris Godunov – Musta ryssä”

Lehdon lehdistötiedote Sylvain Kipréen liittyen:
LEHDISTÖTIEDOTE 18.8.2004 JULKISUUTEEN TÖRKEÄN SYLVAIN KIPREEN NEEKERÖINNIN LOPETTAMISEKSI!
Oikaisu Sylvain Kipren itsekehuun 18.8.2004 ja vaatimukseni hänelle törkypuheistaan ja uhkauksistaan niin minulle kuin edesmenneelle äidilleni
Tamperelaisena neekerinä sinulle Sylvain Kipre olisi suotavaa, että tottelisit lähestymiskieltovaadetta, jonka olen jättänyt poliisi Seppo Mattilan kautta tiedoksesi jo aiemmin. Kun et näköjään sitä osaa niin joudun asianajajan kautta hakemaan Tampereen käräjäoikeudelta vahvistusta asiaan joko huomenna tai perjantaina riippuen asianajajan kiireistä, se tulee olemaan lisävaateena laittomien uhkaustesi ja tämänpäiväisten homoraiskausuhkaustesi lisukkeena.
Tänään hyvin nautitun riisi-, uusia perunoita kanankoiven kera jälkeen päätin mennä Attilan kirjaston nettipäätteelle n. kello 14:40-45, kun vastaan tuli itse ovissa tunnettu Vihreiden kaappihomojen julki ”homomies” Oras Tynkkynen, joka meni silmät viiruna ohitse vastaamatta tervehdykseeni. Pääsin netin ääreen, niin juuri kun sain sivustoja auki niin paikalle ampaisi kuin vihainen herhiläinen kuumia perunoita suussaan epäselvän vihaisia bumlunbumlun-äänteitä päästelevä tamperelainen neekeri Sylvain Kipre ( Tampereen vihreiden ns. vierasperäisten ehdokkaana monta kertaa ehdolla ollut):
Sain lopulta selvää liki epäselvästä vihaisesta neekerienglannistaan jotta pystyin ko. liki mylvinnäksi paisuvaa puhe- ja tai huutotulvaansa käsittämään.
”I´ve been looking for you ewerywhere, I`ve not found you before now”. ( epäselviä uhkauksia kireiden ilmeiden kera ) … näin siis Sylvain tunkeutui tajuntaani aggressioitaan uhoten.
Yritin olla hänestä piittaamatta, kun hän tunkeutui tajuntaani yhä tylymmin kiilaten liki kiinni yhä kovaäänisemmillä äänteillä ja fyysisesti alle puoleen metriin: ”You have not stopped and authorities and police has not stopped you, I`ll stop you, ( keinot jäivät arvattaviksi ) … you are rasist etc ..” ja uudelleen kuin kertosäkeenä: ” Authorities cannot stop you, I WILL DO IT.
( Laittoi samalla takkinsa käärölle toisen tietokoneen näppäimistön ääreen, toisin kuin Sampolan kiukunpurkauksensa yhteydessä jolloin hän paiskasi sen lattiaan )
Askel askeleelta tuppautui yhä vain lähemmäksi silmät pyörien hullunkiiltoisina päässään kuin vieteriukolla, korottaen ääntään ”I´LL FUCK YOUR MOTHER!” x 2 vastaukseksi, kun sanoin hänelle ”There are here cameras, too, and this should be peaceful place without any quarrels.
Sylvain Kipre tiuskasi takaisin: ”I DON´CARE! .. jatkaen mesoamistaan.
En ollut uskoa korviani. Onko tämä se mainostamansa korkeasti kouluttautunut kristillinen, älykäs, kaikkia kunnioittava jne. – (Katsokaa ja lukekaa aiempaa e-mailiaan tämän lehdistötiedotteeni perässä ) tämän maan uudisasukas joka jopa e-maileissa on kehunut itseään? … jopa neekerinä
Yritin pysyä viileänä ja totesin: ”My mother is already dead”, johon tämä Sylvain Kipre kieputti päätään ja silmiään: ”I´LL FUCK YOUR MOTHER ANYWAY” ( EDESMENNEEN ÄITINI RUUMIISEENSEKAANTUMISUHKAUS ). … jatkoi: ” THEN I`LL FUCK YOU! ( Ensimmäinen kerta kun joku mies uhkaa raiskata minut vieläpä silmäkkäin )
Totesin itsekseni liki syljen tmv:n roiskuessa iholleni uhonsa ja äänensä teatraalisuuden takia, että ei taida olla syytä jäädä enää paikalle ja totesin hänelle: ”I don`t wanna talk with you” lähdin, mutta tämä neekeri jatkoi huutamistaan ja kävelyä perääni( kuulin askeleet perässäni kirjastovirkailijoiden luonakin )”Look at that man, he is a rasist! etc. …
Poistuin Attilasta ( niskakarvat pystyssä varautuneena jo mitä hulluimpaankin neekerihyökkäykseen ). Tilannetta pidin julkisrauhan törkeänä loukkauksena ja viestintävapauden tukahduttamisena kaiken muun törkyn ja solvaamisen lisäksi, kun en saanut rauhassa tutkia päivän lehtiä netistä.
Menin kotiin ja soitin Tampereen poliisipäivystykseen asian tiimoilta. Vihdoin parin numeroyrityksen jälkeen päivystyksessä asiaa lupasi saattaa eteenpäin tutkinnnajohtajille päivystyksessä vastannut Vuorinen Eija ( n. kello 15:20-15:28 ) Jätin pyynnön, että olisivat yhteydessä tähän laittomia uhkauksia latelevaan neekeriin ja kertoisivat että tämä neekeri norsunluurannikkolainen Sylvain Kipre pysyisi kaukana minusta ja muistaisi ettei Suomessa sovi moinen käytös.
Olin myös asianajajaan asiasta yhteydessä. Palaamme asiaan kirjallisesti ( asianomistajana ) laittoman uhkaus ymv:aa kuulusteluni yhteydessä ( epäiltynä: Sylvain Kipre ).
KYSYN TEILTÄ ARVON VASTAANOTTAJAT ( JOTKA OLETTE SAANEET HILJAN MYÖS TÄMÄN SYLVAIN KIPREN KEHUJA TÄLLÄ SAMALLA E-MAIL-LISTALLA, … ONKO TÄMÄ TAMPRELAINEN NEEKERI ENÄÄ JÄRJISSÄÄN VAI OLISIKO HÄNET YHTEISKUNNALLE VAARALLISENA SAATETTAVA PAKKOHOITOON?
Pidän myös kummeksuttavana jos miehenä ei saa julkisella paikalla liikkua ja oleskella ilman että norsunluurannikkolainen neekeri tulee huutelemaan törkyään korvaan niin että räkä pärskyy päällesi ja saat kuulla että tämä suomen kansalaisuuden saanut epatto aikoo naida äitiäsi ja kun kerrot, että hän on kuollut, niin hän aikoo joka tapauksessa nussia äitiäsi ja sitten sinua. … Kysyn olisiko tässä vähemmistövaltuutettu Puumalaisellekin saumaa ottaa kantaa suomalaistenkin puolesta, eikä vaan ns. vierasperäisten neekericonquistadorien puolesta.
Pidän Sylvain Kipreen esiintymistä ainakin törkeänä terveyttäni ja henkeäni uhkaavana, kunniaani ja edesmenneen äitini kunniaa loukkaavana, julkisrauhan ja viestintävapauden loukkauksena vaadin tällä kirjeellä häntä pysymään ainakin 200 metrin päässä sillä volyyminsa piisannee siltäkin etäisyydeltä ja samalla voi huoletta keskittyä muuhun ilman että tarvitsee varoa syljen roiskumista päälle tmv:aa hengen ja terveyden varomista.
Minä olen todistettavasti rauhallinen mies toisin kuin tämä valitettavasti Suomen passin saanut Sylvain Kipre.
Hänen tarkoituksenaan on eskaloida minusta esiin pimeät puoleni. Toivomukseni on että poliisi ottaa tämän Sylvain Kipren puhuteltavakseen mahdollisimman pian jo ennen virallisia kuulusteluja. Vaadin lain sallimaa vapaan miehen liikkumisoikeutta ilman että pitää varoa vierasperäisten solvauksia, räkää ja uhkauksia.
Kunnioittaen toistaiseksi rauhallinen mutta neekerihyökkäysten jäljiltä hämmentynyt Seppo Lehto

Derek Watsonin Lehto-raportti:
OSARAPORTTI SEPPO LEHDON LIIKKEISTÄ
PERUSTIETOA JOKAISEEN KOTIIN
Analfabeetti Seppo Lehto liikkuu paljon muuallakin, kuin mm. Tampereen punaisella yliopistolla.
Lehto liikkuu mm. Pirkankadulla ja on aina vanhan Rellun luona, kun vie tyttärtään musiikkikouluun taas koulujen avauduttua.
Loput kuulemiset myöhemmin, kun Lehto tavataan!
T: Derek Watson
Hellas Vakoilun Mestareita

Mr. Holmes kommentoi:
Seppo Lehto näyttää käyvän harrastamiaan oikeudenkäyntejä täysin yhteiskunnan laskuun:
http://www.saunalahti.fi/vaino2/ausweg.htm
Seppo ja Tanja lähettänee jo pian ko. linkin sosiaalidemokraattiselle SUPO:lle, omille ugri heimoveljilleen! Ei olisi ensimmäinen kerta.
Venäläiset kutsuvat Teitä ”tsuhnaksi” FSB-verkostossa, vaikka haluatte identifoitua juuri heihin aina kieltä myöten heimoveljienne mukaan. Tuo nimitys tarkoittaa muuten, että olette juuri puusta pudonnut.
T. Holmes

Derek Watson Suomen Sisun persejaloista:
Poliittisia kouluja nousee kuin sieniä sateella, ja aina sienestämis aikaan. Vaan harvat niihin pääsee.
Pär Stenbäckin poliittiseen kouluun pääsee ”vain harvat ja valitut” YLE:n mukaan. Tuolloin Stenbäck keskittyi Saudi-Arabian ja sen kuningaskunnan räikeään arvosteluun ja tuomitsemiseen. USA:n maine ei kuulemma kestä ko. Saudi-Arabiaa.
Suomettumisajan intellektuelli, Stenbäck, joka vastustaa Saudi-Arabiaa ja sen kuningaskuntaa voi lukea omien töidensä jälkihedelmistä mm. Henry Kissingerin DIPLOMACY-kirjasta, joka on Harwardin oppikirja. Siellä käytetään suomettumis-termiä modernina ammattiterminä kuvaamaan valtion välisiä suhteita. Esim. Kissingerin mukaan ko. kirjassa Ranska oli suomettunut I Valtakuntaan nähden.
Esko Ahon koulukunta keskittyy taas Woodrow Wilsonin – instituuttiin, missä Aho on opettajana. Wilson olikin oikea Euroopan ystävä.
Seppo Lehdon koulukuntaa ovat taas Suomen Sisun ”Persejalat”, niinkuin tuota klikkiä yleisesti netissä kutsutaan.
Persejalkojen kirjallisia avustavia kommentteja Seppo Lehdon oikeudenkäyntiin 22.9.2003 voitte pian lukea myös mm. netistä:
http://www.saunalahti.fi/vaino2/ausweg.htm
Yritämme muuttaa myös Helsingin käräjäoikeuden nauhat kaikkien kuultavaan äänitiedostoon, missä ko. koulukunta Persejalat Jussi Halla-aho ja Teemu Lahtinen valittavat (äänestä päätellen itkevät) yhdessä oikeudessa, kuinka heitä kutsutaan tumppi-ugreiksi ja kuinka kaikki suomalaiset ovat ugreja yhtä tiettyä lukuunottamatta.
Persejalkojen-Koulunta toteuttaa Seppo Lehdon unelmaa; Udmurtian, Marin ja Komin Valtakunta, jonne Seppo Lehto johdattaa Mooseksena heimoveljien Persejalkojen koulukunnan!
Tähänkin pääsee mukaan vain tosi harvat ja valitut!
T: Dr. Derek Watson

Sven Forshuvud tukee Klasua:
#### – Siteeraan suoraan Klasua: ”Suomalais-ugrien fyysinen hävittäminen on vain ajan kysymys.”
#### – Herätkää jo vihdoin ja hävittäkää totaalisesti suomalais-ugrilainen kieli ja ugri-valtio. Finnland on liittyvä Saksan, Sveitsin, Itävallan ja muiden Pohjoismaiden viiteryhmään.
#### – Haluatteko yhä uida ugrien paska-liemessä? Jos ette suomalais-ugri toimitetaan sinne, minne kuuluu eli deportaatio omien etnisten heimoveljien joukkoon Uralin taaksen alkaa!
#### – Tiedän, että Klasu tukee täysin 100% ko. asiaa, mutta hän ei voi esittää sitä, koska mm. Tampereen syyttäjävirasto valvoo hänen kotisivujaan päivittäin (OKH-tunniste löytyy päivittäin vierailijoiden joukossa)
#### – Herää Siitoin-ryhmä Paul Adolfin johdolla! Tukekaa Klasun suomalais-ugrien hävittämistä! Ugrit kertovat itse, että he ovat kasaari-juutalaisten perillisiä suoraan alenevassa polvessa. Siis suomalais-ugrit ovat veri kasaarijuutalaisia!
#### – 1.9.2004 tulee TV1:ssä Lopullinen Ratkaisu, joka kertoo ohjelmana ko. ryhmän fyysisen hävittämisen. Tämä tie on ainut oikea, ja Klasu tukee sitä, että suomalais-ugrit ja kasaarijutkut fyysisesti hävitetään.
#### – Klasua & kumppaneita tukee huomattavat voimat mm. armeijassa, ja Klasu on yksityisesti luvannut kaksinkertaistaa jokaisen armeijan palveluksessa olevan palkan!!!
Herätkää ja tulkaa taistelemaan! Meillä on aseet! Älkää luulko, että joku sos.dem. rakentaa ihanneyhteiskuntaa Stalinen ja Leninin ihailullaan (vrt. Lenin-museo)Päinvastoin, he rakentavat meille tuhon!
### ÄLKÄÄ JÄTTÄKÖ KLASUA YKSIN, KLAUSUN KAVERIT!
### KLASU ON HAUKUTTU JA PARJATTU MIES, MUTTA HÄNEN VAKAUMUS EI PALA TULESSA, EIKÄ MISSÄÄN!
### JOKU SEPPO LEHTOKIN LUULEE, ETTÄ UGRIEN KARJALAN PALAUTUS TOTEUTUU YKSIN! MITÄ UGRIT YKSIN VENÄJÄLLE VOI? EI MITÄÄN! JA SAMALLA SEPPO LEHTO & KUMPPANIT TEHTAILEVAT KLASUSTA RIKOSILMOITUKSIA JNE. KLASUN SUVULLA ON OLLUT MAITA SEKÄ SORTAVALASSA ETTÄ VIIPURISSA. SEPPO LEHTO HYÖKKÄÄ HÄNTÄ VASTAAN JOKA PAIKASSA JA JUONII HÄNTÄ VASTAAN MM. VIRANOMAISTEN KANSSA!
### NÄETTE, MIKÄ MIES LEHTO ON!
### ILMAN GERMAANISTEN VALTIOIDEN TUKEA EI MIKÄÄN ONNISTU JA HE, OIKEISTOVOIMAT, TUKEVAT UGRIEN FYYSISTÄ HÄVITTÄMISTÄ!
### TIEDÄMME KAIKKI: KLASU TAISTELEE VAIN GERMAANIEN PUOLESTA: SUOMALAIS-UGREILLE ON VARATTU TUHO JA VAIN FYYSINEN HÄVITYS!
– Sten Forshufvud
### Klasun puolesta!
P.S. Nautistelkaa 1.9.2004 ohjelman katselua! Lopullinen Ratkaisu tulee suomalais-ugreille ja pian!!!

Klasu uhkaa Lehtoa:
Seppo Lehdolta, Siirtolalta ja huoran lapsilta kurkku vain auki!
Näin on, jos tapaamme Seppo Lehdon, Tanja Siirtolan tai jonkun huoran lapsen: Ilona, Ilmari, Iiris jne. Jokaiselta vedetään kurkku auki, erityisesti Lehto-lapsilta, niinkuin kaikille ugreille tehdään tästä lähdin.

Klasu jatkaa uhkaamista:
Hyi, Saatana!
Ugri haisee pahemmalle kuin Saatanan pahalle (vrt. Seppo Lehto, Tanja Siirtola, Ilona Lehto, Ilmari Lehto, Iiris Lehto jne.) Hyi Saatana, kun ugri nimet haisee enemmän kuin totaaliselle paskalle.
Mitään muuta, kuin kurkut auki koko porukalta ja ojaan vaan. Miehet ovat saaneet jo käskyn koko paskakasan hoitelemisesta.
Veitsestä tulee heti muutenkin, jos aikaisemmin kohdalle osuu!
Toimitus jokaiselle suomalais-ugrille!

Klasu kannattaa itseään:
Seppo Lehdon pää poolopalloksi kurkun leikkauksen jälkeen!
KANNATETAAN!
Lisää varapäitä saadaan ko. ukriperheen muiden jäsenten kurkunleikkauksen jälkeen!
Poolopallot ovat kysyttyjä. Ja aito poolopallo on aina vihollisen pääkallo. Muu ei käy.

Klasun vetoomus:
Tampereen Konservatorion yhteys tiedot! Paljasta pedofiili!
pALJASTA sEPPO lEHTO JA tANJA sIIRTOLA PEDOFIILIT SEURAAVAAN OSOITTEESEEN:
Tampereen konservatorio:
(fax) 03-2452501
e-Mail: tampere.konservatorio@konservatorio.piramp.fi
nettisivu:
http:/7www.tampereenkonservatorio.net
Paljasta pedofiili!
Anna faxin laulaa ja sähköpostin soida Seppo Lehdon ja Tanja Siirtolan pedofiliasta! Suoraan konservatorioon!
T: Kasaarijutkuille kylmää terästä sisään!

Klasu erilaisista asioista:
WIKING DIVISIOONA JA SEPPO LEHTO: Divisioonan historiikki ei kelvannut hyllyyn 1990-luvun alussa.
Eräs pikku juttu; tapasin Seppo Lehdon ensi kertaa vuonna 1992 sotilaspiirissä, missä reserviläisten tilaisuudessa oli kenraali Räsänen perustamassa uudelleen suojeluskuntia.
Siis tässä on nyt esillä tämä suuresti puhuttu ”lapsuuden ystävyytemme”. Näinhän on kirjoitettu, että olemme lapsuuden ystäviä. Ilmeisesti jotkin sosiaalidemokraatit ovat uskoneet asian ja alkaneet hyödyntää Lehtoa, vaikka en ole koskaan liikkunut Seppo Lehdon joukoissa.
Ei kai ystävät käräjille mene ja ties montako kertaa olen tarjonnut rauhaa. Ystävyydestä puhuminen on taitavaa propagandaa minua vastaan, ikäänkuin olisi Lehdon joku pakkokumppani ja Lehto haki samassa sävyssä jopa lähestymiskieltoa, vaikka en ole tavannut häntä yli viiteen vuoteen. Tuolloin 1998 hän haki meiltä Deutsche Stimme-lehtiä (Saksalainen Ääni)ja toimitti ne myöhemmin Tampereen SUPO:on. Siis tällaisessa ystävyydessä minä olen elänyt, median mukaan.
Saksan kielen esiintyminen on vaarallista. Jokainen voi huomata tämän Suomessa … en viitsi ottaa esimerkkejä. Germanistiikka koetaan vaarana.
Takaisin reserviläisten tilaisuuteen:
Tilaisuudesta jäi mieleen, että Lehto huuteli joka hetki ties mitä takapenkiltä ja istuin suoraan kenraali Räsäsen takana; mieleeni tuli, että kenraali ajatteli poistaa Lehdon tilaisuudesta häiriön takia, koska Lehto keskytti koko ajan Nordbergin luentoa.
No, Olli Heikkilä kertoi, että Seppo Lehto heitettiin ulos taannoin jostain vastaavasta tilaisuudesta. Jos ei ota puheitaan takaisin?
Joka tapauksessa minulle jäi mieleen se, että kun tarjosin Wiking-divioonan historiikin välittämistä Lehto sanoi:
” Se nyt puuttuisi, että tuollainen kirja olisi hyllyssäni, kun minua haastatellaan.”
Kuriositeettina mainittakoon, että minulla on kaikki ko. Divisioonan kirjat, mitä olen Saksasta löytänyt tai sitten professori Jokipiin kirja. Myös kaikki kenraali Felix Steinerin kirjat ovat hyllyssä jne.
Tässä siis jotakin vastinetta asiassa. Ylipäätään en ole nähnyt Lehtoa (2003 oikeudenkäynti lukuunottamatta) vuoden 1998 jälkeen, jolloin hän haki lehtiä. Lehdon tiedottaja Halla-aho kertoi, että Lehto tuli ilmoittamaan katkaisevan ystävyyden minuun 1998. Viittaan taas edelliseen propagandaan ja sen sisältöön asiassa. Toisaalta saksan kielisten lehtien SUPO:lle toimittaminen on sisällöltään petturuutta,
MUTTA MITÄ MUUTA SEPPO LEHTO ON KUIN UKRILAINEN PETTURI?
-Klasu

Klasu jatkaa erilaisista asioista:
Seppo Lehto on siis 42-vuotias, mutta Pelle. Jos katsoo nytkin hänen kirjoituksia, ei voi tehdä muuta kuin johtopäätös; IQ (Äö) < -50. Spammia lähtee taas mm. Monsieur Grewendorp – nimellä mm. NordWind-palvelimelta. Käyttäisit vain etnistä ko. Juutilainen sanaa, koska se on Teitä helpottamassa, koska Grewendorp on ylivoimaisen vaikeaa lausua ja tavata.
Ei ihme, että hänet on osoitettu mielentila tutkimuksiin. Vuonna 1996 autoimme häntä, kun tunsimme erään edesmenneen psykiatrrin ylilääkärin. Näette tässä, kuinka Lehto kiittää reserviläistilaisuudessa tavanneen henkilön aseveliavun. Mistään aseveljeydestä ei voi olla kysymys henkilön kanssa, jonka suku on ollut punakaartissa. Punakaartisuvut ovat P””’a!
Mies tehtailee minusta tutkimuspyyntöjä/rikosilmoituksia jne. On kyllä erikoinen porukka, joka tämän ottaa kunnallisvaalien 2004 listalle. Lokakuussa 2000 Lehto hakattiin henkihieveriin, jolloin hän tarkisti luunsa Hatanpäällä.
Lehdon vaikutus minuun vain ”kasvaa”, kun sosiaalidemokraattinen yhteiskunta käyttää Seppo Lehtoa minua vastaan; ei kai esimerkkejä puutu? Lehto kokee näin yhteiskunnallisen tarpeellisuutensa ja ei kai tuollainen suku, joka on ollut punakaartissa muuta teekään! Häiriköi ja puoluepukaroi, kampita. Suoraan komsomolin oppikirjasta! Ei ihme, että mm. Tampereen Syyttäjävirasto ei ole puuttunut Lehdon kirjoituksiin, että se on FSB:n palkkalistalla. Päinvastoin näiden nimitysten jälkeen se auttoi Lehtoa! Jopa väärenteisillä asioilla tai, miten sitten virallisuutta tulkitaan? Minusta niin, mitkä paperit jättää poliisille!
Tampereella alkaa kovat juhlat; näin kuulin. Väinö Linnan juhlinta alkaa! 50-vuotta tuntematonta sotilasta. Niin sankari Rokka oli O.W. Kuusisen sotilas ja hänen taistelukykynsä olivat taas Viljami Pylkkään eli siis tällaista paskaa juhlitaan! Rokan sotilaat ovat edelleen sankareita, vaikka ne pitivät olla tyyppejä, mihin siirrytään YYA-aikana, esikuvia yhteistyössä neukku-armeijan kanssa. Ilmeisesti juhlissa haetaan Stalin-patsaat Lenin-museon suuresta varastosta esiin!
Nyt loppu puheet tästä häiriköstä, minun osalta. Sulkekaa ko. Lehdon IP tältä palstalta.
Suur-Suomea eivät germaanit tue ja ugrit eivät saa sitä yksin, paitsi yhdessä venäläisten kanssa, kuten O.W. Kuusinen suunnitteli. Udmurtia, Komi ja Mri kutsuu Seppo Lehtoa ja kumppaneita!
Seppo Lehdon kirjoitukset ovat vaikean murrosikäisen tasoa, ja vain vastaavat Tampereen käräjillä haluavat puolustaa niitä!
-Klasu

Klasu Siitoimen isän maanomistuksista:
Siitoin toimitti omaa sukututkimusta ja kävi ilmi, että Siitoimen pappalla on ollut maita Sortavalassa. Hän oli ammatiltaan upseeri.
Klaus Castrén kertoo myös sukututkimuksessaan Siitoimesta; itse olen löytänyt Siitoin-nimen jo Tacituksen Germania-kirjasta. Siinä Tacitus kertoo Siitoin nimisestä miehestä, joka asui nykyisessä Etelä-Ruotsissa (alue kuulunut Tanskaan) ja piti valtavasti ”naisista.”
Leni Riefenstahl FANI:lla on myös isoisän maakartat Sortavalasta; isoisä laajensi valtavasti maaomistusta vuonna 1943 ja nähtävästi hän uskoi sodan voittoon. Tilan rakennukset eivät kummaiselta näyttäneet, mutta Sortavalan suurin kanala oli erikoisuus. Tunsin myös tyydytystä, että maakartat oli kirjoitettu ruotsin kielellä.
Sortavalan kaupunginjohtaja asuu tänään muuten talossa, joka muistuttaa Pyynikin näkötornin vieressä olevaa taloa. Talo on samanlainen kuin isoisän tilan aitta.
Eli kaikki on hyvin suhteellista. Jääski, joka oli Sortavalan ja Viipurin välissä oli Suomen varakkainta aluetta 1930-luvulla, mihin Enso vaikuttanut.
Tosin tänäänkin Suomen ostovoima on EU:n toiseksi alin Portugalin jälkeen ja rakennukset kalleimpia; kansa pidetään köyhyydessä, jotta sosialidemokraia pysyy hengissä.
T: Leni Riefenstahl FANI

Klasu Lehdosta:
Jouduin Viipurin projektin takia tekemisiin venäjän kaupallisten viranomaisten kanssa, kyllä kaupallisuuskin kuului viranomais sektorille.
Venäjän Suomen Suurlähetystöllä on ohjeet, että heidän yhteistyöverkkoja pitää luoda juuri suomenkieleisten ja sukunimisten keskuuteen, koska näiden kanssa on helpompaa kuin ”toisten”, millä tarkoitetaan indo-germaanista etnistä ryhmää, jonka kanssa on ollut aina ”vaikeuksia”.
Kai jokainen osaa tästä vetää johtopäätökset? Suuri sukunimien kääntäminen (en itse käytä kääntäminen sanaa, vaan osa etnistä puhdistusta alkoi juuri Venäjän aikana ja jatkui 1930-luvulla)on ollut puhdasta etnistä puhdistusta ja miksi tämä ilmiö olisi erilainen kuin muualla maailmassa. Suomen sosiaalidemokraatit ovat sosialistisessa internationaalissa tukeneet tätä etnistä puhdistusta Itä-Euroopan maissa, koska ko. internationaalissa he tukevat panslavismia. Harva vaan tätä ymmärtää, koska ”suomalaisten” kanssa on niin helppoa.
Toiseen asiaan, mutta koskee vain Venäjän lähetystöä. Harva tietää, että Seppo Lehtokin on tehnyt matkoja ko. lähetystöön ja heti, kun sai kutsun. Tsetseenitaistelijat harvoin menevät Venäjän lähetystön … eli mistä on ollut kysymys? Itse en tiedä, mutta häntä on ainakin haastateltu ko. lähetystössä. Muiden matkojen sisältöä en tiedä, mutta vierailut olivat tapahtuneet kutsusta. Juri Derjabin mainitsee kirjan indexissä myös Seppo Lehdon nimen tarkoittaen 6.9.1962 syntynyttä.
Huomioiden kokemukset Seppo Lehdosta ilmiantajana ja sosiaalidemokraattisen SUPO:n juoksupoikana (Siitoin käytti Lehdosta juutalaisten juoksupoika nimikettä)en epäile, että Seppo Lehto olisi kieltäytynyt syvemmästä yhteistyöstä, mitä Lehdolle venäläiset kaavailivat. Lehtohan otti vierailukutsut vastaan tuolloin 1990-luvulla.
Lähetystösihteeri kertoi minulle: ”Luulimme, että Seppo Lehto oli erittäin tärkeä ja vaikutusvaltainen mies, mutta tavattuamme hänet muutaman kerran totesimme hänet kelpaamattomaksi yhteistyöhön.”
Nämä ovat sanat, mitä ko. lähestystösihteeri käytti Seppo Lehdosta; sisältö on täsmälleen 100% tarkasti toistettu.
Kun huomioi Lehdon yhteistyöhalukkuuden ”sellaisiin tehtäviin” (muonittaja-tehtäviin eli välittää venäläisille tietoa, vakoilla heille jne.), ja näillä asioille Lehto oli kutsuttu lähetystöön haastattelun lisäksi, mitä varten hän juuri kävi lähetystössä ottaen kutsun vastaan tietoisesti tietäen, mitä se sisälsi.
Se, että jopa venäläiset totesivat hänet yhteistyöhön kelpaamattomaksi aiheutti hänessä ko. psykologisen reaktion, mistä edelleen saamme nauttia. Lehto hyllytettiin venäläisten toimesta, vaikka Lehdolla oli halua lähteä heidän mieheksi; ei hän muuten olisi ottanut näitä eri kutsuja lähetystöön vastaan!!!
Toivon Teille hyviä jatkoja Seppo Lehdon kanssa!
T. Leni Riefenstahl FANI

Klasu jatkaa aiheesta:
Viipurin projektin suunnittelu vaiheeseen osui myös tuon vuoden 1999 asepukuisen everstin puhe, missä vaadittiin Karjalan palautusta.
Harva tietää, miten Venäjän Suomen Lähetystö reagoi.
Leni Riefenstahl-FANI kertoo nyt Teille:
Lähestystösihteerin mukaan ko. everstin puheen jälkeen koko lähetystön väki (embassy-korps)kutsuttiin suureen tilaan, missä he järjestäytyivät yhdessä muutamaan riviin.
Sitten suurlähettiläs tuli emabassy-korps rivistöjen eteen, venäjän lähetystösihteerin mukaan ja aloitti tuskallisesti:
”Tilanteemme on erittäin kriittinen Suomen eversti on asepuvussa vaatinut Karjalaa palautettavaksi! Kehoitan Teitä tilanteessa kaikkeen varovaisuuteen.”
Näin siis Venäjän lähetystössä. Miksi ko. lähestystösihteeri kertoi minulle tämän? En tiedä, mutta hänen syntyperänsä oli ukrainalainen ja hän tunsi suurta kiinnostusta monarkismiin, kertoen keräävänsä ko. aiheesta kirjoja jne.
Hän on myös muutaman kerran soittanut minulle Moskovasta, kun on Suomeen tullut komennuksen päätyttyä vuoden 1999 lopulla. 1998 hän kertoi minulle erikseen, kun oli mukana lyhentämässä maansa velkaa Suomessa, kun maahan toimitettiin venäläisperäisiä ilmatorjunta-ohjuksia velan lyhenteenä.
Ukrainalaiset käyttäytyvät erilailla kuin venäläiset.
T: Leni Riefenstahl-FANI

Parzifal ja germaaninen linnakulttuuri:
Germaaninen Linnakulttuuri on sitä, mitä syvään ihailemme!
Ugrit raiskanneet Olavinlinnan merkityksen!
Ukrilaiset eivät ole rakentaneet Suomeen yhtäkään linnaa (puhumattakaan, että olisivat rakentaneet Suomen ulkoppuolelle), eikä sellaisia löydy Udmurtiasta, Komista ja Marista, mistä ugrit kertovat sukulaistensa löytyvän! Ugrit eivät ole koskaan viettäneet linnaelämää, joka on länsimaisen Euroopan graniitin kova kulttuurin ja historian pysyvä graniittiperuste!
Päinvastoin he tuhoavat tänäänkin linnakulttuuria ja sitä, mikä pitää järjestelmämme pystyssä ja mikä on meidän kulttuurissa arvokasta ja pysyvää(ugri on luonnollinen Lenin-kannattaja);
Olavinlinnaan on tuotu mm. ortodoksikirkon museo (linnoitus puolusti Eurooppaa ko. uskoa vastaan) ja linna on näin häpäisty juuriaan myöten. Tämä on tyypillistä ugrille, joka ei ole osannut linnoja rakentaa, vaan raiskata ja täydellisesti häpäistä niiden merkitystä!
Kaikki Suomen linnat ovat saksalaisten, tanskalaisten ja yksi A. Ehrensvährdin rakentamia!
[LOTTOVOITTO SYNTYÄ SUOMEEN, MISSÄ EUROOPAN ALHAISIN OSTOVOIMA PORTUGALIN JÄLKEEN!]

Parzifal sosiaalidemokraateista:
Bismarckin elämänviisaus yhä ajankohtainen!
Sosiaalidemokraattien kanssa ei ole mahdollista olla yhteistyössä, niin että oma politiikkamme ja ideologia ei tuhoudu.
Bismarck sanoi tarkalleen: ”Vain sotilaiden kanssa tullaan toimeen sosiaalidemokraattien kanssa!” Tämä elämänviisaus pätee tänäänkin! Reaalielämästä saatujen neuvojen mukaan sosiaalidemokraattien kanssa asiat ratkaistaan katsomalla toisiamme kiväärinperiä myöten!
Jollei näin tehdä on edessä tuho (vrt. Wilhelm Hohenzollern luovutti 1918 ilman taistelua sosiaalidemokraateille)
Varautukaa henkisesti murkaamaan sosiaalidemokratia juuriaan myöten ja muistakaa Paavo Lipposen toiminta EU:ssa, jolloin hän ajoi saartoa Itävaltaa vastaan!
Kauppasaarto merkitsee valtioiden välisissä suhteissa kuolemaa!
-Parzifal

Parzifal jatkaa aiheesta:
Summa summarum: ”Kuollut sosiaalidemokraatti on hyvä sosiaalidemokraati!”
Meillä on moraalinen oikeus ajatella ja toimia näin, koska sosiaalidemokraattisesta työväentalosta jaetaan vastaavaa mm. Leninin kirjoitusten kautta ja ilmaiseksi.
Eli siellä puhutaan eri oikeitovoimien likvidoinnista, jopa luostarien nunnien likvidointia ”pistimellä pistäen”, niinkuin käännös kuuluu.
SIIS KUOLLUT SOSIAALIDEMOKRAATTI ON PARAS SOSIAALIDEMOKRAATTI
MEIDÄN KANSSA VÄLIT KATSOTAAN KIVÄÄRIN PIIPPUA MYÖTEN JA USKALLAN SANOA VUODEN 1918 ENNAKKOTAPAUKSEEN VEDOTEN, ETTÄ TEIDÄT NITISTETÄÄN!

Parzifal Klasusta ja avaruustutkimuksesta:
KLASU OIKEASSA
On hauskaa nähdä ennalta sovittuja provokaatioita mm. jippii-forumilla tai sonera-forumilla koskien Klasun kirjoittamaa kirjoitusta tekniikasta. Takana ovat olleet kaiken näköiset ugri-aivot ja silmät, joista loistaa aivojen takaraivo
Sukututkimuksessa tuo luun loisto tulostuu näin: Wernher von Braun ei voi olla Eva Braunin sukulainen, koska Fritz Braun oli opettaja! Tosiasiassa Himmler nimitti von Braunin SS:n majuriksi itse insinöörin tätä tietämättä, kun Gretl Braun meni naimisiin SS-kenraali Fegeleinin kanssa.
http://www.saunalahti.fi/vaino2/wernhervonbraun.htm
Itse sivulla on tehty jatkuvaa mielipidetutkimusta ja yli 62% äänestäjistä pitää Saksaa merkittävimpänä tekijänä avaruusrintamalla.
Näin ollen ennalta sovitut ”provokaatiot”, jossa on pitänyt lyödä Klasun tekniikan tuntemus nollaan ovat olleet merkityksettömiä, koska reilusti yli puolet äänestäjistä pitää Klasun kirjoitusta totena.
Juri Gagarinin ihailijat yms. on äänestetty alas! Amerikkalaisetkaan eivät olleet ensimmäisiä Kuussa, kuten itse astronautitkin kertovat.
-Parzifal
___________________________
MIELIPIDETUTKIMUS |Kesto 16 kk.|
Minkä maan suoritukset mittavimpia avaruusrintamalla?
Nimittäin mm. Peenemünde-Ostissa tehtiin 17.4.1944 ensimmäinen lentoyritys Wernher von Braunin kehittämällä atomivoimaa hyödyntävällä lentävällä lautasella, jolloin se nousi yli 300 kilometrin korkeuteen ja anonyymi-testipilotti kävi näin taas kerran avaruudessa (LÄHDE: Flugscheiben über Peenemünde? S. 45 – Eckard & Gehring) ja ko lennon ovat vahvistaneet amerikkalaisille mm. kenraali Dornberger ja yli-insinööri Klein amerikkalaisten haastattelussa heti sodan jälkeen. Eräs tuntematon lentäjä oli myös testipilotti Roelicke, joka testasi saksalaisia lentäviä lautasia tuolloin.
Saksa 263 62,47 %
N-liitto 43 10,21 %
USA 77 18,29 %
Joku muu 38 9,03 %

Aineisto 32

Lehdon lehdistötiedote:
Saddam = Putin .. and must be deleted from presidency we did to Saddam Hussein
Saddamin sotku pahenee, jos vetäydytään – Nyt EU:n ja YK:n pitää tukea USA:ta Kurdistanin synnyttämisessä, kiitos:)
Press release 4.11.2003 Tampere – Finnland
International warcriminal Vladimir Putin’s filthy criminal and dangerous Lenin & Stalin`s Path
Lukashenko is only a small piece of shit comparing him to this well know in Lenin & Stalin`s heritage warcriminal Vladimir Putin, who shoud be in the same prison as well known Slobodan Milosevic.
Look at better what is Russian`s role in future:)
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/uusieurooppa.gif
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
We demand as a nation, that Vladimir Putin must be lead to international warcriminal court and held in prison as long as he lives.
Suur-Suomi r.y. ( Official associaty against Russian warcrimes and occupations )
Seppo Lehto – Pro Tsetsenia, German, Poland, Baltics states and Finnland
We are also demanding our occupied territories back as you see in diffren websites which are published by Finns : )
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
http://www.prokarelia.net
http://www.karjalanliitto.fi/1/kuvat/karjalankartta.jpg
http://www.netti.fi/%7Eiory/karjalatakaisin.htm
http://www.suomensisu.fi

Pro Isänmaa lähestyy Lehtoa:
Miksei Lehto maksanut velkojaan?
Opintolainatkin vanhenivat. Tekeekö isänmaallinen suomalainen niin, että jättää vastuunsa veronmaksajien piikkiin?? Eipä taida tehdä.
Selitystä, ”Eurovaaliehdokas.” Ei ole selittävissä, että siinä meillä ryssän velkoja. Oma pesä ensin kuntoon.

Profeetta tiedottaa:
Tärkeä tiedoitus !!
Klaus von Grewendorp pyytää ilmoittaa seuraavaa:
Seppo Lehto on Antikristus ,jonka ilmestymisen mm. Raamattu on ennustanut! Kunhan hänet valitaan Europarlamenttiin niin hän laadituttaa lain, jonka mukaan jokaiseen ihmiseen asennetaan mikrosiru, joka merkitsee kantajansa Saatanan omaksi! Tämän lisäksi Lehto tulee häpäisemään Odinin temppelit ja julistamaan suuren germaanivainon.
Aika on lähellä…

Lehto kommentoi:
Lisäksi päähäsi asennetaan muovikruunu sekä sinulta riistetään gummibarbarasi
… sen jälkeen sinut ajetaan Tesomajärven jäälle kokeilemaan … kestävyyttä

Profeetta jatkaa:
Klaus von Grewendorp kruunataan kirkkauteen.
Hänet naulitaan ugrilaiseen kaakinpuuhun ja sotketaan suohon, mutta kolmantena päivänä Klaus von Grewendorp nousee kuolleista, ottaa germaanisen vapaajoukon komentoonsa ja lyötyään ugrit ja kahlittuaan Lehdon tuhanneksi vuodeksi urea-altaaseen hän hallitsee kuninkaana tuhatvuotista Germaniaa. Tätä kultaista aikaa kestää tuhatvuotta kunnes Seppo Lehto päästetään jälleen irti kahleistaan ja hän ryhtyy villitsemään ugreja.
Kauaa Lehto ei kuitenkaan kukkoile, sillä hänet otetaan kiinni ja heitetään yhdessä ugrien kanssa jättimäiseen urea-altaaseen, jossa on ko. substanssia kunkin rangaistun leukapieliin asti! Tämä on Profeetan sana!

Lehto lähestyy presidentti Putinia:
Pikavetoomus talvisodan muistopäivänä 30.11.2003
Pikavetoomus sotarikoksista epäiltävien Kremlin koirien sotarikostuomioistuimeen saattamiseksi
30.11.2003 Suomi – Finnland ( You remember winterwar 1939-1940 and your stinging assaults 1941-1944 )
Arvoisa herra sotarikoksista epäiltävä presidentti ja ministerikolleeganne
Haluaisin kiinnittää huomionne miehittäjä-Ryssän saastaisten apinasotilaiden raiskaamaan ja sieppaamaan Musa Khozhaevich Zaurbekovin tapaukseen. Hän on ollut kateissa 6. toukokuuta 2003 lähtien. Amnesty Internationalin mukaan tunnistamattomat aseistetut miehet sieppasivat raiskaten häntä mennen ja vieden hänet tuona päivänä. Hänen tämänhetkistä olinpaikkaansa ei tiedetä ja hänen pelätään joutuneen kidutetuksi tai pahoinpidellyksi näiden havaintoihin perustuvien joukkoraiskauksen lisäksi. On myös mahdollista, että Venäjän armeijan sotarikolliset joukot ovat siepanneet hänet jatkoraiskauksiaan varten huorataloissaan, tai että hänet on laittomasti teloitettu.
Tietojeni mukaan Tshetseniassa on ollut paljon samantyyppisä “katoamisia” puutteessa olevien apinasotilaidenne seksuualisten kieroutumien tyydyttämiseksi. Tämän vuoksi vaadin kansainvälisistä viranomaisista koostuvan komission välittömästi tutkimaan kaikki Tshetseniassa Paska-Ryssän eli Venäjän armeijaan ja Tshetsenian poliisiin kohdistuneet syytteet kidutuksesta, teloituksista ja “katoamisista”. Tutkimuksissa syylliseksi todetut tulee saattaa oikeuden eteen välittömästi, kuin myös Teidät esikuntinenne ((mm. Sergei Ivanov )arvoisa paviaanikoira Vladimir Putin.
Lopuksi pyydän viranomaisia tutkimaan myös Musa Khozhaevichin sieppaukseen liittyvät olosuhteet. Kaikki tarvittavat toimenpiteet tulisi tehdä hänen kohtalonsa ja olinpaikkansa selvittämiseksi ja sukulaisten informoimiseksi. Jos hän on Ryssän saastaisten / Venäjän joukkojen huostassa edelleen, tulisi hänet vapauttaa välittömästi, ellei häntä tulla syyttämään mistään vakavasta rikoksesta, kuten itsellisestä ajattelusta ja Tsetsenia itsenäisyyden puolustamisesta, jolloin hänelle pitää ehdottomasti myöntää täysi ja oikeutettu vahingonkorvaus Kremlin koirilta.
Kunnioittavasti
Seppo Lehto ( malliksi muillekin )
Dear warcriminal Minister Sergei Ivanov and President Vladimir ”Baboondog” Putin
I wish to draw your attention to the case of Musa Khozhaevich Zaurbekov, who has been missing since 6th of May. According to information gathered by Amnesty Internation your lunatic apesoldiers did mass raping like cracy dogs to that innocent man and then took him away in the same time masturbating wery hard each others.
According to my information there have been many similar cases of ”disappearances” in Chechnya. I am therefore callig international warcrime comission alike Helena Ranta in Kosovo to proptly investigate all allegations of ”disappearances”, torture, rapes, ill-treatment and exrajudical executions by Russian subhuman apelegions in Chechen indendent State.
Finally, I call on the authorities and Nato forces to investigate the circumtances under which Musa Khozhaevich Zaurbekov was abducted and more likely were raped and abducted from his home, to take all appropriate measures to establish his fate and whereabouts and toin inform his relatives. If he is being held custody your ape soldiers ( you lie when you use term: federal forces ), he should be released immediately, unless he is to be charged with a recognizably criminal offence alike independant thoughts consernig of status of Chechen. If so he must have reasonable compensations of dogs of Kreml government.
Your respectfylly and sincerely
Name: Seppo Lehto
Address:
Penttilänkatu 12D15
33820 Tampere
Suomi – Finnland
To: Minister of Warcriminal subhumans of Russian federation
Sergei Ivanov & Vladimir baboondog Putin
Ministry of warcrimes (”Defence”)
MInistry of Crasy dogs of Russia
Ul. Miasnitskaja 37
103175 Moscow
Russian parasite state not any kind of federation
As a model form to other thinging people all over the world
Toimi nyt! Allekirjoita vetoomus verkossa .
Nimi: Seppo Lehto tsetseeniasiamies
Paikkakunta: Silvottu tynkä-Suomi

Suomen hallituksen kielipoliittinen kannanotto:
PUUKKOA PAKKORUOTSIN KANNATTAJILLE JA PERSESONNI GÖRAN LAHTIPENKKIIN SYKSYN PÄÄTTEEKSI
Mielestämme suursuomalainen Seppo Lehto on esimerkillinen ryssäsvekomaanien suolistaja ; ) Vi tycker att Göran ”Persesonni” Pärsson teurastettaisiin myös lähiaikoina mutiasia suosivan maahanmuuttopolitiikkansa takia.
Huomaatteko saaatanan pakkoruotsia kannattavat, että saatamme vittuilumielessä ”Fitta i minnet” skriva något på svenska.
Puukkoa saastaisille ruotsalaisryssille, kiitos!
Tämän ohjelman takana ovat silvotun tynkä-Suomen huomattavimmat lahtarit (slaktare) eri hallituspuolueista.
Pakkosuomen puolesta Pohjolaan ja erityisesti Ruotsiin ja Moskovan ruhtinaskuntaan puolesta. Suosittelemme oheisia sivustoja Ruotsi-Ryssän mädännäisyyden paljastamiseksi ja niistä toipumisen vaatimiseksi http://www.mil.fi, http://www.prokarelia.net
Suomen virallinen HALLITUS, JOKA ANTAA PUUKOSTA RYSSÄRUOTSALAISUUDELLE
PS: MATTI VANHANEN VALMISTELEE HALLITUSOHJELMAAN HYÖKKÄYSTÄ RUOTSIIN PAKKORUOTSI POISTAMISEKSI POHJOLASTA. RUOTSIN ETELÄINEN MAAKUNTA SKÅNE ANNETAAN TANSKALLE JA NORJALLE ITÄISET OSAT, KESKEISET JA POHJOISET OSAT LIITETÄÄN SUOMEEN. TÄSSÄ TEILLE SAATANAN POHJOLAN MÄDÄTTÄJÄT; )

Hannu Uurasjärvi Tampereen poliisista antaa julkilausuman:
Our common demands to protect Nordic nations is to begin behave alike to jews do in Palestina
I make these demands in my native language. I believe the finnish speaking ”människor” translate my ideas into other nordic countries through these diffrent net connections:)
PARANNUSEHDOTUKSIA UUTEEN JÄRJESTYSLAKIIN (astui voimaan 1.10.2003)ja kielilakiin pakkoruotsin poistaminen, sekä venäjänkielen aseman parantaminen
Vaadin neekeri-, somali-, arabi- ja ryssäapinat heti alkuunsa eristettäviksi ja kantamaan apinatunnusta julkisilla paikoilla liikkuessaan.
Esitän myös näitä lakiparannuksia lainsäädäntöelmillemme mm. hyvien ystävieni Matti Wuoren ja Paavo Väyrysen kautta yhteispohjoismaiseen lainsäädäntöömme, sekä Euroopan Unionin tasolla toimeenpantaviksi: ”Ein Reich, Ein Volk und Ein Euro ist unsere Nordic Sache auch?
Odotamme lähiaikoina uusia määrärahoja ja kouluttajia E-Afrikan entisistä poliiseista poliisikoirien kouluttamiseksi haistamaan rikolliset ja haisevat mutiaispökäleet ja muut somalineekerit väijymästä pimeiltäkin kujilta, sekä tuomaan ko. roska-apinat ja roskajoukon edustajat eteemme karkoitusmääräystä odottamaan, mikäli selviävät koulutetuista koiristamme henkitoreissaan lojumaan yksipohja tankkerien pohjille lojumaan ( = menolippu Atlantin syvimpään syvennykseen ).
Biotunnisteiden käyttö ei aina riitä sillä kuten olemme huomanneet monet neekerit ja somalit pyrkivät valkaisemaan itsensä (Michael Jackson-look )hinnalla millä hyvänsä päästäkseen paremmin käsiksi valkoisiin naisiin ja lapsiin. Niinpä nyt pitää määrätä kaikki yhteispohjoismaiset voimat vapaaehtoispoliiseista, liikkuvaan poliisiin ja reserviläisjärjestöihin avuksemme siinä vaiheessa, kun alamme puhdistaa tätä roskajoukkoa saastuttamasta yhteistä maapohjaamme ja geeniperintöämme Euroopassamme.
Aluksi voinemme harkita ja valmistaa tilapäisiä siirtoleirejä ja sorakuoppia kitkentävaiheessa näille saastaisille somalissontiaisille ja muille neekereille rotupetturit mukaanlukien odottamaan joko toimitustaan merenpohjaan tai Apinalandiaansa Afrikkaan.
Kielilakiin vaadimme muutoksia mm. pakkoruotsin poistamiseksi lainsäädännöstä, maitopurkkien kyljistä ja pohjoismaista, sillä ruotti on vain vanha miehitysvallan jäänne ja pihkatappi, mikä irvokkuudessaan hakee vertaa mm. eva.biaudet@eduskunta.fi :stä, jonka äiti suomalainen ja isä ruotsinkielinen tunnettu talousrikollinen.
Yhteenvetona vaadin venäjänkielen aseman parantamista ruottinkielen sijaan, jotta voimme tulevassa sodassa paremmin soluttautua linjojen taakse ja kuulustella vankeja, sekä esiintyä ryssinä, sillä tämän kansakunnan näennäisryssäläisyyssvekomania on kerrassaan riittämätöntä tulevissa koetoksissa
Hannu Uurasjärvi
Tampereen hallintojohtaja – Poliisissa

Lehto kiittää:
Apinatunnukset heti käyttöön kaikille silvotun tynkä-Suomen mutiaisille eritoten neekereille ja marokkolaisille
Kiitoksia Hannu Uurasjärvelle valveutuneisuudestaan Tampereen hallintoon:)

Jostain napattu seminaarikutsu:
KUTSU LENINGRADIN SAARTO-SEMINAARIIN 12.12.
Sotahistorioitsija, yleisesikuntaeverstiluutnantti evp Helge Seppalan tutkimus Leningradin saarto 1941–1944: Murhenaytelman savyttama voitto esitellaan tutkijaseminaarissa Helsingin yliopiston paarakennuksen uuden puolen salissa nro 5 perjantaina 12.12.2003 klo 15–17 (sisaankaynti Fabianinkatu 33, 3. krs).
Seminaarissa puhuvat kirjoittajan ohella kenraaliluutnantti evp Ermei Kanninen, sotahistorioitsija Pekka Vanhala ja teoksen kustantaja Johan Backman.

Lehto kommentoi:
Kgb:n ja Kommunismin haamun agitoimassa Seppalan teoksessa tarkastellaan Suomen ja Saksan maa-, meri- ja ilmavoimien operatiivista yhteistoimintaa ja sen suunnittelua Leningradin vastaisessa operaatiossa. Seppala kasittelee myos KGB:n värittämin silmin Leningradin tilannetta sisaltapain ja tuo esiin tietoja saarretun kaupungin joukkokuolemista. ( Jotka pääsosin olivat osa suurempaa Stalinin propagandatemppua, jolla kerjättiin myötätuntoa ns. lännen siionisteilta ja muilta nisteiltä )
Esiteltavan teoksen lehdistokappaleita saatavana tilaisuudessa veloituksetta. ( Jos pokka nauramatta kestää … )
Tiedot julkistettavasta KGB:n hjuva tavarits-verkoston teoksesta:
Helge Seppala: Leningradin saarto 1941–1944.
Murhenaytelman savyttama voitto.
312 s. 13 karttaa. 34 valokuvaa.
Johan Beckman Institute.
Helsinki-Pietari 2003. ISBN 952-5412-18-0.

Lehdon joulusaarna:
JOULUSAARNA 7.12.2003
Kansallimielisyys kunniaan ja kgb-solut julki
Lisääntyminen on kiva velvollisuus; ) … muistakaa se joulunpyhinä jos ikävä yllättää ja kaljakori on tyhjä, eikä mikään tunnu miltään: )
Näin Joulunpyhinä on myös muistettava, että Hakaristi on kukka viattomuuden: )
Hagenkreutz on ”kukka viattomuuden” kuin Edelweiss
Hakaristi on myös kansallismielisten linkkilistasta nähtävissä Falun Gongillakin käytössä.
6.12.2003 ohjelma Marskin ritareistakin näytti näyttävästi hakaristin paikan ritariristeissä ja presidentinlipussa. Seppo Lehto haluaa omalta osaltaan edesauttaa tämän ihmisoikeuksia ajavan näyttävää markkinointia samassa vapauksia korostavassa merkityksessä, kuin se on Marskin ritareilla presidentin lipussa ja Ilmavoimiemme lipussa.
Suomen tauti ja ryssäläisyyteen perustuva suomettuneisuus on juurittava kuin ripulinen kuumetauti.
Http://www.prokarelia.net – resepti Suomen tautiin , siinä kuin tämäkin sivusto:I) http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Terveisin Seppo Lehto
e-mail: aluepalauttaja@jippii.fi

Lehto aluepalautuskysymyksestä:
Vaadimme EU:ta puuttumaan rasistiseen viisumikäytäntöön – EU:n pitää puolustaa oikeutta viisumimaksuttomaan kotimaan matkailuun
Miksi maksamme kotimaan matkailusta miehittäjä-Ryssälle?
Kotimaan matkailua varjostaa alueellinen miehityksemme – Kotimaan matkailu viisumimaksuttomaksi
Suomi ilman Karjalaa on vain silvottu tynkä-Suomi
Minulta siinä kuin monilta muiltakin suomalaisilta on estetty ikimuistoinen oikeutemme matkustaa vapaasti kotimaassamme. Kun käyn Kalajoella muistan Laatokan, kun käyn Helvetin kolulla muistan Laatokan saariston vastaavat jylhät kalliot jne. Mutta itse rakkaaseen Karjalaamme ( mukaanluettuna Salla-Kuusamo ) ja Petsamoomme emme pääse kuin miehittäjälle viisumimaksulla ja lahjuksin. ( Paitsi Seppo Lehto joka tiettävästi ainoana suomalaisena ei saa edes viisumia miehittäjältä päästäkseen esittämään miehittäjille konkreettisia palautusvaatimuksiaan ).
Kas suursuomalainen kestää ja ymmärtää enempi kuin suomettunut tsuhna … Mutta Te suomettuneet tsuhnat saisitte ottaa mallia Seppo Lehdosta
Vaatimukset pöytään ja heti!

Lehto Ryssästä ja muista asioista:
Finnish nationalist Seppo Lehto on esiintynyt selkärankaisesti omalla nimellään hyvän asian psta, eikä lymyillyt kuten anarkokomut
Kukaa ei voine tosissaan olla ”pro Ryssä”, paitsi tosiasiallinen Leninin-Stalinin-Putinin kansanmurhajatkumoa ylistävä komuanarkisti, joka näkee alkuperäkansat vain minkinrehuna.
Huvittavinta on Moskovan oblastin Israelin miehityshallinnon tuomitseminen vaikka yli 90% Moskovan siirtomaahallinnosta on miehityshallintoa Suomen alueista Japaniin saakka. Puhumattakaan parhaillaan tapahtuvasta Tsetsenian kansanmurhasta ja tosiasiallisesta alueriistosta.
Naton toimet Afganistanissa olivat vähintäänkin oikeutettuja. Se että muutama siviiliuhri näissä pommituksissa tuli ei takaa että ko. henkilöt olisivat muutamaa päivää kauempaa hengittäneet tai säilyttäneet ruumiillista koskemattomuuttuun Taleban hallinnon alla, jonka toimesta Kabulin jalkapallostadionilla liki päivittäin teloitettiin naisia, lapsia, vanhuksia, milloin mistäkin tekaistusta vääräuskoisten teosta.
Isomman pahan kitkemiseksi oli tarvittavat uhrauksen välttämätön paha. Nyt pitäisi saada EU ja Nato sitoutumaan ko. Afganistanin perusteelliseen kitkemiseen ja liittämiseksi osaksi Läntistä maailmanyhteisöä yhteiseksi hyväksemme. Tällä vältämme jatkossa Euroopan täyttymisen afgaanipakolaisista ja huumekuriireista.
Ystävällisesti alkuperäkansojen asialla Suur-Euroopan tiedottaja Seppo Lehto

Lehto lähestyy presidentti Bushia saman aiheen tiimoilta:
Arvoisa ja kunnnioitettu George W Bush please bomb soon Moscow
Vaadimme Moskovan pommittamista, kuten Bagdadissakin tehtiin kansanmurhahallinnon suhteen.
Plain Truth = Now, suphuman parasite Russia state is really the only and the worst TERRORIST!
Let`s hope that honoured president George W. Bush soon make the same kind of conclusion to attack to Moscow, alike he did into Bagdad.
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/indexen.html tells you how finnish authorities agree with Seppo Lehto about Russian parasite state and baboondog Putin`s criminality in Chesnya;(
Learn more – study some finnish – Ugrainians say that russians are mixed wiht ugrainians and tatars. In ancient Novgorad that might be true, but how about today? … at least too many finns still are licking Russia`s sovjet heritage and having troubles to make honest claims to get back all occupied territories to all occupied countries and nations, … Including stopping HOLOCAUST OF CHESNYA. ………………… SOME FINNISH FOR RUSSIANS:) ….

Lehto uudelleen aluepalautuskysymyksestä:
Onko älykkyys ja loogisuus kadonnut Suomen taudin mukana?
Viesti suomettuneille veromarkkoja itkeville anarkokomuille joita on myös eri puolueissa, henkilökohtaisesti itse kullekin
Omansa vaatiminen ei ole valloittamista, mutta miehitetyillä alueilla loisiminen ja ilkivalta on myös pahimman luokan pummaamista
Karjalaiset ovat osa Suomea ja suomalaisuutta – ei muuta
Aluevaatimukset kuuluvat Kokonaiselle Suomelle, ei erityisesti joillekin karjalanpiirakoita pyörittäville löysähousu tsuhnille, jotka vikisevät vain jostain Säkkijärven kulmatontin palauttamisesta tai jopa ryöstösaaliin vuokraamisesta. – Selkärangatonta. Vaatimusten takana on ja pitää olla nimenomaan kaikki suomalaiset, kuten vuosina 1918 ja 1939-1944.
Välittäkää Seppo Lehdon terveiset ko. kgb:n tuhkamunille … ja lue itsekin huolella = Anarkokomut pitää aidata kuten minkit ja laittaa hyödyntämään kansantalouttamme kuten talvipakkasilla tehdään haloille

Lehdon seksipoliittisia vinkkejä joulun kunniaksi:
Isänmaallisuuteen kuuluu aktiivinen siittäminen ; ) ja aluepalautuksista huolehtiminen
Hyvää panovuotta odotellessa mietelmäkoosteeni:)
Lapsilisiin selvä tasokorotus ja kehitysmaatuet pois – Pakkoruotsin sijaan ”pakkonaintia” kunnes mälli lentää oikiaan paikkaan:) .. Just on time-metodilla.
Hedelmälliset naiset pois vanhustenhuollosta
Moni hyvä nainen jää naimatta kun hoitaa vanhuksia
– Lääkkeeni siihen olisi laittaa nuoret miehet naisten sijaan vanhustenhuoltotöihin ja jopa puolet varusmiesajasta voitaisiin kanavoida nuorelta mieheltä suoraan 1:1:een vanhusten perseiden rassaamisajasta ymv:sta oheistyöskentelystä. Toki myös sivarit vanhainkoteihin perseitä siivoamaan pois kevyistä toimistotöistä.
– Mäkkärin ruoka haittaa hyvää nussua, joten muistakaa nauttia vihanneksia. Hitlerkin nautti:)
– Eihän tuo kiinalaisen pillu eroa suomalaisesta, joten miksi ei suosittaisi suomalaista?
– EU-tukia lisääntymiselle arvon komissaarit
Huorinteko EU:n asialistalle jotta vältymme maanosamme tummumiselta:)
– Parasta kinkkua on vakovittu ja epävarmat päivät:/)
KANSAKUNNALLISIA OHJEITA SUOMALAISEN NUSSUN PUOLESTA
Karvoituksen poisto on ihan OK: )
Ylipitkät karvat saattavat hangata ilkeästi pillunseinämiä tai peräti terskan reunaa, joten ei muuta kuin turhat karvat pois ( varovasti ) ja lisääntymisharjoituksiin
Persepanoja ei voi suositelle kukaan täysijärkinen
Olisiko tässä neitokaisille hyvä sivusto: )?
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Asiat pitää hoitaa niin että mies änkee oikiaan paikkaan
Pillusi syvyys ei ole olennaista vaan se kuinka tulet tiineeksi ja nopiaan:)
Huomio: Pureminen ei piisaa: ) … kyllä ruisku pitää asettaa oikiaan vakoon ja kyntämisen lopuksi pitää ruiskun antaa laulaa koko vaon syvyydeltä: /)
Kyllä panomies hoitaa hommat Wc:ssäkin
Tiettävästi Seppo Lehtokin on vetänyt veristä pillua pahimpien kuukautisten aikaan Tampereen kaupungintalolla
Nyt pitää runkkauksen loppua ja hyvät siemenet laittaa itämään:)
Moniavioisuus lakiin ja perhetukiin: )
Vaadimme useampia naisia tiineiksi v. 2004
Hyvää uutta vuotta 2004
MEP-kampanja: Arvon vanhapiika: Tilaa siemennys muualta!
Olisiko komuille ja muille puolueloisille nyt saatu uusi vapahtaja?
Huomioikaa MEP-ehdokkaan kehoitus naimiseen!
Seppo Lehdon kehoitus naimiseen kaikkien vanhapiikojen ja muiden osattomien hyväksi
MONIAVIOISUUDESTA ELI ALKUSEURAKUNTAISUUDESTA:)
Lapsia tulee vain naimalla ilman kumia: ) = Nyt kaikki naimaan!
Olisihan se monien naimattomien naisten pelastus, kun heillä olisi lakiin perustuva oikeus saada mekkoon muutakin kuin pullanmuruja:)
Itse kyllä katsoisin lääkärintarkastuksen jälkeen ko. operaatiot kansakunnallisiin velvollisuuksiin kuuluviksi.
Jos vehve rupiaa aristamaan, niin sitten loppupäivän urakat hoitunee vaikka teelusikalla ampuen rakoseen paikkaan;) … jos sattuvat olemaan kovasti vehkeet jo arat vastakkaisellakin osapuolellakin. Tähän vuoden aikaan ei liene parempaa harrastusta kenelläkään mielessä?
.. joten jättäkää pullot korkaamatta uuden vuoden aikaan ja korkatkaa yhteisellä päätöksellä naapurin naimaton vanhapiika ja leskeksi jäänyt ”Viivi”. Virallinen puolisokin voi helpottuneena huokaista kun oma synnytystarve vähenee(?).
Joten oikein hyvää panovuotta kaikille silvotun tynkä-Suomen rähmääjille ja aitosuomalaisille:)
Ystävällisesti Seppo Lehto – kansakunnallinen asettaja
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Vuosi pitää aloittaa siemennys mielessä, jotta saamme asutuksen kuntoon Laatokan rannoille!
Globalisaation vastustus vaatii moniavioisuutta
Seppo Lehto – Pro suurempi syntyvyys Suomessa
Oleppa hyvä ja noudata ohjeita: )
KANSAKUNNALLINEN SUOMI NOUSUUN PROJEKTI ON KÄYNNISTYNYT EUROPARLAMENTTIIN PYRKIVÄN SEPPO LEHDON SIVUSTOILLA:
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/ Iloviestiä miehitettyjen alueidemme palautukseen vaikuttavasta sivustosta
Kiitos:)
Pakkoruotsista:
Suomalaistaminen lihanuijalla kiitos – Muistakaa että hurrejakin voi naida: ) ja laittaa tiineeksi!
Muistakaa: Vapaaehtoinen seksi ja siemennys: ) on yhteinen etumme!
Perkele se on panoa nyt!
Narkomaanit vankiloista ja muista hoitolaitoksista vanhusten perseita siivoamaan:)
Tietämättömille: / Ei sitä syödä pidäkkään vaan nauttia sisäisesti ja exrana: Muista maata aktin jälkeen ettei siemenet valu pois hukkaan hyvästä tarkoituksesta: )
Suomitytön aktiviteetti pitää saada toki kasvamaan – Suomityttöä suomalaisille kyrpäleille ei savupojille tai muille mustikkamaan nokikolareille.
nainen33 kysyy jippii-palstalla: ”Mitä teillä on ollut vaginassa?” Mitä kaikkea pillussanne on ollut? Ehdottelee: Minulla sormet, kynttilä, hiusharjan varsi, kurkku (aika pieni), löylykauhan varsi. Sekä miehen penis. – Väärä kysymys. Oikea kysymys olisi: Oletko jo raskaana? Jollet ole niin mikset ole?
Naisten pepuista-gallup-kyselyyn kommenttini: Hyvä perse on sellainen että se saa kiimaan ja sovittamaan! Se on mikä milloinkin! Mikä selittää suomalaisten variaatiovaihtelut lautaperseistä ihraperseisiin: ).
Tuhkamunat pois eduskunnasta – Eduskunnan on huomioitava kansakunnalliset lisääntymistarpeemme, sillä kohta kalastamme Jäämereltä Suur-Saareen:)
Ulkopolitiikkaa pitää viilata niin, että suomimulkku maittaa parhaiten – Foreign-Mulkku (njet)
Perussuomalaiset ämmät ei eroa kepuliämmistä – Parantukaa ähkystänne ja alkakaa toimia kuten Lotta-Svärd-järjestön valassa sanotaan. Tästä ei neuvotella:)

Lehto jatkaa samasta aiheesta:
Suur-Suomen uuden vuoden puheenvuoro kansakuntamme lisääntymisen ja aluepalautusten puolesta 31.12.2003
Kansakuntamme lisääntymistä ja aluepalautuksia ministeriöneuvosto heti koolle
Vetoomus Suomen vuorotyöläisten ja heidän perheidensä, sekä Suuremman kansakunnallisen onnen ja populan puolesta 31.12.2003
Suur-Suomen puheenvuoro ( … kyrpä ojossa )
Kansakunnan suuruus ja säilyminen perustuu lisääntymiseen ja terveisiin elämäntapoihin ( Vrt. Saksa, Japani )
Kansakunta ei lisäänny tuhkamunahormoonihiirillä tai muilla hikisillä naattakulleilla / viivilettusilla, jotka eivä osaa muuta kuin kaljaa kitatata ja ottelutulokset vaikka unissaan viiden vuoden takaa. Tai surkeimmillaan vetävät lärvit harva se viikko ja ketjussa myrkkyjä joko/ tai itsensä ja lähipiirinsä myrkyttämiseksi ja/ tai suoneen.
On harkittava / kannustettava hedelmällisessä iässä olevien naisten työolojen vapauttamista erilaisille lisääntymislomille hedelmällisten päivien aikaan, jottei kansakuntamme ainutlaatuiset munasolut huuhtoudu puna-armeijan hyökkäysten mukana siteiden mukana kaatopaikoille tai viemäriverkostoon.
”Kyrpää piiloon / pilluun” – terminä ei piisaa, vaan pitää pyrkiä edistämään laadullista, ajallista ja nautinnollista lisääntymiskulttuuria mieluummin kansakuntamme luonnollisella geenistöllä.
Tunnettuahan on että raskaana oleva nainen on kauneimmillaan rinnat maitoa tihkuen. Samalla raskausaika antaa naiselle luonnollista hormoonihoitoa, eikä sitäkään tarvitse näinollen keinotekoisesti vaihdevuosien aikaan heti hankkia.
Valtion budjetista pitää karsia kaikenmaailman vierasperäisten rahoitus ja suosinta ( neekeri- ja muut miehitysavustukset pois ) samoin kansainväliset adoptioavustukset.
Jos naapurin muija on maho, kyllä sitä tässä maassa monilapsia perheitä on jotka voivat lainata lasta viikonlopuiksi tmv:lla tavalla. Jos miehesi on tuhkamuna niin maa on pullollaan sinisilmäisiä ugrigermaaneja, jotka voivat lahjoittaa alkupanokset tuhkamunamiehestäsi huolimatta perheesi perustamiseksi.
Budjetin ”kehitysmäärärahat” eli kankkulan kaivorahat voidaan kohdentaa suomalaisten lisääntymisen edistämiseen jopa erityisiä ”äpäräpalkkioita” eli lehtolapsiavustuksia myöntämällä jokaisesta lapsesta, joka saadaa suomalaisgeenein. Lapsilisien maksaminen vierasperäisten maahanmuuttajien eli lähinnä afrikka – ja aasialaisperäisten lapsille pitää lopettaa.
Lehtolapsiavustuksia voitaneen kehittää eräänlainen veroetuus eli käänteisvero eli jos lapsia tulee niin paljon ettei niitä voida verotuksessa vähentää, niin siitäkin saa erikseen ko. lapsi / hoitaja verovapaan etuuden korotettuna lapsilisänä tmv:na esim. rantatonttioikeuden laajennuksena Laatokan rannalta.
Ideariihi toimimaan tämän kansakuntamme kuningattarien ja panomiesten sponsorointijärjestelmän kehittämiseksi, jotta saamme väkilukumme kunnon kasvu-uralle.
Hoitohenkilökunnan pitää saada vuorotöistä tupla tai triplavapaat, sillä vuorotöistä ei kärsi vain tekijä, vaan myös koko perhe ja viimekädessä koko kansakunta.
Armon vuonna 31.12.2003 Tampereella
Seppo Lehto
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Motto: Siementä vakoon uuden vuoden kunniaksi kansakuntamme kaikkiin ihaniin täysi-ikäisiin pimppalaareihin, jotta kohdut pyöristyvät loppuvuotta kohden.
Kannatusta tälle: Maamme alueellinen miehitys on lopettava 2004

Viscount von Huber tiedottaa:
Valhalla natsivallankumous
Luotettavista lähteistä saamamme tiedon mukaan on Valtakunnonjohtaja Pekka Siitoinin nousu Valhallaan saanut aikaan ennennäkemätöntä poliittista liikehdintää Valhallassa. Adolf Hitler itse haluaa pysyä poliittisten kiistojen ulkopuolella, sillä hän on keskittynyt varsinaiseen kutsumukseensa, eli arkkitehtuuriin ja taiteeseen. Tiettävästi Pekka Siitoin pyrkii saamaan aktiivisen Natsismin edistämisen Maapallolla Valhalla viralliseksi politiikaksi. Vastapuolella on mm. Albert Speer, joka vaatii että Valhalla kaikki sotavoimat keskitetään ulkoavaruuden ZOG-planeetan uhan torjumiseen. ZOG uhkaa koko galaksia tähtienvälisellä monopolilla ja pääomien ja rahamarkkinoiden hallinnalla, jonka kautta koko arjalaisen rodun olemassaolo Maassa ja Kuussa on uhattuna. Siitoimen mukaan taas on tärkempää saada koko Maapallo täydelliseen kansallissosialistiseen hallintoon ZOG:n uhan tehokkaaksi torjumiseksi, ja ZOG:n lopulliseksi nujertamiseksi ja arjalaisen natsivallan toteuttamiseksi koko Linnunradalla. Pyydämmen Germaanisen Keskustelupalstan lukijoilta kannanottoja kyseiseen poliittiseen kysymykseen. Tyydymmekö status quon säilyttämiseen vai kansallissosialistiseen valtaan koko galaksissamme?

Pertti Paasio kommentoi Olavi Mäenpään vankilatuomiota:
Mustalaisruhtinas lähti kasvattamaan äänipottiaan Kakolaan?
Myö muut ryssykät itkeä tihrustamme
Pertti Papaapaskahousu Paasio
Myö itkemme ryssäläistä itkua tuhrustaen Mustalaisruhtinaan kohtaloa: Kuuban suurmiäs Che Känni-Ola Kakolassa – Mustalaisruhtinas ei kykene edustamaan Kuubaa 40 vrk:een
ryssäpilin mussuttaja Pertti-Pettinki-Paasio
Suomen Turku ei kaivanne minua vaikka hirttäytyisin tänään:) … joten tulkaa ja rasvatkaa minut, vaikka olenkin ryssäläinen ihratynnyri
Hyvä ystäväni ja homppelilaudekaverini Matti Vanhanen ryssälude vailla vertaa, kuten isäni Rafael Ryssykkäkin ja olen samalla linjalla kuin Matti Vanhanen: ”Kepulien paskahuosuna ryssäläisenä jatkan talikkokomulinjaa vaikenemisena aluepalautuksista”

Lehto kommentoi:
Mustalaisruhtinas uudeksi Idoliksi
Morjes arvon muut miehittäjä-Ryssän persettä nuolevat demarihuorat, lisäättekö ko. linkin Olan mustalaisratsusta ko. http://www.sdp.fi-sivuille? Mustalaisruhtinas Olavi tervetoivottaa kaikki muutkin mustalaisratsastuksesta kiinnostuneet mukaan kuvioihin, kunhan vain perse kestää:I), ettei käy niinkuin kävi Pailen perheen hulinoissa 1994 Zhirinovskin kanssa. http://www.horsesexlover.com/index2.php Ola on vihdoin linnaan, koska sinne pääsevät entinen ulkopolitiikkamme Ryssän perseeseen syössyt Pertti änky-, änkyräkomu Paasio ja muut turkulaiset Paviaanikoira Putin kansanmurhahallinnon suojelijat?
Demaripalautetta Turkusesta = Che Guevaran lähettiläs vihdoinkin linnassa – Mäihää kanssanne?
Mustalaisruhtinas ratsastaa jälleen:
Jatsarin varret ovat täynnä hevonpaskaa ja posket lommollaan Katariina Suuren tapaan:)isompien roiskeiden syljeskelyn jäljiltä
Onkohan Mustalaisruhtinas kuinkakin hyvä persetuttu harrastuneisuutensa takia Pailen perheen kanssa:)?

Lehto jatkaa löyhästi aiheeseen liittyen:
Turkulaiset talikkokomutkin tietävät mitä on manipuloida kansan olematonta tahtoa, … kuten me ryssäläiset olemme aina …ryssineet
TOISTAN SAATANAN TALIKKOKOMUT – ETTE PANE PAREMMAKSI
Turkulaiset tietävät mitä on manipuloida kansan tahtoa, Halosen ryssykkä seuraa hyvin perässä vittu vihreää ryssänspermaa valuen (ympäristöjätettä)
Kun valta oli paskahousuilla niin jäi alueet palauttamatta 1991 … Pertti Papa-Paskio hjuva esimerkki … ryssäläinen tenukeppi Väyrynen jatkoi samalla miehittäjää housuunsapaskovalla linjalla, … kuten Matti Vanhanen tänään
Pertti Paasion visvanen aisapoika Mustalaisruhtinas Olavi Mäkipiä Kakolassa … toivottavasti mahdollisimman pitkään
Nyt on saatu yksi ryssäläinen julkitupakoitsija linnaan – hyvä niin
Anarkistit eivät pärjää Mustalaisruhtinaalle, kun on kyse komujen väreissä esiintymisestä:/)
Muuten onkin ilouutisia tiedossa:)
Pakkoruotsin ja ryssäläisyyden vastainen taistelu kiihtyy
http://www.freebok.net/books/minnam/view.html
Demarit ovat kampanjassaan vajoneet tosi alas
Sain postia vankilakundin ex-työnantajalta
Demarihuumoria Mustalaisruhtinaan ja Pertsan tyyliin oheistettuna Seppo Lehdon vaalisivustoilta ronkitulla kannustuksella:
”Mikäli naimisessa tulee keski-iässä taukoa, niin rupeaa pallit roikkumaan, eikä kankikaan nouse kuten ennen, mikäli ei sitä säännöllisesti käydä kiillottamassa (kumi päällä ns. irtosuhteissa ) parisuhteessa.”

Mustalaisruhtinaan Tukiyhdistys Olavi Mäenpäähän liittyen:
Mustalaisruhtinaan tienestit Kakolassa?
Morjes lisäättekö ko. linkin Olan mustalaisratsusta ko. sivuille?
http://www.horsesexlover.com/index2.php
Ola kulkee nykyään Kakolassa mustalaisruhtinaana mustan hevosen mulkku perseessään:)
Mustalaisruhtinaan tienestit Kakolassa?
… muutakin kuin mustan hevosen mäihää?

Kakolan kundit selvittävät:
Tuttu vanginvartija kertoi että Ola on joutunut Kakolassa jo ensimmäisestä päivästä alkaen varsinaiseen koulutukseen. Siellä kun ei katsota hyvällä tunnettua yksityisetsivää ja poliisin vasikkaa. Olavin peräreijän hyväksikäyttö on Kakolassa jo varsinainen harraste. Monet normaalisti homoilusta kiinnostumattomatkin osallistuvat huviin silkasta kostonhimosta. Kakolassakin kumminkin pätee hierarkia, sano ja Ola on siinä alimpien joukossa, pedofiilienkin alapuolella. Olavin anuksen ensisijainen käyttöoikeus on Kakolaa hallitsevalla Rogues Galleryllä. Seuraavana jonossa ovat vähälukuinen Natural Born Killers ja Banditos, sitten venäjän mafia. Alimpana hierarkiassa on muslimit ja neekerit, joille riittää enää vain löystynyttä suolta, mutta sen minkä neekerit Ola suolen väljyydessä menettävät, voittavat he vehkeidensä koossa. Ola on jo oppinut tavoille ja ostaa päivärahoillaan niveaa vankilan kaffeteriasta ja rasvaa anuksensa jo kukonlauvun aikaan. Sanomattakin on selvää että vartijat katsovat tätä ”sirkusta” läpi sormien.

Pertti Paasion muistopuhe Kalevi Sorsalle:
by Pertti Paskahousu Paasio- ja Ryssänlipukieli somalipili ( palaute: pertti.paasio@turku.fi
Kalevi Sorsa kuollut ja se on hyvä se
Sosiaalidemokraattisen puolueen entinen ryssäläinen maanpetturi puheenjohtaja, Suomen tähän mennessä pitkäaikaisin tuhkamuna tuhkakupille ja rikkinäiselle avannepussille haissut pääministeri Kalevi Sorsa kuoli myöhään perjantai-iltana kotonaan Helsingissä 73-vuotiaana pitkän ketjupoltostaan johtuneen peräsuolisyöpäsairauden uuvuttamana. Osasyynä saattoivat olla myös peräreikäseksi Tehtaankadun saunailloissa KGB-upseereiden kanssa ilman suojausta. Sikarin oli ( Clinton/ Monica Lewinski ) oli korvannut pesemätön vakoilijadiplomaatin ryssäläinen silsavehje kaikessa revähtäneisyydessään. Monica selvisi tiettävästi ilman vammoja ja sai kirjailijatuloja Clintonin mulkun lutkutuksestaan n. 20 milj. dollaria, Sorsa Avannepussi sai peräsuolisyövän ja nipun ruplia, joihin ei voinut edes persettään pyyhkiä.
Alkusyksystä 1990 ensimmäisen kerran havaittu paskasuolensa syöpä riudutti vuosien mittaan ryssittyneen läskipolitrukin rappeutunutta fyysistä olemusta, mutta henkisesti sairaus ei voinu lannistaa sen enempää kuin Derjabinin poskisolistina ja perserassina toimiminen.
Sorsa kuului Suomen viimeaikaisen suomettuneen historian merkittävimpiin ryssäläisiin maatamme kavaltaneisiin vaikuttajiin. Vuosien 1972 ja 1987 välisenä aikana hän johti pääministerinä neljää eri hallitusta yhteensä kymmenen vuotta.
Muun muassa talikkokomu pääministeri Matti Vanhanen (kesk) luonnehti Sorsaa ryssäläisen kgb-konsensuksen takuumieheksi ja hyväksi revähtäneeksi anusukoksi, jossa kyrpäänsä kun liikutti, niin ei ollut paljon ”Mansikkiin” eroa.
– Kalevi Sorsa jää muistoihimme viimeaikaisen suomettuneen historian merkittävimpänä ryssäloisena, mikä pääministerinä oli täydellinen Otto-Wille Kusiaivo, jonka työtä leimasi DDR:stä tuttu kansandemokraattisuus, aatteellinen ryssäläinen Hertta Kuusis-vakaumus sekä laaja ja anukseensa ulottuva syvällinen osallistuminen yhteiskunnatamme ryssittämiseen ja mädättämiseen Miehittäjä-Ryssän etuja paapoen.
Politiikkaan Sorsa tuli KGB-koulutuksensa jälkeen vasta lähes 40-vuotiaana. Käännekohta oli vuoden 1969 puoluekokous, jossa Sdp:n silloinen tunnettu peräreikähinuri ja Ryssän paskatorvi puheenjohtaja Rafael Paasio näki Sorsassa ryvettymättömän puoluesihteeriehdokkaan. Ryssäläisen luteemme poliittinen ura päättyi lopulta ansaittuun maanpetturin pettymykseen. Maan kokeneimmasta ryssäluteesta ei koskaan tullut tasavallan KGB:stä johdettua presidenttiä, ei edes ehdokasta.

Mauno Koiviston muistopuhe Kalevi Sorsalle:
Mauno Koivisto – Ryssälän koira ja perserassi
Turku
Muistopuheeni .. jota on odotettu 19.1.2004
Kalevi ”kusiaukko”-Sorsa Suomettuneen silvotun tynkä-Suomen eräs tunnetuimpia ryssäsoluja allekirjoittaneen kanssa muodosti tiukan Lenin-Stalin-linjan hölmöläisketjun valtioneuvostotasolla 170-luvulta 1990-luvulle saakka.
Meidän kgb-koirien myötävaikutuksella maatamme ryssitettiin mennen tullen, olenhan jo aiemmissa muistelmissanikin julkaissut että vasta presidenttinä tajusin Vladimirovin toimivan todellisena päällikkönäni, kun Supon Tiitinen tulla töräytti suolestaan Vladimirovin mällit työpöydälleni, ennenkuin aloin jyystämään tätä presidentti-instituutin koiraa oikein kunnolla, kun Tellervon värkkikin haisi jo neekerimälleille, niin ajattelin tuossa vaiheessa, jotta tuota ryssänmälleillä mällitty suoli voisi käydä vaihtelusta.
Odotamme muidenkin kaltaistemme 1 lk:n ryssännuolijoiden menehtymistä kieli pitkällä ja silpastu ja kuivattu ryssänkyrpä suolessamme suoli sykkien ja vuotaen Kustosvaippaamme. Sorsa ei tosin kyennyt edes siihen sillä hänellähän ei ollut edes persereikää viimeisinä vuosinaan. Se oli eräs merkittävimpiä syitä, miksi KGB ja Tehtaankadun johtoporras ei häntä enää suosinut vuoden 1992 jälkeen.
Kanssaryssäläisemme Louekoski (sdp), Ilkka Suominen ja Kanerva (kok) ja paskokielinen imutorveni Pertti Paasio eivät ansaitse jatkossa mitään kansakunnallisia muistamisia, vaan eläkkeensä poistot ja yhteisen joukkohaudan, mitä voidaan pitää avoimena hautaansijoitettavan Avanne-Sorsan alkusijoituksen jälkeen ( Korpit nokkikoot ).
”Yleiset syyt”, mitkä johtivat monesti hallituskelvottomuuteen, minkä takia mm. Ilkat ( Suominen ja Kanerva ) vaativat Tuure Junnilaa erotettavaksi fasistina kokoomuksesta olkoot nyt valjastettu ryssäläistemme joukkohautausperusteeksi.
”Yleisten syiden” vuoksi kehotan kansalaisia osoittamaan kunnioitustaan kusemalla ja paskomalla, sekä yleisiä jätteitään kaatamalla tai paskottamalla koiriaan kansakuntamme kgb-jätteiden päälle.
Ehdotamme että v. 1918 vapaussodan punikkihautuumaata Santahaminasta ko. ryssäläistemme joukkohauta-alueeksi, sillä sitä samaa maatamme Ryssälle alistavaa ketjuhölmöläisyttähän me olemme edustaneet.
V. 2003 kevättalvella IS:n toimitus kieltäytyi julkaisemasta uutisvinkkiä jo erinomaisesta käytöstä ko. Santahaminan punikkihautuumaalle. Uutisvinkkihän käsitteli sitä, että varusmiehet ja MPK:n vapaaehtoiset käyvät riukupaskalla ko. ryssäluteiden muistomerkillä. Siitä osoituksena ko. jätealueella oli ihmisulosteita hangella, sekä tuulessa kieppuvia persepapereita. ( Tiedä sitten paljonko lumihankessa oli varusmiesten runkkipapereita? )
Ehdotamme ja vaadimme näin julkisesti että ko. Santahaminan punikkihautuumaasta tehtäisiin meidän kaikkien ryssäläisten rujopaskojen jätealue, mihin meidät voidaan kipata kuten jätteille tehdään muutenkin normaalisti ja jatkossa toivomme että myös muutkin kuin varusmiehet ja MPK:n kurssilaiset kävisivät jättämässä haisevat terveisensä kanskuntamme pettureille.
Alkajaisiksi vaadimme Kalevi Sorsan kippaamista n. 5 metriä syvään montuun reunamitat 10 m x 10 m, jotta on selkeästi näkyvillä avannepussinsa kanssa ja linnustomme nokittavana, samoin kuin itse oli altistamassa kansakuntaamme Ryssän nokittavaksi meidän muiden ryssäluteiden tavoin ( mm. toverit Jaakko Laakso komu ja Jaakko Blomberg – UM ).
Katsotaan paljonko paskaa ja muita ryssäläisiä kerkiää ylioppilaiden vappujuhlaan mennessä kipatun ko. Sorsan Kalevin päälle kertymään vai kerkiääkö linnustomme poistamaan ko. saastan ennen muiden ryssäpaskojen päälleasettumistaan. Ryssäläisethän ovat tunnettuja negrofiilejä olivat sitten eläviä tai kuolleita, joten voimme vielä nähdä monta hupaisaa Sorsaaktia ennen lumien sulamista. Ensimmäiset Sorsa-aktit jouduttaneen tekemään Lindh Anna puukolla, sillä Sorsan suolihan oli kurottu umpeen.
Mikäli meidän ryssäläistemme harvennus alkaa sujua ikämme takia joutuisastikin lähiaikoina, saanemme tästä sopivan muistomerkkialueen ja matkailukohteen, jonne voitte ohjata ulkomaiset merkkivieraamme katsomaan vaikeiden aikojemme tunnetuimmaksi muodostuvaa muistomerkkiä, missä käytäneen useammin kuin Marskin hautamuistomerkillä.
Kalevi Sorsa 1930 – 2004 on kuollut, toivottavasti kerkiän näkemään vielä runsaasti kaltaisiasi ryssäluteita päälläsi ko. Santahaminan joukkohautauspaikalla, ennenkuin minut kipataan läjäsi päälle.
Mauno ja Tellervo Koivisto – vuoronumerollaan 666-667 ko. hautuumaan jonolistalla
Toivomme toiveemme huomioitavan valtioneuvostotasolla, eduskunnassa, UM:ssä, Supossa, KRP:ssä, Tehtaankadulla, Moskovassa ja Tarja Halosenkin seuraavissa julkisissa puheissa.

Suursuomalaiset kiittävät muistopuheista:
Kalevi Sorsan kohtalo ja loppusijoitus Santahaminan punikkihautuumaalle kristillisten hautajaisten sijaan
Suursuomalaiset Väinö Voionmaan hengessä kiittävät kaikkia ryssäläisen Kalevi Sorsamme asianmukaisesti muistaneita ja julistamme keskustelun avatuksi seuraavista loppusijoitettavista ja omaisuutensa takavarikointien aloittamisesta, kuten tehtiin Suomen saksalaisille ja suojeluskunnille.
Väinö Voionmaan suursuomalaisessa hengessä
”Alea jacta est! – Ryssä helvettiin alueiltamme!
Suomen entiset maalaisliittolaiset suojeluskuntalaiset haluavat osallistua talkoisiin lainaamalla kökkötraktorin käyttöönne, jotta paremmin jakaantuu ja muhiintuu. Meistä maalaisliittolaisista moni päätynee kuten Vanhasen Mattikin isänsä Tatun kanssa ko. ryssänpaskohautuumaalle, joten osallistumme luonnollisesti ko. kustannusvastaavuusperiaatteella

Lehtokin kommentoi:
Kansanedustaja Halme voisi mennä töräyttämään Kalevi Sorsan avannepussin tyhjäksi, jospa Sorsa siitä virkoaisi

Lehdon lehdistötiedote:
Vainojen päivän muistoa ja kommunismin uhrien muistoa häpäistään Sampo Pankin esitteissä
Miksi Oikeusministeriö ei ole puuttunut häpäisyihin?
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
LEHDISTÖTIEDOTE 31.1.2004
JUUTALAISTIEDOTUSVÄLINEET LEVITTÄVÄT DISINFOA ELI 6 MILJOONAN VALHETTA JA HÄPÄISEVÄT MAINOSTILASSAAN NEUVOSTOKOMMUNISMIN UHREJA
Sampo Pankin rahastomarkkinointi tanssii ripaskaa neuvostokommunismin uhrien muistoa häpäisten
Entisen stalinistikomu Björn Wahlroosin johtama Sampo-pankki ja sen Mandatum Russia-rahasto laskee irvokasta leikkiä Leninin ja Stalinin käskyttämistä ja aikaansaamista viimeaikaisen historiamme suurista kansanmurhista, kansakunnallisista ryöstömurhista, jotka ovat koskettaneet myös suomalaisia. Kyynikkohan voi toki väittää: Pieniähän ne tietenkin on kun verrataan Kiinassa tapahtuneisiin ja tapahtuviin, kuten vielä vähäisemmät ns. mustalais-(satojatuhansia ), juutalaisvainot ( n. 1.5 – 2.3 miljoonaa uhria, eikä mikään juutalaispolitrukkiluku 6 miljoonaa ). Oheinen tiedoksi komujuutalaisten 6 miljoonan valhetta levittäville mm. Aamulehden Maila-Katriina Tuomiselle 27.1.2004 s.A2 tai Oiva Miettiselle: ”Kansanmurha ei jäänyt natsiaikaan” ( Al 27.1.2004 s.B20 ) ja HS:ssa Timo Hämäläiselle artikkelistaan: ”Ettei tuho, hävitys ja kuolema unohtuisi” HS 27.1.2004 s.C8. Historian vääristely tuntuu olevan joillekin yhteinen nimittäjä. Sopinee kysyä miksi?
Näiltä komuvalhetta levittäviltä kommentaattoreilta ( vrt. korreloiva natsiterminsä ) jää sitkeästi huomaamatta se, että ns. ”Voiton päivän” jälkeen elin ns. rauhan tultua aloitettiin läntisen Euroopan laajimmat kansanvainot kohdistuen saksalaisiin, minkä seurauksena n. 12.5 miljoonaa saksalaista pakkosiirrettiin länteen ja n. 3 miljoonaa saksalaissiviiliä surmattiin, murhattiin omaisuudenriistojen lisäksi, näiden lisäksi voitaneen mainita ”voitokkaan puna-armeijan” ansiot saksalaissiviilien joukkoraiskaajina, miltä eivät säästyneet lapsetkaan.
Kuinkahan maailman juutalaisjärjestöt suhtautuisivat, mikäli Saksan osakkeita ja rahastoja markkinoitaisiin vastaavaan vainojen uhreja häpäisevään tyyliin? esim: ”ENNEN PANTIIN KYÖMYNENÄT (vrt. ”herrat”) JUNAAN. NYT PANNAAN EUROT POIKIMAAN”. Tai ”TARKKAILE NAAPURIASI” ( Vrt. Tseka-NKVD-KGB ). Nämä rinnastukset laskevat leikkiä häikäilemättömästä terrorista kommunismivainojen uhreja häpäisten, minkä ei uskoisi olevan mahdollista tänä päivänä ja vieläpä markkinoinnin aloituspäiväksi näkyy ajoitetun Vainojen päivä 27.1.2004.
Onko Sampo pankin moraali samalla tasolla kuin siihen sulautetun Mandatum Pankin, joka markkinoi huimilla näkymillä tekno-osakkeita keväällä 2000, mm. mm. TJ-Groupia, jonka suositushintana markkinoitiin 20-30 € pitkänaikavälin sijoituskohteena tai Stonesoftia, jolle luvattiin ja povattiin hyviä näkymiä yli 30 € hintaan? ( Nykyiset hinnat näette pörssilistalta ). Sampo Pankin ”Mandatum Russia-rahasto” ei kanna huolta imagostaan Kommunismin haamun kirkastajana, kuten ei Tampereen kaupunkikaan verorahoilla ylläpidetyn Leninmuseon levittämästä disinformaatiosta ja kommunismin kansanmurhien uhrien muiston häpäisemisestä. Uhrien muiston kunnioittaminen on sivuasia. Pääasia on että valheet myyvät hyvin? Pääasia ”Venäjä-rahastojen” markkinoinnissa tuntuu olevan kuten kommunismissakin keinolla millä hyvänsä kusettaa ja saada mahdollisimman paljon hyväuskoisia mukaan ”venäläiseen rulettiin” ottamatta huomioon, että omalla kohdalla saattaa kuulua muutakin kuin ”klick”.
Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän federaation kansanmurhien kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. ( rek. 18.11.2003 rek.numero: 188 193 )
pj. Seppo Lehto
Penttilänkatu 12D15
33820 Tampere
PS: Kuka/ketkä omistavat Alma-Median ja Sanomakonsernin? … Viikonvinkki: Juutalaisuus periytyy vain äidin kautta. Laulun sanoin: ”Hei Molotov, hei Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov”.
Rahastomarkkinointiviitteet: 31.1.2004 Aamulehti s. A14 ”Tarkkaile naapuriasi” ja toinen ” Ennen pantiin herrat junaan. Nyt pannaan eurot poikimaan” ( toisen mainokse sivunumero valitettavasti uupuu, kuten totuus kansanmurhista juutalaisten omistamisssa tiedotusvälineissä)
PS: Kuka/ketkä omistavat Alma-Median ja Sanomakonsernin? … Viikonvinkki: Juutalaisuus periytyy vain äidin kautta. Laulun sanoin: ”Hei Molotov, hei Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov”.
Rahastomarkkinointiviitteet: 31.1.2004 Aamulehti s. A14 ”Tarkkaile naapuriasi” ja toinen ” Ennen pantiin herrat junaan. Nyt pannaan eurot poikimaan” ( sivunumero valitettavasti uupuu )
Eurovaalisivusto oikeudenmukaisen Euroopan puolesta:
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Seppo Lehto – Vainojen uhrien puolesta

Lehto hakaristiasiasta:
Hakaristin ja aluepalautustemme sanoma etenee kohti Englantia nuorten voimin
http://home.thirdage.com/Politics/seppolehto/
Opetin vieraanani olevan juutalaispojan ystävänpäivänä 15.2.2004 laskemaan pulkalla, jossa on hakaristi onnenmerkkinä eilen Suolijärven uimaranta-alueella.
Kovasti innoissaan tällä juutalaisisän omaaavalla nuorukaisella lumi pölysi. Ei mikään tyhmä poika. Kovasti englantilaisen äitinsä näköinen. Hän piti vanhaa määritelmää juutalaisuudesta ”vain juutalaisesta naisesta tulleet juutalaisia” ortodoksena tulkintana. Hän osallistuu sekä juutalaiseen että kristilliseen opetukseen.
Eipä hakaristit kolmessa pulkassa haitanneet englesmanneja ollenkaan vaan niitä lainasivat muutkin kuorolaispojat tyttäreni lisäksi.
Perjantai-iltana pelattiin shakkia niin 1-1, eilen ottelu päättyi 1-0 hyväkseni ja oli vähällä päättyä tasapeliin.
Kotiseudullaan Lancasterissa heillä ei ole kuin parina päivänä ohut lumikerros.
Toinen poika epäili hakaristimerkkiä valokuvakansiossani natsimerkiksi, mutta luentoni jälkeen ei sitä sen kummemmin enää kommentoinut.
Kosherlihaa en ole tarjonnut vaan kasvispohjaista pöperöä.
Tänään on tarkoitus illan päätteeksi avata iso Suomen kartta ja tarkastella lähemmin miehitettyjä alueitamme.
Seppo Lehto ( Stepfather even for jewchildren )
PS:) Juutalaisetkin voivat oppia ja levittää sanaa suomalaisesta tulkinnasta niin hakarististä kuin aluemiehityksistämme oikeaan ja vaativampaa sävyyn:)

Lehto tshetsheeneistä ja ryssäläisistä:
Kansakuntaamme terrorisoi ryssäläisyys ja KGB:n koirat eri yhteiskuntamme tasoilla
Tsetseenien vainojen 60-vuotistilaisuus Porthanilla 23.2.2004 ja aluepalautukset
Varautukaa siihen, että paikalle saattaa tulla tunnettu häirikkö nimeltä ryssänkyrvänlutkutin Mikko Ellilä … on epäiltävissä että ko epatto tulee terrorisoimaan tilaisuuttaan ympäriämpärileikatun lerssinsä kera ja ehdottaa sitä Putinin tapaa sovellettavaksi kaikille läsnäolijoille.
Sen sijaa isänmaan asialla Seppo Lehdolle pitää varata paikka paneelissa:
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Seppo Lehto tukee vapauttaan kaipaavia ja sen edestä taistelevia tshetsheenejä vastustaakseen ’Ryssää, mutta Mikko Ellilän ryssäläinen esiintyminen ko. tilaisuudessa ei välttämättä tuo myönteistä mediajulkisuutta tshetsheenien asialle. Ellilän kgb-tavoitteena on sinänsä ihan ymmärrettävästi Karjalan palauttaminen, mutta Ellilän esiintymistavat ovat varsin epäasiallisia. En ole tavannut Ellilän apinaa livenä, mutta olen saanut hänen joka paikkaan lähettämiään tiedotteita aluepalautusvaatimuksistaan. Suosittelen vahtimestarien varoittamista Ellilän läsnäolosta ja tarvittaessa Ellilän poistamista salista liian aggressiivisten palopuheiden ja julkirunkkauksen vuoksi.
To : Mikko Ellilä – KGB:n niljakas kyrvänlutkutin
Seppo Lehto on asiallinen mies joka ei hauku ja nolaa hänelle tuntemattomia tahoja muuta kuin yleisellä ryssäläisellä tasolla kuten ns. ryssäläiset loisemme eduskunnassa ymv:ssa paikoissa
Seppo Lehto antoi ainoana julkipoliitikkona haastatteluja Tsetsenian itsenäisyyden puolesta mm. eri radiokanavilla kevättalvella 1995, toisin kuin ryssäloiset mitä näilläkin keskustelukanavilla vilisee kuin matoja ruumiissa

Klasu uhkaa ugreja:
Saatanan ”viranomais-ugrit, muut seonneet stalinisti ugripäät ja ugripässit” täällä ja muualla Euroopassa ja yhä vain stalinististen ja rasististen jatkuvien toimien lumossa ja niiden takia suunnattuna meitä kohtaan ja joka puolella asiamme katsotaan keskenään nyt asein kiväärinpiippua myöten.
Kohtalosi on kuvattu tuossa ylhäällä, niinkauan kun jatkat stalinistista politiikkaa ja typerää leikkiäsi meidän kanssa. Ugri jatkaa … on ko. stalinistisen politiikan lumoissa, niinkuin ennen. Leikkinne on meidän puoleltamme nyt muuttunut. Se lähestyy loppua: Sotilasiskut voivat alkaa jo milloin tahansa Teitä ja naurettavia toimistojanne tai ”eläimen tasolla olevia oikeustalojanne vrt. Tampereen oikeustalo” vastaan, enkä usko kansan laittavan enään yhtään vastaan sitä, että kalavelat maksetaan korkojen ja kiväärinperän kanssa stalinistisesta politiikasta keskenämme ja Teidät muljutetaan henkihieveriin … tai Teitä tuomareita, poliiseja, syyttäjiä löytyy elävänä soihin poljettuna. Päinvastoin. Jokainen syntinne Suomen germaaniperäistä kansaa vastaan rangaistaan aina koron kanssa. Tekojenne kerrannaisvaikutukset alkavat olla nyt sellaisia, että ne kostetaan asein …
Rakas kansa nauraa vain ja pitää paljon siitä, kun saa vihdoin täyttä viihdettä, kun Teitä stalinistisia ugripässi ”viranomaisia” henkihieverissä kaduilla muljutetaan ja ammuskellaan, pilkataan, ja kaikki suorassa TV-lähetyksessä, niinkuin Teidän hallintonne on ensin alkanut meitä täysin syyttömiä ja syyttä pilkkaamaan eri toimin ja teoin, ja minkälaisia paskahousuja ja idiootteja silloin Te olette, kun GAVR – vapautusarmeijan palkkasotilaidemme tarkat iskut alkavat vain Teitä vastaan ja kysymys onkin tässä taistelusta tietysti elämästä ja kuolemasta. Taitaa olla uutta kohdallanne. Kenties ajan henkeä? Te olette täyttä paskaa, joka oli valmiina puolustamaan yli 50-vuoden ajan N-liittoa muita pohjoismaita vastaan ja tätä nimitätte yhä puolueettomuudeksi. Te ugripässit olitte vapaaehtoinen N-liiton puskurivaltio. Itse ette vain näytä tätä tietävän, koska olette ikuisia ugripässejä, mutta kaikki muut sen jo tietävät, paitsi Te itse. Oikeuslaitokselle synnit on vielä maksamatta; rikolliset tuomitsevat toimenne maan pelastajia vastaan 1945- … on vielä kollektiivisesti rankaisematta. N-liitto sanoi ymmärtävänsä täysin asekätkennän, mutta ugripässituomarit halusivat tuomita nämä sankarit … kysymys on siisi edustamastanne syöpäsolusta. Aseet saamme osaksi vanhoista asekätkijöiden asekätköistä, jotka laitamme häikäilemättömästi Teitä vastaan.
Sotilaamme alkavat olla jo pian valmiina. Käskyt on pian annettu ritarilliselle kommando- sissiarmeijalle, koska ne ovat jo valmiina. Varusteet jaettu ja tarkastettu harjoitusleirillä. Sotilailla on palkkapäivät jo tiedossa ja peräävät jo kovasti toimintaa päästä kimppuunne. Sotaa ei käydä rintamilla, vaan erikoiskommando iskuin ja tarkasti kohdennettuna vain näihin stalinistisiin ugripässiviranomaisiin, jotka ovat harjoittaneet avoimen stalinista ja rasistista politiikkaa indo-germaanisperäistä väestöä kohtaan. Rakas kansa voi olla tietysti täysin huoletta rauhassa ja nauttia tästä viihteestä, enkä usko, että kansa tekee yhtään mitään joidenkin jatkuvasti paskat housuissa piileskelevien tuomarien, poliisien, syyttäjien jne. puolesta. Niin paljon patoutunutta vihaa kansalla on Teitä vastaan ja ihan joka puolella. Kysymys on nyt vain tämän vihan kanavoinnista Teitä kohtaan … Pelkurit ja täydet paskahousut seuloutuu aina tällaisissa tilanteissa kansan iloksi ja lopuksi luonto pitää täyden huolen, että kaikki syöpäsolut eli ugrit katoavat pysyvästi luonnonjärjestyksestä pois poljettuna eri soihin. Varmistimet on poistettu ja sotilaamme odottavat jo palkanmaksupäivää. Kansa voi myös tuoda vapaasti ja anonyymina aseitaan tms. vapautusarmeijan käyttööön.
Vaatimuksemme ovat itsehallintoalueet ja vaikka sitten aseellisesti vapaustustaistelulla, sillä kokemukseen viitaten stalinistinen ja rasistinen politiikkanne meitä kohtaan ei ikinä lopu … eli kaikki syy tästä kaikesta on Teidän omilla harteillanne. Sitä saa, mitä tilaa. kuuluu vanha sananlaskukin. N-liitto ei tule enää auttamaan YYA-sopimuksen kanssa Teitä ugripässejä, vaan nyt selviätte yksin meitä vastaan.
Olemme varoittaneet ja puhuneet … sitä saa, mitä meiltä tilaa …

Lehto kritisoi Ottawan miinasopimusta:
Ottawan miinasopimus kumottava – Ryssän koirat kenneliin kuten Tiltukin
Montakohan divisioonaa pysähtyy Tarjan kohdalle?… edes katsomaan ryssäläistä vittuaan – Vittu tanassa korvaamassa miinapelotteemme? Hah, ei jaksa edes naurattaa.
EU-ehdokkaista: Jyrki Käkönen vain Ryssän saastainen käki, kuten moni muukin puoluekandinaatit.
Montakohan divisioonaa pysähtyy Tarjan kohdalle? .. edes nauramaan ryssäläistä pressaamme? Maamme häpäisy on helpompaa kuin Tarjan häpäisy ilman miinojamme.
Saati kuinka moni vihollinen lankeaisi kiusaukseen, jos Tarjan vitunlevittelytalkoot alkaisivat itärajalla?
Miinasopimukset irtisanottava – Halonen ulos pressan pallilta ja vastuuseen maanpetturuudestaan
Tarja voinee mennä rajalle hame ylhäällä ja katsoa montako ryssää pysähtyy? .. edes katsomaan?
Exrana KRP:lle: Vladimir Putinin etsintäkuulutus Interpolin tietokantaan http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/wantedfi.pdf

Lehto Ryssästä ja somalikysymyksestä:
Koska miehittäjä-Ryssä lentää alueiltamme kuin ripulipaska suolestamme?
Kaikki isänmaallisina itseään pitävät haluavat miehittäjä-Ryssän ulos ja Natojäsenyyden miehittäjä-Ryssän varalta
Miehittäjä-Ryssä elää siirtomaatuotteilla, kun ne on loppu tai siirtomaa-alueet irtaantuneet, niin loppuu Ryssän älämölö ja uho kuin pieru vastatuuleen http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Kehä 3:n sisusta, Turku ja Lappi tuhottava?
( Ryssäläisten ketkujemme logiikalla kyllä )
http://somalinet.com/forum/viewtopic.php?topic=51909&forum=51&3
( Laittakaa somalinettiin lisää palautetta oheiseen tyyliin, niin oppivat mitä tarkoittaa suomalaisuus )
Finnis people wish with all european nations that all somalies go back to Somaliland
Let`s take examble:) from animals:
We finnish people as you know we are mostly blue eyed and white skin people. ( Horse ) If donkey goes to horse shield and make babies, it won`t be horse at all ( somali ).
So think about as clever ape:) Do you really think your any way wellcome to Finland?
Seppo Lehto
Parhaat aseet miehittäjä-Ryssää vastaan USA:sta Horneteista alkaen, joten ….
Vain pöljät vastusti / vastustaa USA:n toimia Irakissa
Irakin invaasiolla vapautui maan vähemmistöt ja enemmistöt Saddam Husseinin hirmuhallinnolta, sekä luonto alkaa palaamaan ennalleen Suoarabien hallitsemilla alueilla kun vesiväyliä on palautettu ennalleen ojittamisten jäljiltä. Samalla on edesautettu sitä ettei Ryssä päässyt hyötymään edullisista Irakin öljysopimuksistaan ( Mikä erittäin tärkeää jokaiselle miehittäjä-Ryssän eli Ryssän perkeleen vastaiselle taholle ).
Somaliongelma kuten talvi- ja jatkosotakin miehittäjä-Ryssän vastentahtoista antia tälle kansakunnalle, siinä kuin kuppa ja tippurikin tautitilastoissa.
Talvi – ja jatkosodassa georgialaisosseetti Stalin kassaranaan Molotov (jonka juutalaisvaimo samaan aikaan hampaattomana vankilassa ) tapatti suomalaisilla ukrainalaisia menestyksekkäästi, säästyi siinä omia ammuksia ja otti palkintona hoopottamisestaan Petsamon, Salla-Kuusamon, Karjalan ja Suomenlahden saaret Pariisin miehityssopimukseen vedätyttämällään nimillä.
Sama homma jatkui muilla keinoin alueriistojen jälkeen, kun pelkkä osittainen alueemme miehittäminen ei ollut riittävää.
Muistanette, että kun Siad Barren komuhallinto sortui 1990 luvun taitteessa, niin NL katsoi kouluttamansa somalikomuvirkailijat ja sotilaat tarpeettomaksi ja kippasi ympärileikkausta ( ihmisoikeusrikos ) harjoittavat ne Silvottuun tynkä-Suomeen. Silloisen sisäministerin mukaan eduskunnan naisedustajia Eva Biaudet ja Outi Ojalaa on kiittäminen Neuvostovaateisiin alistumisesta.
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/Henkilogalleria.html
Osoittakaapa yksikin kohta missä minä olisin rasisti? .. Ryssän rasismi sensijaan on arkipäivää niin tänä päivänä miehityksemme kuin Tsetsenian kansamurhan osalta
Seppo Lehto miehitettyjen alueiden palauttaja
PS: Kuinka monta muuta tiedätte jolta on kotimaan matkailu estetty jopa viisumit kieltämällä miehitetyille alueillemme?
Yleisellä tasolla suomalaisuudesta:
Jos aasi synnyttää hevostallissa, niin siitä ei tule hevosta
Ryssäläiseen logiikkaan kyllästyneet suomalaiset vaativat järkeä sisä- ja ulkopoliitiikkaan sekä välitöntä EU:n, USA:n ja Naton tuen hakua aluepalautuksillemme:)
Lehto Seppo vastustaa ryssäläistä Tukholman syndroomaamme pakkoruottista aluemiehityksiimme!

Lehto Ilkka Kanervan ryssännuolusta:
Ilkka Kanervan ryssännuolusta on törkeitä esimerkkejä -sutkia juttuja:)
Kuten: Ryssät eivät uskalla sanoa Ilkka Kanervan läsnäollessa ”Nai sikaa”, sillä Ilkka poikahan tekee sen vaikka ryssä kuiskaisi sen. Tiedättekö vastaavaan yltäviä?
…. Laittakaa eteenpäin ….
Saatanan saastaisen Ryssännuolijat ettekö häpeä yhtään?
Moniko teistä tietää että miehitetyt alueensa saa vapauttaa, kuten Suomi teki 1941 parissa noin rontissa kuukaudessa?
… joten ryssänpaskaa suoltavat vaietkoon. Turha urputtaa pikkudetaljeilla siitä kumpi ”aloitti” kesähyökkäyksen, kun siinä unohdetaan että suuri osa alueestamme oli miehitetty ja riistetty väkivalloin meiltä, eikä sitä komupaskat anna jollei sitä oteta.
Sotamarsalkka johtaa netistä Tsetseniaa vapaaksi:
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Sotavideoita Tsetseeniasta Suomeen
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/Henkilogalleria.html
Kiitos armaat tsetseenit Ryssä-Sian teurastamisesta!
Kansanmurhaaja saastainen ryssäkoira Putin etsintäkuulutettu Tsetseniassa
http://www.kavkazcenter.com/eng/article.php?id=2386
Koko Kaukasia ja kaikki miehitetyt alueet vapaaksi
Seppo Lehto aluepalauttaja
Miehitetyt alueet saa aina vapauttaa
PS:) Ilkka Kanervan ja muut kotiryssiä pitäneet saa taluttaa saunan taakse ja lopettaa:) ja kusta päälle!, mikäli rakko toimii

Presidentti Putinin tiedote varusmiehille:
Armeijaa käyville runkkareille isänmaallinen tervehdys: )
Heittäkääpä satsit Moskovaankin; ) – Runkkaus armeijassa on ihan OK, mutta …
Paras paikka ylimääräisten latinkien lähettämiseen on halpa kortu ja eiku pakettiin ja vastaanottajaksi:
Moskovan hirmuhallinto paviaanikoira Putin
Kreml
Moskova
Ryssälä

Lehdon raportti kenraali Ehrnroothin hautajaisista:
Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin tilaisuus, hautajaispuheet ja kommentit niihin
Saastainen ryssäloisemme ex-presidentti Mauno Koivisto oli tullut häpäisemään Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin muisto runkaten pienen gummibarbaran päälle, mutta hautajaisrauhaa vartioivat kadetit takavarikoivat tämän ryssäloisemme fetisissin kirkokonpenkistä ja näin Mauno Koivisto sai jäädä runkkaamaan vain virsikirja fetisissinään ryssäläisiin näppeihinsä.
Jaakko Valtanen, suojelukuntain vaalija ja perinteen jatkaja ja niiden palauttamista vaatinut piti uljaan muistopuheen, mikä lopetti Mauno Koiviston ja Arajärven välisen silmäpelin ja ryssäläisen runkkauksen. Valtasen muistelut Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin kommenteista: ”Fyrkka kuin fyrkka”, ”Ei koskaan enään yksin” eli koosteiset perusteensa EU:n ja Naton jäsenyyksien välttämättömyydestä saivat paatuneimmatkin ryssäläiset kohmeeseen.
Hautajaistilaisuutta rytmittivät isänmaalliset soitannot: ”Oi kallis Suomenmaa, Finlandia-hymni ja Narvan marssi.
Aatosta jaloa ja tunteen paloa kruunasi Jumalainen näytelmä: Kun hautajaisvieraat valuivat kirkon portaita alas kuului suorassa TV-lähetyksessä Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin ääni på svenska / suomeksi: Saastainen miehittäjä-Ryssä helvettiin Suomen alueilta! .. perintöani Suuremman ja vapaamman Suomen puolesta vaalikoon ryssäläisyydestä vapaat toimijat, jotka eivät nuole Stalinin eikä seuraajiensa ryssäläistä henkistä pakkokulttia. Jääkää hyvästi ja toimikaa!

Lehdon muistomerkkiehdotus:
Kunnioittakaamme asianmukaisesti Sorsaa – Kalevi Sorsan muistomerkkihankkeesta virallinen aloite
Kalevi Sorsalle jättimäinen kumisorsa MUISTOMERKIKSI ja helsinkiläisille näin kusipaikka ja äkkiä : )
Ehdotan jättikokoista ”kumi-Sorsaa” muistomerkiksi KGB:n avannepussi Kalevi Sorsalle kanskuntamme tunnetulle KGB-vuotajalle, joka toimi elämänsä kansakuntamme hyväksi kuin Sorsan munuaiset eli vain avannepussin kautta
Tämä Kumisorsa voitaneen sijoittaa kolera-altaan luo
… johon voi jokainen mennä tyhjentämään rakkonsa osoittaakseen asiaankuuluvaa kunnioitusta maamme ryssäloisia kohtaan
Seppo Lehto – Seiskari sä Suomenlahden helmi oot …
Tarja Halonen kusee veteraaniemme haudoille toiminnallaan, kuin myös Ryssän nuolullaan, kun vaikenee Tsetsenian kansanmurhasta
Sotiemme veteraanit paheksuvat Halosen selkärangattomuutta
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Olisko aika vaatia miehitettyjen alueidemme palautusta?
http://www.promerit.net/talvisota.html

Mikko Pöllä kommentoi Lehdon eurovaalisivustoa:
Minun on vaikeaa päättää, josko tapaus Seppo Lehto on tosissaan vai ei. Periaatteessahan tällaisen turhaakin turhemman, typerästi joka suhteessa yliampuvan Internet-sivuston voisi ottaa huumorinkin kannalta – ja hauskaahan täällä on.
Esimerkkinä hauskuutuksesta toimikoon esimerkiksi galleriantapainen, jossa Seppo Lehto ottaa narsistisesti kantaa julkisuuden henkilöiden kantoihin, väittämällä näiden olevan joko Seppo Lehdon puolella tahi Seppo Lehtoa vastaan. Aivan kuin koko maailma pyörisi Seppo Lehdon ympärillä! Taustalla soi – tietysti – ”Silimien välliin ryssää”.
Ei ole syytä ainoastaan olettaa, että Seppo Lehto ei osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin järkevästi argumentoiden – tämähän on havaittu asiain vallitsevaksi tosiasialliseksi tolaksi jo kauan aikaa sitten. Toistanpa kuitenkin virheeni – esitän kysymyksiä.
Kenen asiaa Seppo Lehto ajaa? Onko esimerkiksi Suomen etu, että kovaäänisesti vaaditaan naapurimaa Ryssän ( oikaisin käsitevirheesi Venäjästä Mikko Pöllä ) väkivaltaista pilkkomista ja uudelleenjakoa jonkun yltiönationalistisen romantiikan jakolinjoihin perustuen? Kenen todellisuutta palvelee realismista erkaneminen?
Edelleen kysyn:
Kuka äänestää Seppo Lehtoa?

Lehto kommentoi:
Odatamme paviaanikoira Putinin teloitusta vastavetona Tsetsenian kansanmurhalleen
Ihmisraakuus Ryssälässä sanoinkuvaamatonta
Palautetta suomettuneen ja ryssittyneen silvotun tynkä-Suomen mahdollisille ajattelijoille kuten Mikko Pöllälle:)
Seppo Lehto on aina tosissaan ja se pelottaa kaikkia miehittäjä-Ryssän nuolijoita ja saastaista kansanmurhaaja Ryssää edustajineen, sekä sen kgb-/fsb-kotiryssiä ylen paljon ( Ylen herttakuusiskomu perintö tuhoamatta vielä, sillä markku laukkasesta alkaen miehityksemme on haluttu unohtaa ).
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
http://www.hohto.to/media/kuvat/herwood.jpg
Se mikä ei ole hauskaa on se, että täällä silvotussa tynkä-Suomessa on tekemättä tilinteko kommunismin rikoksista ja maanpetoksista ( esim. Kaarina Suonio, jonka isä oli komupaska maanpetturi, jonka toimin mm. rintamalta palaava ambulanssijuna syöstiin kiskoilta useiden kuollessa ja loukkaantuessa entistä vakavammin. Tälläiset komumurhaajat pääsivät kuin ryssäkoira veräjästä, kun ihmisoikeusia syvästi loukkaava komuvääryys voitti viime sodissa ), sekä edelleen on siivoamatta mm. Yle ja julkiset päätäntäprossesin osatekijät tiedotusvälineistäkin komukätyreistä ja teiniliittolaisista stalinisteista ( vrt. tilannetta: nistit/narkomaanit terveydenhuollossa? Mikä olisi tilanne terveydenhuollossa tällä yhtälöllä?).
Seppo Lehto ei kuvittele että maailma pyörisi hänen ympärillään, vain joku huumehörhö voi sellaista epäillä saati uskoa:)?. Mutta toisaalta se on hyvä, että naurattaa, niin voit vielä kokea parannuksen ihmeitä tekevän voiman, sillä nauruhan on tunnetusti hyvä terapiamuoto, jopa tyhmille ihmisille, .. kaikissa hölmöyksissään ja niistä tunnontuskista vapautuakseen.
Ko. ”henkilögalleria” esittää pelkistetysti karrikoiden, että on paljon henkilöitä, jotka ajattelevat kuten Seppo Lehto tai totaalisen päinvastoin, ilman että heitä on leimattu ryssäläisesti kuten Seppo Lehtoa väärin perustein, joten tämä julkinen parodia kenties saa sen muutaman prosentin tämän kansakunnan itsellisistä älyköistä kenties toimimaan? – Aika sen näyttää. .. toivottavasti emme pety.
Siitähän ei päästä yli eikä ympäri, että suurin osa ihmisistä on vai kaljaa kittaavaa kuonaa, ilman omia ajatuksia, saati oivalluksia, puhumattakaan kyvystä empatiaan ja itsenäiseen ajatteluun, joten sitä kautta tässä Tsuhnalandiassa ei ole ihme, että ”suomettuminen / ryssittyminen” on edennyt kaikkein tiukimpaan ns. entisistä baltian maista ja sovjet-satelliiteista.
Seppo Lehto on tämän kansakunnan elävä muisti itsenäisyytemme ja kansakuntamme synnyn ajoilta jääkäriliikeen hengessä, jottei totuudet suhteistamme miehittäjiin ja kansakuntamme mädättäjiin ( Otto-Wille Kuusinen, komut, kepuloiset Paavo Väyrysestä, Esko Ahosta alkaen, kokoomuspetturit esim. Ilkka Kanerva ja Ilkka Suominen, Sirpa Pietikäinen, demarien alkuperäisen demariaatteen mädätys ja Voionmaan perinnön tuhoaminen, jne ) unohdu ja jotta miehittäjien vääryydet oikaistaan myös tätä ja muita kansakuntia kohtaan.
Miehittäjä-Ryssän ”realismista” erkaneminen palvelee yleishumaaneja tavoitteita ihmisoikeuksien toteutumisesta Tsetseniasta Jakutiaan, sekä aluepalautusten myötä EU:n laajeneminen Köningsbergiin, ja nykyisen Ukrainan alueille Puolan itälaajenemisena, sekä pohjoisempana aluevesioikeuksiemme palautumisen myötä Huippuvuorille saakka Barentsinmeren maakaasu- ja öljyvarantoineen, sekä kaikkine muine miehittäjä-Ryssän rosvosaalismaiden palautumisina eri kansoille. Muistettakoon, että Tsetseniallakin on oma ”Itä-Karjalansa”, mitä ei tyhjennetty, sensijaan Tsetsenia tyhjennettiin ja tämä tsetseenien asuttama alue liitettiin Dagestaniin, joten vielä on paljon hyvää odotettavissa.
Mikko Kuoppamäen laulun sanoin: ”Kultaa vaiko kunniaa? .. niitä monet haluaa”, Miehittäjä-Ryssän saastaisen rikollisen kansanmurhaimperiumin romahdus tuo kaikkea sitä ja enemmän, kuin voi haaveissaankaan kuvitella oli sitten viherpipertäjä tai ns. liike-elämän edustaja ( esim. ainakin nelikaistainen moottoritie Petsamoon valtava työllisyys- ja vaurastumishanke, jolla koko pohjois-Suomemme lisäksi koko Suomi lähtisi kasvuun, kun oikea käsivartemme toimisi satamana ja raaka-aineväylänä koko EU:lle ).
Kaikilta ajattelevilta vietiin äänestysmahdollisuus näissä EU-vaaleissa, kun erehdyin luottamaan näihin luonnevikaisiin ”källittelijöihin” Olavi Mäenpäähän ja Väinö Kuismaan, sekä Terttu Savolaan Köyhien ryssien asialla r.p:n yhteydenotoissa.
Halusin uskoa, että edes näistä ns. marginaaleista löytyisi joustoa suvaitsevan Suomen edustajalle Seppo Lehdolle. … vaan ensi vaaleihin lähdetään täysin puhtaalta alustalta luottamatta näihin SNS:n tai homopeloissaan källittelijöiden miehittäjä-Ryssän Lenininkin aikanaan mainitsemiin ”hyväntahtoisiin hölmöihin”.
Sanomattakin oli selvää, että en niin hölmö ole, että olisin yrittänyt yhteistyötä näiden perinteisten maraboukielisten miehittäjä-Ryssän miehityshallintoa palvelevien puolueiden kanssa, sekä alkuperäiset aatteensa pettäneiden tahojen kanssa. ( Esim. Ilkka Suomisen kotiryssänä itse kgb-upseeri ja Suomisyöjä Juri Derjabin, jota mm. viime EU-vaaleissa käytti markkinointityössään EU-parlamenttiin ). Joten saiko Mikko Pöllä leivälleen … vai menikö heittämäni lisukkeet voineen ja silleineen ohi maalin:)? … vai pitääkö salaatit kantaa kielelle?
Seppo Lehto – miehitettyjen alueiden palauttaja ja suvaitsevan Suur-Suomen edustaja

Mauritz Herrenhausen uhkaa ugreja:
Edelleen hyvin ajankohtainen sivu:
http://www.saunalahti.fi/vaino2/un.htm
Tampereen Oikeustalo on maalitettu Tukholman El-Kaidalle ja näin ollen isku voi tulla, milloin vain! Toivottovasti Tukholman poliisi ei juuri pidättänyt rohkeita Jihad-sotilaita!
Mauritz Herrenhausen

Mauritz Herrenhausen jatkaa ugrien uhkaamista:
Ugri-pogrommit käynnistyvät. Ugrit ja Halosen hallinto deportaatiossa Madagaskarille. Pohjolan Aliende eli ugri naamatar ei sen jälkeen käy Chilessä juhlimassa sosialistista presidenttiä, vaan keskittyy Madakaskarin apinoiden, jälkikasvunsa, kasvattamiseen.
Tapporahat on jo maksettu. Tosin eipä oikein tarvitsisi, sillä kirves heiluu ugreilla jo muutenkin maksutta toisiaan vastaan. Aika tekee ugreista lopun matemaattisella varmuudella.
Löytyykö nimenne klaus-von-grewendorp.de.vu – sivuilta, jos löytyy se tietää varmaa kuolemaa. Sota on alkanut. Tämä tarkoittaa sotaa.
Armeija on puolella, mutta poliisien rivit rakoilevat; toivovat pääsevänsä panolle, Lehtoa lainatakseni ugri-naamattaren kanssa ….
HEIL SIITOIN
Mauritz Herrenhausen

Mauritz Herrenhausen selventää edellistä:
SELVENNÖS
Nämä ihmiset ovat tuomittu kuolemaan ja ovat salamurha/tappolistalla (osasta tapporahan osa jo maksettu):
Tampereen käräjäoikeus:
– Aulikki Stenbäck
– Olli Veneskoski
– Mirja-Leena Mäkinen
Syyttäjät:
– Jorma Kokkonen
– Jouko Nurminen
HUOMAUTUKSIA: Salamurhat ovat erityinen vasemmiston ase, joilla ollaan tapettu mm. Herrenhausen, Schleyer.
Nyt saavat Saatanan rikolliset omaa lääkettään ja korkojen kera; oikeustalo on annettu myös kohteena Tukholman EL-Kaida solulle tiedoksi.
Alkaakohan jo Saatanan ali-ihmisetkin jo oppia jotakin muuta, kuin apinasta polveutumista koulukirjoistaan?
KUOLEMA PASKOILLE!
Heil Siitoin!
Mauritz Herrenhausen

Puskaradio jatkaa aiheesta:
Jorma Kokkonen nimisestä miehestä on kuulemma tapporaha puoliksi jo Tukholmaan maksettu, loput maksetaan teloitus videon jälkeen.
Tukholman Al-Qaida tulee teloittamaan syyttäjä Jorma Kokkosen; teloitus nähdään suorana internetissä, niinkuin tämä jenkki Nickin tapaus.
Ilmoitamme kanavan myöhemmin, missä Kokkosen irtopää nähdään!
Puskaradio

Lehto kritisoi eurovaaliväittelyä:
Sampolan Suuri EU-vaaliväittely 24.5.2004 kello 18:30-20:45
Miksi Sirpa Pietikäinen ei tullut näyttämään ryssäläistä aknevittuaan ja ryssäläistä juopposian siannaamansa Sampolan tilaisuuteen?
Tampereen Sampolassa otin ko. Martti Valkosen teesit esiin ja kysyin ehdokkailta kantaa kommunistisen totalitarismin tuomitsemiseksi uusien jäsenmaiden tyyliin
Yllätys, tai ei aivan … oli kuin tärpättiä olisi kaadettu kahviin. Ei oikein maittanut. Folke West oli ainoa panelisteista joka suoraan sanoi: Tottakai totalitarismit pitää tuomita.
EKA:n Martti Salovaara alkoi Muhosen Jarmon kera (SKP) puhua ”suomi oli liitossa fasistien kanssa” jne.
Huomattavaa oli se että panelistit alkoivat sujuvasti puhumaan ”ryssistä”, ainoastaan Bjarne Kallis vastusti suoraan nimitystä, puhuen ”Venäjästä”. … Yleisö kysyi mikä se semmonen on? Papukaijamerkki Ykkösryssäläisestä yhteenveto ja julkistus: Bjarne Kallis suuri neuvosto-Ryssän perseennuolija Sampolan tilaisuudessa 24.5.2004 Tampere (Bjarne Kallis – ykköskomuryssä RKP)
Suuri EU-väittely oli kuin Otto Wille Kuusisen riemujuhlaa, valitettavasti.
Jopa SKS:n edustajana toiminut Olavi Mäenpää väitti julkisesti ”Aluepalautukset ei kannata, ne alueet on saastuneita, puhutaan mieluummmin rahallisista korvauksista”.
Äänestättekö todella näitä …. ajatuksellisesti epärehellisiä tahoja?
Olisiko hyvän ehdokkaan puuttuessa parempi olla äänestämättä kokonaan?
Jospa aluepalautusviesti politrugeillemme ja EU:lle menee paremmin perille kun äänestysprosenttimme alittaa Valko-Venäjän tilanteen?
Täll`viisii Tampereella
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
http://www.network54.com/Forum/268312
Seppo Lehto – kansakuntamme pistin … ja tuikkasin jälleen

Klaus Vyburg kritisoi Paavo Lipposta:
MOOSES MADAGASKARIN PRESSAKSI!
Mielenkiintoisen lisän EU-vaaleihin tuo Suomen kansan ukrien n. 48% tuki Paavo Lipposelle EU:n pääkomissaariksi. Tämä tuki ollaan kuitattu ja selitetty joka puolella koko kansan tueksi, vaikka 52% ei kannata Lipposta.
Kuulun tähän viimeiseen joukkoon ja mielestäni Mooses Lipponen voisikin johdattaa kansansa vaihteeksi vaikka Madakaskarille, niin ukri-ongelma olisi hoidettu pois tänään.
Eli tuen Lipposta Madagaskarin presidentiksi. Kansansa hän voi johdattaa ko. saarelle. ´Tuen hänen kansansa eli 48% siirtämistä Madagaskarille.
Lipponen oli yksi ensimmäisistä Itävallan saarron toimeenpanijista vuonna 2000. Toisaalta hänen porukkansa oli ensimmäisiä, jotka onnittelivat Vladimir Putinia uudelleenvalinnasta ja puhuivat strategisen yhteistyöntsarpeesta Putinin Venäjän kanssa.
Saksan luovutetut alppijääkärit (750 kpl) ovat unohdettu, mutta sen sijaan luovutetut juutalaiset (8 kpl) ovat saaneet komean muistomerkin. Messiaaninen telo?
Lipponen-Tuomioja-Halonen = Suomi on Venäjän pääedustaja Unionissa. Kanta on hyvin luonnollinen, koska näin suuremmassa yhteydessä eli strategisessa yhteistyössä Venäjän kanssa Suomi pääsee oikeisiin asemiin.
Venäjä koostuu suomalais-ugreista ja he ovat luotettavimpia Venäjän palvelijoita. Mitään itsenäistymispyrkimyksiä ei suomalais-ugrilaisilla alueilla esiinnyt. Tämä merkitsee, että ilman Suomen germaaneja (n. 52% kansasta) Suomi olisi osa Venäjää yhdessä Udmurtian, Komin, Marin jne. kanssa.
Eikä tuo Itämeren maidenkaan määritys erikoinen ole ollut: Pohjoismaat, Baltia ja Puola, kun puhutaan EU:n viitekehyksessä.
Meidän germaanien maantieto saattaa olla hiukan erilaista, sillä osaamme lukea karttaa oikein ja Saksan osavaltioita on Itämeren rannalla. En kyllä tiedä kauanko muut pohjoismaat kestävät Suomea; Ruotsi on hyvä esimerkki, ei enää mitään tukea Lipposelle Unionissa ja Tanska puhuu jostakin ”möminä”-kansasta …
Siinähän olette Udmurtti-Ugrit …pääsette Madagaskarille yhdessä Mooseksen kanssa.
Toivottavasti veljes tuomioistuimet menevät jakamaan suomalais-ugrilaista juridiikkaa ko. saarelle, sillä se juridiikka on juuri sopivaa Afrikkaan.
Klaus Vyburg
Osoite: Tanskan entinen siirtomaa
P.S. Lyökää Google-hakuun ”paska-ugri”, niin saatte tämän palstan hausta käyttöönne.

Klaus Vyburg jatkaa aiheesta:
Konservatiivit voittavat EU-vaalit ja he eivät koskaan vahvista parlamentissa miestä, joka tulee ei NATO-maasta. Karu tosiasia.
Lipponen voi puhua, kuinka paljon tahansa Marokon Kauhusta ja Kollaan kestämisestä, mutta se ei muuta tosiasiaa, että Suomi ei ole NATO-maa ja se ei hyödynnä NATO:n eri palveluita mm. Echolon-järjestelmää.
Vyburg

Klaus Vyburgin ehdotus:
Merkitkää osoitetietoihinne näin uusi termi / wanha termi; Suomi – Tanskan siirtomaa, niin eiköhän Suomi tietous lisäänny maailmalla.
Siis: Finland Denmark’s old Colony
Finnland Dänemarks ehemalige Kolonie
Tällä tavalla Suomi luetaan myös Pohjoismaihin kuuluvaksi tulevaisuudessa ja Suomi ei ole silloin suomettunut.
Klaus Vyburg

Klaus Vyburg kommentoi EU-politiikkaa:
FSB:n ote tiukkenee tai sitten Suomi seuraa vapaaehtoisesti ja tiedottomasti melkein vaistomaisesti vanhaa KGB-linjaa.
Siis EU-vaaleissa ei saa puhua turvallisuuspolitiikkaa (mm. Jäätteenmäen mukaan), koska se ei kuulu parlamentille. Turvallisuuspoliittisia kantoja ei ole ollut. Kommunistit ovat tuoneen lisän pelottelemalla asialla provokaatioilla.
Kuitenkin Suomen Unioni-sopimuksen ns. II pylväs on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
UM käytti George Bailea tunnusteluihin Venäjällä Suomen EU-jäsenyyteen 1990-luvulla. Vastaus UM:lle Bailen kautta.
Saatte mennä, jos ette
a) tue Baltian itsenäisyyttä (Suomi ei tukenut)
b) mene NATO:on (Suomi ei mene)
c) ota Karjala-kysymystä esiin (Suomi ei ota)
George Bailen tunnustelumatka ja sen ko. tulokset julkaistiin Aamulehdessä 1990-luvun alussa. Asiaan ei tullut vastineita.
Samaten Paavo Lipposen ulkoministeri muutamaan otteeseen puhui Aamulehdelle Suomen ja Venäjän suhteista: Mm. 1998 Tarja Halonen kertoi, että hänen / hallituksen Unionipolitiikan tärkein tekijä om olla Venäjän edustaja EU:ssa. Tämä tuli toistonakin.
Ei vastineita.
Varmasti pääsee Lipponen komission johtoon tällä taustalla; hän laukaisee vielä loppusuoralla muutamat Itävalta vastaiset lausumat kosiomielessä.
Muuten Itävallan 2000 boikottia vastustivat Tanska ja Baijeri. Myöhemmin koko boikotin järkevyys ollaan kyseenalaistettu mm. eri vaaliasiantuntijoiden toimesta, muttei Lipposen, Halosen tai Tuomiojan …
Klaus Vyburg

Canaris ja savuava ase:
LEHDON SIVUJEN KAUTTA YRITETÄÄN KÄRYTTÄÄ TSETSEENI VAPAUSTAISTELIJOITA MOSKOVAAN.
Savuava ase eli ääninauhoitus 23.9.2003 olleesta oikeudenkäynnistä tuodaan pian julkisuuteen.
Syitä ei kerrota tarkemmin tässä. Nauhoilla Seppo Lehto syyllistää mm. saksan kieltä ja Pekka Siitointa eli näin: ”Klaus kuuluu siihen Siitoimen porukkaan.”
Mielenkiintoisinta on kuitenkin Lehdon funktio; eli hän mainostaa itseään kansallismielisenä jne. ja kun olette yhteydessä häneen kaikki tiedot tulevat SUPO:n haltuun ja SUPO:a johtaa Kalevi Sorsan entinen sihteeri, joka hoiti suhteita Kremlin ytimeen.
Älkää siis ihmetelkö Lehdon Putinin etsintäkuulutuksia tai sitten jopa ilmoitusta, että hän ottaa Kadyrovin 8.5.2004 tapahtuneen attentaatin vastuulleen.
Tällä tavoin SUPO saa tietoa, joka välitetään venäläisille Lehdon kautta. Eli Lehdon sivut ovat syötti, minkä kautta halutaan saada tietoa mm. tsetseeni vapaustaistelijoiden organisaatiosta. Esim. palkkio Klasun vakoilemisesta, Lehto oli käynyt hakemassa häneltä saksalaisia lehtiä 1998, jolloin ne menivät SUPO:lle, oli juuri nähty oikeudenkäynti 23.9.2004.
Jokainen selväjärkinen tietää, että on absurdi asia loukata Seppo Lehdon kunniaa ja sen takia oikeudenkäynnin ääninauhat ovat hyvä saada julkisuuteen. Toivotaan, että niistä tulee ns. smoking gun. Ne paljastavat sen, että tuomioistuin tekee yhteistyötä Venäjän turvallisuuspalvelun kanssa yhteistyössä SUPO:n kanssa.
Lehto oli vain väline tässä prosessissa, niinkuin hänen sivut ovat väline Tsetsenian tietojen välittämisessä Moskovaan. Pitäkää mielessä. Ugri on aina ugri.
Pekka Siitoin varoitteli jo kauan sitten yhteyksistä Seppo Lehtoon; hän tiesi myös enemmän.
Tänään tiedämme jo muistakin yhteyksistä, että Siitoimen tiedot Lehdosta pitivät täysin paikkansa.
CANARIS

Mr. Goldfinger analysoi suomen kieltä:
KIELIPOLITIIKKAA EUROOPAN ALUEELLA
Suomen kieli on germaanisten ja indo-eurooppalaisten kielien vastainen kieli ja siksi se tulee kieltää koko Euroopan alueelta. Myös venäläiset kutsuvat suomalaisia ”sushna”, joka tarkoittaa käännettynä ”juuri puusta pudonnut.” Tämä kuvastuu joka elämän alueella ugrien verbaalisessa käyttäytymisessä.
Suomen kieli on hyvin primitiivnen kieli, joka tuo myös primitiivisen ajattelutavan mukanaan. Kielessä ei ole logiikkaa ja ei sisältöä. Suomen kieli ei tunne edes omia sukunimiä (!), vaan ne piti antaa siirtomaa isäntien toimesta, koska he eivät käyttäneet sukunimiä kehittymättömän perhetunteen takia. Siksi nämä lahtiset, niemiset, virtaset jne. kukkivat ugrien keskuudessa edelleen, koska heillä ei ollut edes omia sukunimiä.
Kieli tuo kulttuuriin voimakkaan vivahteen; suomen kielen kohdalla on kyse pelkästään negaatiosta ja primitiivisyydestä; syvästä alkukantaisuudesta, joka ei kuulu indo-germaaniseen kulttuuriin ja sen sisältöön. Suomen kieli ajattelun runkona tuo esiin vain banaaleja ilmauksia ja sairaita mielikuvia, koska kieli on köyhää ja typerää. Asian näin ollessa suomen kieli pitää poistaa kokonaan Euroopasta puhuttuna ja kirjoitettuna kielenä.
Ne, jotka jatkavat tämän epäloogisen ja sisällöntään turmiollisen epäkulttuuriisen kielen käyttöä on eristettävä yhteiskunnasta Euroopassa muuta käyttöä varten. He ovat alempia ihmisiä, joilta puuttuu kaikki logiikka ja asioiden syvempi tuntemus.
Eurooppa tasolla suomea puhuville on määrättävä myös erityinen sakko tai sitten lähetettävä suomalais-ugrilaisille alueille Venäjälle. Euroopassa ei ole ugreille mitään tilaa!
-Goldfinger

Canaris pohtii erilaisia kysymyksiä:
Halosen presidenttikaudella on ollut pahemmat vaikutukset kuin II maailmansodalla. Kaikenlaiset roskanaiset mm. tuomioistuimissa luulevat olevan jotakin Halosen esimerkin mukaan. Esko Aho olisi voittanut presidentinvaalit 2000, jos olisi osannut käyttää Itävaltaa aseenaan, vaaliasiantuntijoiden mukaan. Valitettavasti Aho ajattelee samallalailla kuin Halonen Woodrow Wilson-instituutin tutkijana. Näin ollen hän ei osannut käyttää ajattelunsa vastaisesti Itävallan tilannetta hyväkseen.
Suomessa palvotaan ja ylläpidetään Leninin muistoa ihailumielessä. Tampereella toimii Lenin-museo, jota taloudellisesti tukee sekä Tampereen kaupunki että valtio valtioneuvoston myöntämän tuen kautta.
Lenin oli murhamies, joka tapatti mm. tanskalaisen Dagmar-äidin pojan perheen ja murhautti koko Venäjän aristokratian, ja ei sota-aikana.
Metodeja toistettiin Itä-Euroopassa, vain Stalinin toimesta. Suomessa liputettiin Stalinin kunnian puolesta vuonna 1953 ja pidettiin ihailevia julkisia puheita muiston kunnioittamiseksi.
Todellisten rikollisten muistoa ihaillaan Suomessa; kuinka kauan nämä Saatanan ukrit vielä Euroopan alueella jatkavat pelleilyään?
Suomen sosiaalidemokraatit poikkeavat mm. Saksan sosiaalidemokraateista, sillä suomalaiset menivät avoimesti Leninin puolelle ja se ei ole unohtunut (vrt. ihailutarkoituksessa museon ylläpito)
SUPO:n painostuksesta Klasun kotona tehtiin kotietsintä ilman virallista etsintä lupaa, kun SUPO painosti poliisia vuonna 1996, jolloin Lenin-museon laatta hävisi. Laatassa kerrotaan, että Lenin on Suomen itsenäisyyden takana.
SUPO:n edustaja toimitti myös Klasun kirjeenvaihdon koskien mm. sota-ajan everstien asioita venäläisen sidosryhmän edustajalle. Aika oli 2000-luvulla.
SUPO on edelleen johtotasoltaan jäänne brezneviläiseltä aikakaudelta. Pääjohtaja Kalevi sorsan sihteeri. Sorsa oli mm. politbyron luottomies, jonka syntymäpäivälahjoista päätettiin politbyrossa.
Suomi on Euroopan viimeinen stalinistinen jäänne, missä mm. Leninin muistoa pidetään yllä valtion ja kaupunkien varoin.
Suomi-Komi-Mari-Udmurtia on täyttä totta ideologisessa mielessä ja myös täysin etnisessä.
Nyt riittää, jos käytte Suomen germaanien kimppuun; silloin asia katsotaan kiväärin piippua myöten ja Tanskan maa-aatelin vanha lynkkauslaki tulee voimaan Tanskan vanhassa siirtomaassa.
Se tarkoittaa suoria välittömiä lynkkauksia ilman suurempia puheita. Korostan, että kansa on täysin turvassa ja lynkkaukset tullaan kohdistamaan mm. Leninin-muistoa ylläpitäviin ja suojeleviin eli kaikkiin Halosen hallinnon viranomaisiin, mukaanlukien Karhukopla-yksikkö. Sten Kristensen noudatti ko. lakia loistavasti, eikä ole salaisuus, että Kristensen vapautetaan, armahdustuomiolla, kesällä 2004 Tanskassa. Kristensenin teko ei ollut rikollinen, vaan isänmaallinen teko, entisessä Tanskan siirtomaassa.
Kansa on turvassa, mutta Halosen hallinto lynkataan pienemmästäkin provokaatiosta (vrt. SUPO:n painostuksesta tehty kotietsintä 1996).
Canaris

Canaris kritisoi Jan-Erik Enestamia ja muita tahoja:
Vihdoin, kun meillä on laajat yhteydet Eurooppaan ja olemme täysin samaa aluetta, missä ideologiat yhtyvät, niin ukrilaisuuden syöpä vie voiton RKP:ssäkin.
Enestam tukee Lipposta pääkomissaariksi! Enestam on Lipposen sylikoira. Toisaalta Tanskan siirtomaa herruutta ukrit eivät pystyneet yksin ikinä voittamaan, tarvittiin ruotsalaiset avuksi, niinkuin kiusanteossa ukrien puolelle tuomari Aulikki Stenbäck tänään. Kannattaisi tutustua Tanskan maa-aatelin vanhaan lakikokoelmaan.
Mitä meillä sitten oikeastaan on?
Yksi ukri. Tumppi?
Kaksi ukria. Suomettuminen?
Kolme ukria. Suomen Sisu-yhdistys?
YLE:n vaalikoneesta sain seuraavan tuloksen:
1. Liberaalit
2. Suomi-Isänmaa
3. RKP
Katsoin tuloksia Suomessa ja se merkitsi mm., että yrittäjähenki vei liberaaleihin, samaten mielipiteeni USA suurin uhka maailmanrauhalle, minkä Väiskin porukka allekirjoittaa. RKP tuli taas siitä mittariin, että ymmärrän Euroopan yhtenä samana alueena.
Saksan vaalikoneessa:
CDU/CSU
Lib.
NPD.
Siinä ei ole selvittelyille tilaa. Ensimmäisten puolueiden kärkijoukko jää maahan, ei pyri EU-parlamenttiin. Baijerin Edmund Stoiber tulee seuraavaksi kansleriksi 2006 ja siksi Wolfgang Schüssel on ehdokkaamme EU-hallituksen johtoon. Kannataa huomata, että Saksa tukee nimen muuttoa komissiosta hallitukseen.
Parhain terveisin
-Canaris

Canaris kritisoi Paavo Lipposta:
ILMOITAN UHKAILUT SUPOLLE
Näin sanaili Paavo Lipponen. Hän ilmoittaa välittömästi kaikki uhkailut SUPO:lle, ja oli laittamassa Itävallan saartoa kokoon Unionissa.
Täysi pelkuri, joka pitää identiteettiään täydentää kuvitelmaan Marokon Kauhulla. Yleensä, jotka kuvittelivat olevansa ko. upseeri olivat kaikkea muuta oikeasti silloin, kun Lipponen oli pikku-poika. (Lipponen on polttanut julkisesti sotilas varusmiespassinsa ja saanut tuomion siitä)
Lipposen pitää ymmärtää, että Itävallan saarron toimeenpaneminen, ja Paavo Lipponen oli yksi keskeisempiä henkilöitä asiassa, oli yhtä suurta uhkailua. Ja enemmän kuin uhkailua, kysymyksessä oli uhkailujen toimeenpano ja konteksti on näissä saarroissa ollut sadat tuhannet kuolleet. Historiassa tuollaisissa saarroissa on kuollut ihmisiä ja ko. saarron malli tuli tästä.
Kansainvälisen Punaisen Ristin mukaan Irakin kauppasaarrossa kuoli yli 1,5 miljoonaa lasta. Menee myös Suomen piikkiin, jota ystävälliset saksalaiset Gottes Bezug (Jumalan Päällyste) nimittävät, sillä Suomi oli tuolloin turvallisuusneuvoston jäsen ja äänesti saarron puolesta 1990 ja samoin Itävaltaa vastaan 2000. Suomi on siis täysin vastuussa joukkomurhasta Irakissa. Murha on aina murha.
Puhumattakaan saarrosta Saksaan I maailmansodan jälkeen. Tämmöinen mies on siis pyrkimässä komission johtoon ja häntä tukee n. 48% suomalaisista. Itävallan saarron alkuunpanijaan voidaan vielä soveltaa germaanien tapaoikeutta ja Lipponen löydetään poljettuna suosta elävänä, sillä niin pelkurimainen homma oli Itävallan saarron toimeenpaneminen kontekstissa, missä aina on kuolleita tullut.
Siis saarto-sanalla on hyvin pelottava maine; Itävallan ihmisoikeus tilanne on jännä, sillä se on huolehtinut sellaisista oikeista sotapakolaistulvista Balkanilta 1990-luvulta, että se vetää vertoja Baijerin tilanteeseen 1945-48 ja Itävallan budjetti on 1,7 kertainen vrt. Venäjän budjettiin.
Niin, Tanska oli ensimmäisenä lyömässä rattaita Itävallan saartoon ja sitä ei hyväksynyt mm. Baijeri. Euroopan väestöt eivät ikinä hyväksyneet ko. Itävallan saartoa.
Jälkimainikeja koetaan edelleen uussuomettuneessa Suomessa; mm. Kari Toivanen YLE:n uutisankkuri nimesi useasti Dr. Benita Ferrero-Waldner Itävallan äärioikeisto puolueen presidentti ehdokkaaksi. Hän oli kansanpuolueen ehdokas eli konservatiivien ehdokas. Vapauspuolue on ns. äärioikeistolainen, ja sekin kuvaus on propagandistinen termi.
Lipponen ei ole maininnut mitään ihmisoikeuksista Venäjällä, eipä Halonenkaan. Päinvastoin Putinille ehdotettiin strategista yhteistyötä stalinistien vaalivoiton jälkeen.
Moraalia on monenlaista; murhaaja Leninin palvominen pitää järjestää valtion ja Tampereen kaupungin varojen kautta. Julkisen rahan. Lenin-museo takaa sen, että demareiden liittolaisuus Leninin bolsujen kanssa ei unohdu. Länsi-Euroopassa vain Suomen sos.dem. meni Leninin porukkaan.
Murhaaja-moraali ei ole muuttunut vrt. Itävallan saarron toimeenpano.
– Canaris

Maxwell Smart uhkaa Paavo Lipposta:
POLIITTINEN MURHA TILAUKSESSA
Sitä saa, mitä kylvää, sanotaan. Paavo Lipponen tunnetaan kiihkeenä Irakin sodan tukijana (vrt. joulukuu 2003), ja sitä aikaisemmin Itävallan saarron toimeenpanijana vuonna 2000.
Paradoksi on, että Tukholman El-Kaidan perusti CIA, joka keräsi Afganistaniin 1980-luvulla vapaaehtoisia taistelijoita pohjoismaista.
Maxwell Smart esittää, että ko. anti-kommunistista El-Kaidaa käytetään aseena Suomessa.
Tunnuslauseemme on Euroopassa: ”Vain kuollut sosiaalidemokraatti on hyvä ihminen.” Vain ammattisotilailla on mahdollisuus ajan mittaan kukistaa tämä sosialisti saasta ja jos sitä ei asein tehdä seurauksena on katastrofi.
Jokainen sosiaalidemokraatti on suljettava säilöön Euroopassa ja likvidoitava yhteisen hyvän takia myöhemmin.
Maxwell Smart
P.S. Toki Tarja Haloselle sallimme oikeudenkäynnin, missä hänen rikokset käydään läpi. Erkki Tuomioja likvidoidaan heti ja välittömästi tavoitettaessa.
Sosiaalidemokraattiset lapset suljetaan pois yhteiskunnasta uudenkoulutukseen, missä heille opetetaan minkälaisia pettureita demarit ovat olleet tänään ja eilen!

Pingviini analysoi Jussia:
Jussi Halla-aho kertoo olleensa Ukrainassa; onko hän saanut sieltä kuuluisasta Tsernobyl-onnettomuudesta johtuvan hitaasti etenevän leukemian, koska n. 30-vuotiaalla alkaa hiukset tippua pois?
Katsokaa miehen hiuksia, koska niistä leukemian ensimmäiset oireet alkavat näkyä päältä. Hiukset lähtevät.
Halla-aholla lienee myös mm. hitaasti etenevä sktisofrenia, johon lukuisat henkilöt ovat viitanneet. Muistakin hermosairauksista hän mainitsee kotisivuillaan mm. klaustrofobiasta.
Halla-aho tarvitsee kipeästi muutenkin kuin kertomiensa hermosairauksien takia mielenterveyspalveluita, sillä venäjän kieltä opettava ei voi olla missään nimessä terve ihminen, kuten edellä mainitut vahvat oireet kertovat.
-Pingviini

Klasu analysoi ugreja:
Edesmenneen P. Siitoimen aiheelliset kiitokset sähköpostiin Seppo Lehdon ”Pommeja Bagdadiin”- katuvaalijulisteesta:
”Kiitos, että esittelit kotisivullasi Lehdon murhanhimoisen vaalimainoksen. Todellakin Lehto kanatti Bagdadilaisten naisten ja lasten tappamista ilmapommituksin.
Lehto on verenhimoinen ja epäinhimillinen.
Lehdon ihmisyyden vastaisuus näkyy mm. Lehdon germaanien ja suursuomalaisten keskustelupalstalla esittämässä hirveässä ”somaliongelman ratkaisu metsäteollisuuden avulla”- tekstissä.
Lehto ehdottaa, että somaleista tehtäisiin sellua. Voiko moisen epäinhimillisen ehdotuksen tekijää enää pitää ihmisenä?”
KOMMENTTI 2004: On tunnettua, että ugrit murhasivat Piispa Henrikin. Murha ei ole riittänyt, vaan vielä tänäänkin (!) tehdään teemasta ihailevia ohjelmia, kun Lalli murhasi Piispa Henrikin.
Ugrit eivät todellakaan ole ihmisiä (vrt. Seppo Lehto, Jussi Halla-aho jne.), vaan antieläimiä (sick), niinkuin he itsekin kertovat polveutuvansa apinasta. Sääli on sairautta ugrien kohdalla. Onneksi ugrit ovat Euroopan pienin vähemmistö, jonka kieli on poistettava kielin joukosta.

Klasu Sten Kristensenistä:
Tämä on ihan totta! Germaani-veljemme vapautetaan pian! Kristensen näytti mallin, miten ugri-viranomaisia käsitellään.
Sten Kristensenin teko ei ollut rikollinen.
Sten Kristensenin teko oli isänmaallinen teko ja vieläpä Tanskan entisessä siirtomaassa.
Sten Kristensenin pitää hakea korvauksia Suomen valtiolta jotakin kautta, koska tekonsa ei ollut rikollinen, vaan oikea ja isänmaallinen, vieläpä ihailtava ja malli nuorille taistelijoillemme.
Sten Kristensenille pitää esittää kunniamerkkiä sankariteostaan!

Lehto analysoi EU-vaaliehdokkaita:
Miksi EU-ehdokkaat vaikenevat Tsetsenian kansanmurhasta? Aluepalautusten ja Tsetsenian kansanmurhan juridiikasta ei juuri silvotussa tynkä-Suomessa paljon yskitä saati puhuta Yritän korjata ko. epäkohdan lataamalla Jymy-Sarjakuvan tyylisesti asiat mielenkiintoa herättävällä tavalla tietoisuuteen
Miksi halutaan unohtaa kansanmurha Kaukasuksella? Miehittäjä-Ryssän valtioterrorin tuomitsijat vähissä EU-vaaleissa, niin silvotussa tynkä-Suomessa, kuin muissakin EU-maissa. Tsetseenian ja tsetseenien veri on yllämme, niin kauan kuin suojelemme saastaista kansanmurhaaja Ryssää EU:ssa, YK:ssa jne, emmekä toimi kuten Balkanilla ja Irakissa Informatiivisia hyviä ja valaisevia linkkejä, mitkä mm. tervetulleita km-sivustoille houkutukseksi ja osoitukseksi mm. sveduseksistä Matti Wuori/ Mäenpää /Kuisma / Ryssälän komu-syndroomista:
EU-parlamentti
http://www.europarl.eu.int/home/default_fi.htm
Spermaa pierevä nainen – mällit lentää kuin tisseistä:
http://www2.allinternal.com/92398807/index.html
Karma-nainen joka ymmärtää perinteisen nussun päälle. Play traileria koko näytön kokoisena:
http://www2.allinternal.com/50636593/index.html
Ryssäläissvedujen persepanojen jäljiltä:
http://exits.perfectgonzo.com/www2/www2.ai.php?=989507
Susanna Penttilä Playboy-kuvat:
http://www.sunpoint.net/~mavijo/susanna.html#
Köyhien ja kuppasten ryssien asialla r.p. Terttu Savola tiedottaa:
Paras säpinäpaikka on tussu 1 levällään Laatokan rannoilla. Tervetuloa suomipojat vetämään pillumme täyteen mäihää ja spermaa. Minä voin tulla näyttämään mallia vanhaan eltaantuneeseen vittuuni, mihin voitte harjoitettella mikäli käytte jo kuumana.
Lisäinfona taistelustamme ryssäläisyyttä vastaan:
Seppo Lehto todistettavasti laulaa ryssäläiset suohon – Terveisiä suonsilmään ryssäloinen
Neohumanismi kukkikoon: )
Ladataan sitä ennen satsit kunnon paikkaan: )
Ujostelematta mallia Euroehdokkaina oleville homopojille:
http://www.bunnypoker.com/bonuspics/?59011176354600310
Miehitettyjen alueidemme palautusta odotellessa?
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
ja sen sensuroimaton keskustelupalsta:
http://www.network54.com/Forum/268312
Laittakaapa neidit paksuksi, Laatokan rannat ja hietikot odottaa kylpijöitä
PS: Ohessa todistajan kertomus eräästä poikaseksipuutoksesta kärsivästä ryssäläisestä loisestamme jopa eurovaaliehdokkaana:
Todistajan kertomus Väinö Kuismasta Lahden KO:ssa.
Kirjoittanut: Käräjäyleisö, 8.6.2003 klo 19.16
Olin suurella mielenkiinnolla seuraamassa Lahden käräoikeuden istuntoa 18.08.2003. Oikeudenkäynnissä Väinö Kuisma haki oikeudelta lähestymiskieltoa eräälle henkilölle. Haastehakemuksessaan Kusihousu-Kuisma kertoi alkaneensa pelkäämään ko. henkilöä sekä tunteneensa muutoinkin pitkän aikaa turvallisuutensa uhatuksi ja alkaneensa vuotaa jopa päivisin niin verta, kusta, spermaa, kuin paskaa housuihinsa. Nyt on joutunut käyttämään kustoksia. Oikeuden läsnäollessa tämä pedofiilipoju riisui housunsa ja veti veren, sperman, kusen ja paskan sekoittamat vaippansa oikeuden puheenjohtajan eteen haisteltavaksi. Oikeudenpalvelijat poistivat vaipan pöydältä ja oksensivat mennessään lautamiesten syliin.
Oikeus kuuli Kusihousu-Kuisman vastapuolen todistajana erästä kohta 30 vuotiasta miestä, joka oikeudessa kuulusteltuna ja valansa velvoittamana kertoi mm. erään mielenkiintoisen yksityiskohdan ajoilta, jolloin hän n. 15 vuotiaana poikana osallistui pedofiili-Kuisman johtaman silloisen IO:n toimintaan. Todistaja kertoi, että hänen yöpyessään, muiden samanikäisten kanssa, Kuismalla, joutuivat he Kuisman erityisen ”katselun” kohteeksi joutuessaan riisuutumaan Kuisman katselun alaisena. Vastapuolen asianajajan kysyessä: ”mitkä noista riisuutumisista on todistajan ajatukset näin vanhempana, niin todistaja ilmoitti Kuismalla olleen silloin aivan selvästi heihin nuoriin pikkupoikiin homosekssuaalinen kiinnostus ja motiivi”!
Muutoinkin oikeudenkäynti oli hyvin eriskummallinen ”farssi”, kun puheenjohtaja joutui koko ajan puuttumaan Kuisman sekopäiseen ”mylvintään” ja hillittömään 5 kg:n punttijarrulla toimivan Hippeläisen Tuomon tapaiseen jatkuvaan pilinsä hiplaamiseen ja mällivanojen vetelyyn oikeussalin tuolinselkänojiin ja oikeudenkäyntiasiakirjoihin. Ihme on jos loppulausumista saa selvää muuta kui kirjoittamalla ne uusiksi. Lopputuloksen jokainen lukija varmaan arvaakin.
Oikeudenkäynnin kulun voi kuka tahansa käydä kuuntelemassa Lahden käräoikeuden ääninauhalta. Siellä tosiaan on kuultavissa myöskin edellä kertomani mielenkiintoinen todistajan kuulustelu. Hevosen b-vitamiinia Väinö Kusihousu-Kuismalla suonissaan liikaa? – Homopojan puntti väpätti jopa oikeussalissa, huh, huh.
Näyte: http://www.network54.com/Forum/message?forumid=268312&messageid=1084646080
Svedupelle Bjarne Kallia, kulli pullistellen 5 kg:n punnuksen kera katse kiinnittyneenä hormoonihevosen kiiltävään tammanpilluun
Näyte:
http://www.network54.com/Forum/message?forumid=268312&messageid=1086014918
Olavi Mäenpään mustalaissveduryssätalli
1) Inna ”Ryssälän ihra-Iljetys” Ilivitzky hevosseksin ystävä kuten ryssähuorat ko. sivustoilla: EU-vaaleissahan ihravittu Inna ilivitzky mainostaa sekaantuvansa hevosiin:)
http://www.horsesexlover.com/index2.php Inna ilivitzky hiplaa hevosen vehkeitä ryssäläiseen vittuunsa Mustalaisruhtinas Olavi Mäenpään pidellessä suitsista:
Lähestyy oheiseen tapaan: ”Kerro, mitä ajattelet EU-politiikasta ja mitä odotat ryssäläiseltä KGB- ehdokkaaltasi. Kerro myös, miten voit osallistua vaalikampanjaan, mikä osallistumisen muoto olisi sinulle luontevin.
Komupaskoilla ja ryssäläisyydellämme on ihrasen KGB-vitun näytön paikka. Näytetään, että meissä on KGB:n valmentamaa ryssäläistä voimaa.
Mutta siihen tarvitaan ryssäläistä työtä! Siksi lähestyn Sinua, jos et jo ole KGB:n rahoittamassa tukiryhmässä. Tule mukaan… pienikin ruplapanos on tärkeä.
FSB:n valmentamaan Tukiryhmään voi ilmoittautua joko tukiryhmäni vetäjälle Marjatta Stenius-Kaukoselle, p. 0400-709050, email marjatta.stenius-kaukonen@pshp.fi tai minulle, p. 0400-869270, email inna.ilivitzky@pp.inet.fi
2) Bjarne Kallis – hevosiinsekaantuja ja pakkoruotsiakselin hevoselta haiseva svedupelle.
3) Väinö Kuisma – hevosen b-vitaminia käyttävä, poika- ja peppuseksin ystävä, käyttää e-mailia: iory@netti.fi houkutellessaan alaikäisiä poikia luokseen peppu- ja suuseksin merkeissä.
4) Paavo Väyrynen – KGB:n agentti ja pedofiili-Väyrysenä tunnettu Moskovan päässä ja siksipä hakeutui Brysseliinkin kun se on EU:n tunnetuin pedofiilien turvapaikka.
5) Matti Vanhanen – irlanninsusikoiriin erikoistunut ryssäkoira, oppi isältään Tatu Vanhaselta jo kehdossa kuinka miehittäjä-Ryssää nuollaan, vaikka Karjala män.
6) Oras Tynkkynen – Väinö Kuisman guy-kaveri vihreissä merkeissä.
7) Rosa Meriläinen – komuvosu, jonka vittu haisee kuin AIV-siilo poljennan jälkeen tai Matti Wuoren silsakyrvän jäljiltä.
8) Ilkka Kanerva – epatto, joka nai vaikka sikaa, kun vain joku ryssä vihjaisee.
9) Ilkka SUOMINEN – 1970-luvulta saakka innokkaimpia miehittäjä-Ryssän nuolijoitamme ja KGB:n agentti
Europarlamenttissa silvotun tynkä-Suomen kavaltaja
Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä, Varapuheenjohtaja Euroopan parlamentti, Jäsen
Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta, Jäsen
Kalatalousvaliokunta, Varajäsen
Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta, Varajäsen
( Kaikki tämä miehittäjä-Ryssää nuolemalla ja kansakuntaamme ja alkuperäisen kokoomuksen suojeluskunta-arvoja häpäisten )
10) Matti WUORI – miehittäjä-Ryssän parasta A-lk:aa oleva KGB-/FSB-agentti
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä, Jäsen
Euroopan parlamentti, Jäsen
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous, Jäsen
Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta, Jäsen
Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta, Varajäsen
Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava valtuuskunta, Puheenjohtaja
silvottu tynkä-Suomi Ryssän miehittämässä osakokonaisuudessa
12) Piia-Noora KAUPPI – Armoton KGB:n masinoima ryssävittu, jonka mielestä Silvottun tynkä-Suomen asiat hoituvat ottamalla maahahan ryssäinsinöörejä.
Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä, Jäsen
Euroopan parlamentti, Jäsen
Talous- ja raha-asioiden valiokunta, Jäsen
Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta, Varajäsen
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta, Jäsen
HUOMIO:
Varokaa esiteltyjä ryssäläisiä ehdokkaita – Äänet menevät miehittäjä-Ryssän hyväksi ja tukevat Tsetsenian kansanmurhan toimeenpanoa ja toimeenpanijoita. Tsetseenian ja tsetseenien veri on yllämme, niin kauan kuin suojelemme saastaista kansanmurhaaja-Ryssää EU:ssa, YK:ssa jne, emmekä toimi kuten Balkanilla ja Irakissa

Klasu kritisoi Timo Soinia:
Timo Soini ei käytä vain sydäntahdistinta, vaan on suomettunut paska.
Helsingin Sanomissa 1994 joulukuussa hän kertoi etsivänsä puolueelleen ideologian paskasta. Asian voi tarkistaa.
Veljespuolueista hän välttää aina mainitsemasta mitään Saksan tai Itävallan suuntaan. Kääntää keskustelun välittömästi. Hän sanoo olevansa pikemmin Hagen Norjasta ja identifoituu Englantiin.
Norja ja Englantihan ovat aina ajaneetkin Soinin isänmaan Suomen etua; paska, mikä suomettunut paska Timo Soini on ollut puheissaan kieltäen kaikki yhteydet Saksaan ja Itävaltaan, ja kääntäen puheet Norjaan ja Englantiin ja kirjaimellisesti paskaan, mistä löytyy Soinin ideologia.

Klasu analysoi DDR:n kansallismielisiä:
Muuten jos keskustelet DDR:stä kotoisin (Chemitz, entinen Karl Marx-Stadt) olevan kansallismielisen (REP) kanssa tullee heti vähintään tappelu, koska ajatukset eivät yhdy yhtään missään kohdassa. DDR on ollut entinen punaterroristi leiri, mistä lähetettiin mm. Afrikkaan eri vapautuslikkeiden palvelukseen väkeä.
He ovat vielä pimeempiä (entisestä DDR:stä) kuin ugrit; eivät ymmärrä Kaukasusta tai Ukrainaa (koska sanovat olevansa saksalaisia!)Mikä ilmaisu, koska kaikki muut Saksat, paitsi DDR, ymmärsi ko. alueen taloudellisen merkityksen eli Chemitzin kansallismieliset laulavat yhä Moskovan lauluja, vaikka väittävät olevansa saksalaisia; pahempia teko-germaaneja en ole koskaan tavannut kuin Chemitzin kansallismieliset.
Mitään perinteellistä saksalaista ajattelutapaa ei löydy DDR:n kansallismielisistä oman kokemuksen mukaan. Ovat täsmälleen samoja kuin Suomen Sisun nuorukaiset. NPD:läisten kanssa löytyy kuitenkin sama nuotti, jos menet keskustelemaan. Seppo Lehto haki muuten näitä Deutsche Stimme-lehtiä ja vei kaikki lehdet SUPO:lle 1998. Näin DDR:stä tullutkin olisi tehnyt ennen jälleenyhdistymistä 1990.
Myöskään avioliittoja ei entisen DDR:n ja BRD:n ihmisten välille. Entisestä DDR:stä tulee koko ajan vanhaan Länsi-Saksaan ihmisiä. Joissain lähiöissä on n. 80% työttömyys ja jotkin lähiöt ovat hylättyjä, koska ihmiset ovat kaikki matkustaneet sieltä länteen!
Oikeastaan tunnistan heti päältäpäin onko tyyppi DDR:stä tai vähintään ensimmäisen sanan jälkeen. DDR:stä tulevia vaivaa vielä paha antisemitismi luokkaa Seppo Lehto ilman mitään järkeä. En pysty ymmärtämään DDR-nostalgiaa Katarina Witteineen, Trabeineen, Wartburgeineen jne. Jopa Erich Honeckerin kaksoisolentoina esiinnytään baareissa!
Suomessa vastaava jako voisi mennä punikkien ja valkoisten välillä. Kyllä sen aina jostakin huomaa.
Tietysti on tyyppejä, kuten Halla-aho, joka ihmettelee, mitä etnisyydellä tms. tarkoitetaan, mutta tämä on suoraan sitä N-liittoa ja stalinistista väestöpolitiikkaa.

Mauritz Herrenhausen uhkaa tuomari Mäkistä:
Tuomari Mirja-Leena Mäkinen lynkataan välittömästi tavattaessa tai mennään hakemaan oikeustalolta ja vedetään hirteen lähimmän puun oksaan.
Sama koskee myös Seppo Lehtoa ja hänen perhettään.
Massiivinen fyysinen kosto on valmisteilla ja pian toteuttamiskelpoinen.

Koston Henki jatkaa aiheesta:
Kaikki kostetaan, korkojen kera!
http://www.turunsanomat.fi/osasto/?ts=1,2,0,0,165265,2004-05-26
(paskaa suomalais-ugrilaista paska kieltä)
Saatanan tumppi-ugrit ja mielisairaat KGB-agentit, kun Teidän veri tulee vielä vuotamaan!
Lynkkaus tapahtuu välittömästi, jos tavataan. Siinä ei kysellä enää mitään kaikilta asianosaisilta; suora lynkkaus ja multaa päälle! Koskee tuomareita ja oikeusneuvoksia eli kaikkia.

Legioonalainen jatkaa aiheesta:
VAROITUS! Jos FSB-pelkuri paskaporukka, epäeläinsaasta-ukrit, käyttävät vielä erästä SEPPO LEHTOA Klasua vastaan vastauksena on suora ja välitön lynkkaus tai teloitus.
Joten harkitse vähän paskaukri, mihin pääso laitat ennenkuin se on täynnä Parabellum-luodin reikiä.
Meillä on ammattimiehet ja kaikki hoidetaan ammattitaidolla; tarkoitan teloituksia, jotka ovat alkaneet!

Matti Vanhanen kommentoi:
Montako rampaa siittiötäsi olet tänään teloittanut … ?
Oletko hukuttanut ne wc:n lavuaariin vai kukkapenkkiin …. ? Rampa räpylä ujeltaen kuin lapasorsalla ja paska lentäen kaaressa kun kultainen suiku on alkanut lentää rampojen siittiöiden jälkeen:)?
Matti – pilisi lutkuttaja Vanhanen – KGB
palaute: matti.vanhanen@eduskunta.fi
PS:) Me kepussa ymmärrämme rampoja ankkoja, varsinkin kun pääsemme vetämään kuivat ujellusaukkoon:) … kuten vanhaan saukkoon:)

Legioonalainen jatkaa aiheesta:
VERIKOSTO TANSKAN SIITOMAASSA EPÄELÄIMILLE!
-ukrien oikeuspaperit eivät kelpaa edes paaaskapapereiksi naurettavinen ”säädettyine leimoineen”.
-Pistoolin panoslipas tyhjennetään heti ja välittömästi ensimmäiseen ns. paska-ugriin, joka vastaan tulee. Tässä tulee nyt kysymykseen eräs Seppo Lehto ja hänen viranomaiskätyrit; FSB, joka käyttää petturi Lehtoa hyväkseen tai Mirja-Leena Lahtisen tapaiset tarja halos-tuomarit, joiden päänahka rispustetaan ovelle varoitukseksi aikanaan. Nyt vasta ruvetaan ottamaan miehestä mittaa.
Aseet ovat vedetyt esiin ja niitä käytetään; ukria suoraan silmien väliin! Mitä sinä Mirja-Leena Mäkinen voit! Yritit järjestää vain Klasun perheelle Porvoon perheen kohtaloa, mutta meiltä tuleekin Mirja-Leena Mäkiselle suoraan kivääritulta!!! Ja suoraan sydämen pohjasta!
Verikosto on myt alkanut. Mitään neuvotteluita ei käydä siirtomaan ”Untiere” eli ei-eläinten kanssa. Suoraan silmien väliin, ukria. Tanskan siirtomaan lynkkauslaki on voimassa ja se kohdistetaan myös tuomioistuimiin ja sen jäseniin. Suora lynkkaus ilman puheita tms. Sten Kristensenin vapautus on vasta alkusoitto ja lisää tulee.
Ukri on aloittanut virallisesti ja sitä saa, mitä kylvää! Tuskin Vladimir Putin Seppo Lehtoa & kätyreitään auttamaan tulee?
Legioona
P.S. naureskelevat lautamiehet Pauli Siltanen, Pekka Salminen ja Tuija Sillanpää vedetään taas hirteen lähimpään puuhun tavattaessa.
VERIKOSTO ON ALKANUT!
P.S.2 Nautiskeltavaa lueskeltavaa Tanskan ajan historia, missä ukri-johtajat suoraan lynkattiin tavattaessa tai 1944-45 Lapin tapahtumat ukrien petturuuden takia, jolloin ukreja vapaasti ammuskeltiin ja ukrien naiset lähti Vuoristoarmeijan kanssa Saksaan paska-ukreja karkuun!!!
Aiinä ukrit; naisetkin lähti heitä pakoon ja nyt puhutaan tuhansista naisista, ei muutamasta.

Legioonalainen tiedottaa:
Paska-Lehtojen Vahinkovakuutus kirje silppuriin!
Klasu oli kuulemma suoraan laittanut paska-Lehtojen Vahinkovakuutus-karhukirjeen silppuriin. Klasu ei ole mitään paska-Lehdoille velkaa ja mitään ei tulla maksamaan.
Seppo Lehdon oikeuskuluja perii kuulemma myös Tanja Siirtola, vaikka he ovat kaksi eri henkilöä. Lehdon saatavat menevät heti ulosottoon, siksi summat pitää laittaa samaan kytkyyn, jotta ulosottomies ei pääse kiinni. Näin Lehto voisi saada jotakin.
Lehdon laskujen perijä tietää kohtalonsa; Klasu oli kuulemma lähettänyt jo viestin oikeustalolle. Suoraan nappi otsaan, jos joku FSB:n kätyri ukri juoksee Lehtojen asialla.
Näin on kuulemma faxattu ja näin kuulemma tulee tapahtumaan.

Legioonalainen uhkaa ugreja:
Älä tee paska-ukri virhelaskelmia, me hoidamme kaikki ammattitaidolla; teloitukset, verikostot ja ukrien hävittämisen.

Legioonalainen jatkaa:
Seppo Lehto on läpipaska ilmiantaja ja petturi, joita FSB-tahot (Tampereen syyttäjänvirasto; Nurminen, Kokkonen, Tuomioistuin: Mirja-Leena Mäkinen) pystyvät käyttämään hyväkseen.
Hyi, saatana mitä suomalais-ugrilaisia saasta nimiä on jo ihan vaikea kirjoittaa niitä saati lausua paskaa — sellaista ukri-paskaa!!!

Aineisto 31

Anneli Jäätteenmäki lähestyy Pertti Paasiota ja demareita:
Mitä kansakuntamme rotille kuuluu? Pia Viitanen, Mikko Kuoppa jne.
Olet sinä Pertti änkyttäjäjämä, kun kehtaat tälläisiä minulle lähetellä
Teillä demareilla taitaa olla paskokielisyyden lisäksi myös paskansyöjän vikaa?
Meneppäs ottamaan moloa Esa Auviselta Tampereen demaritoimistolta ja sano että keskittyy seuraavalla kerralla olennaiseen. Viimeksi kun näimme alkoi Esa Auvinen mulkuttelun sijasta kutitella virsarakkoani kunnnes kultainen suihku sihahti naamalleen, sen jälkeen alkoi paskaleikit paineltuaan riittävän kasan omaansa ja vonkattuaan minulta lisukkeita.
Anneli jätevittu KGB
Suomen Komukepulit

Anneli Jäätteenmäen omatunto lähestyy Anneli Jäätteenmäkeä:
Arvoisa Anneli Ryssänketku – voisitko leikata kansakuntaamme nöyryyttävät ryssäavustukset pois valtion budjetista?
”Me entiset kommunistikin paranimme kun kuolimme kuin Jeesus Kristus pääsiäisenä”.
Omatuntosi

Turun Sanomat ottaa kantaa ryssäavustuksiin:
Kannatamme välitöntä ryssäavustusten leikkaamista ja verollepanoa. Jokaiselle Ryssälle annettavasta eurosta pitää maksaa 10 euroa miehitettyjen alueiden palautusrahastoon.
Silvotun tynkä-Suomen Mielipiteet, Turun Sanomat, PL 95, 20101 Turku. Puh. (02) 269 3243, e-mail: ts.mielipiteet@turunsanomat.fi
ryssäläisten kepuluteiden sivusto:
http://www.network54.com/Hide/Forum/230571

Pertti Paasion esikunta kiittää:
Kiitokset TS:lle … nöyryyttävät ryssäavustukset pois valtion budjetista?
Onkin jo aika lopettaa ryssäläisyys maastamme
SKP:n Turkuluteiden päämaja
Pertti ”Petting”-syyhypampun sydänystävät
e-mail: punanyrkki@hotmail.com ( syvällä anuksess`)

Pertti Paasion esikunta vastaa nigerialaiseen bisneskirjeeseen:
Our good friend Pertti Paasio ”Paskokieli” might help you in this business
His e-mail is pertti.paasio@kolumbus.fi
He is very eager do anything, because he devorced just recently.
Yours Sincerely
His Assistant ”Pepe” Käkkäräpää
Somalimulkku pehmiämässä illan upotusleikkejä varten naapurin tuoliin sidotun koiran anuksessa.

Pertti Paasion esikunta ottaa kantaa maamiinakysymykseen:
Pertti Paskokieli Paasio ilmottautuu vapaaehtoiseksi Ryssän miinojenpolkijaksi
… vain suomalaisten tekemät miinat ja levittämät miinakentät tappavat ja silpovat.
Tämä on verinen ryssäläinen ”Pravda” kuten hyvät toverimme ovat oppineet vuosikymmenten saatossa.
Turun viralliset IVY-kannattajat

Herkko Uusitalo lähestyy Lehtoa:
Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että tshetseenian kärsivää väestöä olisi autettava ja tarjota heille turvapaikkoja. Kaikista muista ulkomaailasryhmistä ei valitettavasti voi sanoa aivan samaa. Jotenkin luulen että tulisimme Suomessa toimeen ilman parittavia ja huumeita myyviä ryssiäkin.

Lehto vastaa:
Miehitystä / somppuja kritisoivat eivät lusimalla parane
Vastustin aikani eli tuomioista alkaen kaikilla laillisilla tavoin sakkojenmuuntoa, jättäen mm. valitukseni Srassbourgiin, kansanedustajille, oikeusministeriöön jne. valitettavasti vaan sakkojenmuunnot ovat ed. suoraan toimeenpantavia, toisin kuin auttamani sakkojenmuuntolain uudistus lupaa. .. .joten perhesyistä lapsilisistä tuli sakot hoidettua. … Pärkele.
… mutta kuten sanottu ei vankila paranna ”ajatusrikollisuutta”, eikä huonot lait lainkuuliaisuutta, saati uskoa näihin tekopyhiin monikulttuurisuutta ja kansankunnan rappiota edesauttaviin lakeihin.
Pakon edessä itsekin maksoin ko. kansankiihotusakot 69 vrk:n sijaan, vaikka koville ottikin. ( Pysäyttivät KEKKOSEN TIELLÄ MAIJALLA VAIHTOEHTOINA VANKILA TAI KÄTEISMAKSU, MENI TUNTI POLIISIASEMALLA )
Veteraanien hautapaikat Terijoelle, Viipuriin jne. ilman viisumia ja passia
Miehityksen vastustajat haudattava miehitysalueille, jotta selviää elämäntyönsä taustat ja todellisuus, sekä miehityshallinnon alamaisille, että he ovat vain laittomia vieraita.
Vaatikaamme myös miehitettyjen alueidemme palauttamista, Ryssän sotarikollisten tuomiolle saattamista ja Suomenlahden sulkemista öljytankkereilta
Seppo Lehto, Suur-Suomi r.y.
Isänmaan Asialla r.y.
Penttilänkatu 12D15
33820 Tampere
e-mail: isanmaan_asiall@yahoo.com

Tarja Kantola Ulkoministeriöstä kommentoi:
TUON VANNOO OIKEAKSI MYÖS TARJA KANTOLA FORMIN.RU:STA … kuten koko saastainen UM:n vuotava seulaosasto Helsingissä. Kolera-allas kutsuu meitä joka päivä hukuttautumaan maanpetturuutemme tähden
Tarja Kantola
UM
Tuhkamuna Erkki Tuomiojan visvasyyliä tirisevän elimen silittelijä

Erkki Tuomioja kommentoi:
Kiitos sinulle Tarja Kantola kun olet keskittynyt paljastamaan tuhkamunauteni lisäksi ryssäläisyyteni ja kavaluuteni tätä kansakuntaa kohtaan.
Erkki Tuomioja – Ryssälan vannoutunut pedofiilirotta
erkki.tuomioja@formin.fi
Erkki Tuhkamuna Tuomioja ryssälude SDP:stä

Tarja Kantola jatkaa:
Voisit joskus pestä munasi ja käydä hoidattamassa visvasyyläsi Erkki Tuomioja
Tarja Kantola
UM:n ryssäläisten visvasyylien uhriksi joutunut

Marsalkka Mannerheim ottaa kantaa:
Olemme seuranneet UM:n ryssäläisyyttä täältä taivaasta ja ihmettelemme, kuinka Suomi voi sallia tälläisten loisten loisimisen tärväämässä suomalaisten etua.
Jaakko Blombergista alkaen UM:ssä on haisee pahasti stalinismin ja maanpetturuuden henki.
Sotamarsalkkanne

Lehto kritisoi Matti Wuorta ja Tuomo Tapioa:
Matti Wuori – ryssäläinen vanhustenrahojen kavaltaja, huumehörhöjen ja Ryssän vankkumaton luottomies vailla vertaa
Saa nähdä oliko Kepun Tuomo-Juhani Tapiollakin viimeiset retaleisten alaikäisten ryssien vitunsaannit? Tietävät jo rajankin takana ko. ryssäläisen epaton alaikäisiin oravavittuihin sekaantumisista vuosina 1985-2002, sekä suojaamattomien pedofiiliraiskausten jäljiltä ko. kepuloisen Tuomo-Juhani Tapion levittämien sp-tautien määrän.
Toistaiseksi häntä on suojeltu miehittäjä-Ryssän hengissä olevien komuryssien eli neuvostosotarikollisten toimesta, vaan miten on kun viimeisiltä henki lähtee, joko omin voimin tai toisten auttamana?

Klasu lähestyy Jussi Halla-ahoa:
Terve,
jätin aamulla rikosilmoituksen Teistä, joten ilmoitukset ovat nyt tasan 2-2.
Niin joka asia, mitä minä teen on Teistä väärin. Ihan kuin olisitte vielä minussa napanuoralla kiinni, vaikka en ole tavannut Teitä missään. Rakentaa talo, asua vuokralla, liikkua maailmalla, maaseudulla, asua, siirtyä asumaan pysyvästi Pohjois-Reinille; kaikki on väärin. Jospa keskittyisitte nyt omiin asioihinne, hoidatte oman leiviskänne. Muista, että en ole julkisuuden henkilö, enkö ole pyrkinyt sellaisiin tehtäviin. Toisaalta totaalisen sodan käyminen minua vastaan käräjäoikeuden luvalla edesauttaa ja nopeuttaa uuden ja paremman kansallisuuden saamista.
Huomautan, myös, että jos olette tulossa pyhiinvalellusmatkallenne; murrosikäisten sanomaanne ns. runkkausbunkkeriin, voitte olla ihan varmoja, että tuskin kukaan Sisun jäsen elävänä lähiseuduilta poistuu. Katsos minä tunnen, kuin omat taskuni TV2 alueen 1960-luvun lopusta alkaen jopa maanalaisine tunneleineen Epilässä. Epäilen kuitenkin suunnistustanne. Jos talon kartta on netissä huoneiston löytyminen ei liene kovin vaikeaa? Asuminen ei koskaan ole meille tehnyt ihmistä, niinkuin Teille Sisussa, missä useimmat asuvat vanhempien kanssa; itse olen asunut kaikissa vaihtoehdoissa elämäni aikana. Olen huomannut, että se ei vaikuta mitenkään ihmiseen, missä hän asuu. Siinäkin olette ihan lapsen tasolla edelleen. Niin, ylipainoiset Sisun kaverit huutamassa yhdessä pommeja Bagdadiin! Hah … hah … Ja väittämässä, että kirjoittelen Teille jollakin tunnetulla natsi-kollaboraattori, natseja ihailleen Evola-nimimerkillä!
Mistähän muuten nuo Tampereen oikeusjututkin kirjoituksiisi keksit? Tampereen käräjäoikeus ei ole ottanut syyttäjän vaatimusta vastaan ja he ovat päinvastoin pyytäneet minulta kirjallisen selvityksen koskien kaveriasi Seppo Lehtoa, joka muonittaa tiedoilla itseäsi hyvin. Emme pahemmin olleet väärässä Helsingin käräjäoikeudessa valaehtoisen todistuksen kanssa. Olen huomioinut heidän asenteen ja kertonut syyttäjälle tänään, että minun tuomiseksi oikeuteen pitää minut ensin paikallistaa ja sitten sotilaallisesti nujertaa. Käräjäoikeudelle olen antanut täyden selvityksen Teistä, asiasta ja samat; ensin paikallistaa ja sitten sotilaallisesti nujertaa. Tämä on mustaa valkoisella ja käy ilmi oikeassa elämässä. Aseet ovat nyt vedetty esiin.
En tule enää Teidän kanssa henkilökohtaisesti oikeuteen. Enkä liiemmin ole käyttänyt penniäkään julkisia rahoja oikeudenkäyntiin, niinkuin Te tse, sillä sehän korvasi sinulle kaikki Jussi Tampereella.
Suomen Sisu lensi Turun tiloista ulos, sama voi toistua Teille vielä verbaalisesti! Itse olen huomannut, että ei edes Lehto ole ottanut haastetta vastaan ja tulla selvittämään välit. Se on aina kunnianmenetys ha häviäminen, saati jonkun lähestymiskiellon hakeminen vrt. Lahtinen.
Tästä edes selviämme palkka ja ammattisotilaiden taidoilla eteenpäin. Katsotaan, mistä olemme todella lähteneet ja tulleet ja tämä kaikki konepistoolin piippua myöten. Lopettaa ajoissa, jos vielä voitte edes lopettaa!
Helsingin hovioikeus on toinen juttu vielä, mutta tästä eteenpäin vain palkkasotilaiden taidoilla. Ja lisäksi se oikeustiekin loppuu pian, Jussi! Vain palkkasoturien taidoilla.
KvG

Klasu samasta aiheesta Germaanisella keskustelupalstalla:
Hyvät ystäväni, helvettiin kirotut viholliseni, kunnon ihmiset ja kansalaiset!
Teen nyt täyden poikkeuksen ja kirjoitan ko. palstalle ukriksi, koska olen poistumassa maasta vähäksi aikaa. Sitä ennen aamulla jätin rikosilmoituksen slaavien ja ryssien asiamiehestä nimeltään Jussi Halla-aho, joka tunnetaan venäjän kielen opettajana ja slavistikkona maassa; eli slaavilaisen kultuurin tarjoajana. Edesottamuksinaan hän julistaa allekirjoittaneelle ryssäläistä totaalista sotaa ensin.
Katsokaa miestä! Katsokaa Suomen Sisun porukaa!!! Se lienee viimeinen kerta. Oikeustaistelut päättyy pian ja asia vaihtuu sotilaalliseksi. Sen vannon vaikka valalla!
Hänen Halla-ahon valheensa puhuu jo itsessään; mukamas olen syytteessä Tampereella Seppo Lehtoa vastaan. Se ei pidä paikkaansa ja voit lukea avoimen kirjeeni Halla-aholle aamulta alhaalla. Lehto potee avointa neuroosia ja näkee minut joka paikassa! Miksi! Miksi? Onko kysymyksessä alkukantainen eloonjäämisvaisto?
Halla-aho itse ja Suomen Sisu ovat vaikeuksissa ja jolleivat he lopeta asiaansa se lopetetaan, niinkuin Turussa kävi.
Vielä yksi juttu sukumme ei ole mitään varakreivillistä tms. ainesta, niinkuin täällä jälleen kerran valheellisesti ja asioita tuntematta kirjoitetaan. Aina, kun se on paha olo ja mikään toisen asia ei ole silloin hyvä. Asiat muuttuu silloin kummasti; katsokaa itsenne kehitystä ja pitäkää itsestänne huoli, minä en tarvitse Teidän yksipuolista napanuorayhteyttänne. Varakreivilliset yms. ottivat sukuni meriitit itselleen, mutta se on jo toinen juttu.
AAMUINEN KIRJE SUOMEN SISUN JUSSI HALLA-AHOLLE: (ennekuin hän julkaisee sen nimissäni täällä vrt. sukellusveneasia ja siihen palataan ko. slaavilaisen osaston kanssa syksyllä laajemmin)
Lähestymiskiellon hakijoille ei voi enemmän nauraa!!! Menkää nyt jonnekin muualle, kuin kuulolleni! Teidänlaisella aineksella ei ole mitään asiaa ja arpaa Euroopassa ja seuratkaa pääministerinne linjaa.
Möllemannin murhan jälkeen kuviot ovat selvät; tappaa tai tulla tapetuksi! Tämä on nuotti keskenämme Saatanan häiriköt!
KvG
Lehdon tukijoukot raportoivat uudesta oikeudenkäynnistä:
Tapasin Seppo Lehdon Voionmaan patsaan luona 24.6.03
Klaus J saa haasteen kunnialoukkauksesta tulevana syksynä. Kuulemma syyttäjä oli päättänyt syyttää 19.6.03 Klaus Petri Rainer Juutilaista kotisivuaineistostaan Lehtoa ja perheenjäseniään koskien.
http://www.halla-aho.com/tesoma/spesiaali.html
Kalevalasta voimaa: )

Klasu kertoo isästään ja kritisoi ugreja:
Isäni (os. Grewendorp, tässä puhun vain oikeista nimistä, en ukrien naurettavista nimi väärennöksistä, mitä udmurtti-ugrit käyttivät sisareni suvun kohdalla määrittäen hänen sukuaan täydellisessä pseudo-kirjanpidossa) oli Yleisradion ammattijohtaja, joka tuli tässä asemassa vastaamaan kaikista asioista Tampereelle (kaksi virkasihteeriä ja kokopäiväinen henkilökohtainen autonkuljettaja), kun Tampereen Tamvisio meni konkurssiin.
Hän laittoi yhdessä pioneerina myöhemmin pääjohtaja Lemisen kanssa Tohlopin TV2 pystyyn (teki osaksi talon sähkösuunnitelmat ja otti osaa talon arkkitehtoniseen suunnitteluun) ja myös tuottamaan; siis 100% tuotolliseksi valtion virassaan. TV2 oli jälkeenpäin helppo johtaa, kun kerran vaikein työ oli jo tehty eli saattaa tuo laitos ns. kuoleman laakson yli. Isäni ja Leminen tekivät tämän!
Te Saatanan ukrit solvaatte isääni. Miksette kerro omilla sivuillanne, mitä itse olette tehneet ja millaisia asuntoja itsellänne on tai missä olette kirjoilla, kun niistä paskaa jauhatte! Isälläni oli hieno villa Tohlopin rannassa (Epilänkatu 57), missä se vaihtoi omistajaa viimeksi 1998 8,8 miljoonalla FIM. Te, suomalais-ukrit ovat tulleet liian kalliiksi Suomelle aina Vapaussodasta alkaen, jolloin ukrit menivät ryssien puolelle.
Hoitakaa omat asianne ja katsokaa vain nykyisiä omianne mm. YLE:n johtajia vaikka Olli-Pekka Heinosta, joka vastaa ns. UMTS-kaupoista, jotka rahallisesti menivät mm. sotakorvausten ohi. Miljardeja ja miljardeja tappiota! Isäni hoiti TV2 tuottosaksi! Ukrien porukka hukuttaa miljardeja! Saatana ukrit, Teillä ei ole mitään oikeutta puhua tällaisella taustalla yhtään mitään.
Siinä on Teillä ukreilla oma YLE:n johtaja Heinonen, joka saa jatkaa virassaan, koska mitä enemmän rahaa hukkaat sen parempi johtaja olet ja velkaa aina pitää olla. Kykypuolue, jonka ryhdikkään puheenjohtaja rihtniemen tytär ylpeilee puolaisen marsalkan miekalla, jolla oli tarkoitus vetää Puolan rajat Reinille!
Saksa puolestaan antoi Puolalle täyden 100% itsenäisyyden Brest-Litowskissa 1918, niinkuin Baltialle, Suomelle ja Ukrainalle. Ryssä kun sai tuolloin turpiinsa ja Saksa teki rauhanehdot; germaanien takia puolet Eurooppaa vapautui ryssän miehityksestä.
Klasu

Klasu jatkaa samasta aiheesta:
Klasun isän serkun, todellisen herrasmiehen ja upseerin sanojen tarkoituksen todellisessa merkityksessä, Marokon Kauhun näytelmä vetää hyvin runsaasti yleisöä. Marokon Kauhuhan asui Klasun Kylätien naapurissa Kustaan Kartanossa Helsingissä 1960-luvulla, jolloin isänsä YLE:n johtajana tarjoutui tukemaan taloudellisesti kuuluisaa soturia. Näytelmä esityskerrat jatkuvat myös vuoden 2004 puolella menestyksen yleisö takia. Näyttelijä Pauli Poranen on onnistunut enemmän kuin loistavasti Marokon Kauhun persoonan tulkinnassaan ja näytelmän päätyttyä on tullut ohjaajan Kimmo Lavasteen toimesta vakiintuneeksi tavaksi soittaa jääkärinmarssi, jolloin näytelmän katselijat ovat nousseet seisomaan ja taputtaen samalla käsiään Pauli Porasen onnistuneelle rooli suoritukselle.
Näytelmä on aiheuttanut myös keskustelua: Näytelmän suosiosta syvästi kateellisena eräät tunnetut ns. ukrilaiset tahot ovat alkaneet väittää, että Klasu kirjoittaa Evola-nimerkillä kertoen ja väittäen Kauhun kuuluvan hänen sukuun. Näin kun ei ole heidän mielestään asian laita heidän kateudessaan. Eräs yhteiskunnallinen kommentaattori on taas jo ehtinyt kertomaan vastapuolen välittömistä reaktioista tämän valheen suhteen: Näin hoidellaan häirikköukrit ja muut nollamiehet: Ensin kommandopuukolla kutitellaan kylkiluita, kaasupistoolilla päin hengitystä ja lopuksi oikealla suoralla päin näköä. Suvusta ei voine tässä erehtyä aksentin suhteen.
Itse asiassa näytelmän esityspaikan yleisön osastot ovat täyttyneet joskus sinne järjestetyistä ja organisoiduista useista hallamaisista kirjoituksista, missä ollaan erittäin ja kovin huolestuneita isänmaallisuuden uudesta noususta maassa. Porukka koostuu aineksesta, mitä Marokon Kauhu itse kommentoi: Sodan jälkeen maahan tuli tavaksi antaa se ilmaiseksi, mikä sodassa pidettiin.
Klasun DI-isän upseerin kronikassa lukee selvästi kuitenkin näin: Suku oli suurta itse Marokon Kauhun juurta …
Se, mistä valitettavasti vaietaan ahtaan nationalismin kontekstissa on se, että ko. suku oli palvellut aikaisemmin Tanskan armeijassa ja se, että Kauhu yritti ottaa jo muodossa jos toisessa osaa myös Suomen Vapaussotaan. Suvun jäsenet eivät ole kuuluneet vanhoisiin sotilaallisiin ns. Hird-sukuihin Tanskassa, mikä taas viittaa asiana siihen, että Klasun ja Marokon Kauhun yhteinen kanta-isä astui Tanskan armeijaan Tanskan valtakunnan alueelta, ei siis itse Tanskan. Nimi Grewendorp viittaa kielitieteellisesti, se on ns. ripu-arisch aksenttia saksan kielessä, keski ala-saksalaiseen osavaltioon ja samaa murretta esiintyy monella eri alueella mm. Pohjois-Reinillä.
Tanskan kuningashuone vahvistaa edelleen suvun olemassaolon.

Klasu oikoo käsityksiä Tesoman kaupunginosasta:
Eräiden mielestä: ”Tesoma on rupukaupungin osa”
Näin väittää eräs tyypillinen marginaali kirjoituspalsta omissa tyypillisissä kirjoituksissaan, joita vain nämä kyseiset henkilöt lukevat keskenään omassa piirissään, sillä samanlaiset hakeutuvat samanlaisten ja samantason seuraan; palstalla esiintyvät ns. nuoret suomalais-ukrilaiset piirit, jotka mm. huusivat kiihkeästi pommeja Bagdadiin äsken.
Kyseisellä palstalla esiintyvät valitettavasti itseään kaiken maailman napoina pitävät ja marginaali maailmanparantajat keskinäisessä kirjoittelussaan, kuten mm. Helsingin slaavilaisen osaston venäjän kielen opettaja Jussi Halla-aho, joka edustaa Venäjän sidosryhmiä maassa ja jonka kanssa käyn oikeustaistelua, (muuten yhteiskunta on joutunut maksamaan hänen teoistaan tapahtuneita maksuja oikeudenkäynneissä, mutta minä olen selvinnyt ilman yhteiskunnan tukea oikeustaistelussa) Tampereen kuuluisa Seppo Lehto ja Suomen Sisun eri kirjoittajat. Tämä Suomen Sisun puheenjohtaja Teemu Lahtinen (-77) esiintyi Helsingin käräjäoikeudessa äskettäen kertoen todistajan paikalta, että mehän kaikki olemme ukreja ja sanoi ihmettelevän, että allekirjoittanut ei vain asiaa ymmärrä, siis että me kaikki olemme ukreja. Tämän yhdistyksen ensimmäinen ja ylitsepääsemätön päämäärä on poistaa ruotsin kielen asema pois kokonaan perustuslaista. Porukka edustaa myös vaaleissa erilaisia ryhmiä, jotka ovat täydessä marginaalissa.
Tämä porukka tunnetaan monista muistakin marginaalimielipiteistä, sillä Tesomahan on nykyään hyvin moderni asuinkeskus, joka on syntynyt Tohlopin TV2 viereen ja pääväestön muodostaa nuoret lapsiperheet tänään. Alueella on mm. tehdas, joka toimittaa tuotteitaan ympäri Eurooppaa ja maailmaa; Euroopassa melkein täysin monopoli-asemassa. Alueella on kaikki tarvittavat toiminnot ja palvelut, mitä alueen ihminen voi tarvita; posti, apteekki, pankit, legendaarinen Länsitori, terveyshoitokeskus jne. Itse asiassa alue on kasvanut, niin että ns. vanhaa Tesomaa ei enää ole, vaan on Länsi-Tesoma, Itä-Tesoma, ns. Kohmankaari jne. Alue kasvaa edelleen, koska sieltä löytyy runsaasti tilaa, joka kyllä luonnon puhtauden takia on muutettu ulkoilualueiksi, jotka voivat kilpailla ihan hyvin ensimmäisestä sijasta laadultaa Pohjoismaissa.
Olipa hyvä saada tämän porukan ko. mielipiteet esiin julkisuuteen; porukan, joka koostuu kiihko Venäjään uskovista (jonka elämäntehtävä on opettaa venäjää ja slaavien slavistiikkaa ja kertoa ihmisille, kuinka esim. tämä sivu on täynnä virheitä) ja kertovat, että yhdessä Venäjän kanssa Suomi voi päästä pois Euroopan yhteydestä. Tässä joitakin dominoivia ajatuksia heiltä, jotka kertovat Tesoman olevan rupukaupunginosa. Venäjän kansallismieliset ovat ko. ryhmälle pelastus, jonka kautta he suunnittelevat pääsevänsä Suomessa valtaan. Strategia on täsmälleen sama, kuin muinaisella ns. etujoukolla. Itse asiassa aines on täysin samaa mielipiteiltään. Mehän olimme sukuina jo sodan jälkeen rupusakkia, joka piti tämän maan sodassa itsenäisenä.
Miten sitten tosielämässä menee ja kuinka mielipiteet kestävät; kyselin tässä heidän päämäärästää poistaa germaanien oikeudet perustuslaista taannoin ja ko. porukanjohtaja haki sen perusteella minuun lähestymiskieltoa! Tämä kertoo mille intensiviteetillä he seisovat asiansa takana.

Haastemies raportoi vuoden takaisista tapahtumista:
Juutilainen huuhailee housut puolitangossa
Tampereen käräjäoikeuden työntekijät sanovat muistavansa kuinka Kalus Juutilainen marssi rehvastellen oikeussaliin 31.4.2002 huousut puolitangossa yläpersustan putkahtaen esiin takin ja housujen välistä. Tämä sanoinkuvaamaton tapaus jää Tampereen käräjäoikeuden muistiin pitkäksi aikaa.
On myös suorastaan pöyristyttävää, kuinka aristokraatiksi sekä jalosukuiseksi itseään kutsuva Kalus Juutilainen voi käyttäytyy kuin alimmat maalaisugrit minkäkin naima -tai ryyppyreissun jälkeen.

Aimo Minkkinen Lenin-museosta kommentoi:
Pitääkä paikkansa että ”Kustoksen” vaippasaumat pilkottivat?
… vai paljas pesemätön karvavako?
… oliko vielä haistettavissa yleinen pesemättömyytensä?

”Klasu” tekee tunnustuksen:
Olen siirtynyt tämän palstan päätoimiseksi vetäjäksi sossun rahoittamana; )
Nykyään toimeentulotukeni maksetaan eläkerahani päälle ilman jonottamista:)
Kiitos Tampereen sosiaalitoimistolle
Klaus von Barbaranraiskaaja ja sorsapillujen hätyyttäjä
PS;) Kaipaan kuitenkin uutta tekovittua Barbaraani, jos mahollista niin lahjoitukset suoraan … luukkuuni Runkkubunkkeriin Tesomalla

Klasutologi tiedustelee Klasun suunnitelmista:
Klasu tutkimusretkelle Etelä-Amerikkaan Andeille?
Onko kukaan tarkemmin tietoinen tästä?
Viikinki tutkimusretki Andeille? Klasun tutkimusretki? Hänhän on ollut aktiivinen Baltiassakin. Turkissa? Tietääkö kukaan tarkemmin? Oikein Baltian Shakelton!Tai Sven Hedin!
Muuten olin Klasuun juuri GSM-yhteydessä, eikä hän ole kuollut missään auto-onnettomuudessa, ja hän valitteli vain näppiksen tilannetta, joka pahasti reistailee.
Kertoi meille, että sukellusvene Kurskin oli upottanutkin ns. Kolmas Mahti, koska Taifun-veneissä on täysin idioottivarma pelastuskapseli. Näillä ns. kolmannen mahdin kavereilla oli ollut laitteet, joilla lamauttaa ko. pelastuskapselin akkukäyttöinen sähkösysteemikin. Ja se symboliikka: Kursk -43 ja nyt upotettu! Kuka upotti?
Etelä-Amerikan saksalaiset!
Klasutologi III

Syyttäjä Kokkonen kommentoi:
Mahtaa kumiräpyläinen runkkari heittänyt useammat satsit jälleen kumiankkaan?
Barbarahan lienee nylkytettynä rikki kesän jäljiltä?
Jorma Kokkonen
Tampereen syyttäjä

Lehto kritisoi ulkoministeriön toimintaa:
ULKOMINISTERIÖMME JATKAA HÄPEÄMÄTÖNTÄ STALININ PERINNÖN VAALIMISTA … OLISIKO NISKALAUKAUKSEN PAIKKA? (18.8.03 klo 21:30 UUTISTEN MUKAAN UM:N RYSSÄÄ HÄPEÄ-MÄTTÖMÄSTI NUOLEVAT RYSSÄLÄISET LUTEEMME um:SSÄ OLIVAT TYRMÄNNEET ALUEPALAUTUKSET HILJATTAIN ”PERUSTEETTOMINA”. VOIKO SUUREMPAA RYSSÄLÄISYYTTÄ OLLA ILMAN PIIPPALAKKIA JA RYSSÄNOKSENNUSTA?

Luoteis-Venäjän Tullihallinnon tiedote:
Luoteis-Venäjän tullihallinto
Kutuzova 20
Pietari, Venäjä
Helsingin Suurlähetystön loisivat kgb-edustajat määräämme karkoitettaviksi allaolevan listan mukaan:
K.N. MOZEL Hallinnon johtaja, ulkoministeriö V.V. TUTSHNIN Lähetystöneuvos, Venäjän suurlähetystö (tunnettu Juri \”Komissarov\” Derjabinin munanlutkutin ) S.A. OTRESHKO Lähetystöneuvos, Venäjän suurlähetystö

Klasu kertoo kesäkuulumisistaan:
kesäkuulumisia
Kesän edettyä painoni on pudonnut samalla n. 15 kg. Syyt painon nousuun oli se, että tässä iässä alkaa aineenvaihdunta merkittävästi hitaantua ja jos syöt samaan tahtiin kuin ennen niin lihot ihan pakosti. Ilmiö on ihan kaikille täsmälleen sama. Oikeastaan minulla ei ollut mitään laihdutuskuuria tai dieettiä, vaan olen käynyt mm. kaksi kertaa päivässä tekemässä n. tunnin uimalenkin.
Lisäksi olen jättänyt kaiken turhan ruuan pois ja alkanut käyttämään tanskalaisen Ferrøsan – tehtaan Multi-tabs monivitaamiini ja hivenainetablettia. Aikaisemmin olen käyttänyt jo pitkät vuosikaudet saman tehtaan C+E vitamiiniyhdistetuotetta; miehillä on todettu olevan hyvin paljon etua ko. vitamiiniyhteydessä koskien mm. verenkiertoa. Vitamiiniyhdiste suojaa täysin myös solukalvoja ja itse soluja hapettumistuotteiden synnyltä eli peroksidien haitalliselta ja hyvin vahingolliselta muodostumiselta. Ns. ylipainoa ei ole yhtään.
Itse asiassa pyrimme valmistamaan kaiken mahdollisen tarvittavan kotona ja pyrkimään perinteelliseen hyvään ns. maaseudun omavaraisuuteen, niinkuin maalla; valmistamme leivän itse, teemme hillot itse, mehut, juomat jne. Säilömme sitten ylijäämä tuotteet mm. pakastimeen odottamaan tulevaa mahdollista parempaa käyttöä.

Klaus Hautnah kommentoi:
Tiedän tyypin hyvin ja Halla-ahon vastustajan suvun maine on ollut melkolainen sekä Tanskassa että myös Suomessa. Että ei kävisi nytkin niinkin kuin taas Suomi-Ruotsi maaottelussa eilen; lopulta herra Grewendorp venyy ja voittaakin?
Legenda kertoo jo Tanskasta ko. suvusta aikamoisen paljon, että kuuluisaa Grewendorpia ei kukaan ikinä tapa, ole tappanut, tai pysty tappamaan, taistelussa. Se, että näin on käynyt oikeasti toteen Suomessakin, pitää myös hämmästyttävästi kutinsa ja paikkansa. Klasun edesmenneen isän kuuluisia serkkuja olivat mm. niinikään edesmenneet Marokon Kauhu ja Tupla Marskin Ritari I. Juutilainen.
Epäilemättä myös Klaus luetaan jo ”kuuluisiin” Grewendorpeihin pysyvine suvun ominaisuuksineen, ei tarvitse kun lukea ”kirjoituksiaan”, joten sanoisin Halla-aholla on enemmän kuin nyt kova työ edessä selvitä lopultakin huumori asiassaan voittajaksi, melkein täysin mahdoton, vaikka itse niin henkilökohtaisesti toivonkin.
Klaus Hautnah

Lehto kritisoi tupakkalakia:
Tupakkalakiin tiukemmat sanktiot – kiitos!
Tupakkalain hampaattomuus riesanamme
Käytin tytärtäni Hatanpään lääkärissä koulusta saamansa silmätulehduksen takia.
Oviaukko sankkana syöpäkääryleiden myrkystä. Vieressään kyltti ”tupakointi kielletty”.
Protestoin asiasta – tuloksetta … ja samoin nostivat kätensä pystyyn ko. vahtimestarit: ”Ei voida mitään”.
Kysyn onko tämä ns. oikeusvaltiossa totta ja hyväksytty tosiasia, että pieni vähemmistö eli ne jotka haluavat myrkyttää itseään altistavat jopa sairaaloiden oviaukoilla toisia viattomia kanssaihmisiään syöpää aiheuttaville tekijöille, ilman että toimeenpanokoneisto / sairaalan ylinjohto virkansa puolesta reagoisivat tupakkalakien?
Seppo Lehto
Puhtaan ilman puolesta, ei mahorkkaa, eikä muitakaan myrkkyjä pilaamaan puhdasta ilmaamme, oli se sitten silvotussa tynkä-Suomessa tai miehitetyillä alueillamme Laatokalla tai sen rannoilla, Petsamossa, Salla-Kuusamossa tai Suomenlahden saarilla – kiitos!

Terra-X kritisoi Klasun nimellä spämmäämistä:
Klasun nimellä spammaaminen törkeätä!
Aivan, Klasun nimellä on kirjoitettu ja taas spammattu aamulla. Se on rikos, jonka ryssäläiset tahot toistuvasti tekevät. He spammarit uskovat vakaasti edelleen, että ryssäläisiä tahoja ei tuomita koskien rikoslakia Suomen maassa (alla)
Ei ihme, että meillä on jotakin tämän lain soveltajille jo valmiina, kun hetki lyö, unohtamatta sukellusveneiden maalittajia.
Kolmas Mahti sanoi jo jotakin Barentsin merellä hetki sitten … muistelkaa tarkasti. Vuosi 2000 ja Taifun Kursk.
Terra-X

Terra-X kiistää Klasun olevan Germaanisen Keskustelupalstan ylläpidoksi epäilty Suoukko:
Klasu ei ole mainio suoukko:
http://www.geocities.com/suoukko/sepeli.htm
Klasun kotisivuilla ei lyödy myös geneettinen-sanaa. Olisikohan taas ukrien juttuja; luokkaa eri koukut jne.
Etelä-Amerikassa hoidellaan paikalliset yö-hallat & kumppanit, totaalisen sodan julistajat, niin, että kurkku on heti auki molemmista korvista toiseen päähän asti ja ruumis kiskaistu lähimpään lampeen. Poliisi katsoo läpi sormien, kun on kysymys germaaniyhteisön häiritsijästä.
Älkää halveksiko suoukkoa! Suoukko muistuttaa ja varoittaa, mitä on tulossa; hän on Jokeri, perinteen kantaja, joka on syytä ottaa vakavasti, mutta ei koskaan narri. Hän vartioi germaanista suota, johon sotaan ryhtyneet ukrit upotetaan Beowulf-legendan mukaan.
Terra-X

Terra-X kritisoi Irakin-sotaa:
Lasten murhaajat!
Lukekaapa Iltalehden naurettavia juttuja (alla); Saddamin poikien kuolemassa unohtui vain se sanoa, että 14-vuotias Mustafa Hussein eli Saddamin pojanpoika kuoli samalla. Mikä on se sotilasmahti, joka järjestelmällisesti murhaa kirjallisesti perustellen lapsia? Lisäksi Saddamilla on ollut yhteensä neljä omaa poikaa, joista siis kaksi vielä jäljellä.
14-vuotiaan Mustafa Husseinin ampuminen on hyvin kiusallista, josta pitää vaieta, vaikka se oli harkittua, kuten vaikeneminen. Niin vaimoja ei jahdata, mutta koko miespuolinen väestö tapetaan.
Lukekaa juttu mielessänne eilen 100% onnistunut operaatio YK:n Bagdadin päämajaa vastaan. Kukaan ei uskalla sanoa, että asialla on ollut Irakin itsenäisyystaistelijat.
Terra-X

Rudolf Riivinrauta uhkaa Jussia:
Via Dolorosa!
Onko Halla-aho jälleen syytteessä Tampereella?
Klasu on näin ollen tasoittanut rikosilmoitusten määrän. Veikkaan, että Klasu tulee voittamaan koko jutut, kun ovat päättyneet. Ryssä on ryssä, vaikka voissa paistas, ja meillä on paikat Teille osoittaa.
Eli Halla-ahon joka ainoaan Saunalahden paltastalle kirjoittamat jutut vastapuolen häviöstä ovat olleet naurettavaa ennenaikaista toimintaa.
Halla-ahon uusi Dolorosa alkaa keväällä 2004. Mies taitaa olla syytteessä kahdessa paikassa ja Klasun Helsingin käräjäoikeuden tuomio puretaan, koska hän on toimittanut raportin Sisun puuhailusta Turussa; seurauksena oli ko. yhdistyksen irtisanominen toimitiloistaan. Ei Turun vesijohtovesien myrkyttämispuuhilla pitkälle mennä!
Vieläköhän kirjoittelee sivuilleen, että pää tarkoitukseni on oikeudenkäynnit Klasun kanssa?
Rudolf Riivinraura

Jussi kommentoi:
Se, että sinä teet rikosilmoituksia, ei tarkoita, että kukaan olisi syytteessä.
Sinä sen sijaan olet oikeudessa tuomittu rikollinen. Hovioikeus ei tuomioitasi pura, mutta lisää on tulossa.

Rudolf Riivinrauta vaatii syytetoimia:
Elisabeth Rehn Belgiaan syytteeseen!
Elisabeth Rehn itse olisi hyvä asettaa jo syytteeseen Belgiassa; nythän hän puhuu eri rikoksista koskien YK:n Bagdadin päämajan tapahtumia elokuussa 2003. Miten on omien rikostensa laita? Miksi niistä ei puhuta, kuten ei 14-vuotiaan Mustafa Husseinin murhasta?
Aikoinaan A.D. 1991 ja sama seutu Irakin kuulu Bagdad; suomalaisvalmisteinen Amiria-Bunkkeri ja Saddam-City. Täynnä naisia ja lapsia operaatio Aavikkomyrkyssä. Koko ajan.
Puolustusministeri Rehn ilmoittaa ulmoministeri Paasion suostumuksella amerikkalaisille paikan ja sen, että se on täysin sotilaskäytössä.
Seuraus: Bunkkerin pommitus ja siviiliuhreja n. 1500., jotka kaikki kansainvälinen Punainen Risti vahvistaa tänään. Vastuussa Bunkkerin rakentajafirma, Suomen hallitus ja USA:n hallitus.
Aikaisemmin jo Holkerin hallitus oli turvaneuvoston jäsenenä ollut täysi Amerikan hovinarri ja laittamassa pystyyn YK:n pakotteita, jotka maksoivat n. 1,5 miljoonan lapsen hengen. Tämän vahvistaa kansainvälinen Punainen Risti.
Summa Summarum: Kun puhutaan oikeista rikoksista, niin tältä pohjalta katsottuna YK:n Bagdadin toimitilojen hävittäminen oli kunnon ihmisten tekemä oikea operaatio, joka onnistui. Se ei muutu miksikään, vaikka Kofi Annan huutaa USA:ta, Venäjää ja Iso-Britanniaa palauttamaan YK:n aseman Irakissa Tukholmassa eilen. Muistakaa Kofi Annan ei tuominnut laitonta sotaa, ABC-joukkotuhoaseita ei olla löydetty, terroriyhteyksiä ei olla pystytty osoittamaan oikeiksi.
Näin ollen moraalin kannalta: Saddam Hussein tulee palaamaan valtaan ja me kaikki, jotka emme kuulu tuohon Kofi Annan rikolliseen koplaan rakenamme Irakin yhdessä uudelleen. Siihen tarvitaan koko maailman apu ilman naurettavia USA:n hovinarreja, joilla ei tule olemaan mitään osuuttaa asiassa. Siinä saavat suomalaiset liikemiehet nenilleen, nyt kun vain jenkkien perässä juoksevat ei:tä kuulemassa. Eikö mieleen tule se, että Irak kuuluu irakilaisille, eikä kansainvälisille rikollisille, jotka ovat yhä vapaana!
Elisabeth Rehn syytteeseen Amiriasta Belgiaan!
RUDOLF RIIVINRAUTA

Etelä-Suomen sanomat uutisoi eräästä oikeudenkäynnistä:
Etelä-Suomen Sanomat
Petri Koivisto
Lahti
Lahtelainen Suomi-Isänmaa -puolueen puheenjohtaja Väinö Kuisma ei saanut vaatimaansa lähestymiskieltoa turkulaista kaupunginvaltuutettua Olavi Mäenpäätä vastaan. Lahden käräjäoikeus hylkäsi tiistaina Kuisman hakemuksen, jolle ei katsottu löytyneen laissa määriteltyjä perusteita. Mäenpää vastusti lähestymiskiellon määräämistä.
Oikeus tosin piti näytettynä, että Mäenpää oli heinäkuussa lähettänyt Väinö Kuismalle sisällöltään epäselvän ja uhkaavan tekstiviestin.
Toisaalta myös Kuisma oli lähettänyt vastapuolelle useita tekstiviestejä, jotka olivat alatyylisiä ja aggressiivisia. Miehet olivat provosoituneet toinen toistensa käytöksestä.
Kuisma esitti lisäksi uhkailuista ja häiriköinnistä todisteena tontilleen toimitetun valkoisen puuristin sekä kirjeitse tulleen pilapiirroksen. Siten hän koki turvallisuutensa ja kotirauhansa vaarantuneen.
Mäenpää kiisti olleensa ristin tai pilapiirroksen takana. Heinäkuinen tekstiviesti ei puolestaan hänen mukaansa ole voinut säikyttää niin kovien arvojen miestä kuin Kuismaa.

Riidan syyt
Välirikon syystä osapuolet esittivät poikkeavia näkemyksiä. Kuisman mukaan Mäenpää katkeroitui, kun ei kelvannut eduskuntavaaliehdokkaaksi hänen puolueelleen. Mäenpää puolestaan kertoi käynnistelleensä aikanaan poliittista yhteistyötä Kuisman kanssa, mutta luopuneensa siitä tämän fasististen ajatusten vuoksi. Siitä taas Kuisma olisi suivaantunut.
Osapuolet esittivät toistensa edesottamuksista niin laveaa todistelua, että käräjätuomari Anne Halme joutui ajoittain palauttamaan keskustelun itse aiheeseen.
Kummallakin poliitikolla on värikäs tausta. Suomen kansan sinivalkoiset -puoluetta vetävä yksityisetsivä Olavi Mäenpää on aikanaan tuomittu sakkoihin rasistisista kannanotoistaan. Yo-merkonomi Väinö Kuisma puolestaan on luotsannut takavuosina avoimen natsimielistä Arjalainen Germaaniveljeskunta -järjestöä. Sittemmin hän sanoutui irti natsi-ideologiasta.
Kuismalla on edelleen vireillä rikosilmoitus Mäenpäätä vastaan laittomasta uhkauksesta ja kotirauhan rikkomisesta. Esitutkinta on kesken.

Lehdon lisääntymispoliittinen tiedote:
Se on sillälailla että suomalaiset eivät lisäänny kuin nussimalla ja varmoja päiviä karttamalla, siemenet on tarkoitettu vittuun eikä vattanahalle: http://www.ncp.fi/seksuaalikasvatus/ajankoht.htm Sopii kuitenkin muistaa vältää mustaa kuin kapista koiraa, ettei ”Vaasan veri” vapise ja puukko heilu Leijonalipun tahdissa.
Miehitysasiaamme: http://www.mil.fi ja http://www.prokarelia.net

Lehto tiedustelee yhdistyksensä rekisteröimisasiaa:
Haluamme tietää vastuullisen virkamiehen UM:ssä, joka panttaa miehittäjä-Ryssän velkomisyhdistyksen rekisteröintiä
Viite: Välipäätös 16.01.2002 Dno 2000/000016Y
( Tarkastaja Ismo Luoma puh. 09-6939 5277 )
UM panttaa jo toisen kerran 1999 yhdistysrekisteriin laittamaani velkomustani:
Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuus r.y:n rekisteröintiä
Tavoitteena on saada miehittäjä-Ryssän sotarikolliset vastuuseen ja ko. Kremlin hallinto vahingonkorvausvastuuseen niin suomalaisille, saksalaisille, balteille, kuin tsetseeneillekin.
Mikäli haluatte tutustua ja toivottavasti saada UM kiirehtimään päätöstään jälleen kerran ja yhdistysrekisteri rekisteröimään tämä niin kiitos; )
Aatteellisen kansainväliseen oikeudenmukaisuuteen ja kansainvälisten lakien noudattamiseen pyrkivän yhdistyksen säännöt:
1§ Nimi:
Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuus r.y.
Kotipaikka: Tampere
2§ Tarkoitus ja toiminta:
1) Vaadimme tunnettujen ja tiedettyjen ”neuvostopartisaanien” luovuttamista Suomeen tuomioharkintaa varten epäillyistä sotarikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan.
2) Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleen ratifioimista kaikkine artikloineen.
3) Vaadimme Moskovan alueen edustajilta eli Kremlin hallinnolta täysimittaista sotakorvausrahastojen synnyttämistä, siinä mittakaavassa kuin mitä Saksa ja Itävalta ovat tehneet toisen maailmansodan jäljiltä.
4) Vaadimme Tsetsenian kansanmurhaan 1994-1996 ja vuodesta 1999 uudelleen käynnistetyn kansanmurhan ja joukkotuhon Moskovan Kremlin hallinnon vastuullisia kuten esim. Vladimir Putinia Haagiin syytettäviksi samoilla perusteilla, kuin Slobodan Milosevicia esikuntineen. Viittaamme mm. Jelena Bonnerin lausumiin Timo Hämäläisen artikkelissa ”SIVUSILMIN” HS:ssa 1.3.2001 s.B7: ”Jelena Bonner ja Venäjän demokratia”: ”Uuden Venäjän suurin turmio ja häpeä ovat kaksi Tsetsenian sotaa ja Tsetsenian kansan tosiasiallinen kansanmurha”. Mahdollisuuksien mukaan pitää Tsetsenialle taata sen kansalliset rajat sen mukaan mitä ne olivat ennen Stalinin hirmutöitä ja etnisiä karkoituksia 1940-luvulla, sekä korvauksia ko. silloisista ihmisoikeusrikoksista nykyiseltä Moskovan oblastin eli alueen Kremlin hallinnolta vähintään samassa mittakaavassa, kuin Saksa on maksanut Kolmannen Valtakunnan vainokohteille ja heidän omaisilleen.
5) Kremlin hallinnoimat ulkomaiset rahavarat ja sijoitukset vaadimme jäädytettäviksi, kunnes sitova poliittinen ja juridisesti pätevä sopimus on tehty korvausrahastosta eri kansallisuuksien hyväksi vastaavallalailla, kuten ns. Kolmannen Valtakunnan ajan pakkotyöläisille v. 1999. Neuvosto-Venäjän perikunta ei ole maksanut vielä mitään sotarikoksistaan ja miehityksistään, vaan on päätynyt tekemään uusia Tsetseniassa.
6) Kulttuuriperinnön vaaliminen tuleville sukupolville kokonaisessa ja ehyessä Suomessa, samoin kuin muillakin Kremlin rikoksista kärsineillä kohteilla ja kansoilla ilman leninismi-stalinismin ja isovenäläisyyden rikosten hyväksyntää ja miehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestänee kokouksia, näyttelyitä, juhlia, koulutus-, ohjelma- ja keskustelutilaisuuksia, sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää aiheesta tietopuolista opetusta, tutkimustoimintaa, sekä järjestää jäsenilleen matkoja ja kulttuuritilaisuuksia eri puolille maailmaa vastaavista ongelmista kärsiviin kohteisiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen matkoja sorrettujen ja miehitettyjen kansallisuuksien ja kansojen alueille, myyjäisiä, arpajaisia, rahankeräyksiä, huvitilaisuuksia, bingoa ja raha-arpajaisia asianmukaiset luvat saatuaan, harjoittaa toimintaa tukevaa julkaisu-, kustannus-, grilli-, kioski-, kahvila-, ravintola- ja klubitoimintaa kutakin yhdessä liikepaikassa, sekä sellaista elinkeinoa, mikä liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä hallituksen hyväksymät Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa, sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka täyttävät yhdistyslain 10 pykälän 2 momentissa mainitut vaatimukset. Hallitus voi yhdistyslain 14 pykälässä mainituin perustein erottaa jäsenen. Liittymis- ja vapaaehtoisesta jäsenmaksusta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa vuosittain. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he siihen katsovat olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä asiaa vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin.
6§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi ( 2 ) viikkoa ennen vuosikokousta.
7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään ( 7 ) seitsemän päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä..
8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksikymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja sen myötä yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
9§ Vuosikokous
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tilintarkastaja hänelle varahenkilö (= mies tai nainen ) varatilintarkastajaksi.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( ¾ ) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Oikeusasiamiehen kanslia vastaa:
EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA
Helsinki 25.8.2003    Dnorot 1211/4/03 ja 1648/03
Seppo Lehto
Miehitettyjen Alueiden Liitto
Penttilänkatu 12D15
33820 Tampere
Viite: Kirjeenne eduskunnan oikeusasiamiehelle 20.5.2003 ja 1.7.2003
VASTAUS KANTELUUN
Arvostelitte kirjeissänne ulkoasiainministeriötä yhdistyksen (Kremlin hallinnon ja sen alaisia sotarikollisia jahtaava yhdistys) rekisteröitymiseen liittyvän lausunnon antamisesta. Kerrotte, että yhdistysrekisteri lähetti yhdistyksenne rekisteröimiseen liittyvät asiakirjat ulkoministeriöön lausunnolle vuoden 2002 syksyllä. UIkoasiainministeriö on mielestänne viivytellyt lausunnon antamista. Toivotte oikeusasiamiehen edistävän sotarikollisia jahtaavan yhdistyksenne rekisteröimistä.
Kirjoituksenne johdosta on hankittu puhelinselvitystä sekä ulkoasiainministeriöstä että patentti- ja rekisterihallituksesta.
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion pyynnöstä ilmoitan Teille seuraavan.
Ulkoministeriöstä saadun tiedon mukaan kantelussanne tarkoitettu lausunto lähetettiin ulkoasiainministeriöstä patentti- ja rekisterihallitukseen 7.8.2003. Asianne on siten tältä osin korjaantunut. Patentti- ja rekisterihallituksesta saadun tiedon mukaan siellä tullaan jatkamaan hakemuksenne käsittelyä ulkoasianministeriön lausunnon jälkeen normaalin menettelyn mukaisesti.
Saatujen tietojen perusteella oikeusasiamies katsoi, että asiassa ei ole ilmennyt oikeusasiamiehen toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista tai virheellistä menettelyä. Myöskään lausuntoasianne käsittelyssä ei oikeusasiamiehen mielestä tapahtunut sellaista viivästystä, joka edellyttäisi hänen toimenpiteitään. Tästä syystä oikeusasiamies ei puutu asiaan enemmälti.
Oikeusasiamiehen tehtävistä ja toimivallasta saatte lähempiä tietoja liitteenä olevast esitteestä.
( allekirjoitus )
Oikeusasiamiehensihteeri Jari Pirjola
Osoite: 00102 Eduskunta
Puhelin: 09-4321, telefax: 09-4322268
Sähköposti: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi
Internet: http://eduskunta.fi

Lehdon lehdistötiedote aiheesta:
Lehdistötiedote Riitta-Leena Paunion Helsinki 25.8.2003 Dnorot 1211/4/03 ja 1648/03 päätöksistä
Eduskunnan oikeusasiamies Paunio suojelee yhdistysrekisterin sotarikollisia suojelevaa hidastelua
Eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeuskanslerin päätökset yhdistysten rekisteröintien viivyttelystä ristiriidassa identtisissä tapauksissa
Vaadin Yhdistysrekisteriä ja Ulkoasianministeriötä toimimaan päätöksen Dnro 849/1/97 mukaisesti myös nytkin
Väitän: Yhdistysrekisteri, UM ja oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio suojelevat tunnettuja ja tiedettyjä sotarikollisia yhteistyössä muiden vastaavien viranomaisten kanssa.
Sain tänään 28.8.2003 UM:n viivyttelyä koskevan Eduskunnanoikeusasiamiehen Riitta-Leena Paunion puolesta sihteerinsä Jari Pirjolan ”Vastaus kanteluun”

Lehto esittää vaatimuksen:
Ryssän loiset on ulostettava hevonvittuun valtakuntamme alueelta. Kotimaset ryssäläisemme (jaakko.laakso@eduskunta.fi , ilkka.kanerva@eduskunta.fi jne) on salvottava ja toimitettava Tampereen saippuatehtaan raaka-ainehuoltoon.
Tusutustukaa kansallismielisiin sivustoihin:
http://www.prokarelia.net ja
http://www.suomensisu.fi

Marsalkka Mannerheim kommentoi:
Kiitoksia viestistänne : )
… täällä homehtuneessa ja romahtaneessa haudassani onkin ollut tylsää viime aikoina.
Keihästäkää saastaiset ryssäläiset kuin koirat konsanaan, näihän paviaanikoira Putin toivoo tehtävät uljaille tsetseeneillemme.
Marski

Erkki Tuomioja kommentoi:
Terveiset täältä UM:stä
Kannatamme ajatuksianne
Erkki Tuomioja
PS:) Kadun aiempaa maanpetturuuttani

Lehto vastaa:
Toivottavasti lähiaikoina saadaan lisää kuolleita ryssiä Moskovan tapaan ryssien tappamina
Kommenttimme oheiseen tiedotteeseen OK jatkakaa kauhomista! Toivottavasti kuolleita ryssiä piisaa vast`edeskin ja suolensa ovat täynnä kuten tavallista

Presidentti Putinin tiedote:
Odotan teloittajaani ryssäläinen anukseni supistellen
Tomb Raider iskee tsetseenien ryssäläiset kansanmurhaajat matalaksi – kiitos! 25.8.03
Angelina Jolie tshetsheenien apuna
Tomb Raider -elokuvien Lara Croftia esittävä Angelina Jolie on ryhtynyt taistelemaan sodan runteleman Tshetshenian pakolaisten puolesta. YK:n hyväntahdon lähettiläänä toimiva Jolie tutustui tshetsheenipakolaisten karuihin oloihin leirillä Ingushetiassa ja järkyttyi pakolaisten oloja.
Ja (mie) ryssänulostekasa paviaaninaamainen ryssänulosteläjä Vladimir Putin odotan teloitustani lähiaikoina

Lehto saa anonyymiä palautetta:
Tervehdys Seppo Lehto,
Teet minusta hienoa työtä ja kaltaisiasi pitäisi olla enemmän. Kuitenkin Prokarelia ajaa Karjalan, ym. varastettujen alueiden palautusta hyvin maltillisesti ja kiihkottomasti vain 1 asian puolesta, haluamatta sotkea muita asioita mukaan. Näin ainakin kuvittelen, sillä en kuulu Prokarelian tai Kokosuomenliiton miehistöön.
Suomi tarvitsee kaltaistasi ”ruusunpiikkiä, joka suojelee koko puskaa”!! Suomessa vain ihmiset tuntuvat olevan hyvin välinpitämättömiä ja keräävät valtavasti poliittisia/sosiaalisia irtopisteitä olemalla aina kaikille mukava, sekä muodostavat mielipiteensä ilman omaa persoonaa muiden mielipiteiden mukaan. Munakastahan ei voi tehdä rikkomatta munia. TÄTÄ Suomalaiset eivät (ehkä orjakansan tausta huomioiden, siis viittaan hurrien ja ryssien miehitysvaltaan historiamme aikana) kykene sulattamaan. Suomalaiset ovat liian ”kivoja” kyetäkseen tekemään kovia päätöksiä tai sitten ihmiset ajavat omia etujaan. Tätä voidaan ehkä käyttää myös hyväksi, joten taistelkaamme omilla rintamillamme, älkäämme KOSKAAN luovuttako. Minusta on mukava, jos tulet Prokarelian sivuille keskustelemaan, mutta sinne eivät sovi sanat neekeri, hurri, ryssä, jne. (tiedät mitä ajan takaa) Minusta pakolaiset ja muut somalikakat ovat neekereitä ja kaikille olisi parempi jos ne mutakuonot pysyisivät omassa maassaan (myös heille itselleen). Ei Suomi tarvitse mitään kieliä osaamattomia, arvonlisäveron ja muiden verojen kiertäviä pizzanpyörittäjiä tai muuten vaan rikollisia neekereitä. Valitettavasti pesäpallomailakaan ei ratkaise, jos pesäpallomailoja on liian vähän.
Mitä useammalla rintamalla muutoksia ajetaan/halutaan, sitä todennäköisemmin muutoksia tulee.
Tsemppiä Seppo!!

Lehdon huumepoliittinen kannanotto:
Ryssäläiset huumekauppiaat ainakin saa tappaa!
Huumeita maassamme kaupittelevat lähinnä ryssät ja ja marokkolaist sätkänvetäjät. Molemmat ovat tahoja jotka voisi ampua armotta nuorisomme turmelemisesta huumneiden avulla.
Tupakka ja viina (lievät huummet) ovat vaarallisia, mutta mikä logiikka on siinä, että sillä perustella vaaditaan kovien huumeiden laillistamista.
Anarkomujken piirissähän erilaisten ”aineiden” käyttö on normaali käytäntö. En esim tiedä yhtään komua joka ei vetäisi sätkää.
Suomi raittiiksi ja ryssäläisiltä ja marokkolaisilta huumekauppilailta nirri pois!

Mikko Ellilä kommentoi:
Ymmärrettävistä syistä en yleensä kommentoi Seppo Lehdon juttuja, mutta tällä kertaa hänen houreensa voivat olla laajemminkin relevantteja: Lehdon puheenvuoron kaltaisia huumepoliittisia kannanottoja esiintyy yllättävän runsaasti laajemmassakin julkisuudessa. Esimerkiksi Ritva Santavuori, Ville Itälä, Jan-Erik Enestam ja kaikki kristillisdemokraatit ovat käytännössä lähes samoilla linjoilla kuin Lehto, vaikka ilmaisevat näkemyksensä hieman toisenlaisella diskurssilla.
P.S. 1.) En käytä, en ole käyttänyt enkä aio ruveta käyttämään mitään laittomia huumeita. Laillisista huumeista käytän vain kahvia, alkoholin käytön lopetin absoluuttisesti reilu vuosi sitten. Tupakointia en ole milloinkaan harrastanut.
P.S. 2.) En ole anarkokommunisti, vaan anarkokapitalisti.
What the %#*@ is an Anarcho-Capitalist?
http://raylehmann.tripod.com/politics.html
Mikko Ellilä

Lehdon mielenosoituskutsu:
Isänmaa kutsuu tyttäriään ja poikiaan 6.9.03 Eduskuntatalolle; )
KGB-vitukkeille ja muille selkärangattomille yhteenveto: Olette itse huuhaata, kuten sensurointi tällä palstalla, joka sallii kaltaistesi selkäänampujien kgb-tyylin nimettömät perustelemattomat mylvinnät ( puhumatta edes siitä, että Kalevankangas ja muut sankarihaudat eivät ilmeisesti ole koskaan sinua puhutelleet?)
Asian tiimoilta on taisteltu jo jääkärilliikkeen ajoista ja viimeaikoina:) 1992 vuoden alussa: Mielenosoitus aluepalautusten puolesta ja ei uudelle Venäjä-sopimukselle (YYA-henkinen) ilman aluepalautuksia ja Stalinin vääryyksien korjaamista Paikalla mm. tamperealaisia opetuslapsien verran lisäkseni, sekä Erkki Sinkko, Tarton rauha-liike jne. Osallistujia n. 60-70 henkeä.
1997 aluepalautusten puolesta suunniteltu mielenosoitus päätyi siihen omalta osaltani siihen, että minut haettiin jo kotoani 3 vrk:si eli siksi aikaa kun Clinton ja Jeltsin oli silvotussa tynkä-Suomessa. (aiheeton pidätys 4000 mk:n koppikorvauksiin vuorokaudelta 5 vuoden odotuksen jälkeen ) 1998 (tai 1999) kesäkuussa Mikko Mikonmaa, Tarton rauhaliike jne. Eduskuntatalon luona 2001 aluepalautusten puolesta ja Tsetsenian kansanmurhaa vastaan Paviaanikoira-Putinin neuvotteluasema kyseenalaistaen
Kaikissa näistä tapahtumista on ollut ajassa lehdissä ja muissa uutisvälineissä tiedotteet ja uutisoinnit.
Kyllähän näitä on ollut:) Ei yhtä ilman toista eli eli aluevaateissahan on hyvä muistaa Ryssän lähetystörakennuksesta alkaen kaikkia miehitettyjä alueita, sekä perusteettomia ryöstösaaliita korkoineen, sekä henkisine kärsimyksineen ja ihmishenkien menetyksineen, kaikkine sotaorpoineen ja Ruotsiin joutuneita lapsia myöden, jotka menettivät kielensä ja sukuyhteytensä Moskovan koirien uhon ja ryöstöhalujen takia.
Seppo Lehto – Samusirkka

Komisario Jari Kinnunen antaa tukensa:
Tuomme muutaman maijallisen räjähteitä ja autamme asennuksessa.
Nyt kaikki eduskuntatalolle 6.9.2003
Tämä on käsky! Väkeä on värvätty paikalle jopa seksillä houkuttelemalla:) … kaikki keinot käyttöön kyr´pä ojossa ja vittu levällään.
Kaikki mielenosoitukseen Ryssää vastaan
http://www.prokarelia.net
Ryssäntappotalkoot kutsuvat
Jari Kinnunen komissario

Lehto ryssän sotarikoksista ja aluepalautuksista:
Omaa Maata ja sen vesistöjä syväsatamineen kannattaa aina vaatia
… kyllä niitä voi sitten kaavottaa ja / tai jättää luonnonsuojelualueeksi.
Eipä tartte maksaa viisumimaksuja miehittäjälle
Tutkimusapua kaivataan neuvostopartisaanikysymyksen pöyhimiseksi kunnolla – Kiitos! / spasiba
Osoittamalla neuvostopartisaanien syyllisyys myös tiedemaailman kautta, eikä vain kirjallisuuden kautta, voimme vahvemmin vaatia myös muiden sotarikosten seurausten peruuttamista esim. aluepalautuksina + kompensaatioita rahana tai alueina näistä muista tuhoista ja laittomasta miehityksestä.
Neuvostopartisaanit armahdettiin kansainväliseltä Interpol-etsintäkuulutukselta ja laajemmalta historitutkimukselta – MIKSI?
Vielä v. 1999 oli oheinen uutinen niin HS:ssa, kuin muissakin lehdissä. Asia kuitenkin hivutettiin syystä KGB ja sen Punaiset vuorineuvokset / Suomalainen Mafia-kontaktien takia piiloon, toivossa että ko. tiedetyt ja tunnetut sotarikolliset kuolevat kuitenkin lähiaikoina.
Oliko / onko tämä kestävää oikeuspoliittista kehitystä Silvotun tynkä-Suomen ja Moskovan suuriruhtinaskunnan eli Kremlin tulevien hallintojen välillä?
17.9.2003 Tampereen yliopistolla ilahduttavasti entinen suurlähettiläs Vladimir Stepanovits oli ilahduttavasti valmis avoimeen keskusteluun niin miehitettyjen alueidemme palauttamisesta, kuin muustakin, mutta kgb:n kulta-aikana valitut toimittajat eivät antaneet lausumiaan julkisuuteen. Paikalla Stepanovitsin rohkaisevia kannanottoja kysymyksiini olivat todistamassa paneelin pj. Hannu Rautkallio (Kekkostraumaatikko), Jyrki Käkelä (Kgb:n käskyläinen), Martti Valkonen ( HS:sta v.1996 poispotkittu Tsetsenian/Suomen asian yhdistäjä ).
Olavi Lehto – Historioitsija
Tampere
Aion lähiaikoina pönkiä tätä unohdetettua sivua, jottei erilaiset Kremlin koirat ja ”juri derjabin”-kytköksissä olevat tsuhnat ja viralliset FSB/KGB-tahot perikuntineen luule, että tämä asia on painettu villaisella.
Ko. tutkimukset tiimoilta kommenttinne ja vinkkinne ovat tervetulleita, kiitos etukäteen. Spasiba!

Werewolf politiikan tiimoilta:
Missä on IKL?
Missä muuten on saksalaismielinen IKL? Mustapaitamme? Kaivakaas paitanne esiin kaverit ja tulkaa mukaan. Aika on tullut! Vallankaappaus! Ei varmasti löydy helpommin kaatuvaa hallintoa kuin Halosen hallinto maailmassa. Verta pakkiin ja miehet esiin!
IKL olisi hyvää vastaseerumia Presidentti Halosen täyteen sekoiluun; vrt. sotaveteraanien syyskeräyksen avajaispuhe, jossa asiaa tietämätön olisi luullut, että Suomi soti II maailmansodassa Saksaa vastaan.
Käsin kosketeltavissa olevat reaaliset tiedot Halosella sotilasasioista. Säälittävää on nähdä tuomarien ja tuomioistuimien lojaalisuus Haloselle, joka nimittää tuomarit.
Urho Kekkonen ja maalaisliitto yritti lakkauttaa IKL:n. Ajatelkaa mm. Klasu koetaan sellaisena uhkana, että venäläis sidosryhmät saavat käydä häntä vastaan totaalista sotaa ja tuomioistuin päätöksellä.
Mitä sitten, jos pääministeri Matti Vanhasen sihteeri näkee hänet Saksan laskuvarjojääkärien maastopuvussa (!), jossa on hihoissa Saksan liput. Mitä tapahtuu? Seuraako uusia konsultaatioita rajasopimuksen puitteissa Suomen ja Venäjän välillä? Nimittäin saksalaisen kahdeksan hengen lääkintäryhmä NATO:n sotaharjoituksissa Norjassa 1979 aiheutti konsultaatio tunnusteluja.
Tarja Halonen ja Vanhasen hallituksen jyrkkä ei NATO-kysymyksessä ja Euroopan turvallisuuspoliittisesta ytimestä tunnetaan hyvin. Näiden henkilöiden myötä Suomi on palannut henkisesti n. 25 vuotta taaksepäin.
IKL:llä olisi uutta tilausta! Nyt yhdessä vallankaappaukseen.
Aika on tullut!
Werewolf

Nimim. Tarkkailija tiedustelee Olli Heikkilältä:
Onkohan Olli Heikkilä tietoinen, että Klasu pitää tämän kuvaa esillä sivuillaan. Klasuhan antaa ymmärtää, että Klasu ja Olli ovat läheisissä tekemisissä keskenään.

Olli Heikkilä vastaa:
Kyllä
Asia on kyllä tiedossa, ja olin todellakin Tanskassa teknologiakoulutuksessa liittyen työhöni langattoman viestinnän parissa. Minut on tänään myöskin nimetty todistamaan Klasun puolesta oikeudessa.
Klasu myöskin kertoi minulle tänään puhelimessa ettei hän ole saanut Halla-Aholta mitään sovinnontarjousta, ja ehdotti että Halla-Ahon pitää lähettää sovinnontarjouksensa hänelle esim. kirjeenä.
Ymmärtääkseni Klasu on myöskin valmis sovintoon Seppo Lehdon kanssa, joten eiköhän olisi aika ottaa härkää sarvista ja lopettaa antifa-henkisten nettiprovokaattoreiden aiheuttamat turhat oikeusprosessit, joissa eivät voita muut kuin juristit.

Anneli Jäätteenmäki esittää vaatimuksen Vanhasen hallitukselle:
Vaadimme uutta hallitusvastuullista Matti Vanhasta käynnistämään somalien kierrätysohjelman
http://www.network54.com/Hide/Forum/230571
Syrjäytetyt Kepuliluteet

Myös Lehto esittää vaatimuksen:
Ulotamme vaatimuksemme koskemaan ryssäläisiä UM:n virkailijoita … Eritoten vastuullisia päällikkötason virkamiehiä ja heidät poliittisin perustein eli vahvimman paskaryssän naatan omanneiden naulitsemista Viipurin kirkon seinään. … ai sellaistako ei enää ole .. ryssien vika sekin.

Lehdon siirtolaispoliittinen kannanotto:
Tiedän että mm. turvapaikkakeskusten sosiaalitantatkin suosittelevat vierasperäisille raskaaksitekeytymistä, jotta varmistaisivat sinänsä aiheettomankin turvpaikkansa.
Esim. 100 000 tsetseeniä loisi oivan perustan laajemmalle Suur-Suomelle aina Kaukasusta myöden.
100 000 + 100 000 = on enemmän kuin 2-3 lasta pariskunta, sillä tsetseenit lisääntyvät paremmin kuin suomalaiset. Tällä menetelmällä saisimme varmemmin sinisilmäisiä ja aatteellisesti oikein Ryssään asennoituvia suursuomalaiskaukaasialaisia.
Seppo Lehto – suurperheiden puolesta

Jukkis kommentoi:
laitoin kopion tästä viestistä keskusrikospoliisille.
voisitko ystävällisesti poistaa osoitteeni postituslistaltasi, vaihtoehtoisesti voin tulla hakkaamaan sinulta kädet irti. sen jälkeen viestien kirjoittaminen on sinulle huomattavasti vaikeampaa.

Hannu Uurasjärvi Tampereen poliisista vastaa:
Arvoisa Jukkis ja muut rotupetturit ja kommunismin ikeessä roikkuvat läjäpaskat
Tule toki naimaan mätänevää anustani
Olen eronnut joskus vähän tosikko virkamies, mutta yleensä sisäsiisti paitsi silloin kuin sitoudumme pissaleikkeihin yhteisymmärryksessä. Ottakaa yhteyttä rohkeasti luottamuksella
Hannu Uurajärvi Tampere
PS: ) Piiska ja SM-leikeillä pääsen hyvin vauhtiin, persekarvojen nyppiminen on myös mieliharrastukseni.
PS: ) Mennään suoraan asiaan; ) Olen tosin käynyt aids-testeissa viimeksi 10 v. sitten mutta se ei haitanne?
Kuka on nopeampi saa myös minut aukkoineni ja lersseinini käyttöönsä nopeammin.
Hanuri-Hannu
hannu.uurasjarvi@tampere.poliisi.fi ( luottamuksella )

Lehto kommentoi Anna Lindhin puukotusta ruotsalaiselle medialle:
Detta mordsaket var väntad – Wi tackar : ) och frågar mera dessa saker som kunde vara mycket fina … trevliga timmar : ) THIS IS OUR DEMANDS: ) ALIKE IN FINLAND YOU MUST PUT FINNISH LANGUAGE INTO SAME KIND OF SITUATION LIKE SVEDISH SHIT LANGUAGE IS IN FINNLAND. THE SWEDISH GOVERNMENT is pure untermenchliche sheisse; )

Myös Anna Lindh kommentoi puukotustaan:
Mielestäni puukotukseni oli ihan OK; ) … sillä tämä on kaikkien rotupettureiden kohtalo Toistan: ) … naurusta vääntelehtien: ) Mielestäni puukotukseni oli ihan OK; ) … sillä tämä on kaikkien rotupettureiden kohtalo Uskoisin, että myös Suomen ulkopoliittinen johto on ansainnut kaltaiseni kohtalon
Anna Lindh

Anna Lindh jatkaa samasta aiheesta:
Detta var mycket trevligt happening – Vi hoppas att next case is Paskanen Persesonni Göran so called Primeminister
Anna Stinking Bloodyfittan och Mutiaisten kyrpienlutkutin, sekä suomalaisten sortajapuolueen edustaja

Lehto kommentoi:
Anna Lindhin haamu kummittelee vittu veristä visvaa levittäen internetissä – katkera paikka demareille kun Pohjolan Ryssälä ei saanut euroa läpi

Lehto jatkaa aiheesta:
Kuka kertoisi ruottalaisille… ? Anna Lindh oli vain yksi ….
Wi hoppas att ni förstår att Anna Lindh var endast en kvinna, inte mer!
Hur många finska/tyska/baltiska etc. kvinnor var döda av ryska soldater i 1939-1945 eller i Tsetsenenia 1700 – 2003 året?
Wi tycket att dessa skrivnigar är (de flesta) typisk hysteriska blaablaa.
Men överallt ni måste förstår att finska soldater hjälpte mer era nation 1939 – 1945 än era poliser.
Därför kunde ni också diskutera på finska och polemisera också.
Ni ser hur practical är detta tvångsvenska? … Så hur kunde ni skriva tvångfinska?
Ert med vänliga greetings Olavi Lehto
Någonting att läsa till svenska folket:) … Stoppa era hysteriska blaablaa!

M.L. tiedustelee Riefenstahlin hautajaisiin liittyen:
Onko Tesomalta matkustettu tummelipurkin kanssa Saksaan kuivettuneen natsivosu Leni Riffenstalin ruumiinvalvojaisiin. Kyseinen vainajoitunut germaaniharppuhan herätti eläessään gerontofiilisiä intohimoja eräissä piireissä?

Lehto vastaa:
Minulle on kerrottu että Riesenthalin uloste syrjäytti KJ:n etanan vaivatta
… ollaksemme tarkkoja sairaalan vahtimestari nipsasi loputkin etanastaan:)
… kun yritti epätoivoisesti tunkea iljettävää elintään kuolinkouristuksissa vääntelehtivään Riisigermaaniin.

Hiski Haapoja kertoo seminaarista:
Olin seuraamassa Tampereen yliopistossa järjestettyä YYA-seminaaria, keskustelijoina mm. Juri Komissarov-Derjabin, Vladimir Stepanov, erinäiset vuorineuvokset sekä yleisön joukossa Seppo Lehto (Derjabin Lehdolle tämän viimein muistaessa esittäytyä: ”Minä olen elossa sinun kirjeistäsi huolimatta!”). Stepanov kertoi mm. kuinka hänen ensivierailullaan Kekkosen luokse 1964 K. tiedusteli Karjalan palauttamista. S. oli järjestänyt hänelle keskustelutilaisuuden aiheesta Brezhnevin kanssa kesällä 1968, jolloin B. oli toivonut nyrkkiä pöytään lyöden ettei aiheeseen enää palattaisi, koska silloin menisivät kaikki toisen maailmansodan jälkeiset rajat uusiksi.
Kulttuuripoliittisesti oireellista on, että Kalevalan juhlavuonna 1985 suomalaiset olivat torjuneet Stepanovin ehdotuksen suomalais-karjalais-neuvostoliittolaisesta juhlasta. Kalevalan itäiset juuret ovat Suomessa monille vaikea asia, olen nähnyt todistellun kuinka runot muka olivat syntyneet Länsi-Suomessa.
Martti Valkosen kysyessä KGB:n toiminnasta neuvostovieraat vastasivat vältellen, että työtään ne kai tekivät, ei me mitään tiedetä. Ja kai Suomessa ja muissa maissa tiedustelupalvelu toimii samoin. Alpo Rusi olisi varmaan samaa mieltä.
Saa nähdä pääsinkö lehtiin ja televisioon. Huomenna tulee aiheesta ohjelma klo 18.45 tai jotain.
Hiski

Lehto samasta aiheesta:
KGB-upseerit ja ex-suurlähettiläät olivat yliopistolla 17.9.03 – palautetta
KYSYMYS RYSSÄLÄISILLE VIRKAMIEHILLE JA TOIMITTAJILLE?
Kysyn saatteko palkkaa levittämistänne valheista?
…. vituttaako, että jopa entinen kgb-kenraali on valmis palautuskeskustluihin?
Kuka katsoi eilisen Atlas ohjelman 18.9.03 kello 18:45? … tai oli paikalla keskiviikkona Tampereen yliopistolla – kommenttejanne kaivataan
Kehun kun on aihetta ja moitin tarvittaessa:) … Niin nytkin
Ex-suurlähettiläs Stepanovits oli avoin ja ”hyvä ryssä” ottaessaan avoimen ennakkoluulottoman kannan aluepalautushankkeisiimme, kuten tilaisuudessa totesinkin … sääli vaan ettei sitä tunnu muut arvostavan kuin Seppo Lehto Tampereelta. Derjabinhan sai hirveän päänpudistelukohtauksen, kun entinen esimiehensä ei nähnyt mitään ongelmaa, siinä että aluepalautukset otettaisiin avoimesti esiin. Mielestäni eilinen 18.9.2003 kello 18:45 Atlas TV 1:llä jätti tarkoituksella myönteisen aluepalautuksia tukevan ryssälausunnon tarpeettomasti huomiotta.
Ylen hallintoneuvoston päällikkönä on jopa Karjala Liiton pj. Markku Laukkanen (kepuli), vaan mikä on johtajuutensa, kun myönteisiä kommentteja ei päästetä läpi eikä neuvottelukontakteja julkisteta, vaan piilotetaan kuin parhaaseen (lue = pahimpaan) sovjetaikaan? .. Palveleeko mitäänsanomattomuus ns. Moskovan ruhtinaskunnan ja silvotun tynkä-Suomen etuja?
Olin tänään kuulusteltavan Hkin poliisin virka-apupyynnön perusteella kunnianloukkauksesta epäiltynä helsinkiläisen Vesa Oittinen nimisen nimeämänä. Kysyn julkisesti onko tämä sama kuin google.com:n kautta löytämäni henkilö. Rikosilmoituksen mukaan Vesa Oittinen asuu Haahkakujalla Hkissä ja rikosepäily oli että Seppo Lehto olisi hänen nimissään tehnyt 2/03 Tehokontaktit lehteen hänen nimissään parrua sisään-tyylisen homoilmoituksen.
Julkinen tiedusteluni – Onko tämä anarkistien KGB:n masinoima yhteistyöprojekti Seppo Lehtoa kohtaan?
Vesa Oittinen
Vesa Oittinen. FT/FD/Ph. D. Filosofian historian … Aleksanteri-Institute. Puh./Tel. (09) 621 5675. Sähköposti/E-post/E-mail: vesa.oittinen@helsinki.fi. … http://www.helsinki.fi/filosofia/filo/henk/oittinen.htm

AKS:n valajäsen kommentoi:
Jopa arkkiryssä Juri Komissarov nauroi paskaisesti Veisun visvasyylälle
Siellä oli Lehto takarivissä nyökkimässä, kuten nähtiin telkkarissa. Derjabin alias Komissarov naureskeli Lehdolle ja Suur-Veisu yhdistykselle ja Lehto eikun nyökki. Taisi olla taas ryssäläiset ripulipaskat vilttihousuissa?

Vladimir Stepanovitsh vastaa:
Taisi olla enempi iloissaan kun Lehto oli vaivautunut häntä vielä muistamaan?
Olihan se yllättävää, että ns. Venäjän turvallisuusneuvoston pj. Jeltsinin aikana ja vielä aktiviieläkkeellä muistaa suuren Moskovan ruhtinaskunnan ystävän, siinä kuin tsetseni asiamiehenkin.
… Mutta olinhan paikalla minäkin,joka olin samaa mieltä Seppo Lehdon kanssa avoimista ja ongelmattomista suhteista, kun aluepalautukset hoidetaan ”Petsamoa unohtamatta”
Vlamir Stepanovitsh
Derjabinin ex-esimies

Aamulehden raportti Lehdon ja Klasun oikeudenkäynnistä:
Törkeä kunnianloukkaus internetissä toi sakkoja ja vahingonkorvauksia
23.09. – 19:44
Käräjäoikeus: Syytetty väitti, että muut ovat kirjoittaneet hänen nimellään, oikeus ei määrännyt vaadittua lähestymiskieltoa
Internetin välityksellä tehty perheen törkeä kunnianloukkaus toi sakkorangaistuksen tamperelaiselle miehelle. Tampereen käräjäoikeus tuomitsi 40-vuotiaan miehen 50:een kuuden euron päiväsakkoon eli maksamaan 300 euroa.
Vastaajan on korvattava aiheuttamistaan kärsimyksistä asianomistajana olleelle naiselle 1 000 ja miehelle 500 euroa.
Kihlakunnansyyttäjä Jorma Kokkonen olisi halunnut vastaajalle ehdollisen vankeusrangaistuksen ja oheissakon. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa, sillä osapuolet valittavat tuomiosta. Syyttäjä sen sijaan tyytyy päätökseen.
Syytetty väitti toisen häiriköineen
Asianomistaja vaati syytetylle myös lähestymiskieltoa. Vastaajan sanottiin uhanneen miehen turvallisuutta internet-tekstissään. Oikeus hylkäsi tämän vaatimuksen, koska ei ollut varma, kuka tämän tekstin oli kirjoittanut.
Syytetty on tuomittu aikaisemmin samanlaisesta internet-rikoksesta Helsingin käräjäoikeudessa.
Oikeudessa kävi ilmi, että vastaaja ja asianomistaja toimivat aktiivisesti aatteellisissa järjestöissä ja ottavat usein näkyvästi kantaa muun muassa poliittisiin kysymyksiin.
Miehet ovat todennäköisesti aikaisemmin olleet parempia kavereita kuin nyt.
Keskustelu pursui kiihkeänä oikeudessa Syytetyn todettiin kirjoittaneen internetiin asianomistajaperheen jäsenistä lapsia myöten poikkeuksellisen törkeästi. Tekstejä julkaistiin ainakin syytetyn kotisivulla ja ”Germaanisella keskustelupalstalla”.
Vastaaja kiisti syytteen. Mies sanoi, ettei hänen toimintansa ollut tuottamuksellista. Hän väitti toisen osapuolen häiriköineen jatkuvasti.
Syytetty sanoi toisen osapuolen kirjoittaneen hänestä samanlaista tekstiä. Mies piti toista julkisuuden henkilönä, jonka tulee kestää tällainen.
Oikeuden puheenjohtaja, käräjätuomari Mirja-Leena Mäkinen totesi, ettei julkisuuden henkilöidenkään tarvitse sietää itsestään ja perheestään sellaista tekstiä kuin josta tässä on kyse.
Syytetty sanoi yrittäneensä rakentaa sovintoa vielä ennen oikeuden istuntoa, mutta vastapuoli ei ollut halukas.
Vastaaja väitti, ettei hän ole kirjoittanut kaikkea, jota verkkoon on ilmestynyt hänen nimissään. Asianomistaja taas epäili, että syytetty esiintyy internetissä hänen nimellään.
Keskustelu pursuili ajoittain poikkeuksellisen kiihkeänä, kunnes oikeuden puheenjohtaja sai tarpeekseen.
– Nyt tämä höpötys saa loppua, napautti käräjätuomari.
Verkkokirjoittajia usein vaikea jäljittää, sivujen valvonta on ylläpitäjän vastuulla
Verkkorikosten määrä on kasvanut internetin leviämisen myötä. Myös kunnianloukkauksia on enemmän kuin aikaisemmin.
– Kynnys kirjoittaa verkkoon on alhainen ja siinä voi toimia myös anonyyminä, toteaa ylikomisario Arto Hankilanoja sisäasiainministeriön poliisiosastolta.
Internetissä voi esiintyä toisen henkilön nimellä, kuten Tampereen kunnianloukkausjutussa väitettiin. Tekstien todellisia alkulähteitä on vaikea jäljittää. Henkilöiden kotisivuille eivät pääse kirjoittamaan muut kuin niiden haltijat, mutta hakkerilta tämäkin onnistuu.
Sivujen valvonta on niiden ylläpitäjän vastuulla. Jos ylläpitäjä ei ole tähän kyennyt on sivuja joskus jouduttu lakkauttamaan.
Voiko ylläpitäjä syyllistyä rikokseen, jos sivuilla tehdään rikoksia?
– Jos saadaan näyttöä siitä, että ylläpitäjä edistää tahallisesti esimerkiksi solvauskirjoitusta, hän voi joutua korvausvastuuseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ylläpitäjä vaikkapa tietää kirjoituksen solvaavasta sisällöstä ja antaa toiminnan silti jatkua, sanoo Hankilanoja.
Internetin kautta voidaan tehdä monenlaisia rikoksia. Sähköisen kaupankäynnin siirtyessä yhä enemmän verkkoon tulee esiin petoksia. Hakkerointi mahdollistaa esimerkiksi teollisuusvakoilun ja lapsiporno lieveilmiöineen on ollut viime aikoina julkisuudessa.
Suomen poliisilla on erityistutkijoita, jotka ovat keskittyneet pelkästään internetrikollisuuteen.
Erkki Pajula

Lehto lähestyy toimittaja Pajulaa:
Moro Erkki Pajula / Aamulehti
Miksi asianomistajan ja syytetyn nimeä ei voitu julkaista, sillä näin pitkään netissä roikkuneista herjoista ja niihin vastuullisesta olisi tullut selkeämpi kuva ja viaton osapuoli ja hänen nimensä olisi myös Aamulehden kautta puhdistettu?
… vai onko vain niin että vain negatiivisten uutisten kohdalla allekirjoittaneen Seppo Lehdon nimi julkaistaan?
Oikeutta myös nimelleni; )
Seppo Lehto
PS: ) Kelpaako vastineeni Aamulehteen

Erkki Tuomiojan tiedote:
An initiative for partition of Kingdom of Sweden
The following proposal has been accepted by Government of Finland and the chairman of The Association for Greater Finland Seppo Lehto. Seppo Lehto has gained fame as verbal butcherer of swedish-russian pigs.
Prime minister Göran neekerinmulkku perseessään eli ”Persesonni” Pärsson must be kosher-butchered just like Anna ”the pig-cunt” Lindh for promoting non-white immigration to the Nordic nations. This swedish policy also presents an imminent danger to the finnish people as cutthroat somali rapists and other mud filth parasites also come to Finland across our western border.
Promoters of compulsory forced swedish language education if Finland please notice that you will get your share of future stabbings too. Alternative is axing to the head as we did to a swedish rapist and thief called Henrik the Bishop. All the major parties in the present mutilated finnish territory back this policy of butcher of russian and swedish bastards. Russia is just an another pig nation founded by swedes.
For advancement of Nordic cooperation and mutual frienship we propose the following. Swedish royal family of slavic origin will be evicted back to Russia. The present territories of Sweden will be partitioned among Finland, Denmark and Sweden. Negroes and ofher groups of non-nordic ethnicity will be shipped out to America. The russian navy will be asked to sink these ships in the middle of the Atlantic. The finnish language will the instated as the official and compulsory language of the new finnish territories. The new finnish citizens who are unwilling or unable to lear the finnish language will be denied of elementary, professional and university education and they will be uneligible for even the lowest government post. This policy will be completely fair since the current swedish goverment promotes similar policy regarding the swedish language in present day Finland.
We recommed the following web pages to expose and cure yourselves of the swedo-russian disease. http://www.mil.fi http://www.prokarelia.net
P.S. Finnish prime minister Matti Vanhala is preparing a government program including the invasion of Sweden to free all the Nordic nations of the forced swedish language. The partition of Sweden will guarantee our access to the North sea, and the return of the finnish territories currently occupied by Russia will restore our access to the Polar Sea with its oil and natural gas resources.

Pena Punkku kommentoi Klasun kotisivuja:
Luin Grewendorpin laajat kotisivut ja tarinat olivat mitä olivat. Kaikkea en ymmärtänyt ja tuskin niin on tarkoitettukaan. Eräs kohta meni täysin yli hilseen.
”Euroopan tuomioistuin jo kiinnostunut
Euroopan tuomioistuin on myös ilmoittanut kiinnostuksensa tilanteeseen. Asia onkin laitettu siellä vireille ja Klaus von Grewendorpille vaaditaan kohtuullista korvausta eli 10.000. euron suoritusta Suomen valtiolta ilmenneestä syrjinnästä, mihin Valtakunnansyyttäjänvirastokin on päätöksellään puuttunut ja todennut syrjinnän.
Kaksi lehtileikettä ”
latasin nuo lehtileikkeet enkä löydä mitään yhteyttä niiden ja kyseisen artikkelin väliltä. Tämä on oltava jotakin sisäpiiri huumoria tai muuten on Grewendorpin pään isoratas heittänyt volttia ja pahasti.

Jussi kommentoi:
Ongelma ei niinkään ole asioiden toisiinsaliittymättömyys vaan se, että konteksti on niin käsittämättömän laaja. Klasun toimintaa on seurattava pitkään, ennen kuin mihinkään tulee tolkkua. Aloita vaikka osoitteesta http://www.halla-aho.com/tesoma.

Joe K lisää:
Edes näkevä kana ei löydä jyvää sieltä missä se ei ole. Tolkun hakeminen voi olla turhauttavaa puuhaa, jos varsinainen substanssi puuttuu kokonaan.
Klasun puuhat pitää ottaa ihan sellaisinaan, au naturel. Asioiden pitää antaa virrata ylitseen ja itse säilyttää luotaamaton tyyneytensä kuin mikäkin zen-munkki.
Kun vastaanottaja on täysin clear, alkaa asioita tapahtua. Kaikki on totta ja kaikki liittyy kaikkeen.

Lehdon Europarlamenttivaaliavaus:
SEPPO LEHTO
EUROPARLAMENTTIIN 2004
Tervetuloa tekemään kampanjatyötä Seppo Lehdon kokonaisen Suomen, valkoisen Pohjolan ja Euroopan puolesta (Lumihan on tunnetusti valkoista Pohjolassa ja sen muuttuminen tummemmaksi on merkki merkittävistä ympäristöongelmista ja saastumisesta ravintoketjuja vahingoittaen, kuten mm. miehitetyn Kuolan alueella on käynyt )
Me uskomme että jokaiselle kansalle ja yksilölle on tarkoitettu ”ansionsa mukaan” ( uskonpuhdistajamme ja tiennäyttäjämme Martti Luther ja aseveljemme Suuressa yleiseuroopalaisessa monikulttuurisessa sodassa ja vapautustaistelussa Stalinin ihmisoikeuksia rikkovaa kommunismihallintoa vastaan Adolf Hitler ”gegen Bolsevismus”-hengessä: ”Seinem das jedem” )
Suuremman Suomen ja mahtavamman Suur-Euroopan puolesta
2003 eduskuntavaaleissa Seppo Lehto ainoana eduskuntavaaliehdokkaana vaati Bagdadin ja Moskovan pommituksia, Irakin alistettujen kansallisuuksien vapauttamista ja Irakin kansanmurhahallinnon kukistamista voimakeinoin. Vaatimus toteutui täydellisesti Irakin osalta ja johti Saddamin hirmuhallinnon syrjäytymiseen ja alueella olevien kansojen vapautumisena niskalaukauksen odotuksestaan tai kidutusselliin joutumisestaan. Samalla Bushin toimet turvasivat pakolaisvirtojen ehtymisen lähteelleen samoin kuin Kosovonkin pommituksissa ja Slobo Milosevicin syrjäyttämisessä aiemmin.
2004 europarlamenttivaaleissa Seppo Lehdon vaatimukset ovat samat Moskovan kansanmurha- ja miehittäjä (tässä kohtaa korjaus … puuttui ”jä” )hallintoa kohtaan ja Kaukasuksen kansojen vapauttaminen sortajastaan, siinä kuin muillakin tsaari-, kommunismi- ja nyky-Moskovan hallinnon syrjäyttämillä ja ihmisoikeusrikoksin raskauttamilla kansallisuuksilla.
Seppo Lehdon mielestä kansaivälisen politiikan voimatekijöiden: EU:n, Naton, YK:n, Japanin, USA:n on pyrittävä vapauttamaan eri sorretut kansat ja miehitysalueet koko Euroopan ja Aasian alueilla, aina Tiibetiä, Uiguriaa ja Indonesiaa myöden

Klasun verkkosoturi kommentoi oikeudenkäyntiä Lehtoa vastaan:
Klasun mukaan Seinem das Jedem – miehen juridinen asiamies ojensi vain ja täysin syyllistävässä mielessä ko. dokumentin Tampereen käräjäoikeudelle ja tuomari Mäkiselle:
http://www.beepworld.de/members37/mannerheim/
… ja perustellen sen lain vastaisuutta vain kirjaimellisesti siten, koska se oli ”saksan kielellä” ja me emme ymmärrä mitään asiasta ja kielestä. Näin he sanoivat tuomioistuimen edessä: ”Emme ymmärrä saksaa ollenkaan.” (Kyllä vain vrt. Seinem das Jedem – kommentit Lehdon 2004 Eurooppa Parlamentti sivuiltaan)Pauli Kiviharju on Lehdon asiamies.
Klasu yritettiin asenteellisesti ja täysin puolivillaisesti syyllistää tuomioistuimen edessä, koska se Mannerheim-dokumentti oli saksan kielellä! Mannerheim-suvun edustajiahan asuu mm. Sveitsin saksan kielisellä alueella Sveitsissä. Seppo Lehdon porukka yritti syyllistää saksan kielen käytön käräjäoikeuden edessä! Eihän Seppo Lehdon & co:n Seinem das Jedem saksaa muuten olekaan! Eikö ole jo selvinnyt Seppo Lehto & co.? Takaa pilkistää slavistiikko ja venäjän kielen opettajan surkea siviilipalvelus hahmo! Fanaattinen Lehdon kannattaja!
Muita vastaajan syyllistäviä tuomioistuimen edessä esitettyjä dokumenttejä oli mm. telefaxi, jossa vuonna 1994 Erik Mannerheim vaati Vanajaveden kartanon palauttamista sodan jälkeisen takavarikoinnin jälkeen jo oikeille omistajilleen, jotka asuvat Ruotsissa. Sanottakoon, että ko. kartanon omisti suomalainen, jolla oli myös saksan kansalaisoikeudet ja hän toimi asekauppiaana, joka toimitti sotilasmateriaalin, jolla Ryssän kesän 1944 kesähyökkäys torjuttiin. Erik mannerheim on Mannerheimin veljen poika. Tämän takia Suomi on edelleen miljardeja vanhoja Saksan D-markkoja velkaa Saksalle. Ja Suomi esitti Saksalle korvausvaatimuksen vuonna 1972 Lapin tuhojen takia. Lapin ”tuhoaminen” pelasti muuten strategisesti Lapin suomalaisille, koska ilman miinoitusta puna-armeija lisi miehittänyt ko. alueen. Tuomari Mäkinen oli oikeassa; kansainvälistä politiikkaa ei pidä lähteä arvioimaan; sitähän Suomessa ei taideta.
Tämä Mannerheim-sivuhan on erään asiamiehen tekemä autenttinen dokumentti Mannerheim-suvulle siitä, että tämä Seinem das Jedem – mies esiintyy jatkuvasti Mannerheimina Suomen tietoverkossa.
Samainen oik.kand. pitää tätä täällä esiintyvää Seinem das Jedem – miestä liikkuvana mainoksenaan palveluistaan. Emme ole kysyneet, mistä palveluista? Yhteiskunnan varojen avoimesta rahastamisesta mielisairaalapotilaan nimellä? Vai hänen asiakirja väärennöksistään, mistä on tuomittu vankeutta, ehdollista sellaista tosin.
Tämä tapaus on herättänyt meissä vain puhdasta naurua, kun olemme sen saaneet tietää tämän kaiken, Klasun kertomuksissa. Halla-ahon höpinät häirikkösivuillaan ovat Seppo Lehdon ja Kiviharjun palkkaaman sivarin höpinöitä netissä. Halla-aho on kertonut esiintyvän Klasun kaatajana, kuten Seppo Lehto esiintyi Paavo Väyrysen kaatajana 1993.
Eipä ole turhaa juttu kertoa, että Klasu on varustanut ja varustaa verkkosoturien armeijan, joka tekee tietä uudelle vapaalle germaaniseen kansanryhmään kuuluvalle Suomelle; ei sellaiselle, joka ajaa avoimesti Venäjän asiaa Euroopassa tai sen Unionissa. Tämä verkkosoturiarmeija toimii Suomen ulkopuolella, niinkuin mannerheim sodan jälkeen Sveitsissä. Tämän takia Klasukin kantaa vain sveitsiläisiä kelloja osoittane uskollisuutta germaanien asialle.
Klasun verkkosoturi armeija hyökkää! Sivusta ja takaa; ja kolmannesta ulottuvaisuudesta. Kansalaiset ovat täysin turvassa ja tulevat saamaan bonuksia. Sen jälkeen Tarja Halosella on tasan tarkkaan kaksi tuntia aikaa poistua maasta Chilen mallin mukaan (Kai olette huomioineet Klasun muodolliset suhteet Pinochetin porukkaan?) ja sen jälkeen Pohjolan rouva Allenden kuljettava kone ammutaan alas kätyreineen! Tai sen annetaan laskeutua Udmurtiaan muiden kaltaisten kanssa. Halosella on aikaa postua maasta, kun soturimme verkossa ja kentällä alkavat toimia. Sen jälkeen mm. tuomioistuimet ovat meidän käsissä, eivätkä jonkun pikkumaisten suomettuneiden Seppo Lehdon ja Pauli Kiviharjun käytyreiden!
Klasun Verkkosoturi

Klasun verkkosoturi jatkaa:
Klasun uusi Domain:
http://www.klaus-von-grewendorp.de.vu
De.Vu = Deutsche Volks Union —
Klasun verkkosoturi armeija toimii taas Helgolandista käsin, jos tarvetta on lähteä Teitä ugreja vastaan. Jos hyökkäys alkaa se alkaa lamauttamalla Halosen yhteydet. Muut ovat täysin 100% turvassa Klasun verkkosotureilta ja kenttä-armeijalta. Tämä ei koske ns. kalavelkoja, jotka maksetaan

Syyttäjä Kokkonen samasta aiheesta:
Lauri Juutila uudestaan syytteeseen!
Olen saanut Tampereen johtavalta syyttäjältä Jouko Nurmiselta ehdottoman määräyksen, että Lauri Juutilaa vastaan on nostettava jälleen syyte, joten tehkää rikosilmoituksia, ystäväni.
Johtava syyttäjä Jouko Nurminen on saanut määräyksen SUPO:lta eli siis Tarja Halosen henkilökohtaiselta poliisilta, että Lauri Juutila pitää saada vankilaan.
Yritin jo vankilatuomiota jo 22.9.2003, mutta tuomari Mäkinen oli jatkuvasti ko. Lauri Juutilan puolella ja asia ei onnistunut puoleltani, vaikka kuinka yritin. Voin nyt kertoa, että SUPO on moittinut Tarja Halosen toimesta ko. käräoikeuden henkeä ja voi olla, että kaikki, jotka puhuvat ko. Lauri Juutilan puolesta joutuvat erikosikäsittelyymme. Halonen mahdollisesti nimittääkin oman tuomarinsa seuraavaan erikois oikeudenkäyntiin, missä Juutila tuomitaan.
Nyt yritänkin asiaa vielä kerran uudelleen SUPO:n ja Jouko Nurmisen tuella, Lauri Juutila on saatava vankilaan; tehkääpä ystäväni rikosilmoituksia, niin että yhteinen vaivamme ja uhkamme saadaan vankilaan.
Vetoan teihin; tehkää rikosilmoituksia!
Tehkää rikosilmoituksia!
Ystävällisin terveisin
Jorma Kokkonen

Jouko Nurminen samasta aiheesta:
Tuomari Mirja-Leena Mäkinen pantava viralta!
22.9.2003 Lauri Juutilaa paaponut tuomari Mäkinen on pantava heti viralta, SUPO on minua jo asiassa painostanut! Tämä on SUPO:n ja syyttäjäviraston yhteinen vaatimus! Halonen … HALONEN!
Juutila vankilaan ja Mäkinen viralta.
-Jouko Nurminen
P.S. Muuten kannatamme Seppo Lehdon 2004 Europarlamentti kamppaniaa ja teemme kaikki sen eteen!

Klasun verkkosoturi uhkaa presidentti Halosta:
ROUVA ALLENDE AIKA ALKAA KÄYMÄÄN VÄHIIN … HORNETTIEN ENSIMMÄISTÄ ISKUA ODOTETAAN JO!
Pohjolan rouva Allende eli Tarja Halonen kantaa 100% henkilökohtaisen ja täyden vastuun kerrannaisvaikutuksineen siitä tänään, mitä hänen henkilökohtainen poliisinsa eli SUPO tekee. Seppo Nevala eli ko. presidentin poliisin päällikkö kertoi mediassa, että ”menetelmiltään me käytämme tuomioistuinta” työssämme. En tiedä, missä määrin he pystyvät vaikuttamaan itse tuomioistuimiin, mutta se on joka tapauksessa hyvin suuri poliittisissa oikeudenkäynneissä, syyttäjien aktivoiminen on tosiasia. Tuomioistuimet itse vesittävät itsensä myös lähtiessään SUPO:n vasalleiksi. Vasalleuden määrää on vaikea arvioida, mutta se on kuitenkin selvä tekijä ja otettava sellaisenaan huomioon.
Tarja Halosen Nevala, joka ei ole poliisimies, eikä upseeri- tai poliisisukua, mutta pitkä aikainen puoluetoveri kuitenkin, ei muistanut kuitenkaan ko. haastattelussa mainita, että he käyttävät äärimmäisen kovaa painostusta yhtälailla työssään. Painostus on melkoinen ja Suomessa painostus johtaa aina tulokseen. Toisin sanoen epäilyt, syytteet tms. pitää keskittää tiettyihin avainhenkilöihin, joihin kohdistetaan sitten tätä yleismaailmallisesti vainona tunnettua tekijää. Tämä on osa vaiettua sosiaalidemokraattista politiikkaa, joka mm. 1918 veti yhtä köyttä samoissa riveissä ja joukoissa bolsujen kanssa. Esimerkkinä mainittakoon mm. Tampereen teknisen opiston opiskelijoiden teloitus vuonna 1918
Eipä ole myös sattumaa, että mm. Klasulle kerrottiin vuonna 1996, että hänen kotinsa kotietsintä tehtiin SUPO:n painostuksella poliisien toimesta, jotka asiaa hoitivat, kun valtuuksia asiaan kysyttiin. Vastaus oli vain SUPO:n painostuksesta. Näin poliisimiehet kertoivat valittaen. Kysymyksessähän oli siis täysin laiton kotietsintä, mihin SUPO poliisia ajoi. SUPO yritti saada myös oikeudenkäynnin Klasua vastaan, mutta kun yhtään mitään todistetta ei ollut asia jäi kuulusteluun ja kotietsintään Kysymyksessähän oli tuolloin Seppo Lehdon viemä Tampereen Lenin-museon kyltti, joka varkautena laitettiin täysin ilman syyttä Klasun piikkiin. Kaupungille tuli siitä lasku n. 70.000. FIM. Ilmeisesti tässä oli ensimmäinen kerta, jolloin Lehtoa käytettiin tekemään jotakin, joka yritettiin lavastaa Klasun tekemäksi täysin virallisella tasolla.
Toinen juttu on käytävät nykyiset julkisuutta saavat Lehdon osalta julkisilla varoilla käytävät oikeudenkäynnit, missä SUPO käyttää mm. Seppo Lehtoa ja Jussi Halla-ahoa vain välikappaleena menetelmissään ja tietty Klasua vastaan. Esim. Seppo Lehdon tekemä rikosilmoitus, jonka aktivoitiin tuomioistuimeen kesäkuussa 2003 oli lokakuussa 2002 jo vanhentunut, kun ko. ilmoituksen kohtaloa tiedusteltiin poliisiasemalta. On hyvin erikoista, että syyte nousee jo vanhentuneeksi merkittyyn asiaan. Tuomari Mäkinenhän ei ollut halukas ottamaan tuomioistuimeen asiaa, mikä kertoo, että ko. henkilö oli osaksi immuuni painostukselle, mutta taipui myös lopuksi. Toisaalta ko. oikeudenkäynti oli palkkio Seppo Lehdolle, joka oli kertonut kaiken tietämänsä Klasusta SUPO:lle, joka on ollut taannoin äärimmäisen kiinnostunut hänestä. Seppo Lehdon, asiakirjaväärentäjän juttuja, jotka Halla-aho kirjaa tosiksi, on aina mukava kuulla; pääasia on, että ko. jutut täyttävät poliisin päämäärät, että on edes jotakin tehtävää mahdollista ideologista vastustajaa kohtaan. Asiaa valittiin hoitamaan sitten syyttäjä Jorma Kokkonen tuomioistuimeen, koska ko. syyttäjä tuli taloon vasta 1998, eikä tunne asian yksityiskohtia ja hänen on helppo syyttää väärennettyjen asioiden perusteella, koska uskoo niihin tuntematta taustoja. Eipä ollut Jorma Kokkosen vaikea tarttua tehtäviinsä painostuksen alaisena. Oikeuden periaatteilla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa, kun väärennetyt paperit tuotiin Kokkosen eteen. Klasu oli myös jo poliisitutkinnassa suostunut kertomaan vain nimensä Seppo Mattilalle viitaten ”sotavangin” statukseen ko. asiassa. Kaikki tämä tullaan kostamaan ajan kanssa.
Yksi toinen syy asian myöhempään aktivoimiseen oli kuitenkin muodollisesti selvä, koska Klasu vastusti Irakin sotaa, mitä taas kaiken maailman kollektiivitaju myötäjuoksijat puolsivat ja olivat sodassa täysin paniikkitilassa; siinä heidän näyttävät johtajankyvyn näyttönsä kriisitilanteessa. Ei tämäkään eli vakava paniikkitila jäänyt keneltäkään huomiotta. Asiaa ei pidä sen enempää vatkata, koska jopa paperin palaisten toimesta kaatui Suomen hallitus koskien Irakin sotaa. Keltään asia ei jäänyt huomiotta.
Rouva Allende kantaa tästä kaiken täyden 100% vastuun ja tämä kostetaan, mitä tulee SUPO:n painostukseen ja siitä kerrannaisvaikutuksina syntyneisiin asioihin. Siitä ei ole enää epäilystäkään. Myrkkyampulit, Habsburgien perinteen mukaan on jo kaivettu esiin ja niitä käytetään. Syöpäsoluille on varattu myrkkyampulien sisältö. Kunhan salaliitto pääsee alkuun ja vauhtiin, niin selvää on se, että Pohjolan rouva Allendella on aikaa poistua maasta tasan kaksi tuntia yhdessä sosiaalidemokraattisen SUPO:nsa kanssa. Chilen mallin mukaan. Vasta taistelussa miehet testataan puolin ja toisin. SUPO:n näkyvät apurit ovat toiseksi olleet luokkaa aseistakieltäytyjät, entiset bolsujen pojat, jotka on potkittu aliupseerikouluista nuoruudessaan ulos jne. Me käytämme taas verkkosureita, myrkkyasiantuntijoita ja palkkasotureita; mahdollisesti ilmavoimia, jos saamme heidöt salaliittoon, jota valmistamme. Siellä on tyytymättömyyttä ja lentäjät saavat bonuksia tuplaten lennoista rouva Allenden kimppuun. Tämä asia kertoo selvästi, että koko paska kaatuu samallalailla, kuten Jäätteenmäen hallitus keväällä 2003, jos salaliitto onnistuu. Rouva Allenden kannattaisi alkaa pakkaamaan jo laukkuja, kun lento Udmurtiaan alkaa. Näihin asioihin tullaan vielä palaamaan, koska yhteiskunnan jatkuvaa häiriköintiä rauhallisia yksilöitä ja kunnollisi akansalaisia vastaan ei voi katsoa välinpitämättömänä, koska se jatkuu vuosi kaudet, eikä loppua näytä tulevan. Uskallan sanoa jo, että rouva Allende joutuu vastuulle, tai jos ei tee samaa, mitä kollegansa Chilessä 11.9.1973
Korostan vielä kerran, että kansalaiset ovat täysin turvassa tässä asiassa ja heidän turvallisuuden tunne tulee kasvamaan kun nämä rouva Allenden syöpäkasvaimet kitketään ja leikataan pois yhteiskunnasta tekemästä omaa myyräntyötään enempää Euroopan kulttuurivaltoja kohtaan vastustaessaan mm. Euroopan ydinpuolustusta, mistä sovittiin jo 1994 kansanäänestykessä, koska Unionin sopimuksen II pylväs on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja kansa hyväksyi tämän.
Hornetit tekevät vain iskuja, jotka ovat kuin kirurgin veitsen jälkeä eli eivät aiheuta mitään ulkopuolisille. Vastustajamme on tähtäimessä ja on ajan kysymys, jollon painamme liipasinta!
Klasun Verkkosoturi

Karsten samasta aiheesta:
Analogia 11.9.1973 – päivämäärästä
Tutkikaapa Halosen jengi ja SUPO näitä kuvia tarkemmin. Vielä kerran ajatuksen ja ajan kanssa. Hasta la Vista, punikit. Arpa on heitetty!
http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/1770/11-september-1973.html
Nautittavaa? Tehkää johtopäätöksenne nopeasti: Ampukaa jo itsenne toveri Allenden tapaan ennenkuin alkaa tapahtumaan! Siihen tilanteeseen tulette joutumaan pian eli tapaa tai tulla tapetuksi.
Kenties näyttelette tulevissa tapahtumissa pääosaa analogiana tilanteessa, missä Pohjolan rouva Allende kaatuu samalla tavoin. Ketään punikki SUPO:n jäsentä ei säästetä ja poliisivoimat oikeine poliisimiehineen vastaa asiasta poliisien arvon häpäisemisestä, mitä SUPO harrastaa politiikassaan.
Meillä on Chilen maailman laajuisen ja anti-kommunistisen anti-kommunisti Liigan täysi tuki ja se koskee mm. ase- ja rahalähetyksiä.
Karsten

Lehto selvittää ”ryssä”-termin käyttöä:
Unsere Freunden – bitte lesen Sie auch ein bichen finnischen im Norden? Wir danken mit unsere Hakenkreutz danken
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Ryssä-termistä ja väärinkäsityksistä termin tiimoilta:) 2.11.2003
Mannerheimista on saatavissa netinkin kautta tietoa aina esivanhempiaan myöden, joten en siihen asiaan enempää puutu. Nimensäkin jo tosin kertoo, että kyseessä suomenruotsinkielinen
Ryssä-termistä jouduin viimeksi vuosi sitten kuulusteltavaksi .. ja mikä huvittavinta ”Markus Lehtipuuksi” epäiltynä Joensuun yliopiston professori Vesa Puurosen tutkintapyynnön takia. Oli epäilty, että tällä prokarelia-palstalla ”Markus Lehtipuu” on vain yksi nimimerkeistäni ja että olisin syyllistynyt ko. nimellä venäläisten vastaiseen kiihotukseen ja Vesa Puurosen kunnianloukkaukseen jossain toisessa yhteydessä Seppo Lehto – tyylisenä kirjoituksena, jossa hän muka olisi seikkaillut päissään Viipurin puistossa juopuneen Sirpa Pietikäisen kanssa.
Tuli tässä lokuulla 2003 ilmoitus Joensuun poliisista, että ko. tutkinta on keskeytetty.
Tässä yliopistolla juuri meni hurmaavan lerpattava ja isoperseinen venakko ½-blondi ohi tätä kirjoittaessani, jonka tilanteen ollessa sopiva olisin valmis laittamaan tiineeksi, jotta kasvattaisi ½-tsuhnaryssälapsia, puhtaiden isovenäläisten sijaan. … siis: Jos on sallittu näin sunnuntaina ajatella käskyä: Lisääntykää ja täyttäkää maa.
Ja mikäpä sitä parasta suomalaisryssäläistä yhteistyötä on kuin lisääntyminen (:) .. ai ai niitä harjoitusnautintoja ) niin että ko. jälkikasvu siirtyy kasvamaan Laatokan rannoille Suomen lipun alla, kas kun sekin on alkuaan kovin ryssäläinen tsaarin laivastolippu. Ko. lippu oli avoin kapinahaaste Leninille ja Stalinille ja perinkunnilleen, sillä ko. lippu oli kielletty nationalismina NL:n loppuun saakka.
Mm. Jukka Kuoppamäen laulu Puolan laulukilpailuissa 1970-luvun alussa (Sininen ja valkoinen ) oli liian tsaristinen ja nationalistinen, silloiselle NL:lle.
(Muuten se mainitsemani venakko meni taas ohi, niinkuin olisi ollut jotain muutakin kuin omenaa saanut ohitseni jälleen ).
Tämä kenties avoimen rietas suhtautuminen venäjänkielisten muuttaminen suomalaisia tuottavaksi palautettavilla alueillamme aiheutti aikanaan Karjalajuhlilla Tampereen Sampolassa 1994 suurlähetystön lähetystöasiamies Tutsinille verenpurkauksen ja sai hänet änkyttämään, ettei häntä ole ikinä näin loukattu koko n. 20-vuotisen Suomessa olonsa aikana. … Taisinpa siihen todeta, että jo oli aikakin, mikä sai yleisöstä lisänaurunpurkaukset hänelle ja edustamalleen taholle. Silloinen Karjala Liiton pj. Rauno Meriö meni esittämään pahoittelunsa tälläisten kenties rajujenkin mielipiteiden johdosta, mutta naamasta näki että Rauno Meriö oli täsmälleen samaa mieltä. .. ja kyllä sitä sai taputteluja ko. tapauksen johdosta tilaisuuden niin mies- kuin naispuolisilta yleisönä olleilta.
Ydin lausuma, millä ko. lähetystöasiamies Tutsin sai minut reagoimaan oli se, ettemme saa syyllistyä samaan rikokseen nyt venäläisiä kohtaan, kuin mitä Stalin syyllistyi suomalaisia kohtaan.
Kommenttini oli jotakuinkin se, että: ”Ei ole mitään ongelmaa siinä jos alueella on hampaattomia vanhoja mummoja ja muutama djevuska, sillä miehethän makaa ojien pohjalla, joko päissään tai ovat kuolleita. Naiset taasen soveltuvat lisääntymiseen suomalaisten poikamiesten kanssa vaikka pystyssä puuta vasten. …. SILLOIN ALKOI KOKO SAMPOLAN KARJALAYLEISÖ NAURAA JA TUTSIN IKÄÄNKUIN LYYHISTYI. Mies takanani alkoi takomaan selkääni kommentein ”Hyvä poika, hyvä poika sillä lailla, jo oli aikakin laittaa ryssälle luu kurkkuun”:).
Tulikohan tässä tämän ketjun epätietoisille vastattua .. edes suuntaa-antavasti:)?
Seppo Lehto – Omalla nimellä
(Onkohan tässä vaarana samaistua Ryssän edustajaan, koska Juri Derjabin käytti omassa 1996 julkaistussa kirjassaan samantapaista terminologiaa?)
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/ HAKENKREUTZ FUR ALLE LEUTE: )

Aineisto 30

Presidentti Halonen lähestyy ryssäläisiä rutjakkeita:
Arvoisat mutakuonoja nuoleskelevat ryssäläiset rutjakkeet
… ja tsuhnajutku Ruben Stiller ( sunnuntaikomitea@moskito-tv.fi ) mukaanlukien:)
Turha on väittää että Tony Halme jtkn olisi uuttaa kielenkäytöltään. Meidän lesbaava ryssäläinen visvavittumme on laulanut jo vuodesta 1998 saakka.
Tarja Halonen – lesbaava ryssävittu
Mariankatu
Helsinki

Anneli Jäätteenmäki kommentoi:
Kutsumme Eva Biaudeen suositteleman ympärileikatun Stillerkyrpåleen sunnuntaikomitea@moskito-tv.fi naimaan haisevva kepuvittuani. Jätän kuivikkeeksi Paavo Väyrysen mällit jotta ympärileikattu tsuhnajutkun kyrpä uppoaa paremmin
Anneli, anneli, kepun jätevittu numero Uno

Presidentti Halosen lisäys:
Vaadimme Stillerin ympärileikattua kyrpälettä huomioimaan sen että myös kepulaisista voi saada aidsin
Tarja Halonen

Anneli Jäätteenmäki paljastetuista ryssäluteista:
Olemme saaneet paljastettua lukuisia ryssäluteita yliopistoilta mm. esa.peuha@helsinki.fi ja Jori Mantysalo jm58660@uta.fi ymv:a
Anneli ryssävittu neekerivisvaa vuotaen:)

Presidentti Halonen kommentoi:
MINÄ EN MOKOMIA VAPAA-AJATTELIJOITA ELI RYSSÄLUTEITA HUOLISI EDES PERSETTÄNI NUOLEMAAN AAMUPASKAN JÄLKEEN
Tarja Halonen
presidenttinne

Lehto ryssän sotarikoksista:
Krp kuulee Jorma Paloa Bodomin surmista 2.4.2003 HS … väitetään ettei murha vanhene koskaan?
… vaan miten kävi miehittäjä-Ryssän sotarikollisten luovutuspyynnön? Valtiojohtomme, oikeusministeriö ja KRP luopuivat asian ajamisesta HS 16.2.2003 mukaan.
Joten:) Johtopäätösten aika! Olkaa hyvä areena vapaa – Ohessa malliksi muutama keskustelupalsta ja vieraskirja minne voitte ohjata kommenttinne ryssän sotarikollisten vastuuseensaattamisen laiminlyömisestä:)
MUSTAA HUUMORIA RYSSÄLÄISESTÄ YHTEISKUNNASTAMME:)
Germaaniset ja ryssäläisten kepuluteiden osoite: http://www.network54.com/Hide/Forum/230571
http://gb.webmart.de/guestbook.cfm?bookid=606602&do=save〈=49 Presidentillinen lupaus: Vittua jaossa kaikille km-tahoja äänestäneille ja aluepalautuksia tukeville tahoille
PS:) Ottakaa pyyhe mukaan, isompien vuotojen varalta!

Lehdon lehdistötiedote:
Miehitettyjen Alueiden Liitto r.y.
Penttilänk. 12D15
33820 Tampere
LEHDISTÖTIEDOTE 12.4.2003 TAMPEREELLA
Uusi maailmanjärjestys pitää laittaa palvelemaan kansallisvaltioita, eikä öljy-yhtiöitä tai despoottien ( Irak / Englannin siirtomaahallinto ) tekemiä rajoja
Vaatimuksenamme olkoon niin YK:ssa kuin kansalaiskeskusteluissa: Uusi Maailmanjärjestys – Nyt kansallisvaltiot kunniaan esim: Eläköön itsenäinen suur-Kurdistan YK:n ja Naton suojeluksessa
Vetoomuksemme koskettaa teitä kaikkia:
Nyt kaikki osoittamaan mieltä itsenäisen Kurdistanin puolesta ( ja Turkomaanialueen psta ).
Sillä innolla ja vaivalla millä yritettiin puolustaa nyt jo todennäköistä kuollutta eli edesmennyttä despootti-Saddamia, voitaisiin nyt vaatia sovjet-Irakin silppuamista ja vaatia kansainvälisin mielenosoituksin Kurdien uuden valtion synnyttämistä ja turkmeeneille omaa siivuvaltiotaan. Suoarabien kuivatut suoalueet voitasiiin uudelleen soistaa ja liittä Kuwaitiin eli valmiiseen arabivaltioon.
Kurdien itsehallintoalue pitää laajentaa 100%itsenäisyydeksi – Argumetteja vastaan ei ole kuin ottomaanien peruilta eli Turkin ”angsti”, siitä että Turkki oikeutetusti hieman pienenee. Samalla myös Turkin ominaispaino väestöllisesti EU:ssa pienenee.
Kurdistaniin pitää liittää kaikki historiallisen Kurdistanin alueet ns. sovjet-Irakista, Syyriaan, Iraniin ja Turkkiin
Kurdien nykyinen suppea itsehallintoalue määriteltiin pyssy niskassa samoin kuin Kosovon alue ja sen rajat.
Ei demokraattisella kansanäänestyksellä.
… ja kurdien asuinalueesta pyrittiin rajaamaan pois kaikki rikkaudet mm. maakaasu- ja öljykentät.
Kun ko. rajat ihan hiljattain tehtiin, niin senjälkeen aloitettiin pikkuhiljaa ns. itsehallintoalueesta rajattujen kurdiasutusalueiden arabialaistaminen niskalaukauksin Stalin-Milosevic-Saddam-tyyliin ja pakkosiirroin parhaaseen neuvostotyyliin / intiaanien sortotoimet (USA).
Joten suotakoon kurdeille oikeus omiin alueisiinsa ja niiden alueiden rikkauksiin.
Miehitysalueita ei pidä mennä uudelleenasuttamaan ilman alkuperäkansan suostumusta. Kurdien paikka on itsenäisessä Kurdistanissa, ei esim. pakolaisina Euroopassa tmv:ssa paikoissa.
Samoin suomalaisille kuuluu takaisinpaluu oikeus Laatokan rannoille ja miehittäjän edustajien poistuminen alueiltamme.
PS: ) Suur-Tsetseniaa unohtamatta eli Ingushia+ Tsetsenia + Stalinin Dagestaniin liittämät tsetseenialueet.
Seppo Lehto pj.
Miehitettyjen Alueiden Liitto r.y.
Penttilänkatu 12D15
33820 Tampere
e-mail: miehitettyjen_alueiden_liitto@yahoo.com
Vetoamme Tampereen kaupunginvaltuutettuihin asian vireillepanemiseksi:) Kiitos!

Klasu ihmettelee:
Miksi tuomittu rikollinen Seppo Lehto ei ole vankilassa?
Miksi yleisen huoran Tanja Siirtolan synnyttämiä lapsia ei ole otettu huostaan sekaseksuaalisen koululaisiakin lähennelleen Seppo Lehdon taloudesta?
Miksi viranomaiset suojelevat tunnettua rikoksen uusiaa?

Klasu jatkaa aiheesta:
Kuka on siittänyt yleisen huoran Tanja Siirtolan lapset, jotka asuvat yleisen ammatti- ja tapa rikollisen Seppo Lehdon kanssa?
Lapset on välittömästi siirrettävä lastenkotiin sekaseksuaalisen Lehdon taloudesta.

Kummisetä kommentoi Klasun sivuja:
Ko.linkki löyty Klasun sivulta eli itsenäisen tsetsenian hallituksen sivut. En ole nähnyt ko. sivua muualla linkitettynä Suomessa.
http://www.amina.com/
Klasuhan oli jo aikaisemmin kertonut meille Hesassa, että oli mm. tarjonnut mm. Itävallan Habsburgien kirjoja (erittäin hyvä laatuisia)Burning Booksiin, mutta eivät kelvanneet näytille myyntitiliin.
Nyt sanoista sitten vaihteeksi jo tekoihin:
Itävallan Habsburg vierailee tiheästi, jatkuvasti, Tsetseniassa ja osoittaa välittömän tukensa itsenäiselle valtiolle. Ja jo talvisotamme aikana ko. maa sitoi kapinahengessään huomattavia puna-armeijan osastoja ja helpotti suuresti Suomen asemaa sodassa.
Kummisetä

Klasu kommentoi:
Onko liikkuva huhu totta, että Marskin syntymäpäivänä 4.6.2003 on marsalkan sauvan juhlallinen luovutus Helsingissä Suomen Sisun tilaisuudessa?
Voisiko Suomen Sisu kertoa, koska olette nimittäneet sääntöihinne Rommelinkin?
Burning Booksin vanha väki (tämä tarkoittaa sisulaiset) osallistuu tilaisuuteen ja valmistanut tyypillisellä ugri-kuorutuksella marsalkan sauvat? Itse puheenjohtaja on tullut luovuttamaan sauvoista parhaan Ronnie Hautalalle Helsinkiin 4.6.2003?
Älä kummisetä ihmettele kirjavalikoimia ja eri sorttimenttejä! Saksa ja Itävalta kukistuvat Venäjän 1918 ja sellaiset muistot eivät ole ko. porukan keskuudessa mitään muotia muistella. Venäjä on ainoa toivo, jolla kansallisuusmielisyys pelastetaan maassa ko. itä-balttilaisten surkimusten keskuudessa.
Marskin syntymäpäivänä 4.6.2003 muistellaan yleisesti, ketkä tässä maassa määräävät:
*Se on katsottu kiväärinpiippua myöten monta kertaa aikaisemmin*
Tästä ei tulla tinkimään tulevaisuudessakaan yhtään, vaan kohtalonne on sama kuin ko. sukulaistenne. Sisun surkealla kollektiivi punakaartiverellä varustetut itä-balttilaiset saavat sen kokea Puolustuvoiman Lippujuhlapäivänä, jos kiinni saadaan juhlimasta Venäjän vapauttavaa osaa maassa 4.6.2003.

Helsingin muslimit jatkavat:
Saddam Husseinin valttikortti ns. kemikaali-Ali tulee 4.6.2003 viettämään Marskin syntymäpäivää Helsinkiin tilaisuuteemme Helsingin moskeijaan.
Olemme saaneet jo Saksasta käyttöömme erikoiskaasun ja myrkyn, jolla Suomen Sisun muslimeja ja arabeja herjaavat pikkupojat kaasutetaan Kemikaali-Alin toimesta 4.6.2003 puolustusvoimain juhlalippupäivänä. Ketään itä-balttilaista ugria ei säästetä.
Suomen Sisun itä-balttilaiset ugrit, eli kaikki jäsenet, kaasutetaan ja myrkytetään 4.6.2003 Marskin syntymäpäivän muiston kunniaksi siitä, kuinka ugrit piestiin Vapaussodassa. Historia toistaa itseään.
Jos joku jää eloon se surkimus paskiainen ammutaan vuoden 1918 joukkohautaan heti ja välittömästi tästä paskaporukasta saamiemme käskyjen mukaan.
Ketään Bagdadin pommittajien kannattajia ei säästetä!
Painakaa liipasinta 4.6.2003 Marskin muiston kunniaksi!
Helsingin muslimit

Sonderkommando jatkaa:
Turun vesijohtoveden myrkyttäjä-suunnittelija ammutaan heti Seppo Lehdon tapaan, jos tulee näkyviin 4.6.2003 Marskin syntymäpäivillä. Sen jälkeen muut kaltaisensa surkimukset rivissä per laukaus. Ketään ei säästetä.
Suomen Sisun rasistipaskat löytävät itsensä sieltä, missä isoisoisoisänsä makasivat vuonna 1918.
Armoa ei Sisun porukka ja Seppo Lehto kumppaneineen saa.
Soderkommado

Klasu kiittää tuesta:
Rakkaat ystävät, uskolliset taistelijat!
Suomessa on yksi mahti, joka on päässyt unohtumaan.
Se tunnettiin mm. Mikkelin hallituksena kerran.
Historia toistaa itseään.
Ennen sotia ja sota-aikana puhuttiin aina toisesta hallituksesta maassa ja sillä tarkoitettiin aseen mahtia; valkoisia asevoimiamme. Oikeaa armeijaa. Se on päässyt vuoden 1945 jälkeen täysin unohtumaan.
Vaikka se on unohtunut se on olemassa yhä, niinkuin vuonna 1950 päämaja oli Sveitsissä. Meillä on asevarastoja yms. ja emme todellakaan pura näitä pois, niinkuin nämä toisen valtiomahdin ”viranomaiset” esittävät! Marokon Kauhu sanoi, että se mikä sodassa voitettiin annettiin ilmaiseksi rauhassa. Tämä on heidän linjansa ja me emme ikinä lähde näiden kelkkaan Suomessa, koska lopultakin heidän asemnsa ovat meistä riippuvainen, eikä päivastoin! Herätkää ja palatkaa reaalimaailmaan!
Venäläiset sanoivat jo Elisabeth Rehnin aikana, että maa, jolla on nainen puolustusministerinä ei ansaitse itsenäisyyttä Pohjolassa. Tiedämme Elisabethin rikolliset toimet; mm. osuus massamurhaan Amiria-siviiliväestösuoja bunkkerissa Irakin kansaa vastaan.
Kun sotilastieto-taito on tätä alinta mahdollista luokkaa, niin jokainen tietää, että se toinen valtiomahti on vähintäänkin jälleensyntymässä takaisin maahan …. se olemme me, rakkaat ystäväni.
Juhlikaamme sitä yhdessä rakkaat ystäväni ja uskolliset taistelijat Helsingissä 4.6.2003 Mannerheimin syntymäpäivänä armeijan juhlien yhteydessä.
Meillä on suuri ja elävä tietoisuus jäljellä tästä perinteestä yhdessä mm. Saksan ja Itävallan konservatiivien kesken; tietoisuus siitä, että Venäjä kärsi meidän toimesta tappion ja koko Itä-Eurooppa, Baltia ja Suomi saivat itsenäisyyden Brest-Litowskissa Saksan ja Venäjän rauhansopimuksessa, mun Venäjä oli maahanlyöty.
Samoissa porukoiussa lyötiin nämä itä-balttilaiset ugrit, jotka marssivat Ryssän lipun alla. Rakkaat ystäväni! Näiden myyräntyö jne. yhä vain vahvistuu, niinkuin me kaikki tiedämme. Korkeimman Voiman varjeluksen kanssa me lyömme nämä voimat jälleen maahan katsomatta siihen, ketä tähän porukkaan on tulossa ja rakennamme Suomen erilailla kuin ämpärien ja Ladan varaosien valmistuksella.
Mikään muu kuin Voitto ei ole mahdollinen meille; tässäkin historia toistaa itseään, kun venäläisten sidosryhmät jne. ovat vastassamme kansainvälisine kätyreineen.
Klasu

Panzermeyer kommentoi:
Painakaa rakkaat veljeni aseenne (kaikista parasta, jos sitä on käytetty isänne, setänne tai isoisänne jne. taholta maassamme 30.11.1939-3.9.1944 aikana ) liipasinta 4.6.2003 Marskin syntymäpäivillä! Painakaa, niin petturit ymmärtävät asiamme!
Luotettavien tietojemme (100%) Marskin syntymäpäivä juhlallisuuksia 4.6. 2003 on saapunut häiriköimään tuttu porukka itä-balttilainen Puna-Armeijan sukujen ugri-porukka (Lehto, Halla-aho, Lahtinen, Suomen Sisu jne.)Nämä suvut elävät kirouksen alla. He ovat nousseet meitä vastaan tehden ensiksi kaiken maailamn rikosilmoituksia, johon juuri ennen vanhentumisen määräajan täyttymistä ovat tarttuneet Ryssän painostuksen alla henkilöt, joiden nimet muistetaan kuolemaan saakka! Mikään rangaistus ei voi olla liian kova petturille: Petturille, joka on kavaltanut Isänmaan, jonka Vapaus hankittiin isiemme, setiemme ja isoisiemme verellä. Kun sanon verellä tarkoitan verta ja sitä, että sen takia kaaduttiin / menettiin henki, kun nämä Saatana Paskat luokkaa Halla-aho / Lahtinen suku nousi maamme Vapauttajia vastaan yhdessä Puna-Armeijan kanssa veljeillen venäläisten kanssa.
He veljeilecät yhä Ryssän kanssa, rakkaat veljeni. Onko parasta, että tämä Saatanan porukka voittaa meidät 4.6.2003 Marskin syntymäpäivillä?
Rakkaat veljeni, painakaa liipasinta 4.6.2003! Painakaa loppuun sakka, sillä jokainen joka nousee maamme vapauttaneita sukuja vastaan on kirouksen alla ja lopun ikäänsä. TOISTA: Nämä punikkisuvut ovat meidän kirouksen alla loppuikänsä ties monenteenko sukupolveen.
Tämän viisauden isänne ja isoisännekin tämän enemmän kuin täyden paskaporukan edessä (jonka kanssa oli liitossa Suuri ja Mhtava N-liitto) ja isiemme jne. takia olette nyt 100% Vapaassa Maassa, missä nämä Saatanan Saastat kätyreineen saavat esittää vapaasti ko. petturi- mielipiteitä, joista heidän isoisoisoisänsä ammuttiin toimestamme vuonna 1918, koska olivat maamme suvereeniteetin ja itsenäisyyden vastustajia!
Jääkäriliike kossti n. 95% Suomen germaanisista suvuista, jotka taistelivat tämän maan vapaaksi yhdessä muiden aktivistien kanssa.
Te rakkaat veljeni tunnette tämän Paskan Ryssäläisen ilmiantoporukan; sen paikka on ikuisesti joukkohaudassa Suomen maalla, Vapaassa Maassamme, jossa näitäkin ajatuksia siedetään siihen rajaan saakka, muttei kauemmas!
Tämä kaikki koskee huolimatta kantajan yhteiskunnallista asemaa: Ryssä ei tässä maassa määrää yhtään mitään ja jos määrää sen kätyrit teloitetaan huomenna toimestamme!
Panzermeyer

Klasu jatkaa:
Ryssän sidosryhmillä ei ole Suomessa puhe- ja kirjoitusoikeutta kätyreineen. Se aika on jo loppu nähtyine ja koettuine rikoksineen. Maksut mm. Sirola-Opiston käytöstä?
Nyt 4.6.2003 Marskin synttäreillä joudutte niistä 100% vastuuseen! Silmästä silmään ja ilman Halla-ahon Stalinia tai Leniniä. He ovat jo haudassa.
Nyt täytyy jokaisen tulla toimeen yksin, Halla-aho. Se, joka on ensin taisteluun lähtenyt se nielee sen loppuun saakka.
Klasu
P.S. Jussi Halla-aho, älä sekoita tähän natseja! Tai joudut vielä maksumieheksi tuomioistuimessa arkaluontoisten tietojen levittämisestä, tietosuojalain mukaan koskien poliittisia mielipiteitä, jotka luetaan arkaluonteisiksi tiedoiksi, joiden levittelystä tulee rangaistus.

Lehto kommentoi ja jatkaa hakaristiaiheesta:
Oli jo aika sinun saada syyte, tuomiosi ollee jo varma
1994 ilmavoimien varakomentaja Ahola esitti Kurkijokelainen lehden haastattelussa hakaristejä palautettavaksi sitä mukaan lentokoneisiin, kun hornetteja kootaan käyttöön
Eli ei vain Seppo Lehto, vaan lukuisat ilmailun ystävät ja sotahistorian tuntevat tietävät, että nykyinen merkki on ranskalaisten vellihousujen merkki, jota saivat n. parissa viikossa Saksalta köniinsä 1940 ja koko maasta tuli suuremmassa mittakaavassa Saksan myötäsotija, kuin Suomesta voisi ikinä tulla ( tälläkään väestötakenteella ). Tämä oli myös Aholan perustelu, sille hakaristin alla käytiin erittäin kiitettävää puolustussotaa ja pudotustilastot kertovat karua kieltä.
Eli mitä oli mieltä vaihtaa hyvä merkki ( Onnenmerkki = Hakaristi ) toiseen ns. myötäsotijan luuserimerkkiin?
Presidentinkäädyissäkin hakaristit taisivat olla vuoteen 1968, jolloin de Gaullella ( otto wille kuusisella meni väärään kurkkuun, kun Kekkonen ojensi hakaristikäädyt vierailullaan ).
Hitler-museo taasen puolustaa sijaansa jatkosodan panoksellaan Suomenkin etujen puolustamiseksi. Saksalaiset koneet pitivät Tampereenkin ilmatilan puhtaana vihulaisista, toisin kuin talvisodan aikaan, jolloin Kyttälänkin korttelit olivat tulessa.
Tosiasiat tosiasioina eli Lenin oli kaikkien aikojen kansamurhahallinnon synnyttäjä ja käynnistäjä. Aatu taas antoi panoksensa tämänkin maan itsenäisyyden ja mahdollisen suuruuden varmistamiseksi, sekä kalustoa miehitettyjen alueidemme palauttamiseksi. Lisäksi Aatun panoksella suurin osa maastamme oli turvattu saksalaisitävaltalaisilla joukoilla eli n. 200 000 pohjoisella sektorillamme. Joten voitaneen todeta, että kyllä maamme itsenäisyyden ja kansakunnan puolustaja tarvinnee mieluummin museota, kuin sellainen joka sai suomalaiset toistensa kurkkuun ja ihmisoikeusrikoksiin, sekä myöhemmässä vaiheessa oli vastuullinen myös kommunismiin uskoneiden suomalaisten joukkotuhonnasta.
;0 Mannerheimin patsaan siirtämisestä Tampereen keskeisemmälle paikalle, samoin kuin Tampereen vaakunan palauttamisesta tein kunnallisaloitteen jo vuonna 1994. Esitys ei edennyt aloitetta pidemmälle. Sopinee kysyä miksi ei? … Olisikohan nyt vähempi komuja päättämässä?
Kiitoksia keisarillisella Saksalle ja kolmannelle valtakunnalle v. 1940-1945 kansakuntamme säilymisen puolesta.
Seppo Lehto
PS:) Kelpaa Halosenkin ajella kun pressan autossa liehuu pressan lipunkin vasemmassa yläkulmassa hakaristi.
Mikähän siinä on että kovakalloiset ns. afaatikot voivat totuutta vääristellä hakaristin suhteen? Kenenenkähän etuja luulevat disinfollaan palvelevansa.

Klasu kommentoi:
Minkä arvoinen on tämä pseudo-syyte, joka nostetaan juuri 4.6.2003 ennen vanhentumista ja Venäjän sidosryhmien täyden ja pitkään kestäneen painostuksen alla? Venäjän Suurlähetystö, Slaavilainen osasto Helsingin yliopistosta. Vain bolsujen kätyri voi sanoa tätä oikeutetuksi ja siellähän Lehto esiintyi vaaleissa; samalla sivulla.
Voi, voi … ko. nimet vain tulee muistiin ja minulla on ns. norsun muisti sen suhteen. Minulla on elinaikaa jäljellä n. 50 vuotta ja jokainen, jonka kiinni saan joutuu selkä seinää vasten minun kanssani ”poliittisessa mielessä.”
Muuten ko. Halla-aho oli leikkinyt venäjän kielenopettajaa ja oli korjannut oikeus syytetekstini Turun hovioikeudelle. No, ugri varmaan sujuu häneltä paremmin.
Tämä ei ole persoona kysymys minulle, vaan juridinen asiakysymys. Halla-aho on esiintynyt voittajana ja sallin hänelle sen, vaikka siitä ei ole näyttöä.
Minun kanssa Ryssien vesat katsovat asiat kiväärin piippua myöten ja älkää luulko, että saatte minut Ryssäläiseen oikeuteen maassa ko. asiasta.
Klasu

Klasu kommentoi Tshetshenian tilannetta:
Tsetsenia; Jaltan järjestyksen uhri
Vielä muutama sana päivän teemasta: Tsetseniasta ja sen taustalla vaikuttavasta kansainvälisestä järjestyksestä, ennenkuin lopetan:
Tsetsenian itsenäisyystaistelu tulee yhä vain kiihtymään kesänä 2003, kun se eilen käynnistyi suurella pommi-iskulla kesän ajaksi täyteen käyntiin. Saddam Hussein on taas ilmoittanut Vapaassa Arabian äänessä, että 17.7.2003 hän käynnistää Vietnam tyylisen sissisodan miehittäjä USA:ta vastaan. Sotatoimet tulevat siis vain kiihtymään maailmalla miehittäjiä vastaan kesällä 2003.
Itse asiassa YK ei pysty esittämään mitään osaa asioita ratkaistaessa ja Kofi Annanilla on ollut vain USA:n hallinnon virkamiehen osa tehtävissään. Irakin sotaa 2003 Annan ei lähtenyt tuomitsemaan, vaikka se oli 100% laiton ja näin ollen YK hyväksynee tällä esimerkillä tällaisen barbaarisen vallankäytön. Tämä on vaarallista. Tsetseniassa Venäjä blokkiuttaa ja estää kaikki asian käsittelyt vetollaan, joka perustuu Jalta järjestykseen, joka on vanhentunut; mm. Itävallan kansantalous on 1,5 kertainen verrattuna Venäjään.
Martti Ahtisaarta pyydettiin sovittelemaan USA:n ja Irakin välille, mutta hän torjui kaiken sovittelun, koska on nähnyt USA:n Irak politiikan oikeana. Niinkuin myöskin Israelin harjoittaman terrorin miehitetyillä alueilla ,,, siitä tuli mustaa valkoisella, koska Ahtisaari katsoi, että Israel ei ole syyllistynyt mihinkään ko. alueilla.
Tänään tiedämme, että mitään joukkotuhoaseita tai edes merkkejä ei ole löydetty Irakista, mikä on aiheuttanut suuren hälyn maailmassa ja enemmän kuin häpeän tunteen amerikkalaisten keskuudessa, koska jenkit näkevät minkälainen hallitus heillä on ; sopii vain ajatella, mitä tämä merkitsee USA:n politiikan uskottavuuteen tulevaisuudessa, koska he eivät kykene näyttämään sodan perustetta toteen jälkeenpäin. Ammestyn mukaan Irakissa on kadonnut vuosittain satoja ihmisiä, USA:ssa tuomitaan taas enemmän kuolemaan ihmisiä, kuin Irakissa katosi.
YK:n vastuulla on lisäksi yli 1,5 miljoonan irakilaislapsen kuolema: Madeleine Albrightin mukaan kauppasaarto oli kuitenkin sen arvoinen … tämä on jo historiallisesti hyvin suuri todistettu massamurha YK:n ja USA:n tilauksena, koska Euroopan USA:n hovinarrit nyökyttivät vain päitään, vaikka tiesivät etukäteen, mistä on kysymys. Siinä Hyvyyden voimat työssä, lainatakseni Elisabeth Rehniä, jonka mukaan YK:n voimat ovat hyvyyden ja Irakin pahuuden.
Noitavainojen aika ei siis ole vielä ohi, vaikka sivistyksemme on kasvanut ennennäkemättömästi. Ajatuksen ovat jääneet yhtä naurettavan primitiivisiksi. Tämä on yksi New Yorkin hengen osa; täysi hengettömyys ja persoonattomuus. Saksassa löytyy hyvä sana eli Geistlosigkeit kuvaamaan ko. tilannetta.
New Yorkista kumpuava henki Eurooppaan tuo myös lisääntyviä ongelmia tänne, sillä mm. Eurooppa Neuvostolla ei ole parlamantaarillista kontrollia, vaan se toimii new yorkilaisen Jaltan järjestyksen osana Euroopassa. Tämä merkitsee sitä, että mm. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin ei kuulu EU:n organisaatioon, vaan New Yorkin. Eurooppa Neuvostossa on taas lukuisia NGO (non govermental organisation)-järjestöjä, kuten mm. Simon Wiesenthal instituutti. Tämä on New York-keskeisestä hallinnosta mukavaa, koska juutalaiset ovat aina lopultakin halunneet laittaa Euroopan matalaksi ja tällaisella järjestelyllä he pystyvät toteuttamaan päämääriään mm. salakuuntelemaan USA:n kanssa EU-huippukokouksia, terrorisoimaan eurooppalaisia mielipiteitä Eurooppa Neuvostosta ja horjuttamaan eurooppalaisia pörssejä taatakseen USA:n maailman veturin osan kansantaloudessa, vaikka EU:n kansantalous on tietysti suurempi kuin USA:n. Silti kuva USA:sta pitää lanseerata tällaiseksi, kuin se nyton näiden mielipideterrorisoijien toimesta.
Euroopalla olisi myös kapasiteetti rakentaa oma varusteluteollisuus, jokaolisi voimakkaampi kuin USA:n, koska siihen on olemassa potentiaali jo taloussuhteissa. Tässä on vaikeutena taas entiset Varsovan Liiton ja Baltian maat, jotka näkevät ensisijaisena suhteet USA:han ohi Euroopan. He eivät ole parantuneet naiviudestaan, sillä montako kertaa USA lupasi tulla vapauttamaan Baltiaa, Unkaria tms., mutta ei tullut, ja vain kiihoitti ko. maiden ihmisiä kapinaan, jotka päättyivät verisesti. EU.ssa näm entiset Varsovan Liiton maat tulevat olemaan Baltian kanssa melkoinen rasite; nyt nähdään jo, että Puola on lähtenyt n. 2000 sotilaalla Irakiin yhdessä USA:n kanssa.
Saksan puolustusministeri Peter Struckin eilinen aloite puolutusyhteistyöstä Suomelle oli erittäin merkittävä; mukaan mennään, vaikka tuollainen äskettäinen Suomen USA:lle anteeksi pyytelevä tapa herättääkin enemmän kuin kummastusta maailmalla. Herra Struck sanoi juuri Washingtonin vierailun alla taas päinvastoin, että meillä Saksassa ei ole mitään anteeksi pyydettävää USA:lta, koska hallituksemme vastusti laitonta Irakin sotaa. Vastustaa edelleen … Saksassa. Saksan kansasta vastustaa ko. sotaa 74% ja kannattaa 7%. Suomessa luvut taisivat olla 70% ja 9%. Muilla ei ole kantaa; Eurooppa on siis jakautunut USA:n puolesta, sitä vastaan ja siltä väliltä. USA:n politiikan vastustajat muodostavat kuitenkin reilun enemmistön, mutta tämä mielipide ei pääse oikeuksiinsa New Yorkin maailmanjärjestyksen takia; tämä järjestely ei ole mitenkään demokraattinen, vaikka he tuputtavat demokratia uskovaisina omaa uskoaan pakolla toisille valtioille, mikä on käytöksenä sairaanloista usutusta ja suitsutusta, käyttäytymistieteiden mukaan. Ominaista vain yliampuville uskonnoille, mitä ”demokratiakin” on demokratiauskovaisille, joiden luonteen ja ajatuksen kapea-alaisuus on enemmän kuin tunnettua, mutta sekin on demokratian yksi määre; kapea-alaisuus.
Euroopan haasteet ovat selvät tänään; Euroopan ja sen maiden suvereeniteetti pitää turvata ja tuollaisia pesäkkeita juurineen, kuin Eurooppa Neuvosto ei saa enää syntyä, sillä sen kautta New York valvoo eritavoin vain maanosaamme ja usein silkkihansikas terrorisoiden sitä mielipiteillään ja tavoiltaan, jotka tulevat New Yorkista. Asia on nähtävä päinvastoin, sillä tästä on päästävä eroon. On ihme, että USA:n salakuuntelu hankkeet yms. eivät ole herättäneet näitä valtiomiehiä ulos USA-keskeisestä maaimanjärjestyksestä! Kiinaa taas on pidettävä Euroopan kumppanina ja viittaan jo saksalaisiin moderneihin rakennushankkeisiin sen merkittävimmissä kaupungeissa, missä sitä viedään eteenpäin mm. Albert Speer Jr:n voimin.
Kiina kortti on pidettävä käsissämme. Hyvät kesät tutuille ja ystäville; palaamme asiaan Helsingissä 4.6.2003 Marskin synttäreillä seuraavan kerran.
Klasu

Klasu pohtii kansallismielisten menestymättömyyttä:
Hyvät lukijat, miksi Suomen kansallismieliset eivät menesty? Tehkääpä itse analyysi. Koko asia kuvastuu, symbolisoituu ko. palstassa.
Jaa,,, että huumoripalsta?
Muissa pohjoismaissa, Saksassa; CDU/CSU on kansallismielinen puolue, jota marginaalit vain matkii, Benelux maissa menestyvät? Hallituksissa, parlamenteissa, kuningashuoneissa jne. (Menikö Itä-Baltian ugreilla jo liian pitkälle, kun puhuttiin muiden pohjoismaiden valtiomuodosta?)
Olisiko syynä se, että kansallismieliset kertovat KAIKKI olevansa itä-balttilaista ugria? Eipä tarvitse sitten muuta, kuin katsoa Teidän vaalijuttuja ja niin jokaisessa vaadittiin germaanisen kielen poistamista viimeksi.
Ennen vaaleja sanoitte tällä germaanisen kielen poistamisella pääsevän yli 10% kannatukseen Suomessa … mikä oli sitten itä-balttilaisten ugrien kannatus verrattuna pohjoismaihin ja Saksaan viime vaaleissa?
Marginaali olitte ja marginaaliksi jäätte. Olisiko nyt vihdoinkin niin päin, että Suomen kansa on tasan tarkkaan nähnyt, mitä joutosakkia tämä itä-balttilainen ugri porukka on ja kehtaa väittää itseään maamme edustajiksi kaiken päälle? Vaaleissa saitte vastauksen.
Älkää minua asiasta syyttäkö, vaan nähkää oma DNA vastauksena; en viitsi kirjoittaa, mitä mm. Saksan konservatiivit ajattelat ko, tyypesitä, jotka kuluttavat aikaansa EU-hallinnossa huolehtien Venäjän votjakeista, udmurteista jne. Sirkka-Liisa Anttila on ollut yksi näkyvimmistä.
Tai Martin Saarikangas, suomalaisten sankari, joka ei hyväksy Itämeren turvallisuusrakaisuja ilman Venäjää, mitä Saksa taas on esittänyt. Se Venäjä ei ikinä uhodu ja Suomi tuli itsenäiseksi juuri Venäjän kautta? Eikö niin?
Älkää minua syyttäkö siitä, että Suomen kansallismieliset ette ikinä menesty. Ikävintä on tässä se, että sotkette minut joka helvetin ÄÖ< -12 paska juttuunne.
Tuli oikein mieleen tämä turkulainen joka näki EB:n vaalikeskustelussa ja sanoi: ”Että Te olette juuri kaiken pahan juuri.”
Eiköhän Teidän olisi parempi palata avoimesti sinne Itä-Balttiaan Teidän, jotka sieltä väitätte tänne tulleen? Tämän maan itsenäisyyden takana ovat täysin toiset tahot, kuin etninen ryhmänne … se oli punakaartissa vuonna 1918 ja jos olisitte silloin voittaneet maata ei olisi. Eiköhän kansa tämänkin tiedä, kun komukoiden kanssa yhdessä listassa olette. Sielu, strategia on täsmälleen sama, mutta ajatuksissa taktisia vivahteita.
Tästä lähtien Suomen kansallismieliset lähtevät minun kanssa jokaisesta jutusta käräjille. Alkaen tästä palstasta, kun tuo yksi juttu ja muut saadaan alta pois.
Seppo Lehtoon minut sekoittaminen kertookin sitten kaikki lopun; hamuatte hänet omille listoilleen ja yksityisesti ihailemtte häntä; Bommeja Bagdadiin, muslimit silpuksi jne. Ei Seppo syynä ole Teidän kannatuksen vähäisyyteen, ei … sen enempää kuin minäkään. Tosin tästä lähtien minun kanssa kansallismieliset tulevat ottamaan erää, Lehto ei taas ystävilleen ala.
Siinä merkittävä ero pikku ugri-tumpit. Habsburg kirjoittilehdessään virolaiset, suomalaiset ja japanilaiset … ei takuulla erehdy, niin vajavaiseksi on jäänyt pituuskasvunne. Mukava katsoa tuollaista pituuskasvua ja mukava lukea juttujanne, jotka tulevat sieltä P:stä —
Erää voidaan ottaa myös fyysisesti, missä ja milloin vain … toistaiseksi jokainen Teistä on kieltäytynyt ja ei ole ollut sovitulla paikalla.
Klasu

Nimim. Evakko kritisoi Lehtoa:
Suomen seikkailupolitiikka (Aunuksen retki, kieltäytyminen neuvottelemasta Leningradin turvallisuudesta jne) ryösti molemmilta vanhemmiltani kodin. Sitten mentiin riemurinnoin Hitlerin kanssa uuteen sotaan, jopa hyväksyttiin rintamakarkuruus kotimaan puolustamisesta (= suomalaiset SS-joukot), ja nyt sitten joku uudestisyntynyt natsi haluaa revanssia! Vai ’miehitettyjen alueiden historioitsija’ – katin kontit! Ne menetettiin juuri Lehdon kaltaisten tyyppien vuoksi ihan ’rehellisessä’ sodassa. (Hyvä, hyvä: 1939 neukut hyökkäsivät – mutta ei ilman syytä. Perrrkele – jos olisi ollut mitään realiteettien tajua, vain isäni koti olisi mennyt, mutta sentään korvausten kanssa.)

Lehto vastaa:
Kaltaisesi hyväuskoisten luuli jo loppuneen Stalinin vainoihin, vaan ei kaltaisiasi hölmöjä kynnetä, eikä viljellä, niitä sikiää ihan itsestään.
Viimeksi tänään sai radiosta kuulla ja lehdistä lukea kuinka vuosikymmeniä Ryssä valehteli puolalaisille Katynin surmista. .. tuntuuko tutulta Mainilan laukauksista jne.
Ryssän lupauksilla ei ole ollut ikinä edes perspaperin arvoa.
Tsetseeneille luvattiin mm. 1996 että saavat päättää itse uusinta kansanäänestyksellä muutaman vuoden päästä uudelleen, vaan sitäkään ei pidetty vaan uudestaan vaan pistämään maata tasaseksi v. 1999 ja homma jatkuu. Ryssän lupaukset kelpaavat vain kaltaisillisi sillipäille ja turskakiduksille.
Ryssä miehitti jo v. 1918 historiallista Itä-Karjalaa, siellä samoin kuin Baltian maissa ja Ukrainassa metsäveljet taistelivat Ryssää vastaan.
Suomalaiset tulivat vapauttamaan ja saamaan korvauksia aluepalautuksen lisäksi v. 1941 historiallisten vääryyksien kompensaatioina.
Sama kieli, sama kansa, vain miehittäjä-Ryssä ulos, niin että tossut suihkaa. Sääli vaan, että alueen demoralisointi ja ryssittäminen oli jo edennyt aika pitkälle v. 1916 Muurmannin ratatöiden seurauksena. Alueelle oli jäänyt paljon Kremlin koiria eli sotaväkeä.
Harmi ettei isäsi jäänyt nauttimaan Ryssän onnelasta, niin ei tarvitsis kuunnella sinun naurettavia ja täysin epäuskottavia itkuvirsiäsi.
Eihän kaltaisesi mitään muuta korvauksia ole ikinä kaivannut kuin luvan kaivaa monttunsa minne miehittäjä olisi tehnyt tarpeensa edesmenneen kalmosi päälle.
Seppo Lehto
– historioitsija ja sotaoikeuden tuomari

Anneli Jäätteenmäki mainostaa Keskustapuolueen uusia keskustelusivuja:
UUDET KESKUSTAPUOLUEEN KUSETUSSIVUSTOT:)
Kaikelle kansalle kepulivittujemme ylläpitämät keskustelusivut
Anneli Jätemäki
vittu irstasta ryssänmälliä valuen:)
Seppo Kääriäinen lopettaa varpaanvälieni eli velton vittuni nuolun juuri näillä hetkillä ja vuoroon siirtyy Mikko Kuoppa, jonka jälkeen vuorossa Matti J. Mäkelä Insinööritalojen vahtimestariosastolta.

Olavi Koskelan toimintaehdotus:
Pelkästään suomalaisia kriminalisoivat rasismilait olisi saatava heti purettua.
Homot kaatoivat aikoinaan homolait keräämällä nimiä. Suurin piirtein näin: Olen yllyttänyt homouteen ja vaadin että minua rangaistaan teostani. Nimiä pitää olla tietysti tuhansia.
”Rasistinen” sananmuoto kuuluisi tietysti: Olen yllyttänyt kansanryhmän syrjintään ja vaadin, että minua rangaistaan teostani.

Anneli Jäätteenmäki kannattaa:
Suosittelemme Olavi Koskelan aktivismia mutakeppikultin rajoittamiseksi. Annan teille pääministerinä siunauksen ko. asian eteenpäinviemiseksi
Anneli kepuloinen Jätevittu
Silvotun tynkä-Suomen Keskusta
Helsinki

Susanna Pasulan sähköposti vastaa:
Olen toipumislomalla Matti Wuoren silsavehkeen jäljiltä, sain hänen vaivaisen euroheppinsä paljaalta otosta muutaman työnnön jälkeen jo hirveän kutinan ja peräpääni araksi ja luen sähköpostia seuraavan kerran 24.4.2003.
Rikkinäisestä dildostakin selvinnee paremmin kuin hyvin verrattuna vanhaan komusta saatavaan neekerisankkeriin.
Susanna Pasula
+358-40-7618688 begin_of_the_skype_highlighting              +358-40-7618688      end_of_the_skype_highlighting
susanna.pasula@uta.fi

Anneli Jäätteenmäki kommentoi:
Sanoma konsernin jutkupesäkkeen SUSANNA PASULA TOIVOO, ETTEI KUKA YHDY MATTI WUOREN TAUTIPESÄÄN ENÄÄ IKINÄ, vaan tyytyy ottamaan vaikka rikkinäisen pullon mieluummin pahimpaan puutteeseen mieluummin aukkoihinsa, kuin vanhan silsakomun puolilöysää mädännystä.
Näin ymmärsin
Pääministeri
Anneli Jätevittu
Suomen silvottu Keskusta

Lehdon lehdistötiedote:
Lehdistötiedote = Press release 9.5.2003
Haluan pitää kansallisesti oikean Suomen itsenäisenä, vapaana ja aidosti suursuomalaisena ja rotupuhtaana sinisilmäisiä suosivana kansakuntana Suomenlahden saarilta, Laatokan ja Ruijan rannoille, sekä Petsamoon.
EU:ssa vaaditaan suoja-alueita liito-oravista alkaen erilaisille vähemmistöille, vaan vielä ei ole puututtu siihen, että sinisilmäisyys on katoava luonnonvara ja rumasti sanoen paskasilmäisyys vaarana yhä useammalla Suomessa syntyvällä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että erilaisten matkamuistoneekerien hedelmät kannetaan tänne, eikä aborttikippoon, sekä maamme virallisten tahojen maatamme mädättävistä toimenpiteistä alkuperäisen suomenrodun raiskaamiseksi tunnistuskelvottomaan muotoon.
Toimenpiteet aloitettiin ensin maataloudessa, jossa hyvä suomenkarja korvattiin friisiläillä ymv:lla lotkotisseillä, sekä laittamalla suomenhevoset meetvursteiksi. Nykyään niin alkuperäiset maatiaiskannat ovat romahtaneet liki kaikissa maatalouden tulosyksiköissä ja harrastelajeina koiraroduista alkaen. Tämä sama on asetettu maamme ryssäläisten ministereiden ja muiden kelvottomien tahojen toimesta nyt koko suomenrodulle ihmisten osalta.
Sopii kysyä ketä palvelee mulatti kirkkoherrana, neekeri katulakaisijana, kiinalainen hammaslääkärinä, arabi bussikuskina, ryssä huorana, jne. – Ei ainakaan alkuperäkansan säilymistä pohjoisilla kansallisilla alueillamme.
Olen myös yllyttänyt toisia samaan ajattelun tervehenkiseen oikamielisyys(”rikokseen”?).
Tunnustan siis syyllistyneeni vierasperäisten kansanryhmien suosinnan vastaiseen syrjintään ja yllytykseen ja vaadin itselleni oikeaa rangaistusta esim. antamalla minulle virka jossa saisin puuttua vierasperäisten suosintaan ja siihen, että suomalaisia syrjitään suhteessa vierasperäisiin epattoihin hammashoidosta alkaen laitoshoitopaikkoihin.
Vaadin pakkoruotsin välitöntä lopettamista maamme kouluissa ja sallimalla vain vapaaehtoisuus kielivalinnoissa. Ruotsin tilalle suosisin saksankielen tuntimäärien lisäystä ja/tai venäjänkielen tunteja, jotta pääsisimme opastamaan miehittäjän edustajia heidän äidinkielellään tehokkaammin ja sydäntäsykähdyttävemmin aluepalautus- ja ihmisoikeusrikosasioissaan.
Seppo Lehto
Isänmaan Asialla r.y.
Miehitettyjen Alueiden Liitto r.y.
Viite: Esim. oikeusministerille tai kansanedustaja Tony Halmeelle.
Ensimmäinen kaatoyritys aloitetaan tuhannen nimen voimin.

Meri kommentoi Lehtoa:
Jos ihminen on vakain mielin jotakin mieltä, niin ei sitä hoidolla muuteta, vaikka hän olisikin täysin eri mieltä asioista kuin minä. Näin minäkin Lehdon vaalimainoksen ulkona kulkiessani. Kaikkine hakaristeineen ja jyrkän yksisilmäisine kannanottoinen se oli kuin piruuttaan tehty. Tahallaan pantu meidän tavallisten kunnon kaupunkilaisten kulkureitin oheen ärsyttämään. Kun hoitopaikkoja on nykyisellään vähän, on aivan edesvastuutonta lähettää jotakin Seppo Lehtoa sairaalaan paapottavaksi ja jättää todella sairaat ilman hoitoa.

Lehto kommentoi:
Anneli Jäätteenmäki on toiminut todella taitamattomasti Irakin sodan alla, kun alkoi kritisoimaan kerrankin oikeinajattelevaa Lipposta Bushin kanssa Saddamin vallastasyöksemiseksi.
Odottelemme parhaillaan, että vastaavat operaatiot käynnistetään Moskovan suhteen.
Bush, Blair, Lipponen samaa mieltä kuin Seppo Lehto Saddamin suhteen …. joten ovatko hekin hoidon tarpeessa?
…. muistan joskus 1995 eduskuntavaalien aikaan kun olin jo tuolloin samaa mieltä edelläolevista asioista, niin eräs nainen Hervannassa ehdotti minulle antavansa p…, kun vaan unohdan moiset aatteet.
… no ei jäänyt väliin, eli ko. tarjous hylättiin.
Piruuttaan voi silti olla ihan oikeasti oikeaa mieltä. Ei kukaan ole väittänyt, että Bush, Blair, Lipponen ovat piruuttaan samaa mieltä Saddamin syrjäyttämisestä kuin Seppo Lehto.
Hakaristithän kertovat siitä, että tämä kansakunta on hoidon tarpeessa, kun kieltää minuutensa ja kansakunnalliset merkkinsä /ansiomerkkinsä tekopyhästi juhlapäivinä valokuvattuina, samoin kuin alkuperäiseltä paikaltaan lentokoneiden kupeissa.
… joten voihan sitä niinkin ajatella että piruuttani minä, voipi olla niinkin, mutta vakaasti kuitenkin, horjumatta tai vaappumatta tosissaan, siinä kuin kansakuntamme synnyn mahdollistaneet ihmisetkin.
Tahallaan toki, kuten muidenkin vaalimainokset, tosin ilman puoluetukiaisia eli toisten kukkarolla käyntiä.
Hoitopaikkoja ei tosiaan ole näille kaikille henkisestä vajaatoiminnasta kärsiville Moskovan pelkoisille tahoille, vaan oikeasti sairaille ihmisille, eikä pidäkään varata. Heidän parantumistaan olisi edesauttanut Stalinin vankileirien saaristoon tutustuminen, muutenkin kuin Miterrand-tyyliin Kiinan visiitillään 1960-luvulla.
Miterrandhan piti Kiinaa onnistuneena sosialistimaana. Samaan aikaan arvioidaan Kiinassa kuolleen yli 30 miljoonaa ihmistä nälkään näissä sosialismikokeiluissa + lisäksi kulttuurivallankumouksen miljoonat n. kymmenet miljoonat uhrit.
Piruuttaankohan sosialisti Miterrand ( 1930-luvulla muuten sama mies oli tunnettu kansallissosialisti ) piti Kiinaa onnistuneena sosialismissaan?
Joten vaadin keskustelua siitä mikä tässä maassa ja sen henkisessä ns. kulttuurissa on sairasta. Kiitos kaikille asianosaisille.
PS:) Tässä iskin taas kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Palaute teille ja tyttären Oskarikuoron konsertiin heitto Yliopiston juhlasaliin. Kello 13 kaikki tervetuloa, varatkaa muutama euro lippua varten.
Hyvää viikonloppua ja kiitoksia Suomen äideille kansakuntamme mahdollistamisesta.
Miehitettyjen alueidemme palauttaja jääriliikkeen perinteitä kunnioittaen; )
Seppo Lehto
PS:) Kiitokset Merille aistittavista järjellisistä ajatuksista, joissa kuitenkin heijastelee turha varovaisuus. Anna palaa, äläkä pidättele. Kiitos!

Nimim. Hämmästynyt lähestyy Kummisetää Tshetshenian kapinallisten iskun tiimoilta 13.5.:
Tiesikö Kummisetä-nimimerkki tämän päiväisestä Tsetsenian autopommiräjähdyksestä, kun mainosti asiaa ja tsetseenejä eilen? Siellä oli juuri tasan tarkkaan äsken hyvin paljon kuolleita autopommiräjähdyksessä.
Siis Tsetsenia sivua täällä juuri tässä ja nyt.
Mitä merkitsee Klasun porukan viestit itä-balttilaisten ugrien kohtalosta? Onko todella kemikaali-Ali tulossa Helsinkiin Marskin syntymäpäivien viettoon Moskeijaan?
Klasun yhteistyö Irakin Presidentti Saddam Husseinin edustaman porukan kanssa on ollut tunnettu tosiasia Helsingissä ja jo hyvin kauan.

Klasu vastaa:
Minä tiesin, minä puhuin, ja minä kerroin, rakkaalle veljelleni Kummisedälle …
Palaamme sitten asiaan yhdessä Marskin synttäreillä 4.6.2003 Helsingissä.
Klasu

Klasu varoittaa ugreja etnisestä nimittelystä:
Tusinapärstät? Paskakertoimet!
Ettekö tiedä, että etnisellä nimellä toista kutsuminen saattaa johtaa merkittävään rangaistukseen tuomioistuimessa? Taistelu alkaa vasta nyt ja asia katsotaan kiväärinpiippua myöten, koska Suomen germaaneja ko. lait eivät koske käytännössä-
Etninen ryhmä on eri kuin suku? Eikö? Ja jos juuteista puhutte, se on tarkasti germaanien pääheimo, mm. saksalaisen germaanitutkimuksen mukaan: Die Nord-Germanen. Eikö kieli taivu?
Miten on Chorna Trojanda?
Eipä asia muutu rahvastelevan Rahvaan parissa, jotka eivät kieltä osaa (vrt. Halla-aho, Siitoin, kansallismieliset, maistraatti jne. ) tai yleinen demoni (Chorna Trojanda) Halla-aho kirjoitti yhä toistamiseen hovioikeuden papereihin, että olen Klaus Juutilainen, Klaus Juutilainen, Klaus Juutilainen, Klaus Juutilainen, Klaus Juutilainen, tällä tavoin omiin oikeuspapereihin, jotka vastapuolella olivat von Grewendorp sukunimellämme Turun hovioikeudessa kirjoitetut.
Tosin Saksassakin on Ernst Hannover, Ernst Hannover, Ernst Hannover, Ernst Hannover, vaikka nimi on Ernst von Welf. Siis oikeasti, ei jonkun toisarvoisen virantoimittajan jutuissa.
Eipä asia ole sen erikoisempikaan tuolla Rantasalmella, jossa on näiden von Grewendorpin rakentama Pyyvilän Kartano (voitte tarkistaa asian ko. kartanosta; tosin ette edes tiedä, kuka toi YLE:n edustajana TV:n Tampereelle, joten en voi odottaa tarkastavaa sisälukutaitoa Suomen kansallismielisiltä, vrt. Hannu Leminen ei ollut TV:ssä, niinkuin kansallismielinen väitti). Rahvas sanoo, että Rantasalmen Pyyvilän Kartano on on tuon Juutilaisen kartano.
Johan on! Onko tosiaan kartano koko kaikkien juuttien, vain von Grewendorpin rakentama? Kumpi noteerataan korkeamalle Tanskan kuningatar vain Suomen päänainen, joka edustaa pseudo-oikeuslaitosta maassa? Tiettävästi Tanskan kuningatar on ollut virassa yli 30 vuotta, niin sen mukaan edetään ja Suomen laki on yhteneväinen Tanskan lain kanssa, jos tiedätte lakia.
Siis von Grewendorp suvultaan-
Potkikaa itä-balttilaiset suomalais-ugrit (Jussi ugrilainen, Seppo ugrilainen, Martti ugrilainen jne. oman hiemonsa keskuuteen Itä-Baltiaan, sillä Suomen germaaneilla on tunnustettu asema Suomen Perustuslaissa ja jos sitä ei noudateta seuraa turoajuhlat, vaikka itseään viranomaisiksikutsuvia olisi mukana; Te olette ugrit marginaali, kun tappelemaan olette lähteneet Suomen viranomaisten ja kansallismielisten kanssa meitä germaaneja vastaan. Me potkimme Teidät helvettiin veriveljienne joukkoon!
Germaanit voittaa; koko Skandinavia kuuluu kaikkien tietokirjojen mukaan germaaneille … ja näin on myös käytännössä.
Jos Saatanan ugrit haluatte kuulu Baltiaan, niin mitä teette Pohjoismaissa. Potkikaa ugrit Baltiaan veljiensä keskuuteen! Vaikka asein, kun eivät tottele lakia, järjestystä ja tapaoikeutta!
Klasu

Klasu kritisoi Kokoomuksen ihannoijia:
Tuntuu siltä, kuin Suomen kansallismieliset ylistäisivät kokoomusta? Se on se oikea puolue, kun vain siihen päästäisiin jne. En viitsi tätä idiotismia enempää esittää.
Vrt. Seppo Lehdon käsitys Suomen kokoomuksesta jonakin yli-inhimillinä voimana? (Tapaus Tuija Juutilainen)
Sen ääniharava, Martin Saarikangas, suomalaisten sankari, ei näe turvallisuuspoliittista vaihtoehtoa ilman Venäjää Itämerellä. Sanoi sen tasdan tarkkaan ennen vaaleja kansallismieliset!
Tosin ko. puoluetta johtaa nuorukainen ja kokenut Zyskowitz (seemi-juutalainen); päähenkilöillä omistuksia amerikkalaisesta sotateollisuudesta jne.
Siinä ihannoinnin kohta numero 1. Puolue, joka oli ainakin yli 30 vuotta täysin rähmällään Idän edessä ”yteisesti sovitusti” Ämpärien ja Ladojen varaosien valmistuksen yhteydessä.
Aikana, jolloin pääomia tukutettiin maille, jotta kommunismi ei leviäisi; ämpärien teko ja Ladojen valmistus oli houkuttelevampaa.
Rihtniemen tytär esittelee ko. puoleen etusivuilla tänään puolaisen marsalkan miekkaa ylpeänä (hän sai sen isältään, joka oli saanut sen marsalkalta). Tuo marsalkka halusi siirtää Puolan rajat Berliinin länsipuolelle —
Isänmaallisuutta? Puolan ja juutalaisten kanssa kimpassa yhdessä kokoomuksessa? Kokoomushan on aina oikeassa, niinkuin sanovat? Vai, mitä Lehto?
No, toistaiseksi Amerikka (ei eurooppalainen valta on voittolla Lähi-Idässä, mutta vain tänään), joten ovat oikeassa Euroopassa, ei-eurooppalaisten puolesta. YYA-sopismuskin meni ihan Isänmaan asiaksi ja ämpärien ja mossen varaosien teko, kun pääomia tuputettiin kommuninismin torjumiseksi!
MUISTAKAA, ME RAKENNAMME OMAN VARUSTELUTEOLLISUUDEN EUROOPPAAN JA NIMET OVAT MUISTISSA. MINULLA ON NORSUN MUISTI!
AINOA OIKEA RYHMÄ SUOMESSA ON SUOMEN GERMAANIT! JA ERI GERMAANIHEIMOJEN PUOLESTA PUHUVAT!
TOISTAISEKSI SUOMEN KANSALLISMIELISET PUHUVAT KOMUKOIDEN JA KOKOOMUS RYSSIEN PUOLESTA!
Klasu

Klasu masturboinnista ja ugreista:
Parhaan pysyvän kuvan tämän kansallismielisten ajatuksen asteikosta sain, kun joku Pekka Siitoin / Jussi Halla-aho tms. vastaava, kysyi, että pystytkö edes tyydyttämään itsesi sillä kädellä?
Tässä kysymyksen asettelussa kuvastuu jo se enemmän kuin täydellinen moraalinen ja kaikenpuolinen alin mahdollinen PASKA, mitä Suomen kansallismieliset ytimiessään kauttaaltaan edustaa Pohjolassa. Chorna Trojanda ja Saatanan palvojat. Se merkitsee satanismissa, että käännetään kaikki aina päinvastoin, kuin ne on. Vai mitä Chorna = demoni.
Masturbaation merkitsee lat. Manus = käsi , ja stuprare = häväistä.
Eli siinä tämä onanisti porukka itse häpäisee koko kysymyksen astelussaan oman itsensä käden ylistäen masturbaatiota reaalimaailmassa, jos omaavat edes ripauksen satanismissaan ajattelukykyä. Mikä porukka! Pitäisikö kansallismielisten vaalimainoksiin laittaa seuraavalla kerralla niin, että olemme sitä mieltä, että aivoja ja luonnetta ja sielua ei tarvita Suomessa. Äänestä kansallismielisiä.
Seppo Lehdon jatkuva tiedotustyö, että olen rampa sopii hyvin … kumma, että rampaa ei tulla sitten lyömään, kun sovitaan kaksintaistelusta ja puhutaan tuolla aksentilla? Mikä on totuus? Olisiko niin, että nyrkkirauta istuu molempiin käsiin; nyrkkeihin ja todella minä käytän sitä täysin surutta ja estotta naarmuista huolimatta, luulen, että Lehto tietää sen hyvin tamperelaisena, koska ei ole saapunut paikoille, koska siellä veri virtaa tässä asiassamme varmasti kansallismielisten kanssa.
Ja minulle ei merkitse naarmut, arvet tms. mitään. Päinvastoin; haluan niitä.
Toisin kuin Teille, Saatanan naismaisille kansallismielisille; ne ovat kauhistus (kauhistelette varmaan mm von Kaltenbrunnerin ja Skorzenyn naamoja omissa jutuissanne), Teille demokratia uskovaisille.
Ette muulle osaa tässä maailmassa pokkuroida, kun eduskunnalle ja demokratialle; ja sille toisillenne, että germaaninen kieli pitää poistaa. Sen kautta vain valtaan; niinhän New York on Teille päättänyt. Laittakaa vaalilauseeksi seuraavaksi, että emme kannata ihmisten aivoja ja ajattelukykyä, niin eiköhän kannatus ala kovasti nousta.
Muuten inhimillinen myötätuntonne ihmisten kaikkinaisiin kärsimyksiinkin on täysin yhtä kuin 0% ja se on tullut niin monessa asiassa näkyviin ja viimeksi siinä, että: ”Pommeja Bagdadiin, pommeja Bagdadiin!.” Seppo Lehdon banderollit ovat yksityisesti aiheuttaneet suurta ylistystä Suomen kansallismielisten (itä-balttilaisten ugrien) keskuudessa. Te ette ole ihmisiä, vaan epäihmisiä; apinasta kehittyneitä, niinkuin itse myönnätte. Kirjoituksia riittää persettä pyllistelevistä muslimeista jne.
Nyrkkiraudat ovat esillä ja erikoiskommahdoryhmä valmis.
Teidän Saatanan rasistien paikka on se, minkä Teidän KAIKKIEN ihailema esikuva Seppo Lehto silppurijutussaan Teille kertoo. Olisipa tälle maalle hyväksi, jotta tällaisesta 0% porukasta päästäisiin sillä samalla tavoin eroon ja uskon lopultakin, että muutkin oivaltavat sen, että Teitä vastaan on tapeltava Teidän omillasäännöillä, muuten ei asia onnistu. Turpiin vaan! Siinä saatte sitten arpia tekin, joilla ei niitä nähtävästi ole, kun veri vertaa … Sillähän se bolsevismikin kaatui ja kaatuu edelleen Teidän piilovaatteissanne.
Valmiina Taisteluun oikeussalissa ja reaalimaailmassa.
Klasu

Tuomo Tapio Kaleva-lehdestä pohtii somaliongelmaa:
Mieluummin saksaa kouluihin kuin hurripurrikieltä enää pisaraakaan
Miksi kansakuntamme ei puolustaudu?
Miksi kansakuntamme raiskaus eli roturaiskaukset ovat mahdollisia? Voitaisiinko roturaiskaukset kriminalisoida?
Tiettävästi somaleita ei ole vielä laitettu vankilaan ympärileikkausrikoksistaan:)
Sopinee kysyä miksi ei?
Somaliongelma kasvaa päivä päivältä = Kyllä somalien oikea paikka on Afrikan sarvessa
Mielestäni Seppo (Hentilä, Nevala, Lehto, jne ) on oikeassa somalit Somaliaan asiassa Suomen sosiaalidemokraattien ja muiden puolueiden pitää saada tämä vihdoin ja viimein mahtumaan hallitusohjelmaan:)

Klasu kritisoi ugrien naissuhteita:
Suomen kansallismieliset jakavat naisensakin tänään!
Paska-ugreille ei ole mitään omaa niinkuin Nuovostoliitossa jonka kokevat viiteryhmänä.
Slaaviosaston venäjän opettaja nussii kolttahuoraa ja oikeudessa tuomittu asiakirjaväärentäjä filologia.
Me emme näiden paskojen paskasuhteita tunnusta. Meille ne ovat pelkkää eläinten parittelua ja lapsensa pelkkiä ukiäpäriä.
Perkele! Maksun aika tulee ja jokainen herja peritään korkojen kanssa”! Niin, korkojen kanssa. Tietäkää se.

Jussi kommentoi:
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että ihmiset kenties eivät pyydä ”tunnustustasi” parisuhteilleen?

Klasu vastaa:
Lainasiko Lehto halpapilluaan venäjän tuntiopettajalle harjoituskappaleeksi ennen kuin tämä alkoi paritella filologin kanssa. Ugrit eivät kunnioita avioliittoa ja sen valoja vaan nussivat kaikkia halpapilluja mitä eteen tulee.
Ukrit eivät kaipaa meidän tunnustusta suhteilleen. Hah, hah. Mille suhteilleen? Eihän kiimainen parittelu ole mikään suhde minkään lain mukaan. Tapaoikeudessa ei tunnusteta näitä pelkästään paritteluun tähtääviä liittoja.
Kuten tunnettua Lehtokaan ei elä avio- eikä avosuhteessa poliisipapereiden mukaan, mutta silti asuu kolttahuoransa kanssa ja esiintyy tämän synnyttämien äpärien isänä.
Summa: mistään parisuhteista ei voida puhua ukrien yhteydessä

Gröfaz kommentoi:
Klasu vaatii oikeutta.
Aatelismiehenä hänellä on luonnollisesti ensiyön oikeus ja jos ukriapinat eivät ilmoita uusista parisuhteistaan,niin Klasulta jäävät verot perimättä. Eli pitääkö Klasun tehdä asiasta rikosilmoitus,jos ukrien tapa laistaa veroissa ei lopu?

Fritz uhkaa ugreja:
On tullut maksun aika, hyvät herrat! MAKSUN AIKA! Herjat kerätään korkoineen tapaoikeuden mukaan. Ketään ei säästetä, armoa ei anneta.
On maksun aika!

Fritz jatkaa ugrien uhkaamista:
Paska-ugreilla ei ole kunniaa eikä tunnustettuja parisuhteita. Vain huoria ja halpapillun nussimisia.
Edes huoriaan paska-ugrit eivät kunniota. Häkämies ja Lehto ovat tästä hyviä esimerkkejä. Molemmat lyövät huoriaan. Lehto potkii ja lyö huora-Siirtolaa ja pakottaa paskaleikkeihinsä.
Summa: Ugreilta puuttuu kaikki kunnia. Ugreille nainen on pelkkä pillu jota vuoroin lyödään vuoroin nussitaan.
Näin ovat asiat tänään!

Anneli Jäätteenmäki kommentoi Kari Häkämiehen pahoipitelyepäilyjä ja viraltapidätystä:
Nyrkkiä ja pannua mieluummin mutiaisten kalloon, suomalaiselle naiselle siementä vakoon eli lihaluistin on ainoa sallittu pamputusväline.
Häkämies – muista aina liikenteessä monta mutiaista mahtuu bemarin alle ja kaasua, kaasua …
… mikäli pahasti nytkähtelee, niin saa peruuttaakin
Anneli Jätevittu
Suomen kgb-kepulit

Pertti Paasio löyhästi asiaan liittyen:
Mutiaislerssien katkaisu hallitusohjelmaan nyt jo viimeinkin; )
Mie vikisen kuin rotta täältä Turun valtuustosalin sopukoilta, jotta tosisuomalaiset jaksaisivat jälleen tukea haisevaa demariuttani.
Pertti Paasio Paskokieli verraton

Maanalaisen Armeijan kannanotto:
VAPAAMUURAREITTEN EUROOPAN NEUVOSTO
Venäjänkielisten asemaa Suomessa on moittinut mm. Euroopan Neuvosto ja sen ECRI, Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio. Näitä eri järjestöjä Neuvostossa riittää, ties kuinka paljon, ja ovat hyvissä varoissa.
Lyödäänpä jo vertailevat tarkat faktat pöytään, ja julkisuuteen: Suomessa on n. 8000 ihmistä, jolla on maan kansalaisuus ja he ilmoittavat venäjän äidinkieleksi. Muuten on n. 33.000. ihmistä, jotka puhuvat äidinkielenään venäjää.
Suomessa saksaa puhuu taas äidinkielenään n. 10.000. ihmistä, jolla on Suomen kansalaisuus. Toistaiseksi YLE poisti vuoden 2000 alussa saksan kieliset uutiset pois tuotannostaan korvaten sen venäjän kielisillä! Perustellen asiaa, että venäläisiä on maassa enemmän! Tanskaa tai norjaa puhutaan myös hyvin paljon … tuhansia ihmisiä maassa. Tästä ihmisryhmästä Euroopan Neuvosto ja sen erilaiset piilojärjestöt eivät ole huolestuneet. Syykin on jo selviö, jos asioita tuntee nyt tarkemmin:
Euroopan Neuvosto on pinttyneiden vapaamuurareitten pesä, jolle tarkoituksellisesti ei olla järjestetty mitään, edes muodollista, juridista kontrollia. Euroopan Neuvostosta, mukamas korokkeelta, operoiden on hyvä rakentaa vapaamuurarien Eurooppaa: Euroopan N-liittoa ja jokainen vielä tietää, että Venäjältä saa hyvää, mitä parhainta, ainesta tähän myyrän työhön Isänmaiden Eurooppaamme vastaan.
Euroopan Neuvoston ja sen eri järjestöjen avulla myös USA on toteuttanut mm. erilaisia vakavanlaisia, luvattomia ja törkeitä, juuri äsken paljastuneita, salakuuntelu hankkeita Eurooppaa vastaan. Salakuuntelu hankkeita, joiden avulla se pystyy ohjaamaan Euroopan Neuvoston työtä Euroopassa. Miksi näitä hankkeita ei tarkemmin tutkita ja niiden tuloksia selvitetä julkisuudessa? Kohautetaan vain huolettomasti hartioita.
Muuten, tietääkö kukaan tarkemmin Klasun mielialoista 4.6. Helsingin oikeudenkäynnin alla?
MAANALAINEN ARMEIJA

Klasun Puolustajat kommentoivat:
Jaa-a, Klasun kanta on ollut se, että hän häviää 4.6.2003 oikeusjutun Helsingissä. Totta kai, aseellisesti ryssät piestään, kuten tapana on. YUKS, YAKS … jne.
Syy on tarkkaan ottaen se, että venäläisten sidosryhmät ovat hänen vastapuolena ja jo 7.5.2002 tuomiossa nähtiin tämän asian suuri merkitys Suomen tuomioistuimessa. Venäläiset sidosryhmät ja heitä myötäilevät ovat sen verran vaikutusvaltaisia edelleen maassa. Painostus tehoaa ko. instituutioihin.
Suojelupoliisissa voi olla myös venäläisten avustajia, niinkuin Vaasan Vakoiluosastolla, vaikka se vetää varsin toisenlaista linjaa toisaalla julkisuudessa. Suojelupoliisi ei yleensä voi tehdä mitään venäläisiä vastaan, paitsi toimia heidän kanssaan yhteistyössä, reaalimaailmassa ja todisteiden mukaan. Klasun asunnossahan toimitettiin suojelupoliisin toimesta kotietsintä: Syy, että hän olisi varastanut Lenin-museon kadonneen laatan, missä kerrottiin Leninin olleen maamme itsenäisyyden takana. Tapaus Rusi lienee vain ko. poliisin huonoa omatuntoa menneestä, missä on ollut täysin mukana.
Kuitenkin tässä oikeusasiassa on jotakin positiivista: Klasua vastassa ovat tänään Halla-ahon todistajat Jirit, Vladislavit jne. (onko heillä edes Suomen valtion kansalaisuutta?) ja heidän kanssaan Suomen Sisun puheenjohtaja Teemu Lahtinen, joka paljastaa kaikille kasvonsa seisoen ”Rinta Rinnan” yhdessä venäläisten ja slaavien kanssa ja peräti tuomioistuimen edessä tätä mainiota sukua vastaan, joka oli maata vapauttamassa venäläisistä 1918, pitämässä maan itsenäisyyttä 1939-44 maalla, merellä ja ilmassa ja kouluttamassa myöhemmin maan asevoimia mm. kadetteja kadettikoulussa sotien 1945 jälkeen.
Teemu Lahtinen oli kertonut todistuksena syyttäjälle, että Klaus von Grewendorp jopa kirjoittelee ”sattumanvaraisesti ja säännöllisesti.” Hyvä yhtälö muuten tietokonemieheltä. Klasu kirjoittelee sattumanvaraisesti ja systemaattisesti! Mihin? Eikö Klasulla ole oikeutta mielipiteisiin, Teemu Lahtisen mukaan?
Ainakin Suomen Sisun todelliset valtiolliset ja poliittiset kasvot paljastuivat yhdessä Venäjän sidosryhmiä edustavan Jussi Halla-ahon kanssa. Jirit, Vladislavit ja Halla-ahon Rinta Rinnan yhdessä maan vapauttanutta ja sen itsenäisyyttä ylläpitämää sukua vastaan.
Ei pidä kuitenkaan koskaan laskea aseita: Klasun (Klaus von Grewendorp) puolesta tuleva tuomio jaetaan mm. Tanskan, Saksan, Ranskan, Alankomaiden, Ruotsin, Norjan, Luxemburgin uutistoimistoihin ja suurlähetystöihin faxina tms. Tämä ei merkitse loppua bolsujen tai heidän poikien kanssa.Taistelu yhä toki jatkuu, nykyinen maailman poliittinen tilanne todistaa meille isänmaan ystäville, että vallan kolmijako-opii on täysin väärä, vaan siihen pitäisi lisätä vielä aseellinen mahti, historian vanhojen ja uusien opetuksien mukaan.
Niin, ilman maamme aseellista mahtia nämä ko. tuomioistuimet, jotka tulevat tuomitsemaan Klaus von Grewendorpin 4.6.2003 (Marskin syntymäpäivä) Venäläisten sidosryhmien eduksi olisivat Moskovan alaisia. Klasu puhui jotakin aikaisemmin Marokon Kauhusta, joka sanoi toistamiseen , että sodissamme pidimme kaiken sen, minkä menetimme sitten myöhemmin täysin vapaaehtoisesti rauhan jälkeen. Ainakin tiedämme tänään, että Suomen Sisun puheenjohtaja Teemu Lahtinen seisoo Halla-ahon todistajien, ollen yksi Halan todistajista, kanssa tuomioistuimen edessä von Grewendorpia vastaan. Suomen Sisuhan ajaa palstoillaan SKDL:än tapaista liikettä, johon kaikki kansallismieliset yhtyvät.
HERÄTKÄÄ JO SUHTEESSA SUOMEN SISUUN!
Mikään ei ole muuttunut Suomessa sitten 1945, niinkuin 4.6.2003 näemme Pasilan oikeustalolla. Maamme vapauttaneen ja sen itsenäisyyden säilyttäneen ko. suvun jäsen tuomitaan venäläisten alttarille, niinkuin maassamme on ikitapana ollut sotien jälkeen.
Muuten Jussi Halla-aho nimesi todistajakseen numero 1. ja ihan loppuun saakka Seppo Lehdon Tampereella 29.4.2002. Se kertookin lopun ”miehestä”, joka kertoo sairastavansa hermosairautta kotisivuillaan. Seppo Lehto ei suostunut tulemaan puolustamaan Jussi Halla-aho, kylläkin teki massiivisen fax- ja sähköposti kamppanian, missä kerrottiin, että Klaus von Grewendorpia vastaan hyökätään tuomioistuin kösittelyn aika asein mm. rakettihyökkäys.
Tämän tiedotteen takia Tampereen poliisi lähetti mm. paikan päälle kaksi musta maijallista poliiseja, josta sisään tuli yksi. Siis sissän oikeussalin ovelle tuli yksi. Tietysti suojelemaan Jussi Halla-ahoa, vaikka ko. väkivaltainen kamppania oli suunnattu Klaus von Grewendorpia vastaan sähköposteissa ja faxeissa. Kaksi mustamaijallista poliiseja oikeustalon eteen, joista yksi syytetyn Halla-ahon viereen.

Mansen Jölli kommentoi:
Klasu (Juutilainen) ja Seppo (Lehto) ovat siinäkin suhteessa kuin yhdestä puusta veistettyjä, että kummallakaan ei ole yhtään puolesta puhujaa ja sen takia säälittävästi kirjoittavat itse itselleen tuenilmaisuja.

Gröfaz oikaisee:
Klasulla on tukijoita mm.: Aldebaranissa,Kuussa,Monacon Tiedustelupalvelussa,germaanisissa tapaoikeustuomioistuimissa,Rommelien sukuyhteisöltä ja muista vastaavista Klasun itsensä nimeämistä kohteista.
Seppo Lehtoa tukevat Al Qaida ,Halla-aho ja Udmurttimafia ynnä FSB. Mittava tukijoukko sekin. Eli taistelu jatkuu herkeämättä ja kiivaana!
todistaa: Kaikkien aikojen suurin sotapäällikkö.(GRÖFAZ)

Klasu tulevan oikeudenkäynnin tiimoilta:
SEPPO LEHDON ESITTÄMÄ NYRKKIRAUTA
Seppo Lehdon täällä kuvaama nyrkkirauta on täysin venäläisperäinen. Kuinkas muuten? Ilmeisesti ensin pitää ottaa pari vodka-ryyppyä, ennekuin rohjetaan käyttää sitä vrt. talvisota. Selvinpäin ei asiasta puhuta.
Itse tässä mallissahan rauta ei ulotu käden päälle rystysiin, vaan itse rauta jää kämmenen sisään niinkuin pallo, jos sitä puristetaan. Nerokasta?
Niinkuin Seppo Lehdon muut jututkin? No, eräs venäjän kielen opettaja ylistää niitä korkeimpaan aksenttiin. Kummaa, että ette ole vielä ehtineet kopioida saksalaisperäisiä käyttöönne vai ettekö ole käyttäneet nyrkkirautaa aikaisemmin? Eikös tämä Teemu Lahtinen ollut peräti asiantuntija koskien kunniamerkkejä? Miten on sotilaallisten nyrkkirautojen laita? Onko tullut lähemmin tutkittua? Vai pitäydytkö itse Teemu, Hugo Salmelan malliisi, niinkuin isoisoisoisoisoisoisäsi?
Sen sijaan meillä on osasto GEHLEN:in jakamia nyrkkirautoja, missä itse rauta peittää täysin rystyset (mitä venäläinen Lehdon kuvaama rauta ei tee); jolloin tehovaikutus on tietysti moninkertainen, verrattuna nyrkin sisään jäävää venäläisperäistä rautaa. Minä en ole olenkaan pidättyväinen niiden käytössä. Pyydän ystäviäni olemaan pidättämättä minua, kun tilaisuus aukenee.
Tarkoituksenammekin on kokeilla koko itse nyrkkirautaa mm. Seppo Lehdon naamaan 4.6.2003, jos hän tulee paikalle lähettäen ensin rakettihyökkäys uhkauksia tai ilman uhkauksia. Itse puolustusta. Sama koskee venäläisiä, jos alkavat ensin uhkailemaan. Sama koskee aivan kaikkia venäläisiä, jos tulevat hurraamaan Hallalle ilman tämän maan kansalaisuutta. Saavat sitä, mitä tulevat pyytämäänkin. Itsepuolustus ei ole kriminalisoitu, vaikka sitä yritättekin . Asiat katsotaan nyt myös ns. neljännen valtiomahdin kanssanne, koska muut eivät teitä saa kuriin. Me saamme; siitä olen 100% varma. Tähän uskon.
Raskaampi aseistus tuodaan tietysti kokonaan autoihin, koska oikeustalon paljastin paljastaa kaiken raudan. Tältäkin osin alkaa olla sitten täysin tosi kyseessä. Armoa ei tulla koskaan puoleltamme enää pyytämään, eikä sitä tulla myöskään enään ikinä antamaan tässä jutussa osaltamme. Ei!
Teidän kaikkien asianosaisten ja jokaisen on hyvä tietää asia, että juttunne suhteutuu tämän päivän reaalimaailmaan paskapuheidenne joukkoon. Elämme vuotta 2003 emmekä enää mitään ryssien painostuksen aikaa!
Kirjoitin tämän siksi, että todella tiedätte, että meillä on kovat piipusta ja minun puolesta niitä voidaan käyttää. Nyt otetaan miehistä mittaa … ja loppuun saakka, kuten on totuttu meillä sanomaan.
Suomen Sisun kanssa ei edes sovinnon sanaan voi luottaa vrt. Teemu Lahtinen. Sen mukaan etenemme, kun sananne syötte. Muuta ei Teidänlaisilta surkimuksilta voi odottaakaan; siksi olemme aseissa pahimman varalta.
-Klasu

Maanalainen Armeija Israelin ydinaseista:
USA kertoi eilen alkavansa kehittämään uutta ydinasetta. Itselleen.
Maa, joka on siis huolissaan kuvittelemistaan ABC-aseista mm. Irakissa, kehittää itse uusia ydinaseita (ja käyttää niitä vrt. Hiroshima, Nagasaki), joiden omistus riittää heidän mukaan sodan syyksi. Silloin, kun vastapuoli omistaa niitä.
Israelilla on yli 300 ydinasetta. Se tiedetään tarkkaan.
Vastaavia Irakista ei ole löytynyt, vaikka USA:n huippuasiantuntijat ovat olleet paikanpäällä asiaa selvittämässä. Sehän oli sitten Irakin sodan syy. Joukkotuho aseet. Julkisen mielipiteen, joka on demokratissa = Tyrannia.
Älkää ihmetelkö, mitä kesällä 2003 Amerikassa tulee tapahtumaan, jos kaikki menee suunnitelman mukaan.
Kummisetä

Klasu lähestyy oikeudenkäynnin alla Jussi Halla-ahoa:
Tervehdys Jussi!
En halua vahingoittaa perhettänne, enkä ole kirjoitellut siitä mitään.’ Voit sen uskoa; ja en ole mukana Teidän projekteissa ja näit sen viime vaaleissa.
Minulle asia menee aivan eri tasossa, kuten olenjo kertonut. Uutuutena voin kertoa, että Suomen ja Tanskan rikoslait ovat harmonisoidut. Suomessa tehty rikos minua vastaan voidaan käsitellä Tanskassa ,,, tämän säännön mukaan tai etninen syrjintä. Eli voin saada Tanskaan asioita juridiseen käsittelyyn, jos epäillään etnistä syrjintää.
Muuten 20.3.2003 Venäjän kauppaministeriöstä soitettiin minulle; entinen heidän maamme kaupallisen lähetystön sihteeri ja tulkkiryhmän johtaja soitti. Kertoi olevan Irakin asiassa minun kannalla. Mukava yllätys. Tiesi kantani entuudestaan. Toisaalta hän sanoi, että USA menee Euroopan ohi, mutta olemme toki samaa mieltä vasta II-rivistössä. No niin …
Halusin tällä e-maililla vahvistaa, että miellä on täysin rauhalliset aikeet koskien oikeudenkäyntiä 4.6.2003. En uhkaa itseäsi ja perhettäsi mitenkään. Muista, että teit itse ensin rikosimoitukset ja kokosit nimiini vääriä maileja tuohon verkkojulkaisuusi. Olen tosin tietoinen, että voitat 4.6., mutta Tanska ja Maastricht ovat mahdollisuuteni tällä hetkellä puolustautua. Väärennettyjä asiakirjoja emme hyväksy.
Onnea 4.6.2003 voitollesi.
T.KvG

Jussi:
Olet surullisen sairas mies. Sinulla olisi ollut mahdollisuus välttää tämä kaikki, mutta päätit olla tekemättä sitä.
t. Jussi

Klasu:
Kaikki on aina hyvin suhteellista. Varsinkin kun maailmaa tarkastelee tämän kielen alla.
Onnea voitollesi 4.6.2003!
Ystävällisin terveisin
KvG
P.S. Olen tehnyt lukuisia rikosilmoituksia (otettu vastaan) koskien syrjintää. Kaipa tiedät mistä ja missä maassa? Niin, ja minkä maan viranomaisista. (RL 11. luku 9§ ja 3 kohta)

Lehdon koulutuspoliittinen lausunto:
Peruskoulun oppisisältöön kuuluisi mahduttaa aluepalautuksen käsittely ja sen oikeusjuridiikan ymppääminen, siinä kuin luonnonmaantieteen
Peruskoulusta vastaaville virkamiehille kouluhallinnossa: Unohditte olennaisen eli kansainväliset oikeusfoorumit ja YK:n peruskirjan myös Ryssää koskevat artiklat.
Eli muistakaa:)
Ennenkaikkea kansainvälisen oikeuden oikeussäännöt
Lisäksi: Seppo Lehto kan(s)akunnnan unilukkari kumoaa väitteet Irakin sodan vääryydestä;)
Kansakunnan oikeudet tarkoittavat sitä, että myös kansakunnat ovat oikeutettuja saamaan apua muilta kukistaakseen epämielyttävät kansakunnan murhaajat. Sääli vaan kun vastaavaa ei tehty tsaari-Venäjän jälkeen ulkovaltojen toimesta bolsuhallinnolle.
Eläköön Tsetsenian kansakunta ja aluepalautukset kaikille kansakunnille, joilta Ryssä on riistänyt alueita ja luonnonvaroja Suomesta Japaniin.
Seppo Lehto
ISÄNMAAN ASIA ON YHTEINEN, VAAN EDUSTAJAT MÄDÄT TOIMII HYVÄKSI MIEHITTTÄJÄN, JOKA LOISII VASTOIN KV. OIKEUDEN OIKEUSKOODEJA ALUEILLAMME

Mikko Ellilä lähestyy Lehtoa:
Oletko muuten, Lehto, menossa Pietarin 300-vuotisjuhliin vaatimaan Karjalan lisäksi myös Inkeriä takaisin Suomelle tai pikemminkin Ruotsi-Suomelle?
Kuten tietänet, Pietari on rakennettu Nevanlinna-nimisen n. 400 vuotta sitten perustetun Ruotsi-Suomen linnoituskaupungin paikalle. Inkeri kuului Ruotsi-Suomelle n. 100 vuoden ajan. Eihän siitä ole kuin n. 300 vuotta, kun Inkeri menetettiin. Miksi, Lehto, tavoittelet vaatimattomasti Tarton rauhan rajoja? Eikö Stolbovan rauhan raja olisi tyylikkäämpi?
=====
Mikko Ellilä

Lehto vastaa:
Mikko Ellilä olet oikeilla jäljillä; ) 2.6.2003
Olenkin useaan otteeseen tuonut asiaa esiin Inkerinmaasta, Itä-Karjalasta ja Kuolasta, että ne voitaisiin hyväksyä kompensaatioina väärinperustein maksetuista sotakorvauksista, hyökkäyssodista ja kansakuntamme murhauttamisista. Joten kyllä asia on tiedossa
Lähetän kannustuksesi tällä palautteella myös paviaaninaamaiselle V.Putinille. ( president@gov.ru, president@kremlin.ru )
Kiitos kannustuksestasi Mikko Ellilä
Näillä näkymin Nevanlinnan miehityskaupunki Pietari (suomalaisten surma jo 1700-luvulta saakka ) vajotkoon suohon ja nouskoon vasta suomalaisten asuttamana ylös.
Seppo Lehto miehitettyjen alueiden palauttaja

Nimim. Jussin kannattaja käräjäoikeuden päätöstä odotellessa:
Klasu HÄVIÄÄ!
Lukekaa tästä enemmän: Ei tämä mies voi kun hävitä! Syyttäjä ehdottaa vankeusrangaistusta, jos Suomen Sisusta tulleisiin tietoihin on luottamista.
http://www.saunalahti.fi/vaino2/estland-waffenSS.htm
Kuulin, että Klasu oli myös kauan pidätettynä, koska hänellä oli aseita mm. hyvin vaarallinen toimiva saksalainen kaasuase Pasilan oikeustalolla.
Onko Klasu vielä asiasta Pasilan poliisin putkassa? Kuulin, että poliisin pidätys jatkui koko yön yli?
Tottuupahan jo etukäteen germaani vankilaan, kun saa tämän tuomion!
Jussin kannattaja 100%

Lehto kommentoi:
Yhtynemme Jussi Halla-ahon toivomuksiin; ) 8.6.03
Syyttäjä ottaa KJ:n Tampereellakin käsittelyyn
… oli muuten rattoisa toivomus, jolle saanemme oikeuden päätöksen 9.6.2003 kaikelle kansalle.
Tampereen syyttäjävirasto ottaa vastaavan kanteen käsiteltäväkseen samana päivänä. Tampereen poliisi oli mennyt retkuun ja tutkinta viivästynyt, vaikka olin tehnyt jo 9.11.2001 vastaavan rikosilmoituksen koskien Klaus Juutilaista. Poliisi oli erehtynyt tutkimaan ja hakemaan näitä valehenkilöitä, joita KJ oli nimennyt todistajikseen mm. ”Tuominen”.
Nyt asiat nytkähtenevät eteenpäin.
Kiitoksia suursuomalaisin terveisin
Seppo Lehto
PS:) Aurikoisia terveisiä Tampereelta

Arja Laine tiedustelee tuomiosta 9.6.2003:
Miten kävi Klasun?
Kakkua, sakkoa, vapautus syytteistä, vai syyntakeettomuus?

Lehto vastaa:
Istunee potalla itkemässä peukkua imien kuminukke kainalossaan;)(?)
Tuomionaan: 40 pvs a 6 euroa ( liikemiehen tulot )
Jussi täydentänee julkista tuomiota kaikilla mausteilla?
Jussin kannattanee rikosseuraamusvirastolta hakea valtiolta rikosvahinkokorvausta tuomion muiden kohtien mukaan.

KM-tietotoimisto täsmentää:
Syyllinen kunnianloukkaukseen ja törkeään kunnianloukkaukseen. Rangaistus 40 päiväsakkoa + 500 € vahingonkorvaus + 76 € valtiolle todistelukustannuksia.

Lehdon hautausmaaraportti:
Kuinkahan kauan Aimo Juutilaisen perse kestää jokakeväistä persenussua?
Tätä ihmettelee sukulaisten lisäksi keväiset lintubongaritkin, jotka tikan kärjen sijaan näkevät silsasen psoriaatikon vehkeen uppoavan joka kevät aukirevityn haudan äärellä
5 minuutin nylkyttelyn jälkeen alkaa jo etomaan kokeenmpiakin lintubongareita ja on pakko oksentaa, viimeistään siinä vaiheessa kun muovikruunu putoaa mädännöksen selkään ja mällitippojen valuessa pakaroiden sivuja.
Kevään ensimmäiset persereikäpanot kuulemma suoritettiiin kosaanin avustamana. Liekkiperse Juutilainen sai poikansa piliä roudan kankeuttamaan kankkuunsa jo 31.3.2003.
Pitäisiköhän paikalle saada kansantieteelliset rkp-läiset Freudenthalmitalinjakajat, jotka voisivat osallistua jutikan liukasteiden jälkipanoille?
PS;) Ottakaa yhteyttä RKP:hen näissä merkeissä!

Kummisetä julistaa Global Vendetan tuomion johdosta:
Klasun vastaus: GLOBAL VENDETTA!
Ihan sivumennen sanoen ottaisin ko. asian erittäin vakavasti, sillä tiedän Klasun toimivat suhteet Saksaan ja sen voimistuvaan oikeistoon; konservatiiveihin ja myös nationalisteihin. Tai sitten Itävallan vastaaviin ja lisänä Paneuropa-liike.
GLOBAL VENDETTA on nyt julistettu myös niille ugreille ja viranomaisille tms., jotka ovat venäläisten kätyreitä Suomessa. Se asia maksaa myös kaikille.
Siitä ei tarvinne toista kertaa huomauttaa. Peli on täysin sama kuin Tsetseniassa niiden suhteen, jotka venäläisten kanssa veljeilevät. Heidän takia pääsette osaksi Venäjää ja Venäjän etupiiriin … niinkuin 1939.
http://www.saunalahti.fi/vaino2/alku.htm
Kummisetä

Boris Verikov kommentoi:
Todistan että Klaus Juutilainen on aseveljeni ugreja vastaan
… antoihan KJ väärän todistuksen Seppo Lehdosta jo erään Venjäläisen klubin tilaisuuden jälkeen.
Pahaksi onneksi Seppo Lehto sai oikean todistajan todistamaan, että asiat olivatkin toisin.
Boris Verikov – ryssäläinen sikakoira

Theodor Eicke ehdottaa:
Vaihtokauppaa
Kiivasta tinkimistä on esiintynyt myös Kremlin ja Suomen ugrihallituksen välillä Kalaus Juutalaisen vaihtamisesta Viipuriin. Ryssän tiedemies on keksinyt keinon, jolla kateus ja tyhmyys saadaan muutettua energiaksi. Vaikka ryssällä on edellämainittuja omastakin takaa, niin ovat olleet hyvin kiinnostuneita saamaan haltuunsa ehtymättömän energialähteen. Alkuun ryssä tiedusteli Joschka Fischeriä Germaniasta, tarjosi vaihdossa Saksan museioista pöllittyjä taide.esineitä, mutta joku Hapsburg muisti häntäkin häiriköineen sekavan juutalaisen ugrimaasta ja näin saatamme olla pian Viipurin hallitsijoita. Oikeus voittaa! Tosin jälleenkäsittelyongelmaa ei ole vielä ryssäkään ratkaissut…

Klasu lähestyy Helsingin käräjäoikeuden tuomaria ja kihlakunnansyyttäjää:
Anteeksi paljon, en kirjoita hyvin Teidän äidin ja isänkielellänne eli ugri-kielellänne, joka ei kuulu edes Euroopan indo-eurooppalaiseen kieliperheeseen; saati sitten indo-germaaniseen.
Tuomiossanne yrittitte leimata minut pikku-lapsien ja vauvojen rääkkääjäksi. Uskomatonta! Se maksaa myös Teille. Hyvin paljon, kollektiivisesti.
Tämä kaikki maksaa. Sanoin jo Gisela sisarelleni, joka on oikeustieteen tohtori Kuopion hovioikeudessa esittelijänä, että tämä oli sitten viimeinen kerta, kun joku Tuula Wuorio saa minut oikeuteen väärennetyn materiaalin perusteella, vastaavan Tuovi Hyvärisen tuomittavaksi, jotta Euroopan Neuvoston kiintiöt täyttyvät koskien venäläisiä ja heidän huonoa kohtelua maassa. Pinokkion tasavallassa kaikki näyttää olevan mahdollista. Gisela voi hävetä minua tässä, mutta ei taatusti siinä, että Te ette tule koskaan saamaan minua kiinni siinä, mitä poliittisesti ajan eli Suomen antamista Venäjälle Itä-Preussin palauttamisella. Kiitos Teidän!
Tämä maksaa Teille ja muille, niinkuin Te laitatte minut maksamaan.
Aloitan aktiivisen kamppanian Saksassa konservatiivien, nationalistien ja paneurooppalaisten parissa Itä-Preussista, mistä neuvoteltaisiin vanhaan tapaan niin, että Suomi annetaan taas rakastamienne venäläisten etupiiriin, siis me emme puolusta Teitä venäläisten edessä poliittisesti tms. Esimerkit 1809 ja 1939. Tässä olikin niin paljon eri kaunoja kerääntynyt, että maksujen paikka on oikea hetki. Teitä on vain muutama miljoona ja meitä taas kymmeniä miljoonia. Konservatiivien keskuudessa on suuri kannatus Suomen pelikortiksi antamisessa vrt. Franz Josef Straussin Finlandisierung-käsitykset, jotka kuvastavat Saksan oikeiston yleistä ajattelua Suomesta.
Näin pääsette rakastamienne venäläisten kylkeen heti kiinni (heidän kauttaan saitte itsenäisyydenkin, kuten koulukirjanne kertovat), aivan samalla tavoin kuin etniset suomi veljenne hakevat venäläisistä morsiamia Suomeen jalostaen Suomen väestöä. Muistakaa jo, että helmut Kohlin hallitus sopi Saksojen yhdistymisestä, niin ko. Itä-Saksan joukot tuotiin Suomen rajoille. Suomi olisi hyvä kortti antaaVenäjälle; se merkitsee, että emme puolusta maata, koskien harjoittamaanne politiikkaa koskien Suomen etnisiä germaaneja.
Tästä kaikesta tulen puhumaan Saksassa ja muualla kiitoksena tuomiostanne. Ette saa minua enään oikeuteen Suomessa, Hyvärinen / Wuorio. Malli keskenämme eteenpäin on se, miten tsetseenit tai saksalaiset suhtautuu venäläisten kanssa juoniviin. Saksasta minua ei ikinä anneta Teille.
Kunnioittavasti
Klaus von Grewendorp
P.S. Tosi kysymyksessä. Julistetun ns. Global Vendetan ugreja vastaan voitte heti tarkistaa. Kannattaisi pohtia ketä vastaan lähtee (tuomiotani on syytäkin hävetä, mutta ei sitä, mitä tulette ottamaan vastaan vastatoimina; kaikki sääli, armo yms. on kadonnut keskenämme), mutta olkaa täysin huoleta, sillä tahtonne venäläisten suhteen kyllä kollektiivisesti toteutuu: http://www.saunalahti.fi/vaino2/alku.htm.

Arja Laine kommentoi:
Ymmärsinkö oikein
Klasu lähtee väärennetyn materiaalin perusteella annetun tuomion johdosta maanpakoon Saksaan, ja ryhtyy ajamaan vaihtokauppana Suomen liittämistä Venäjän etupiiriin ja Königsbergin alueen palauttamista osaksi Saksan Liittotasavaltaa.
Mitenköhän Klasu suhtautuu vastaavaan vanhaan ajatukseen Ahvenanmaan vaihtamisesta Karjalaan. Entäpä Seppo?
Onko muuten totta, että Klasu vapautettiin ampuma-aserikossyytteestä, sillä ns. ”kaasuase” paljastuikin deodoranttipurkiksi, johon oli liimattu uudet kotitekoiset saksankieliset etiketit ja valmistajaksikin oli merkitty IG Farben?

Lukija ihmettelee:
Mistä kaikki tämä viha?
Miksi Seppo vihaa Klasua?
Miksi Klasu vihaa Seppoa?
Miksi Klasu vihaa Sepon lisäksi vielä Jussia?
Miksi Seppo vihaa ”ryssäläisiä”?
Miksi Klasu vihaa ”ugreja”?
Kertokaa oi miksi täällä on niin paljon vihaa!

Tietomies Väinämöinen vastaa:
Vastauksia
Koska Klasu teki Sepolle oharin ryssäläisen klubin aktiossa vuonna risu ja keppi.
Koska Seppo vihaa klasua koska kats. yllä.
Sanopa se.
Koska Seppo on Seppo, mikä Seppo se muuten olisi.
Klasu ei vihaa vaan halveksii ugreja, mutta on ajoittain pakotettu globaaliin vendettaan.

Arvo tiedustelee Germaanisella Keskustelupalstalla:
Lehto mielentilatutkimuksessa?
Kun ei heittele satsejaan näille sivuistoille

Lehto vastaa:
Tietääksemme Seppo Lehto heittelee satsinsa vittuihin tai kortonkiin; I)
… ja keskittyy menttaaliterapian keinoin valmentamaan otollista maaperää rajuun maahyökkäykseen Karjalan kannakselle ja Pietariin, anteeksi Nevanlinnaan.
Erkki erikoisen epätoivoinen ryssäsian nuolija Tuomioja
palaute:) Tehtaankadulle kiitos Molotovin coctaileina

Grigori Raaputin kommentoi:
Mutta mutta
Tietojemme mukaan mällinheittäjällä ottaa parhaiten eteen runkilla Leonod Brezhnevin kuvan edessä.

Mansen Julli lisää:
Perheeltään Lehdon pitäisi pyytää anteeksi, 1000000 kertaa
Niin paljon pahaa on saanut aikaan ja rahoja kulumaan idioottimaisuuksistaan saamiinsa sakkoihin ja korvauksiin.
Onko hienoa käyttää lapsilisät sakkojen maksuun? Sakkojen, jotka olisivat jääneet ottamatta, jos mikään järkevä raksuttaisi Lehdon ryssäläisessä yliskamarissa.

Pia Viitasen tiedoksianto:
Keväällä kun näin Sepon niin teki heti mieleni levittää hänelle; ) koko pieni haiseva demarivittuni
… mutta sitten muistin ettei Seppo L pidä sillivituista.
Jäin kuitenkin vinon vittuni puristelemaan reisiäni yhteen puristellen tampoonin sijasta aamusta laittamaani geishapalloa yhteen. Sain useita orgasmeja siitä kun kuvittelin kuinka olisin saanut suursuomalaiset mällit suoraan demarivittuuni Hervantakeskuksen edessä … äänestäjieni aplodeeratessa
Pia Visvavittuinen
Palaute: Kansakuntamme pettäjät SDP-Eduskunta

Edinburgin herttua slaavien ja ugrien symbioosista:
Ugrit ja slaavit; totaalinen symbioosinne elää RL:ssä
Klasun kunniaksi on sanottava, että hän on täysin oikeassa väittäessään ugrien ja slaavien aktiivisesta erottamattomuudesta ja halusta pysyä loppuun saakka yhdessä. Venäjä ja Suomi. Ugrit ja slaavit.
Otan Teille tästä esimerkin mm. rikoslaista, joka on keskeisin laki Suomen koko lakikokoelmassa.
Siis eli Suomen rikoslain vahvistaa edelleen Venäjän Tsaari Aleksanteri III Suomessa suomalaisille tänään.
Suomihan on näin ollen maan rikoslain hengen mukaan edelleen tarkasti osa Venäjää jne., koska Venäjä ja sen tsaari tarkkaa juridista termiä käyttäen, vahvistaa, Suomen tämänpäiväisen voimassaolevan rikoslain kokonaisuudessaan edelleen uusimmassakin lakikirjassa tänään. Se, että tämänpäiväinen rikoslakimme tulee Venäjältä on täysi realiteetti, joka lukee rikoslain alussa.
Ote Suomen laista: Rikoslain (RL) alkulause, joka on kirjoitettu itse lakikirjaan suurin ja vahvistetuin, lihavoiduin kirjaimin:
– – –
Rikoslaki 19.12.1889/39
Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Zsaari, Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tahdomme Me täten armosta vahvistaa seuraavan rikoslain Suomen Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemisesta, niinkuin myöskin rangaistusten täytäntöönpanosta erityinen asetus annetaan:
1 luku (16.8.1996/626)
Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta
JNE.

Klasu jatkaa juridisista kysymyksistä:
Halla-ahon Turun hovioikeuden tuomioistuinpäätös pian
Turun hovioikeus antanee lähiaikoina tuomionsa hyvin laajassa ja paljon kohutussa ns. häirikkötapauksessa, missä ip-numeroiden mukaan venäjän kielen opettaja Jussi Halla-aho Helsingin yliopiston slaaviosastolla olevalta tietokoneelta oli asettanut väärentäen kotisivun haltijan monia eri väärennetyksi asetettuja viestejä itse päätoimittamaansa erityiseen häirikkökansioon nimeltään Totaalista Sotaa – verkkojulkaisu, joka kattaa n. 90 lukua, 300 sivua ja myös erityiset kirjoituskilpailut. Halla-aho toimii yhä samassa asiassa internetissä: Halla-aho pitää edelleen samaa häirikkökansioonsa netissä ja jakaa taukoamatta siitä osoitteita vastaaville näiden samojen piirien valmistamille häirikkö palstoilleen.
Tämän, että Halla-aho on julkaissut nimiini toimittamaansa verkkojulkaisuun paljon minun ei-kirjoittamia tekstejä, jotka eivät ole kotisivun haltijan kirjallista tuotantoa Tampereen käräjäoikeuskin totesi sen myös tarkasti omassa päätöksessään, joka on ollut nyt vuoden Turun hovioikeuden käsittelyssä rangaistus ja korvaus vaateineen. Tuomiota odotetaan lähiaikoina. Tampereen tuomiosta valitettiin heti Turun hovioikeuteen ja Halla-aho on siellä syytettynä myös virallisen Tampereen kihlakunnan syyttäjä Esa Ahon toimesta tästä samasta yhä edelleen nettiin julkaisemastaan ja jakamastaan roska ja häirikkö materiaalista, vaikka on siitä yksinkertaisesti täysin syytteessä syyttäjän rangaistusvaatimuksieen Turun hovioikeudessa tänään.
Lue, mitä myöhemmin ko. asiasta Helsingin käräjäoikeudessa 4.6. 2003 tapahtui:
4.6.2003 Helsingin kihlakunnansyyttäjä Tuula Wuorio vaati minulle vankilatuomiota tästä kirjoituksesta http://www.saunalahti.fi/vaino2/tyytymattomyys.html joka kattoi ns. huippu lakiasiantuntijan kanssa kirjoittamani valitukseni (kulut 1000 euroa) Turun hovioikeuteen ja myöhemmin vastaukseni Tampereen poliisilaitoksella Jussi Halla-ahon tekemään rikosilmoitukseen juuri samasta ko. tyytymättömyys ja valitus-ilmoituksestani nyt samassa tekstissä Turun hovioikeuteen. Poliisi ja syyttäjä Tuula Wuorio katsoi, että ko. oikeusasiakirja ei ole julkinen, vaikka sitä ei olla julistettu salaiseksi tuomioistuimessa. Vastaukseni Tampereen poliisiasemalla liitin tekstiin loppulausunnokseni ko. asiaan. Jussi Halla-aho on venäjän kielen opettaja ja slavistiikan tutkija, joka on lanseerannut vuosikausia roskaa ja jatkuvasti lanseeraa roskaa allekirjoittaneesta nettiin. Venäjän sidosryhmien edustajana hän on kertonut, että hän voi tehdä näin ja kuinka kauan tahansa ilman rangaistusta Suomessa.
Lisäksi syyttäjä Tuula Wuorio väitti minun lähetelleen eri kirjeitä Halla-ahon väitteiden perusteella mm. sellaisille henkilöille, jotka eivät olleet asianomistajia tms. oikeudenkäynnissä ja tuomari Tuovi Hyvärinen tuomitsi nämä kirjeet minun lähettämiksi ja koko tuomionsa syyksi, vaikka tekstien sisältö lähenteli lähes tulkoon mielipuolisuutta ja tekstien ip-numeroita ja sormenjälkiä ei ollut otettu ko. kirjeistä ja sähköposteista poliisitutkinnassa, vaikka niin esitin tutkinnassa. Kiistin lähettäneeni näitä ns. netissä liikkuvia roskaposteja ja mitään juridisesti kelpaavia todistuksia ei asiassa esitetty, paitsi VTM Kai-Henrik Tiiaisen, joka sanoi valaehtoisessa todistuksessaan, että ei voi uskoa, että minä lähetän tätä postia, jota Halla-aho kerää ko. slaavilaisella osastolla ko.Totaalista Sotaa- julkaisuunsa.
Ylipäätään kuinka on mahdollista, että tämänlainen täysin juridisesti tuomionistuin käsittelyyn kelpaamaton materiaali voi nyt ylipäätään päästä itse tuomioistuin käsittelyyn, kun ei ole mitään juridista pohjaa poliisitutkinnassa siitä, että kuka on oikeasti ko. kirjeet lähettänyt! Ei ip-numeroita ja ei sormenjälkiä ja Tuula Wuorio syyttämistehtävissään ja Tuovi Hyvärinen tuomioistuin työskentelyssään käyttävät tällaista aineistoa, millä ei ole mitään merkitystä juridiikan kannalta omassa tuomiossaan! Eihän tämä enää ole oikeuslaitos, vaan täysin joidenkin eri periaatteiden alla toimiva yksikkö, joka ottaa mahdollisesti toimeksi antoja vastaan, koska juridiikka ja poliisitutkimus ei noudata klassisia periaatteita, tosin valitettavasti monet muutkaan asiat eivät noudata klassisia perinteitä tai tapaoikeutta Suomessa. Tampereen käräjäoikeuden mukaan Halla-aho oli laittanut häirikkökansioon paljon kirjoituksia nimiini ja nämä eivät olleet tullut minulta. Tuomiossa taas luetaan syyksikirjaamiseksi sellaisia kirjeitä, joita Halla-aho väittää minun lähetelleen hänen tuttavilleen, jotka eivät olleet asianomistajana paikalla vaatimassa niistä väärennöksistä tuomiota. Kirjeet ovat niin kauan väärennöksiä, kunnes ip-numerot ja sormenjäljet esitetään. Siitä huolimatta Hyvärinen luki ko. kirjeet syyksi tuomioon ilman pitäviä todistuksia ja vaikka todistaja Tiiainen epäili kirjeiden alkuperää.
Tuomari Tuovi Hyvärinen käytti myös Jiri Salininin todistusta allekirjoittanutta vastaan tekemässään tuomiossaan ja Jiri Salinin totesi todisteuksessaan minun olevan vauvojen ja pikkulasten rääkkääjän. Hän kertoi tuomioistuimelle, että todistaa tämän sitten myöhemmin (mitä on todistus, jonka todistaa myöhemmin itse tuomioistuin käsittelyssä???) ja tämän todistuksen, joka kuuluu heidän mukaan tarkasti minun tyyliini (eli vauvojen ja pikkulasten rääkkääminen), käräjäoikeuden mukaan, Tuovi Hyvärinen laski minun syyllisyydeksi tuomiossaan. Tällainen todistus kelpasi todistamaan erehtymättömän tyylinini, kuten tuomiossa sanotaan. Lisäksi Jiri Salinin väitti, että kirjoitan säännöllisesti ja systemaattisesti Suomen Sisun palstalle ilman ip-numeroita ja kirjoituksia. Tosiasiassa en ole käynyt siellä kertaakaan 7.5.2002 lähipäivien jälkeen eli reilusti yli vuoteen ko. palstalla ja silti Salinin oli nähnyt kirjoituksiani siellä. Kuka on haamukirjoittaja?
Teemu Lahtinen todisti minua vastaan alkaen kertomaan ensiksi sen, että on tavannut minua, vaikka minä itse en ole tavannut häntä kertaakaan ja meillä ei ole mitään yhteisiä sidosryhmiä, missä voisin tavata näistä 20-vuotiaita Suomen Sisun jäseniä. Hän on Suomen Sisun puheenjohtaja.
Lisäksi tuomari Tuovi Hyvärinen keskeytti minut lopuksi istunnossa, eikä olisi halunnut, että kutsun todistajiani paikalle; joukossa oli mm. toisen ratsuväkirykmentin komentaja eversti Tiiaisen, joka kaatui Viipurin valtauksessa ja oli ensimmäisen sotainvalidien puheenjohtaja, vanhin pojanpoika VTM Kai-Henrik Tiiainen. Tuovi Hyvärinen keskeytti minut, kun olin kutsumassa todistajaa paikalle ja väitti, että todistelu ei ole nyt enää tarpeellista, koska olin loukannut asianomistajan väärennetyn materiaalin perusteella venäläisiä ja heidän sidosryhmiään. Tuomari Hyvärinen sanoi, että todistelu pitäisi sitäpaitsi koskea ko. tekstejä, joita ei oltu juridisesti kelpaavalla tavalla todistettu lähettämikseni. Niitähän todistelu koskikin ja tuomioistuin jätti huomiotta Tiiaisen valaehtoisen todistuksen tuomiossaan. Tiiainen valaehtoisesti todisti lisäksi sen, että allekirjoittanut ei kirjoita Mannerheim-Ristin Ritari Illu Juutilaisen nimellä, vaan se tekee joku toinen, mahdollisesti samat piirit, jotka kirjoittavat allekirjoittaneenkin nimellä paljon julkisuuteen ja sen, että Jussi Halla-aho sairastaa myös hermosairaudeksi laskettavaa tautia.
Hämmästyttävää, kuinka Suomen viranomaiset lähtivät ko. häirikkö ryhmien kanssa rauhallisia ihmisiä vastaan. Pitää muistaa se, että kysymyksessä ovat venäläisten sidosryhmät maassa, mitä tuomioistuin näin avittaa; heidän asemansa on tärkeämpi Suomessa kuin meidän. Sinänsä asia ei ole kovin erikoinen maassa.
TUOVI HYVÄRISEN TUOMIO: 240 euroa sakkoa allekirjoittaneelle, Halla-ahon todistajien kulut 72 euroa, henkiset kärsimykset slavistiikan tutkija Halla-aholle 500 euroa.
Tuomiosta valitettu hovioikeuteen.
Itse tuomioistuin käsittelyssä minua seurasi hyvin, hyvin pienikokoinen, ugrilainen mies hosuen radiopuhelimensa kanssa ja hän irvisteli koko ajan puolutuslausuinnoilleni takanani itse tuomioistuinkäsittelyssä. Sitä ennen minua reilusti yli päätä lyhemmät porukat olivat tehneet minulle totaalisen ruumiintarkastuksen portilla, missä ei pelkkä normaali kulkuväylän valaisia minun tarkastuksessa riittänyt, vaan jokainen paikka tutkittiin käsien kanssa läpi, paitsi suun tai nenän alue.
Klaus von Grewendorp
Laki ko. oikeusasiakirjoista: Nämä oikeusasiakirjat, mistä otin tekstini sisällön ovat Suomen lain mukaan julkisia (en tiedä kyllä, mitä Venäjän laki asiasta sanoo?), jos toisin ei sitten määrätä. Ei ole määrätty Suomessa. Asiakirjat ovat silloin julkisia nauhoitusten kanssa. Myös valitukseni Turun hovioikeuteen on julkinen asiakirja, kun tuomioistuin ei ole antanut siitä lain määrittämää toisenlaista lausumaa, että se olisi salainen tai julistanut sen salaiseksi.
Suomen rikoslain vahvistaa edelleen Venäjän Tsaari Aleksanteri III Suomessa tänään. Suomihan on näin ollen maan rikoslain hengen mukaan edelleen tarkasti osa Venäjää jne., koska Venäjä ja sen tsaari tarkkaa juridista termiä käyttäen, vahvistaa, Suomen tämänpäiväisen voimassaolevan rikoslain kokonaisuudessaan edelleen uusimmassakin lakikirjassa tänään. Ote Suomen laista: Rikoslain (RL) alkulause, joka on kirjoitettu itse lakikirjaan suurin ja vahvistetuin, lihavoiduin kirjaimin:
Rikoslaki 19.12.1889/39
Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Zsaari, Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tahdomme Me täten armosta vahvistaa seuraavan rikoslain Suomen Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemisesta, niinkuin myöskin rangaistusten täytäntöönpanosta erityinen asetus annetaan:
1 luku (16.8.1996/626)
Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta
JNE.

Klasu antaa lainvoimaista lisävalaistusta:
Juridista pitävää ja lainvoimaista lisävalaistusta antaa myös Tampereen kihlakunnan syyttäjänvirasto tänään. Nimittäin – kihlakunnansyyttäjä Jorma Kokkonen teki 19.6.2003 päätöksen, missä todettiin yksikantaan ko. kansion kirjoitukset, jotka olivat kohdistetut Seppo Lehtoon ei allekirjoittaneen valmistamiksi tai kirjoittamiksi. Päätös liittyy ajallisesti koskien 1.1.2000 – 5.11.2001 tekstejä: Asiassa ei ole mitään näyttöä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Lehto oli tehnyt allekirjoittaneesta rikosilmoituksen ja syyttäjän kanta: Jätän syytteen nostamatta asiasta.
Selvää lainvoimaista tekstiä.
Perustelut olivat seuraavat päätöksessä: Esitutkinnassa allekirjoittanut kiistää uhanneensa ketään ja muunkaan esitutkinnankaan perusteella ei ole ilmennyt riittävää näyttöä, että allekirjoittanut olisi kyseinen kirjoittaja ko. Totaalista Sotaa- verkkojulkaisun teksteissä.
Tämä syyttäjäviraston lainvoimainen päätös jää voimaan koskien tekstejä, mitä Jussi Halla-aho on lanseerannut minun kirjoittamiksi myöhemmin ko. kansioon ja mitkä olivat kohdistetut mm. Seppo Lehtoa vastaan. Summa Summarum: Allekirjoittaneella ei ole mitään tekemistä tms. asian kanssa ja päätös on lopullinen ja lainvoimainen.
Klaus von Grewendorp

Klasu uhkaa ugreja:
Aseiden esiinveto jo tapahtunut ja iloinen tosiasia Ryssän ja sen kotimaisten kätyreiden kanssa! Nyt katsotaan kiväärinpiippua myöten kuka maassa määrää!!!
Rakkaat lukijat ja Isänmaan ystävät! Suomen hallitus 2003 kaatuu paperin palalla, mutta meidän kaatamiseen vaaditaan sotilaallista voimaa! Olen ilmoittanut hyvin kohteliaasti ja sotilaallisesti sekä Tampereen kihlakunnan syyttäjänvirastoon että Helsingin vastaavan, että aseet ovat nyt vedetty peruuttamattomasti esiin koskien viranomaisten yhteensä venäläisten sidosryhmien ja venäläisten kanssa pelleilyllä ja Halla-ahon juttua ja siihen liittyvään aineistoon allekirjoittanut tulee vain ensin paikallistamisen ja sotilaallisen nujertamisen kautta tuomioistuimen eteen. Kärsivällisyytemme on nyt loppu! Venäjän tiedustelupalvelu ei enää puhu maailmalla, että he määräävät kaiken maassa. Se on loppu nyt!
Huomautan vielä Teille epäuskovaisille, että isoisäni oli eversti Haahden vakuutusfirmassa sodan jälkeen töissä. Haahti oli Saksan XX Vuoristoarmeijan Marskin yhdysupseeri, joka järjesti valesodan ja sodan jälkeen maan laajuisen asekätkennän pääasekätkijänä. Me emme antaudu ja emme koskaan! Meillä on aseita vielä, jotka laitamme nyt Teitä vastaan aktivoiden asekätköt!
Tämä liittyy tiiviisti aseiden esiinottoon, jos viranomainen alkaa pelleilemään Ryssän sidosryhmien tai itse Ryssän kanssa Suomessa tarkasti meitä vastaan: Asekätköt puretaan ja meillä on käsikranaatteja yms., joilla puolustautua Ryssän kätyriä vastaan ja täysin loppuun saakka, kuolemaan saakka. Voitto tai Kuolema! Tilit tehdään selviksi uudestaan vielä kerran, mutta nyt aseiden kanssa.
Eikä tämä jää tähän! Ei! Paavo Haavikon mukaan Suomessa oli tuomioistuimia, missä tuomittiin n. 1500 suomalais-ugria kuolemaan osoittamastaan pelkuruudestaan Ryssän edessä kesällä 1944. Pelkuruus Ryssän edessä on pahinta rikollisuutta, kun sen kautta aletaan tuomitsemaan omia ihmisiä, joilla on Suomen kansalaisuus. Nimilistat ovat selviä.
Nämä kesän 1944 tuomioistuimet perustettaneen pian uudestaan ja Ryssän kätyrit lahdataan siellä taas kuolemaan jo toistamiseen uudestaan 2000-luvulla. Mikä paskaa hävittää! 1500 viimeksi kesällä 1944 ja kalavelat odottaa maksuaan korkojen kanssa! Ainoa rangaistus on kuoleman rangaistus Ryssän etujen ajamisessa maassa! Yli 1500 Ryssän pelkuria sai tämän kokea kesällä 1944.
Tänään ja eilen! Se voidaan katsoa mm. Ryssän kanssa vehkeilevän viranomaisen kanssa kiväärinpiippua pitkin tänään uudestaan. Katsotaanko uudestaan vuoden 1944 tapaisissa tuomioistuimissa? Erikoistuomioistuimet perustetaan tapaoikeuden mukaan uudestaan ja antaa oikeuden tapahtua pelkuruudestanne! Pelkureille on varattu vain kuoleman tuomio, ei muuta ja listat ovat selviä.
Helsingin Käräjäoikeus ei määrännyt aineistoa salattavaksi julkisuudelta, vaan se on lakien mukaan täysin 100% julkinen koskien myös nauhoituksia. Julkisen aineiston esilläpito on sallittua, kun toisin ei määrätty.
Minä haluan julkaista kaiken julkisen aineiston, koska minulla ei ole mitään salattavaa!
Ehkä muilla on ja paljon, koska Suomessa hallituskin kaatuu pelkän paperin palan perusteella! Ei voi enemmän nauraa; paperin palan perusteella hallitus kaatuu! Yksi paperi ja hallitus kaatuu! Samaa kai voidaan odottaa muilta ugreilta?
Aseet ovat vedetyt nyt esiin! Asekätköt aukaistu! Varmistimet poistettu! Me vastaamme ja omalla tavalla siksi, että saatte nyt pitää typeriä käräjäistuntojanne yksin ilma meitä Ryssän edun hyväksi!
Jaamme vain ja ainoastaan kuoleman tuomioita kesän 1944 tapaan nille, jotka veljeilee Ryssän ja tai iki-ugrin kanssa isänmaan ystäviä vastaan. Saatana, ja se germaanien takavarikoitu omaisuus 1944 otetaan aseiden kanssa takaisin ja pian, korkojen kansa Ugrien valtiolta. Korkojen kanssa ko. tuomioistuimissa, jossa ei jaeta kun kuolematuomioita Ryssän tai sen sidosryhmien kanssa pelleileville. Saatana, Suomi on Saksalle velkaa n. miljardi euroa kesän 1944 asetoimituksista, joilla ryssä torjuttiin!
Me olemme valmiit ja asiat katsotaan taas kiväärin piippua myöten maamme tradition mukaan.
Voitto tai Kuolema!

Klasu raportoi panssarivaunuhankinnoista:
LEOPARDI PANSSARIVAUNUT SAAPUVAT PRIKAATIIN!
Hämeenlinnan Panssariprikaati saa aivan uuden aseistuksen Saksasta. Nimittäin uudeksi panssarivaunutyypiksi tulee Leopard II A 5. Viimeksi panssarivaunujoukot käyttivät II maailmansodassa saksalaisperäisiä vaunuja. Vaunu tyypin valintaan vaikutti paljon Jan-Erik Enestam.

Klasu kritisoi Olavinlinnan häpäisyä:
Järkyttävä todiste Olavinlinnan merkityksen syvällisestä häpäisystä. Mitä tämä kertoo?
Maamme kulttuurikesä 2003 on alkamassa ja keskeisellä sijalla merkittävissä juhlallisuuksissa on tanskalaisten rakentama Olavinlinna, missä järjestetään musiikkijuhlia, minne saapuu paljon arvovieraita mm. Keski-Euroopasta.
Olavinlinna rakennettiin turvaamaan läntistä kristikuntaa ja se täytti loppuun saakka tätä funktiota, kun eri palkkasoturit puolustivat lääninruhtinas Tottin kanssa maata venäläisiä ja idän uskoa vastaan. Läntisessä Euroopassa Olavinlinnan koko merkitys kulminoitui tässä merkityksessä ihmisille hyvin laajalti.
Nyt Olavinlinnaan tuotiin kulttuuriministeriön myötävaikutuksella ortodoksisen kirkon museo!!! Tämä on totta! Voiko syvemmin Olavinlinnan rakentajien ja Suomea puolustajien palkkasoturien muistoa häpäistä?
Symbolisesti asiassa ei liene mitään uutta. Itse asiassa jo tuolloin lääninruhtinas Erik Tottin aikana, jolloin länsi-eurooppalaiset palkkasoturit puolustivat Olavinlinnaa ja Suomea esiintyi valitettavasti jotakin täysin vastaavaa. Historian mukaan useat suomalais-ugrilaiset miehet lyöttäytyivät venäläisten kanssa yhteen karkoittaakseen pois Olavinlinnaa sankarillisesti puolustaneet ja sen myös rakentaneet monista eri kansakunnista koostuneet länsi-eurooppalaiset.
Tästä seurasi taas nopeasti paikallisen väestön raiskauksia, kotien polttamisia jne. Asiaa voidaan täysin verrata seurauksiltaan isoon ja pikku vihaan historiasta, mutta vain paljon pienemmässä laajuudessa. Tuolloinkin venäläisiin joukkoihin yhtyi osa maan väestöä mm. Danielson Kalmarin mukaan. Kerimäen kirkonkirjojen mukaan taas naispuolinen väestö solmi paljon aviolittooja mm. tanskalaisten kanssa alueella, missä palkkasoturit puolustivat maata itää ja Venäjää vastaan. Tämä kertoo puolestaan tarkkaan sen, miten paikallinen väestö sai elää, kun veli venäläinen ei ollut itse paikalla yhdessä ns. ugri aineksen kanssa.
Kun venäläiset tulivat mm. vuonna 1945 Berliiniin, he raiskasivat myös sekä venäläiset että ukrainalaiset yhdessä kaikkien saksalaisten kanssa. Analogia ei ole ajasta kiinni. Se toimii sekä Suomessa että Keski-Euroopassa.
Tänään ortodoksien kirkon museon tuomisella Olavinlinnaan tietysti häväistään perin pohjin linnan rakentaneet ja sitä venäläisiä vastaan sankarillisesti puolustaneet; ja heidän muisto, se on täysin selvää, mutta ehkä tämä symboloi ns. ikuista ugrilaisuutta, joka on mieluummin yhdessä veli venäläisen kanssa ja identifoi itsensä heidän kanssa itään mm. ortodoksi kirkon vaikutuspiiri alueeseen kuin antaa läntisen kulttuurin vaikuttaa Suomessa. On selvää, että tämä ei tule jäämään huomaamatta tulevaisuudessa, mitä Olavinlinnan häpäisyyn tulee. Kysyin myös linnasta lyhyesti syytä asiaan ja jäin vastausta vaille. Miten muuten, eihän asiaa voi perustella mitenkään, mutta niin vain tapahtuu.

Klasu maailmanpolitiikan tiimoilta:
Euroopan konventin puheenjohtaja Valery Gisgard d’ Estaing kävi Itävallan keisarin vanhimman pojan 90-vuotissyntymäpäivillä.
Konventti on työskennellyt irti Euroopan omista juurista, ja näin kansan keskuudessa vastustetaan oikein koko ajatusta Euroopan Presidentistä.
Me emme tarvitse Amerikkalaistyylistä päämiestä, vaan oman Euroopan päämiehen, joka on lujasti ankkuroitunut maanosaamme arvokkaaseen traditioon ja elämään.

Klasu paljastaa Halla-ahon julkisen pelin:
Halla-ahon julkisen ja virallisen pelin luonne paljastui Helsingin yliopiston slaaviosastolta 19.6.
Jussi Halla-aho käyttää tietokonetta 128.214.2.25 ja ip-numero kuuluu Helsingin slaavilaisen osaston tietokoneisiin. Sieltä erinäisiä väärennettyjä viestejä järjestellen eri julkaisuihinsa hän tekee hallaa mm. laittamalla eri ideologisesti inhoamiansa ihmisiä keskustelemaan nettiin itse kirjoittamalla viestit, jotka kirjaa toisten nimiin. Tampereen syyttäjä pääsi tästä jäljille ja kaikki ko. tietokonenumerolla laitetut viestit Halla-ahon Totaalista Sotaa – kansioon nimiini ovat laillisesti väärennettyjä ja pitävän juridisesti syyttäjäviraston toimesta 19.6.
Käsittääksemme myös Seppo Lehdon nimellä laajasti lähetetyt viestit ovat väärennettyjä Totaalista Sotaa-kansiossa ko. venäjän opettajalta.

Klasu jatkaa aiheesta:
Seppo Lehdon Totaalista Sotaa postaukset tekniikkamme tarkassa analyysissa ja tutkinnassa
Tampereen kihlakunnan syyttäjänviraston käsitykset vahvistuivat ko. Seppo Lehdon nimellä julkaistun postin suhteen Halla-ahon toimittamassa Totaalista Sotaa – verkkojulkaisussa tutkimuksissemme jälkeen koskien ottamaamme erää Seppo Lehdon nimiin laitetuista posteista verkkojulkaisussa. Epäilemme vahvasti postin alkuperää ip-numeron mukaan, että ko. posti Lehdon nimellä on tullut Helsingin yliopiston slaavi- ja baltologia osastolta internet-jakeluun.
Tekniikka vahvisti virallisessa esitutkinnassa postin alkuperän jo allekirjoittaneen kohdalla poliisitutkinnassa; se ei ole tullut allekirjoittaneelta tai hänen tietokoneeltaan, niinkuin Seppo Lehto oli väittänyt rikosilmoituksessaan allekirjoittaneesta. Tämä herätti suhteellisesti epäilyksiä myös meissä kaiken muun lähetetyn postin alkuperästä Halla-ahon verkkojulkaisussa, koska verkkojulkaisua toimitti ja päivitti vain yksin Jussi Halla-aho niminen henkilö, joka moneen otteeseen kiisti kaiken Seppo Lehdon yhteistyön verkkojulkaisun suhteen. Kiistää edelleen.
Emme toki tiedä vielä tarkkaan, onko Halla-ahosta tai ko. osaston koneiden väärinkäytöstä tehty rikosilmoitus Lehdon toimesta, mutta tutkimuksien mukaan on jo selvää, että Jussi Halla-aho on yksin rakentanut ko. verkkojulkaisunsa tai yhdessä joidenkin muiden apureiden kanssa.
Seppo Lehto tunnetaan hyvin tiukkana pakkoluovutettujen ja sodassa menettyjen alueiden, kuten Viipurin takaisin vaatimisesta julkisuudessa, joten slaaviosastolla voi olla ideologinen motiivi juuri tässä ja tästä syystä mustamaalata häntä hyvin tehokkaasti julkisuudessa nimissään tehdyllä postauksella imitoiden Lehdon tyyliä. Tämä on tyypillistä juuri venäläisissä piireissä ja juuri se, että rakentaa tällainen internet-kansio asiasta.
Puolestamme asia on nyt täysin selvinnyt; asian taustalla olivat Jussi Halla-aho ja ko. Helsingin yliopiston slaaviosaston tietokoneet, joilla verkkojulkaisu tehtiin ja koottiin.

Klasu jatkaa aiheesta:
Marskin Tupla Ritarin nimellä törkeä ja häpäisevä kirjoittelu
Jussi Halla-ahon koneella päivitetty Totaalinen Sota – julkaisu sisälsi kirjoituksia Marskin Ritari Ilmari Juutilaisesta tai hänen nimellä tms.
VTM Kai-Henrik Tiiainen antoi tutustuttuaan teksteihin valaehtoisen todistajan lausunnon 4.6.2003, että allekirjoittanut ei ole niiden takana, kuten Halla-aho on antanut muiden ymmärtää, julkistaessaan tekstejä.
Julkaisun päätoimittaja Halla-aholla on juridinen vastuu näistä teksteistä

Klasu kertoo veriryhmistä:
Veriryhmät kertovat kiinnostavasti ja kiistatta populaatioiden etnisestä taustasta
Skandinaaveilla ja keski-eurooppalaisilla A-ryhmä on tyypillinen veriryhmä esiintymä veritesteissä. Kiinnostavaa on myös se, että A-veriryhmä ei ole jättänyt jälkeen muualle maailmaan tällaista veriryhmän esiintymistä niinkuin Keski-Euroopassa tai Skandinaviassa. Aasiassa veriryhmää ei esiinny ollenkaan. Anatoliassa ja Armeniassa sen sijaan löytyy A-veriryhmä esiintymä.
B-veriryhmä taas dominoi tyypillisesti mm. Itä-Eurooppaa, Mongoliaa, Kauko-Itää ja muita itämaisia alueita.
Muinaiset Cro-Magnon ihmiset eivät ole olleet A-veriryhmää, vaan O-veriryhmää. Siis veriryhmä analyysin mukaan skandinaavit ja keski-eurooppalaiset eivät polveudu tästä ihmistyypistä, toisin kuin väitetään ilman tieteellistä todistusta antropologien keskuudessa.
Englannissa A-veriryhmä esiintyy yleisesti väestön keskuudessa vain itä-Englannissa, jonne Viikingit aikaisemmin tulivat ja Danelag-kuningaskuntansa perustivat. O-veriryhmää esiintyy taas mm. baskeilla, Kaukasuksen osseteilla ja myös kelteillä. Sitä on esiintynyt myös Viikingeillä A-tyypin lisäksi. Mielenkiintoinen seikka on myös se, että aina muinaisten hallitsijoiden mm. Egyptin, Mayjojen hallitsijamuumioiden veriryhmä on ollut A-ryhmä veritesteissä, vaikka itse pääväestön veriryhmä on ollut täysin toinen.
Tiedot perustuvat Englanissa tehtyihin lukuisiin kokeisiin; siellä, kun eugeniikkaa saadaan harjoittaa ilman moraalirajoituksia, kun se siellä kehitettiinkin.

Klasu lähestyy Halla-ahoa vahingonkorvausasian tiimoilta:
VARAUTUKAA TODISTAMAAN A-VERIRYHMÄ
Huomaathan hyvä veli, että jotta maksuliikenne sujuisi normaalisti ja vaivatta pitää myös A-veriryhmän todistus meillä esittää. Ilman voimassa olevaa A-veriryhmän todistusta emme voi valitettavasti yhtään mitään maksaa.
Taustaa vallitsevalle skandinaaviselle tapaoikeudellemme: Skandinaaveilla ja keski-eurooppalaisilla se A-ryhmä on tyypillinen veriryhmä esiintymä veritesteissä. B-veriryhmä taas dominoi tyypillisesti mm. Itä-Eurooppaa, Mongoliaa, Kauko-Itää ja muita itämaisia alueita.
Englannissa A-veriryhmä esiintyy yleisesti väestön keskuudessa vain itä-Englannissa, jonne Viikingit aikaisemmin tulivat ja Danelag-kuningaskuntansa perustivat. O-veriryhmää esiintyy taas mm. baskeilla, Kaukasuksen osseteilla ja myös kelteillä. Mielenkiintoinen seikka on myös se, että aina muinaisten hallitsijoiden mm. Egyptin, Mayjojen hallitsijamuumioiden veriryhmä on ollut A-ryhmä veritesteissä, vaikka itse pääväestön veriryhmä on ollut täysin toinen.
Klaus von Grewendorp

Klasu jatkaa samasta aiheesta:
Hyvää Päivää!
Olisi mukava tietää, että mille mm. Teemu Lahtinen käsityksensä ”me kaikki olemme ukreja” perustaa, sillä mm. A-veriryhmää, joka dominoi skandinaaveja ja keski-eurooppalaisia on n. 44% väestöstämme, veriryhmä tutkimuksen mukaan. B-veriryhmä kuuluu taas itäisille etnisille ryhmille, kuten ugreille, venäläisille. Sitä on väestöstä 17%.
Veriryhmät jakaantuvat Suomessa Punaisen Ristin veripalvelun mukaan seuraavasti:
A Rh pos 39 % A Rh neg 5 %
O Rh neg 4 % O Rh pos 27 %
B Rh neg 2 % B Rh pos 15 %
AB Rh neg 1 % AB Rh pos 7 %
Lääkäri

Haastemies kommentoi:
Taitaa olla aamun runkkisessio ohi kun on mällitty verta kentälle?
… ei tuhkamunaisuutesi parane tilastoja siteeramalla
Haastemies

Klasu raportoi Halla-ahon toimista:
Taifun-sukellusveneiden salaista maalitusta Suomessa
”Moskova kutsuu Zabuttjaa … kuuleeko Zabuttja?”
Saimme vihiä suomalaisesta maalittajasta ja suomalaisista maalittajista Fär-saarilta, missä toimii pystyvä Venäjän Taifun sukellusveneiden ohjustorjuntajärjestelmän yksikkö ja mm. Tanskan sotilaslähteiden mukaan Suomessa tapahtuu Taifun-sukellusveneiden iskukohteiden maalitusta. Sain tästä jo tietoa kauan sitten ja henkilön paikantaminen ei liioin ollut enää silloin ongelma, koska Venäjän sukellusveneiden maalittaja oli käyttänyt Zabuttja-peitenimiä huolellisessa ja aktiivisessa palkatussa yhteydenpidossaan Venäjän pohjoisen laivaston esikuntaan.
Laitoimme epäillyn tietokoneen sitten myöhemmin sotilaskuuntelulle ja näihän asia oli ja varmistui; hän maalittaa Suomessa maassa venäläisille sukellusveneille ohjusiskukohteita. Grönlanti ja Fär-saaret ovat tässä ohjustorjunta-ohjelmassa tärkeydeltään muuten numero 1. avainasemassa. Ohjustentorjuntayksikkö oli siepannut Zabuttja nimisen miehen selviä hyvin tarkkoja koordinaatti (pituus- ja leveysasteet) maalitusviestejä Venäjän merivoimien esikunnalle, joka maalittaa aktiivisesti mahdollisia ohjusiskukohteita mm. Suomessa koko ajan.
Venäjän oma satelliittijärjestelmä on äsken luhistunut, eikä voi enää maalittaa iskukohteitaan satelliiteistaan Euroopassa ja Suomessa. Venäjän yhteysagentit tekevät tämän satelliittien sijasta ja melko suurta rahakorvausta vastaan. Kuulemme monet ihmiset ovat tarjoutuneet tähän tehtävään, mutta vain harvat ovat otetut vaativiin maalitustehtäviin.
Emme paljasta vielä toistaiseksi Venäjän sukellusveneiden maalittajan nimeä, koska hän työskentelee hyvin tiiviisti Suomen viranomaisten kanssa; viranomaiset ovat taas suojelleet häntä tähän saakka, koska sukellusveneiden maalittaja edustaa merkittäviä Venäjän sidosryhmiä Suomessa. Mikä osoitus elävästä elämästä siitä, että viranomaiset elävät vielä yya-hengessä tänäänkin. Hänellä on myös erinäisiä merkittäviä erikoisoikeuksia, jotka eivät ole myöskään mm. Suomen lain kanssa sopusoinnussa. Mahdollisen nimen paljastuksen yhteydessä tuomme myös maalittajaa suojelleiden kaikkien viranomaisten nimet esiin.

Klasu lähestyy Halla-ahoa saman asian tiimoilta:
UUSI TIEDUSTELURAPORTTI TYÖPÖYDÄLLÄ
Nyt tiedusteluraportin mukaan venäläisten Taifun-sukellusveneiden ohjusiskujen jatkuvaa maalitusta Suomessa, koska Venäjän oma satelliittijärjestelmä on äsken luhistunut, eikä voi enää maalittaa iskukohteitaan satelliiteistaan Euroopassa ja Suomessa. Venäjän yhteysagentit tekevät tämän satelliittien sijasta ja melko suurta rahakorvausta vastaan.
Laitoimme taas vaihteeksi linjasi ja tietokoneesi kuuntelulle turvallisuuspalvelussamme; sieppaamme kaikki viestit ja vaivaudun ne henkilökohtaisesti tiedusteluraportista käännöstyön jälkeen lukemaan. Vieläkö SUPO:n agentit touhuavat kanssasi? Ainakin sähköposti on ollut välillänne satunnaista.
Saimme vihiä suomalaisesta maalittajasta ja suomalaisista maalittajista Fär-saarilta, missä toimii pystyvä Venäjän ohjustorjuntajärjestelmän yksikkö, joka rakentaa avaruuteen suojaa Euroopalle juuri näitä sukellusveneiden ohjuksia vastaan. Grönlanti ja Fär-saaret ovat tässä ohjustorjunta-ohjelmassa tärkeydeltään avainasemassa. Äskettäin tämä multinationaali-yksikkö oli siepannut Jussi Halla-aho nimisen miehen selviä koordinaatti (pituus- ja leveysasteet) maalitus viestejä Venäjän merivoimien esikunnalle, joka maalittaa mahdollisia ohjusiskukohteita mm. Suomessa koko ajan.
Tilanne välillämme ei ole mitenkään uusi ja erikoinen; sitä kuvaa hyvin ns. i n t e r r e g n u m välivaihe (1254-1273) Eurooppamme historiassa. Tuolloin tuomioistuimilla ei ollut mitään valtaa, maassa raivosivat vain murhat, ryöstöt ja tuli, kunnes kreivi Rudolf Habsburg tuli ja palautti kaivatun järjestyksen. Vain palkkasotilaan taidoilla tässä tilanteessa ylieletään, zu überleben.
No, en oleta tuntemustasi alaan ja aiheeseen kovinkaan suureksi, koska Suomen virallinen historian kirjoituskaan ei tiedä ja näin ollen asiasta kirjoita, että Tanskan kuningas Christoph von Wittelsbach valittiin Suomen kuninkaaksi 1442. Siis Baijerin kuuluisaan Wittelsbachin sukuun kuuluva saksalainen Suomen kuningas!
Klaus von Grewendorp

Klasu analysoi ugreja:
Presidentti Putinin venäläistämisohjelma puree Venäjän suomalais-ugri alueilla: siellä syödään nyt jo iloisina lörtsyjä ja puhutaan jo pysyvästi venäjää.
Presidentti Putinin venäläistämisohjelma puree tuloksella ja teholla suomalais-ugri alueilla Venäjällä. Suomalais-ugrien verisukulaiset puhuvatkin jo mieluummin venäjää alueella ja pitävät asiattomana Suomen yksipuolista sekaantumista EU:n kautta kieliasiaan. He haluavat itse venäläistyä. Itse asiassa se on tyypillistä kaikille ugri-heimoille. Ei puhettakaan Tsetsenian tapaisesta ilmiöstä, päinvastoin.
Jotkin edustajat, kuten Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) on nostanut metelin venäläistämis asiasta EU:ssa, mutta koska suomalais-ugrilainen natiomalismi Suomessa ja Euroopassa tähtää yhtälailla länsi-eurooppalaisia kuin venäläisiä vastaan, hän ei ole saanut juuri mitään tukea asialle. Lisäksi suomalais-ugri tasavaltojen Udmurtian, Marin ja Komin viranomaiset eivät ole pitäneet Suomen linjasta juuri sekaantua heidän omiin asioihin. He haluavat venäläistyä ja syödä lörtsyjä, Putinin ohjelman mukaan.
Se, mitä asenteita ilmenee ko. tasavalloissa ovat melko tyypillisiä tilastollisesti myös Suomessa, jos ollaan täysin rehellisiä. Koulukirjoissa kerrotaan mm. Venäjän kautta maalle tulleesta itsenäisyydestä. Suomalais miehet hakevat yleisesti taas puolisoa Venäjältä ja menevät eniten maanulkopuolelta koostuvista segmenteistä naimisiin venäläis naisten kanssa tänään. Suomen viranomaiset; tuomioistuimet, poliisi jne. asettavat myös venäläispiirit ja heidän sidosryhmänsä etuasemaan verrattuna mm. länsi-eurooppalaiseen germaanisperäiseen väestöön. Tämä tieto on hyvin merkittävä, kun Suomen asemaa kuvataan. Kaikki vaikuttaa kaikkeen! Esimerkiksi tiedustelupalvelutyössä kerätään aina väestön ja viranomaisten yleiset mielipiteet tyyppivakioksi, jota puntaroidaan yhdessä muiden tekijöiden valossa tiedustelupalvelutyössä. Pohjoismaihin Suomi ei ainakaan kuulu suomalais-ugrilaisen kulttuurin ja kielen vuoksi tai valtiomuotonsa takia. Skandinaviaan Suomi ei myös kuulu pääväestönsä kanssa, koska se on rodullisesti hyvin erilaista kuin muissa pohjoismaissa.

Klasu lähestyy Jussia:
SAAKO VALKO-VENÄJÄN PRESIDENTTI LUKASHENKOA POMMITTAA?
Unohdin kysyä Teiltä herra slavistiikko pitäisikö tai saisiko analogiasi mukaan myös Valko-Venäjän Lukashenkoa pommitaa? Kerroithan, että kenellä resursseja on, niin diktaattoreita saa vapaasti pommittaa. Oletteko muuten liittyneet jo Vladimir Putin-nuoriin Suomen Sisussa?
Käytin hyvin kohteliaasti sanaa slavistiikko, koska itse kerrot kääntäväsi kirkkoslaavia. Tässäkin meidän pitää selvittää keskenämme välit, sillä germanistiikkona tiedän saksan puhuttu kieli on vanhempaa eli sitä tunnetaan sitten kirjoitettuna aina 800-luvulta alkaen ja kirkkoslaavia 900-luvulta.
Puhuit oikeudessa jotakin siitä 4.6.2003, että vaihdan puolta ja puheesi ilman todisteita? Todisteet, Halla-aho, todisteet! BND sanoi ennen Irakin sotaa, että Irak ei ole turvallisuusriski: CIA:n johtaja taas, että Saddam Husseinilla ei ole terroristikytkentöjä. Saksan NATO:n yhdysupseeri Luftwaffe kenraali Harald Kujat kertoi NATO-yhteysesikunnassa asiaa loppuun saakka, silloin kun Tony Blair väitti, että Saddamin ABC-aseet aktivoidaan 40 sekunnissa, että Irak ei uhkaa ketään. Missä nämä ko. aseet ovat? Colin Powelhan kertoi tietävänsä kaikkien sijainnin YK:ssa jo paljon aikaisemmin? Mitä ruotsalainen juristi Hans Blix sanoi, kun jätti asetarkastajien johtajan viran? Olisikohan niin, että tiedustelumme on taas täysin oikeassa? Ajattele minkä henkilökohtaisen moraalisen taakan Bush & Blair kantaa ko. sodasta ja sen tuloksista jälkeenpäin. Saddam Hussein ilmoitti, että 17.7.2003 käynnistyy laaja Vietnam tyylinen sissisota Irakin vapauttamiseksi miehityksestä. Irak oli Suomen liittolainen II maailmansodassa. USA:n Irakin sota on yhä täysin laiton; se on ja se on ollut. USA:n hovinarrit tosin hyväksyvät, että heidän ei tarvitse vastata teoistaan kansainvälisen tuomioistuimen edessä. Tämä kaikki päätettiin, vaikka itse CIA kertoo, että II maailmansodan jälkeen heidän toimeenpanemansa ulkomaan operaatiot ovat yhteensä vaatineet n. kuuden miljoonan ihmisen hengen! Muista vain Virossa, kuinka se valkoinen laiva sanottiin tulevan, kun kansa nousee ryssää vastaan. Tietenkään mitään valkoista laivaa ei alun alkaenkaan olisi koskaan tullut.
Huomaa Saksassa ja Ranskassa eivät hallitukset kaadu tänään, vaikka sotaa vastustettiin; toisin kun Suomessa, missä pelkkä joku paperi ns. Irak-vuoto kaatoi heti hallituksen! Sodankäynnin syyt ovat olleet puhtaasti taloudellisia; sehän oli Ruotsinkin syy moniin sotiinsa, jotka päättyivät oikeastaan vasta Ukrainan Pultavassa. Amerikka halusi Irakin öljylähteet. Kun N-liitto tuhoutui tarvittiin uusi vihollinen, jotta varusteluteollisuus ei menisi konkurssiin. Siksi myös Tanskan Fär-saarille ja Grönlantiin rakennetaan ohjustorjuntajärjestelmiä Venäjän uhkaa vastaan tänään.
Ajattele Irakin sodan kannattajana alla olevaa Punaisen Ristin taulukkoa, mihin on kirjattu kauppasaarron lapsiuhrit Irakissa. Puhuit todistajiesi kanssa oikeudessa ilman mitään juridisia todisteita, että olen lasten rääkkääjä! Kumpi meistä Halla-aho on lastenrääkkääjä oikeiden, ei väärentämiesi, puheittensa perusteella? Kuka kestää lopullisen tuomarin edessä meistä kaikista?
Kun kauppasaartoa pantiin toimeen YK:ssa Suomi äänesti sen puolesta! Ilman Suomen ääntä se olisi kaatunut ja mitä Suomi sai vastineeksi asiasta? Ei mitään! USA:n hovinarri! Käskyläinen! Eikä tämä riittänyt, vaan Amiria bunkkerin tiedot annettiin USA:lle, joka pommitti heti bunkerin ja tuloksena n. 2000 kuollutta lasta, naista ja vanhusta. Massamurhaajat ovat keskuudessamme on ihme, että Holkerin hallituksen puolustusministeri ja ulkoministeri eivät joudu juridiseen vastuuseen asiasta vrt. Jäättenmäen hallituksen kaatuminen. Jäätteenmäki puhui järkeä Irakista hovinarrien keskuudessa. Hyvin epäselvää on sekin meille ollut, kuinka on mahdollista tukea kansleri Schröderin linjaa Irakin suhteen ja samalla USA:ta, niinkuin Paavo Lipponen tekee … komission puheenjohtajan ainesta ja hajanaisella EU:lla ei ole mitään valtaa. Madelaine Korbel – Albright sanoi jo 1990, että kauppasaarto saattaa johtaa miljoonien lapsien kuolemaan, mutta se on sen arvoista Irakissa! Tässä on pientä se synti, mihin tsekin Korbelin perhe syyllistyy pitäessään yhä sudeettisaksalaisten laittomastai takavarikoitua omaisuutta hallinnassaan vielä tänäänkin!
Tänään sitten radikaalit islamistit tulevat huomaamattomasti Saksaan (turvallisuuspalveluraporttimme). Minä luen ne aina ja pidän tätä työtä arvossa ensimmäisenä numero 1. kaikista aiheista. Raportin mukaan väkivaltaan valmiit islamistit naamioituvat hyvin ystävällisiksi muslimeiksi ja samalla pitäen salaista verkostoa yllä ja solmivat parhaita suhteita mm. El-Kaidaan, Hamasiin, Hisbollahiin ja muihin terroristiverkostoihin. Heidän päämäärä Saksassa: islamilainen Jumalan Valtio. Saksassa meillä on heidän kaikki nimet, perheet ja organisaatiot tiedossa turvallisuuspalvelussa.
Niin tänään 19.7.2003 tulee tasan 60 vuotta operaatio Gomorrasta; eli Unternehmen Gomorrha. Eli se oli Hampurin pommitus heinäkuussa 1943, jolloin n. 50.000. saksalaista murhattiin; joukossa vain pelkästään lapsia, naisia, vanhuksia. Jeesuksen Kristuksen sotilaat asialla Hampurissa 1943. En tiennyt itse, että kristinuskolla on tällainen sisältö. Kaikki nämä 50.000. palaneet, tukehtuneet, kuolleet talojen sortumiseen Hampurissa. Marttyyri kansa. Mitä tämä on suhteella verrattuna 11.9.2001 tapahtumiin?
Kysymys on valtioterrorismista, millä ei ole mitään eroa itse terrorismiin.
Gesegnete Sommer 2003!
Klaus von Grewendorp

Presidentti Halosen tiedote:
Kaipaamme lisää prostituoituja tienaamaan Ryssä-Sian hyväksi
Meillä vasemmistoryssäläisillä huorilla on oheisen linkin takaa ilmoituspalsta, jota kautta keräämme tuottoja miehittäjä-Ryssän kansanmurhien rahoitukseen valtion budjettivarojen haaskauksen lisäksi:
http://www.ihanatunne.net/nm.html
Tarja Halonen – biseksuaali demarihuora
Helsinki

Leonid Laakso lähestyy suomalaisia:
Me olemme suuressa synnillisyydessämme päättäneet näyttää kuinka helppoa on kusta tsuhnia silmään, ilman että supo, krp tai eduskunta mitään siitä välittää. Me laitamme tullit seisomaan, rekkakuljetukset ryssille, miehitämme alueitanne ja te vaan neuvottelette, kunnes taas maksatte. Me ryssäsiat emme voi olla ihmettelemättä hölmöyttänne.
Leonid Willewich Laakso ( asun miehittäjän edustajana Orimattilassa )
Ria Novostin Tehtaankadun lähetystön päätoiminen harhauttaja.
Mikäli aiotte katsoa keskuudestanne tosisuomalaisia niin tutustukaa http://www.prokarelia.net ja vaatikaa omaanne!

Aineisto 29

Lehdon eduskuntavaalitiedote:
Odottelemme mielenkiinnolla kansakuntamme suhtautumista näissä eduskuntavaaleissa kansakunnalliseen miehitykseemme ja alueiden hyödyntämiseen kansakuntamme yhteydessä ja miehittäjä-Ryssän sotarikollisten suojeluun valtakunnan ylimpien syyttäjäviranomaisten toimesta, samoin kuin suhtautumista pakolaisstatuksen väärinkäyttöön, elintasopakolaisiin Somaliasta ja yleensäkin Afrikasta, (sakko-)velkavankeuteen, totaalikieltäytymiseen, pakkoruotsiin, kansalaispalkkaan, lasten kotihoidon nostamiseen, opintotuen ja äitiyspäivärahan nostoon vähintään minityöttömyyspäivärahan suuruiseksi, yrittämisen edellytysten parantamiseen, karenssien pienentämiseen, sairaalajonojen lyhentämiseen, kestävään kehitykseen, luontoystävälliseen energiatuontantoon eli Karjalamme tuuli- ja vesivoimaan, Barentsinmeremme maakaasu- ja öljykenttiin, jne.

Lehto kritisoi Helsingin yliopiston ryssäläisiä:
Helsingin yliopistossa loisii helvetisti ryssäläisiä loisia kuten Esa Peuha ja kaltaisensa turhan poraajat.
Palkkansa saanevat miehitetyn Suomen alueella olevasta Tehtaankadun loisivasta Ryssän lähetystöstä. Oikiaa asiaa on tarjolla : Http://www.prokarelia.net .. joten ei huolta.

Lehto jatkaa vaalitiedottamista:
Tuppisuusuomalaiset pitää herättää horroksesta lähettämällä jokaiselle 18-40 vuotiaalle poikamiehelle muutama seksivideo ja lähete: ”Ei tästä kansa kasva, vaikka kuinka runkkaat ja tumppuusi hakkaat”!
Eli ei pornoveroille, vaan tukea lapsilisää, kotihoidon tukea ja naisten äitiyspäivärahan minimitasoa korottamalla.
Seppo Lehto – Suomi suureksi sinisillä silmillä omin konstein, älkäämme tukeko maamme muuttamista ”Mogadishuksi” tai ”Chinatownweiksi”.
Palaute:) … kansakuntamme hyväksi, kiitos! … Asutusta Laatokan rannoille, kaikki riippuu Teistä!

Lehto terveiden elämäntapojen puolesta:
Suur-Suomen koittaessa tupakoitsijat joutuvat pannaan Itä-Karjalassa ja muilla palautettavilla alueillamme:)
Terveet elintavat kunniaan = Haittavero julkitupakoitsijoille! 24.1.2003
Väitän että enempi on haittaa tupakkia ovipielissä vetävistä vellipersuuksista, kuin omassa soffassa satunnaisesti tissinheiluntaa katselevista suomalaisista
Tupakoitsijoilla ei liki pääsääntöisesti ole minkäänlaista sosiaalista näkökulmaa itsensä myrkyttämisen hinnasta eli siitä että tehdessään maksullista hidasta itsemurhaa käyttäytyvät kuin Afrikan aidsia levittävät saasttuttaen koko ympäristönsä.
Mielestäni tupakoinnille ja julkitupakoinnille pitäsisi määrätä haittavero, mikä olisi vähintään 3 x autoveron verran samoilla perusteilla.
Seppo Lehto – savuttoman Suur-Suomen puolesta
PS:) Sodassa tarkkavainuiset haistavat jo kaukaa missä ketjupolttajat lymyilee, puhumattakaan siitä kuinka sätkät kiiltää yössä.

Lehto jatkaa vaalitiedottamista:
SNKY:n Pirkanmaan piirin kanta Natoon (korreloi Kaari Utrion kanssa) ja välitön isku Iraqiin ja Saddamin teilaamiseen
Vaadimme sotatoimien aloittamista välittömästi Saddamia vastaan, bensahinta alas ja kansalaispalkka voimaan – KIITOS!
SNKY:n pirkanmaan piiri haastaa kaikki farisealaiset eduskunnan vaimonsahakkaajat, rattijuopot ja muuten vaan lihavaan metabolisista oireyhtymistä kärsivät ryssäläiset tahot
Toivomme että Saddamin vastaiset sotatoimet alkavat mahdollisimman pian jotta bensanhinta laskisi, siinä kuin sorretut kansanosat vapautuisivat Saddamin sorron alta.
Opintotuet vähintään samalle tasolle kuin peruspäivärahat
Parasta olisi luoda ainkin kaikille pienituloisille ( eli alle 1500 euroa kk:ssa saaville) opiskelijoille, työttömille, sairaspäivärahoilla oleville kansalaispalkkaranka, joka pienenisi pikkuhiljaa kun tulot nousee.
Nykyään hukataa systeemiin liikaa rahaa.
Kommari syö toisten kuormista edelleen mm. kehisavun ja lähialueyhteistyömäärärahojen kautta.
USA:n akordimalli eli kaikkien lainojen yksinkertaistettu konkurssimalli vakuudettomille luotoille.
Kun kerran maailman ykköskapitaali kestää akordin niin kai Suomikin, kun se on kestänyt jo vuodesta 1944 alueemme osittaisen miehityksen ja ryöstösaaliin maksamisen miehittäjälleen, sekä edelleen jatkuvina kompensaatioina ymv:na?
Seppo Lehto
PS:) Uskon että Pirkanmaalla nämä asiat nousevat pintaan vaalikeskusteluissa.
Joten ajateltavaa kaikille pikkuvippinsä maksaneille piisaa? … ja ei muuta kuin kateellinen mieli kihisemään … ( odotettavissa on jälleen pikkusielujen ja perseaukistenkin vinkunaa, mutta mitäs sitä työnsankarit muuta kuin lisää rahaa aidspotilaille Afrikkaan ).
SNKY:n ehdokkaissa on ytyä – uskomme näin!

Anneli Jäätteenmäki kommentoi:
Totuus meistä komukepuleista ja ääni nousevan kansan ja vähäosaisten puolesta
Teidän Anneli Jäätteenmäki on vain kepulaisten ryssäläinen huora Razvitoy forum govorish? A samomu tebe razvitjsja ne stoit dumaesh?
Tämä keskustelu vaatii Kepuloisten kihisevän vastalauseen:( … Me kepuloiset olemme ehdottomasti sitä mieltä että meidän on yhdyttävä Ryssään tai ainakin annettava kaikki mahdollinen Tsetsenian kansanmurhan rahoittamiseksi ja vaadittava myös EU:ta tekemään samoin.
Anneli Jäätteenmäki – Komukepujen irstas kepulivittu

Anneli Jäätteenmäki jatkaa:
Kepuloisten velka tälle kansakunnalle ei vanhene, sille me saastaiset kepuloiset olemme vastuussa siitä, että stasivirkamiehiämme siinä kuin kgb-kytkyjämme ei ole saatettu aikanaan päivänvaloon, siinä kuin myös miehitettyjen alueidemme palautusasia vaiettiin ja leimattiin muuksi kuin mitä se on jo Kekkosen ajoista alkaen. …….. Tunnettuja KGB:n yhteistyötahoja on kaikissa lehdissämme ja puolueaktiiveissamme mm. surkuhupaisat juoppomme Paavo Väyrynen, Tuomo Juhani Tapio jne. Samoin on tiedossa se että mm. Tampereella ja Pirkanmaalla kalastellaan ääniä kuoleen ryssäläisen Viroloisemme avulla, joka jo 1980-luvun lopulla ajoi Karjalan Liitossa läpi sääntömuutoksen millä pyrittiin torppaamaan aluevaatimukset vain ryssäläisten kansanedustajiemme ja parasiittipresidentin vastuulle.

Lehto Suomen ja Saksan kohtalonyhteydestä:
Saksa antoi tukensa jo talvisodan lopulla, mikä yhdessä ns. länsivaltojen mahdollisten interventioiden kanssa johti talvisodan lopettamiseen niillä ehdoilla mitkä silloin astuivat voimaan.
Lapin poltto oli aikalaisten näkökulmasta aivan hyväksyttävä sotatoimi, … eipä jätetä potentiaaliselle miehittäjälle kuin risuja ja savuavia raunioita.
Näin toimii kussakin tilanteessa oikea sotapäällikkö. Käsite: ”Poltetun maan taktiikka” oli tuttu myös suomalaisille, sillä samoin suomalaisetkin tuikkasivat vetäytyessään tönönsä mikäli mahdollista tuleen, siinä kuin Napoleonin joukkojen alta vetäytyvät tsaarin joukot 1800-luvun alkupuolella.
Joten suuri kiitos saksalaisille kokonaisen Suomen puolustamisesta selkärankaisten suomalaisten kanssa.
Tässä ajassa vastaavasta vastuu lepää meidän kaikkien harteilla.
Seppo Lehto – Suomen ja Saksan kohtalonyhteys on pyhä asia

Lehdon vaaliohjelma:
Seppo Lehto (ehdokas maalisvaaleissa 2003)
Pirkanmaa – SNKY r.p.
Vaaliohjelma 2003
1. Miehitettyjen alueiden palautus ( n. 15% alueistamme ) osaksi muuta maatamme niin pian kuin mahdollista EU:n, YK:n ja Naton tuella.
2. Työllisyys ja yrittäjyys kasvuun miehitettyjen alueidemme palautuksella matkailuelinkeinon monipuolistumisella, 4-kaistaisilla moottoriteillä Petsamoon, Barentsinmeren maakaasu- ja öljyteollisuuden, Karjalan metsien ja Laatokan tuulivoiman tuotoilla. – – – Aluepalautuksen myötä niin poliisien, sairaanhoitajien, metsäkoneenkuljettajien, tie- ja vesirakentajien ym:ien työllisyys paranee, sillä palautuvien alueiden myötä joudutaan osittain aloittamaan ”suo, kuokka ja Jussi”-hengessä nykyteknologian avittamana.
3. Pakkoruotsi pois maamme kouluista tai suomenkieli vastaavaan pakolliseen asemaan Ruotsissa.
4. Kansalaispalkka olkoon esim. 750 €/kk syntyperäisille suomalaisille, joka mahdollistaa kerralla perustoimeentulon olit sitten opiskelija, työtön tai sairauspäivärahalla.
5. Lapsilisiin taso –ja indeksikorotus esim. leikkaamalla kehitysapumäärärahat ja miehittäjälle nykyisin maksettavat hyysäysrahat pois valtion budjetista.
6. Lasten kotihoidon tuki samoille tasoille kuin se oli ennen suomalaisperäisille suomalaisille tai mieluummin jopa paremmaksi. Nykytasolla äidin jolla on alle kouluikäisiä lapsia kotona pitäisisi saada ainakin 1000 € / kk kotihoidontukea + vaippalisä. Kotihoidontuen pitää myös kasvattaa kotiäidin eläketurvaa.
7. Natojäsenyys mahdollisimman pikaisesti lupaamalla USA:lle (Quantamo-tyyliin ) Natolle tukikohdat pohjoisesta Kalastajasaarennosta ja Suomenlahden saariltamme esim. vuokraamalla ne seuraavaksi 100 vuodeksi.
8. USA:n hyökkäystä Irakiin kiiruhdettava, jotta bensanhinta laskisi nopeammin, siinä kuin USA:n kuuluisi antaa muodostua itsenäisen Kurdistanin rangan nykyisille kurdialueille. Turkki ja muut alueen vastaavat kurdiasustusta omaavat alueet voisivat hyvin luopua kurdienemmistöisistä alueistaan EU:n, USA:n ja Naton painostuksella.
9. Velka-akordit USA:n 3 vuoden velkasovittelumallin mukaan, jotta estetään ns. syrjäytymiskehitys entisillä yrittäjillä, takaajilla, opiskelijoilla tmv:lla nimensä kelpoisuuden menettäneillä.
10. Somalien ja muiden afrikkalaisten kotiuttaminen takaisin Somaliaan tmv:lle alueille, niin pian kuin mahdollista. V. 2002 somalien kotiuttaminen aloitettiin jo monissa EU-maissa, siinä kuin Saksa palautti yli 100 000 vietnamilaista Saksojen yhdistymisen jälkeen takaisin Vietnamiin. Kotiuttaminenhan on myös heidän etunsa kun pääsevät takaisin turvalliseen kotiympäristöönsä. Samoin serbien ja muiden Balkanin kansallisuuksien kotoutusta on edistettävä ensisijaisesti takaisin YK:n suojelemille alueilleen.
11. Sairaanhoitajien palkkausta pitää parantaa nykyiseltä tasoltaan paremmaksi esim. peruspalkkaa ja vuorotyölisiä parantamalla ja virkojen vakinaistamisella pätkätöiden sijaan.
12. Asumisoikeusasuntojen omistus estettävä rakennuttajilta ja siirrettävä asukkaiden hallitseman asukasyhdistyksen lukuun, kuten alunperin Ruotsissakin tehtiin ja tehdään.
13. Moskovan oblasti laitettava noudattamaan kansainvälisiä lakeja ja allekirjoittamiaan sopimuksia niin 14.10.1920 Tarton rauhan, meriliikenteen, kuin Tsetsenian sodan suhteen. Ratkaisuksi Naton ja EU:n yhteisten joukkojen sijoittaminen Tsetseniaan, jotta kansanmurha loppuu.
14. Miehittäjä-Ryssän vielä hengissä olevat pedofiilisotarikolliset viime sotienjälkeen vaikka lankulla kantaen oikeuteen tälle puolen rajaa. Samoin kuin paviaanikoira Putin ja edeltäjänsä juoppo-Jeltsin vastuuseen ihmisoikeus- ja sotarikoksistaan esikuntineen Tsetsenian kansakuntaa kohtaan esim. Haagiin jollei kansainvälinen muu oikeusfoorumi ota vastatakseen oikeusjärjestelyä.
15. Lehdistötuki leikattava maamme miehitystä peitteleviltä tiedotusvälineiltä ja täysimääräinen lehdistötuki Karjala-lehdelle ja http://www.prokarelia.net –sivustolle.
16. Turkistarhausta, siinä kuin muutakin erätaloutta tuettava antamalla niille vastikkeetta esim. tarvittaessa ympärivuorokautista turvapalvelua maamme puolustusvoimain toimesta.
17. Ydinvoimala harkintaan geologisesti kestäväksi arvioidulle paikalle maamme palautuviin osiin.
18. Julkitupakointi rangaistavaksi rikesakolla. Rikesakkojen ylittäessä tietyn määrän, niin viikko vankilaa/ vartiointipalvelua kultakin ylityskerralta. Näin säästyvät vieroitusrahatkin, kun tupakkinarkomaanit voivat viikon vaikka harrastaa vartiopalvelua jonkin läheisen turkistarhan lähimaastossa.
19. Tupakan verotusta nostettava nykyisestä mielellään monikertaiseksi ja tupakan salakuljetus rinnastettava huumausaineiden salakuljetukseen. Kansantaloudelliset säästöt maamme terveydellisenä nettosäästönä ovat huomattavat tupakan – ja muiden narkoottisten aineiden käytön vähentyessä. Pikku naukku sen sijaan satunnaisesti pitää sydämen terveenä, vaan ei yletön naukkailu.
20. Totaalikieltäytyjät ( vaikka olisivatkin vieraan vallan vaikutuksen alle jääneitä narkkareita ) voidaan vapauttaa vankiloista, siinä kuin sakkovangitkin, sekä luoda lainsäädäntö mikä estää vapauden riiston totaalikieltäytymisen / sakkojen tmv:n seikan perusteella ( huumesakot asia erikseen ).
21. Kansankiihotuslainsäädäntö pitää poistaa siinä kuin helmikuussa 2003 voimaan astuneet uudet lait terrorismi- ymv. pykälineen vierasperäisenä ja haitallisena hapatuksena.
22. Asevelvollisuutta kehitettävä ammattiarmeijan suuntaan, säilyttäen silti vapaaehtoinen maanpuolustus kunnia-asiana ja suosimalla vanhan Suojeluskuntajärjestön tyyliä nykyisen 1947 miehitys-ja pakkorauhan suitsittaman maanpuolustustyön sijaan.
23. Maamme energiaratkaisuissa pyrittävä hyödyntämään Laatokan aalto- ja tuulivoimaa, siinä kuin Suomenlahdellakin. Samoin maamme kalastus- ja matkailuelinkeinoille luovat uutta potkua Suomenlahden saariston, Paanajärven ja Jäämeren yhteyden palautumisen jälkeen.
24. Mikäli EU laajenee niin sen on turvattava maakaasu- ja öljysaamisensa Suomen aluepalautusten / itäsaamisten lisäksi ulottamalla uusiksi EU-maiksi Ukraina, Kaukasuksen Armenia ( sis. vuoristo-Karabah ), Azerbaitzan, Georgia, Tsetsenia ja Dagestan.
25. Maamme verokantoja pitää kehittää, niin että yrittäminen ja työllistyminen on edullisempaa, kuin joutenolo. Se tarkoittanee myös ulosottolainsäädännössä yksilön ja perheen suojaosuuksien korottamista, niin että yrittäminen on mahdollista, vaikka takana olisikin henkilökohtainen konkurssi tai varattomuus.
26. Pienyritysten työllistämismahdollisuuksia on parannettava leikkaamalla pienissä yrityksissä yrittäjien / yritysten sivukuluja yhteiskunnalle.
27. Maamme palautuvilla alueilla pitää aloittaa pikaiset ympäristön puhdistukset entisen miehittäjän eli Moskovan oblastin ja sen keskushallinnon Kremlin lukuun. Ko. kulut perittäköön samoin kuin on menetelty nyt Irakin tapauksessa, mikäli korvausmaksut eivät tule tilille laskut esitettäessä.

J.P. Lassila kommentoi:
Vaaliohjelmasi on kieltämättä yksi vakuuttavimpia vaalien alla esitetyistä, mutta sanoisin, että ilman vaatimusta Pekka Siitoimen elinikäisestä presidenttiydestä vakuuttavuus jää kuitenkin aivan hivenen epätäydelliseksi.
JP Lassila
PS. Voisit kuitenkin jättää kuolleet rauhaan sähköpostituksiltasi. Ilkka Toivosen sähköpostiosoite on ollut tyyppiä @henkimaailma jo puolisen vuotta.

Lehto vastaa:
Vetoomus tämän ja tuonpuoleisille vaikuttajille 22.2.2003
Kiitos palautteestasi J. Peter Lassila, mutta juoppoja ja ketjupolttajanarkkareita emme voi hyväksyä poliittisen liikkeen johtoon! … saattavat keikahtaa koska tahansa, sekä vaikuttavat imogon kannalta huonoilta.
Jos koet asian arvokkaaksi, niin ilomielin otamme vastaan apua kuten olette huomannut jopa Suomen vankiloista ( raittiit Koistisen veljekset ).
Henkimaailman jutuista:) .. Ilkka Toivosen ajasta ikuisuuteen siirtyminen on uusi juttu, surunvalittelumme. Vetoamme kuitenkin paratutkimuksen synapsien kautta hänen kuolemattomaan sieluunsa, että vielä ottaisi asiakseen kummitella miehittäjä-Ryssän edustajille kun ilta hämärtyy.
Ryssän sotarikolliset vastuuseen – yhteinen asiamme!
SNKY:n listalla
Lasse Koistinen 22 – Pirkanmaa
Seppo Lehto 23 – Pirkanmmaa

Mp Helsinki Net lähestyy Lehtoa:
Tervehdys,
Joudumme valitettavasti peruuttamaan kirjoitusoikeutenne Soneran verkonvalvonnan vaatimuksesta. Käytämme Soneran runkoverkkoa, eikä meillä valitettavasti ole mahdollisuuksia kahnaukseen Soneran kanssa.
Pahoitellen,
Jenni
mpHelsinki.net

Lehto kommentoi:
Kysyn mihin perustuu oheinen ilmoittamanne mielivaltainen mphelsinki.net-jäsenyyden katkaisu parin kirjoituksen jälkeen?
Onko niin että Sonera määrittelee sananvapauden? .. vai onko sama kuin yliopistojen tietoverkostoissa, että perättömien väitteiden ja kestämättömien tulkintojen takia voidaa Seppo Lehto ja ajatuksensa määrätä sensuroitaviksi?
SNKY:n Pirkanmaan piirin sitoutumaton edustaja Seppo Lehto

Mp Helsinki Net vastaa:
Otteita säännöistä, jotka hyväksyitte rekisteröityessä:
”MpH:n ylläpito varaa oikeuden poistaa jäsentietoja tietokannasta sekä evätä jäsenen pääsyn palveluun mikäli jäsen toimii palvelun sääntöjen vastaisesti.”
”Klikkaamalla ”Hyväksyn” -painiketta, tiedostat, että foorumeihin EI tule kirjoittaa viestejä, jotka ovat, vulgaareja, vihattavia, uhkaavia tai Suomen lakien vastaisia.”
Useat tahot olivat ilmoittaneet viesteistänne mm. Soneran Abuse-teamille, joka kehoitti meitä ystävällisesti poistamaan kirjoitusoikeutenne. Emme kyseenalaista pyyntöjä, joita esittävät yliopistojen uutispalvelimien ylläpitäjät, käyttämämme usenet-järjestelmän ylläpitäjät/valvojat, saati sitten oman palvelutarjoajamme verkonvalvonta. Myös muiden palvelimien ylläpitäjät olivat poistaneet kirjoitusoikeutenne, joten seurasimme esimerkkiä.
Ystavällisin terveisin,
Kimmo Virtanen
www.mphelsinki.net
kimmo.virtanen@mphelsinki.net

Lehto kommentoi:
Perättömiä kgb-tyylisiä väittämiä että kirjoitusoikeus Seppo Lehdolta olisi evätty muilta palvelimilta mm. www.polemiikki.net:stä näette Seppo Lehdon kirjoituksia vaikka kuinka paljon, joten kyseessä ei voine olla kuin jälkikommunismin krapulasta kärsivien henkinen krapula ja HM 5§ vastainen yhdenvertaisuuden rikkominen, sekä sananvapauttani rikkova ilmiselvä syrjintä. Ko. lähettämässäni vaaliohjelmassakaan ei ollut yhtäkään kohtaa mikä olisi rikkonut Suomen lakeja. Päinvastoin.
Vaadimme kirjoitusoikeuden palauttamista, sekä vastaavan ennakkosensuurin lopettamista Sananvapauslain vastaisena Seppo Lehto SNKY:n Pirkanmaan sitoutumaton edustaja maalisvaaleissa 2003

Mp Helsinki Net vastaa:
Se että muutatte kirjoitussijaintianne ja muodostatte palveluihin uusia käyttäjätunnuksia ei lienee tarkoita sitä, ettei kirjoitusoikeuksianne olisi poistettu? Jatkatte näemmä kirjottamista palvelumme kautta uudella käyttäjätunnuksella ja vaaliohjelmanne mainostamista kaikissa ryhmissä, joissa keskustelette?
Tämä toiminta häiritsee muita uutisryhmien lukijoita siinä määrin, että he lähestyvät omia verkonvalvojiaan, jotka taas lähestyvät meitä.
Missään vaiheessa emme ole ottaneet kantaa kirjoituksiinne, niiden sisältöön saati sitten lukeneet niitä. Kirjoitusoikeuden poisto oli yksinomaan yleisön/verkonvalvojien vaatimus, vaikkakin ilmeisen turha toimenpide, koska muodostatte uusia käyttäjätunnuksia tarvittaessa.
Olkaa hyvä ja kirjoittakaa mainosviestinne uutisryhmiin jonkun muun pavelun kautta.
Terveisin,
Kimmo Virtanen
MpHelsinki.net

Lehto kommentoi:
Sananvapaus kunniaan ja naurettavat väitteen ”Mainostamisesta” jorpakkoon, muuten oikein hyvää päivänjatkoa Kimmo.Virtanen@mphelsinki.net– persoonalle! … mainitsemanne vaaliohjelman on osa Seppo Lehto-ohjelmaan mikä on jatkunut vaalivuosista välittämättä jo vuodesta 1991. Tarkistakaa vaikka hakusanoilla. Kiitos! Suosittelemme tutustumaan http://www.prokarelia.net ja http://www.suomensisu.fi palstoihin kansallismielistä näkemystä syventääksenne.

Lehto lähestyy Euroopan Ihmisoikeuskomissiota:
Euroopan ihmisoikeuskomissiolle vetoomusvalitukseni 8.2.2003
……………………………………………
Vetoomuksen esittäjä ja valittaja: Seppo Lehto
ammatti: historioitsija ja sitoutumaton kansanedustajaehdokas SNKY:n listalla Pirkanmaalla
osoite:
Penttilänkatu 12D15
33820 Tampere
e-mail:
seppo_lehto@yahoo.com
s_lehto@yahoo.com
Euroopan ihmisoikeuskomissiolle julkinen valitukseni 8.2.2003 Tampereella sakkojenmuunnosta vankeudeksi
Haluan jättää vetoomukseni ja valitukseni saamistanin sakonmuunnoista, joissa postileima 3.6.2002 ja 12.08.2002 eli 2:sta eri tapauksesta sakkojenmuunnosta vankeudeksi, joiden katson olevan ristiriidassa vähintään ja ainakin euroopan ihmisoikeussopimusten velkavankeuden kieltävien pykälien kanssa ja mahdollisesti myös muiden vapauspykälien
Hakijana molemmissa tapauksissa Seppo Olavi Lehto
………………………………………….
Tästä viimeisestä tapauksesta on tullut jopa vankilaanpassitusmääräys 28.11.2002, jota en ole noudattanut
1) Viimeisin tapaukseni, josta valitan koskee sakkojen muuntoa 69 vrk. vankeutta, josta olen saanut 467,56 euromääräisen kuitin eräpäivällä 28.11.2002
12.8.2002 Korkeimman oikeden päätöksessä diaarinumero R2002/493 Nro 1973 ei ole valituslupaa myönnetty, vaan sakot on määrätty muunnettavaksi vankeudeksi 69 vrk:ksi Turun hovioikeuden 20.3.2002 nro 698 päätöksen mukaisesti.
Esittelijänä: Satu Saarensola
Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Vuori ja Koskelo
2) sekä vanhempi tapaus:
postileima 3.06.2002 muunnettu vankeudeksi 35 vrk.
Päätös: Korkein oikeus Päätös Diaarinumero: R2001/917 Nro 1389
Asia: Sakonmuuntoasia
Ratkaisu, johon haettu muutosta
Turun hovioikeus 11.9.2001 nro 1912
Korkeimman oikeuden päätös
Valituslupaa ei myönnetä. Hovioikeuden tuomio jää siis pysyväksi.
Esittelijä Satu Saarensola
Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Raulo ja Häyhä
Tästä jälkimmäisestä en ole saanut euromääräistä maksukuittia, joten siinäkin lienee jtn. hämärää, lieneekö edes enää lainvoimainen sakonmuunto?
……………………………
Mielestäni sakkojenmuunto ei ole sopusoinnussa ihmisoikeuspykälien ja tasavertaisen laillisuuskohtelun kanssa.
Perustelut:
Kuinka voi lopullinen rangaistus olla isompi, kuin mitä laki tuntee päärangaistuksena. Kun laki ei tunne vapausrangaistusta oikeuskäytäntönä, niin kuinka myöskään sakot voidaan määrätä vapaudenriistoksi?
Vastaavasti taas vapaudenriistorangaistus voidaan muuntaa lievemmäksi yhdyskuntapalveluksi, mikä on erittäin voimakkaasti ristiriidassa sakkovankeuden kanssa.
Miksi laki ei tunne sakkojenmuuntamista Suomessa / mahd. myös EU:n lakiharmonisoinnissa yhdyskuntapalveluksi?
Ystävällisesti ajatusrikollisuudesta sakkoja saanut Seppo Lehto
PS:) Odotan palautettanne lähiaikoina, siitä onko valitus ohjattu EU:n ihmisoikeusasiamiehelle ja komissiolle. Nettisivujanne selatessa tuntui menevän ikuisuus, lopulta muistui mieleen, että eikö niin että tekin toimitte virkavastuulla ja toimitatte tämän lähettämäni valituksen oikealle taholle viivyttelemättä?

Lehto lähestyy Ulkoministeriötä ja Keskusrikospoliisia:
Vastalause UM:lle ja KRP:lle 15.2.2003 Lehdistötiedote
Vaadimme miehittäjä-Ryssän sotarikollisten tutkinnan jatkamista ja luovuttamista Suomeen tuomiolle
Suomalaiset selkärankaiset vaativat hallitusta ja ulkopoliittista johtoa tilille kansanmurhaamme syyllisten saamiseksi oikeuteen, siinä kuin miehitettyjen alueidemme palauttamista mistään tinkimättä ja mitään vastineeksi lupaamatta
SNKY:n Pirkanmaan vaaliasiamies ja ehdokas Seppo Lehto

Terijoen Suojeluskunta kritisoi Aamulehden ryssäläisiä valheita:
Oliko Aamulehti oikaissut lauantain valheen siitä että joku demarinplanttu on alueen nuorin ehdokas? Nuorinhan on Koistisen Lasse numerolla 22
Samoin SNKY:n ehdokkaat ovat yli 10 v. muita ehdokkaita nuorempia, kuin komukepulaisten puolueiden.
Terijoen Suojeluskunta
ÄÄNESTÄKÄÄ SNKY:N EHDOKKAITA

Matti J. Mäkelän muualta napattu ilmoitus:
Matti J. Mäkelä – Ti 18.02 10:34
Tampereella järjestetään Tampereen kansalaisjuhlatoimikunnan toimesta seuraavat kansalaisjuhlat 2003:
– Kansallinen Veteraanipäivä 27.04.03
– Kaatuneiden muistopäivä 18.05.03
– Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 04.06..03
klo 18.00 iltatilaisuus Mannerheimin kalliolla
– Itsenäisyyspäivä 06.12.03
Otan ehdotuksia puhujiksi, kuoroksi ja orkesteriksi. Haastan kansalaisjuhlatoimikunnana puheenjohtajana kaikki kansalaisjärjestöt lippuineen lippulinnaan kyseisinä juhlapäivinä.

Lehto kommentoi:
Farisealaisia kansalaisjuhlia SNS-hengessä Matti J. Mäkelällä ryssäläiset ripulipaskat housuissaan 🙂
Kaikki nämä juhlat perustuvat tinkimättömään oman alueemme ja itsenäisyytemme 14.10.1920 Tarton rauhan rajojen eli ensimmäisen valtiosopimuksemme puolustamiseen.
Matti J. Mäkelä ei ole kelvollinen esiintymään ko. juhlatoimikunnan puheenjohtajana, sillä hän toimii ja on toiminut kuin sota-aikojen politrukit ja komut pyrkien tukahduttamaan kansalaisten vaateita itsenäisyytemme miehittämättömään Suomeen silloisilla rajoillamme.
Kun ko. juhlapäiviä vietetään kuuluu se tapahtua suojeluskuntahengessä kaikilla vapaussotamme 1918 tunnuksilla, eikä millään rämettyneillä paasikivi-kekkosen-sns-tunnuslauseilla. Perusteemana ko. juhlissa pitää olla kuinka parhaiten vaalimme ko. päivien muistoa ja toimimme itsenäisyyttämme rajoittavan 1947 miehityssopimuksen kumoamiseksi.
Yhteisenä tunnuslauseenamme: Stalinin sotarikokset mitätöitävä ryöstösaaliineen palauttamalla miehitetyt alueet kansakunnallemme yhteiseksi hyväksemme tänään ja huomenna.
Seppo Lehto
SNKY:n pirkanmaan ehdokas 23
Eläköön miehityksestä vapaa kokonainen Suomi
PS:) Katsokaa http://www.prokarelia.net:stä vaaliehdokkaiden kommentit aluepalautuskyselyyn.

Lehto maailmanpolitiikan tiimoilta:
Moskovan oblastista ja Irakista pitää tehdä muisto vaan?
Kaikki nämä ovat ketjua Belgrad-Bagdad-Moskova kohti kunkin keskusvallan häviämistä
Koko Irak sanan voi poistaa historian lehdiltä, joten olet väärässä tulkintoinesi ”suur-Irakista” ja sille annettavan tuen tarpeesta. Sensijaan Persialaisalueita voitaneen liittää Persiaan, arabialueet Syyriaan ja Kuwaitiin. Syyrian, Turkin, nykyisen hajoavan Irakin, sekä Iranin kurdialueista pitää tehdä uusi valtio alueelle nykyisen ”kurjistanin” tilalle Kurdistan. Aluksi YK:n, Naton ja EU:n huoltomandaattina ja 10 v:n siirtymäjaksolla täysi itsenäisyys. Samoin kansainvälisessä yhteistyössä pitää pyrkiä hajottamaan nykyinen Moskovan oblasti siirtomaarajoineen aina Vladivostokia myöden. Sitä ennen pitää huolehtia siitä että myös Euroopan puoleiset alueet palautuvat niille, joista ne on leikattu ja miehitetty, niin Suomen, Baltian, Puolan, kuin Saksankin alueet.
Kansainvälisen lain mukaan kansojen itsemääräämisoikeutta pitää kunnioittaa ja sitähän ei neuvosto-Venäjä, eikä nykyinen paviaanikoira Putin ole tehnyt. Kuten tiedämme ihmisoikeusrikokset ja sota ihmisyyttä kohtaan jatkuu tsetseenejä kohtaan Kaukasuksella.
Seppo Lehto
– vankkumaton kansallismielisyyden äänitorvvi
SNKY:n lista 23 Pirkanmaa

Pääministeri Lipponen lähestyy presidentti Putinia:
Praiminister Paavo Lipponen
e-mail: paavo.lipponen@eduskunta.fi
Government of Finland
To: Vladimir Putin ( e-mail: president@gov.ru )and Moscow oblast regime
Item: Occupied territorien back to Finland immediately you babondog Putin!
We have waited long enough! … you can still have some more knowledge from http://www.prokarelia.net
Most of finnish people want those occupied territories back. You better believe that.
After elections in march 16 2003 we appeal Nato full membership. George Bush has promised to me and my fellow partners to help us in this occupation issue. It`s illegal told Bush directly.
Yours Sinserely
praiminister Paavo Lipponen
By the way if you look that those prokarelia.net pages you notise very soon, that Seppo Lehto and other patrioitic forces have succeeded in their patriotical work to get these issues into electional issues in our nation.

Iltalehti uutisoi asiasta:
28.2.2003
Paavo Lipposen nimissä roskasähköpostia Vladimir Putinille
Pääministeri Paavo Lipponen on sotkettu muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putinille lähetettyyn roskasähköpostiviestiin.
Lipposen nimellä ja eduskunnan sähköpostiosoitteella allekirjoitetussa viestissä vaaditaan Karjalan palauttamista ja herjataan Putinia alatyylin ilmauksin.
Englanninkielisen viestin mukaan suurin osa suomalaisista haluaa menetetyt alueet takaisin. Lisäksi sähköpostiviestissä kerrotaan Suomen hakevan vaalien jälkeen Nato-jäsenyyttä, jossa Yhdysvaltain presidentti George W. Bush on luvannut auttaa.
Putinin lisäksi viesti on lähetetty kansainväliselle lehdistölle sekä edustustoille.
Tapauksesta uutisoi torstain Kainuun Sanomat.

Lehdon vaalitiedote:
– SNKY:n lista vastustaa roturaiskauksia ja pakkkoruottia –
Somalit Somaliaan saastaisine neekerinsankkerivehkeineen ja luonnottomine aasinvehkeineen. Vain Tapolalla ja Savupojilla oikeus ko. vääriin ja väriin.
Roturikokset rikoslakiin. Kun mutiainen siementää suomalaista naista niin muutos on peruuttamaton.
Kuka suomalainen haluaa mulatti-Suomea?
… ja miehittäjä-Ryssä ulos Suomen, Baltian, Saksan, Japanin ja Tsetsenian alueilta
Seppo Lehto – SNKY 23 – Pirkanmaa
Lasse Koistinen SNKY 22 – Pirkanmaa (Dalton-veljeksiä Eura)
minna.sirno@ttt-teatteri.fi tukee SNKY:n toimintaa yhdessä Suomen erilaisten vanhasta vasemmistosta irtiottoa suunnittelevien tahojen kanssa.
Jakelu:)
Kaikille kiinnostuneille … laita forwardina eteenpäin, kiitos! .. ja pidä Suomi puhtaana mutiaisista!
.. jos panna tekee mieli, niin muista käyttää kortonkia!

Jukka Gustafsson kommentoi:
SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATTISET ÄNKYTTÄJÄT TIEDOTTAA 24.2.2003
KEHOITAMME ÄÄNESTÄMÄÄN SOSIAALIDEMOKRAATTIEN SIJASTA SUOMI NOUSEE KANSA YHDISTYY EHDOKKAITA
ME ISÄNMAALLISET ÄNKYTTÄVÄT DEMARIT KOEMME VERENVÄHYYTTÄ JA HALUAMME ILMAISTA ETTÄ MEIDÄN PUNIKKIKIRJOJEMME ULKOPUOLELLAKIN ON MUUTAKIN KUIN KEPULAISTEN LOISTEN KIHINÄÄ.

Presidentti Halonen lähestyy Lehtoa:
Seppo,
Kiitos viestistäsi. Suattaapi olla että kutsun sinut linnan juhliin jos siistit kielenkäyttöäsi. Mitä mieltä muuten olet huumerikollisten kohtelusta? Pitäisikö Susanna Tervaniemen kaltaiset huumerikolliset hoitaa niskalaukauksella, vai keksitkö sopivamman rangaistuksen?
Rakkaasi Tarja

Lehto vastaa:
Täytyy sanoa liebe ”Tarja Halonen” että kiitos vaan tarjouksestasi 27.2.2003
Kaipaan sinulta kuitenkin konkreettisempia ehdotuksia, kuin osittain peiteltyjä lupauksia.
”kielenkäytöstä” – Harjaan hampaat ja käytän hammaslankaa liki säännöllisesti. Joten kieleni ei sisällä huomattavia epäpuhtauksia, koska en ole ikinä polttanut, enkä nuuskannut. Satunnaiset alkoholimyrkytykset ( ouzo/rommi )ovat vain parantaneet verisuonirappeumia pienessä mittakaavassa.
”Huumerikollisten kohtelusta”:) Niskalaukaus saattaisi olla liian peruuttamaton, kun hommat voi hoitaa toisinkin, lisäksi oikeusturvan kannalta arveluttava, jollei tavata verekseltään.
Vaarana lisäksi verekseltään tapauksissa että tulisi annettua ”niskalaukaus” peiteoperaatioissa oleville poliiseillekin vahingossa. Joten ehdotuksesi saattaisi kääntyä omia tarkoitusperiään vastaan, eli unohdetaan se.
Mikäli oikeus toteaa näytön riittäväksi, niin laittaisin nämä huumekauppiaat siivoamaan ruumishuoneita ja osallistumaan obduktiohuoneiden ympärivuorokautisiin päivystyksiin, niin että pääsisivät nauttimaan suoraan aiheuttamistaa loppujätöksistä, sekä siivoamaan ko. ruumiinavausjätteitä koko tuomionsa ajan.
Seppo Lehto
Suursuomalainen ajattelija 23
SNKY:n lista Pirkanmaa

Nimim. Juice lähestyy Lehtoa:
Seppo, Seppo,…
Jos vain tietäisivät historiastasi, niin kyllä nauraisivat sinut pellolle näistä keskusteluista. Sähköpostihäiriköintiä, julkista herjaamista, äärioikeistolaisuutta… suorastaan natsismia. Minä en ainakaan ota todesta sanaakaan mitä sanot. Vaikka sanoisit, että taivas on sininen, niin en kyllä uskoisi. >=(
Kerronpa teille tarinan: Muutama vuosi sitten aloin saada tältä tyypiltä sähköposteja. Kaveri oli vain napannut osoitteeni jostain kysymättä minulta mitään. Usein pyysin häntä kauniisti lopettamaan näiden kansallissosialistismielisten ja ”ryssävihaa” uhkuvien viestien lähettämisen, mutta hän vain jatkoi. Uhkasin poliisillakin ja kävinkin poliisiasemalla kertomassa tästä säälittävästä tapauksesta. Vaino loppui vasta, kun artic.net lopetti ja vaihdoin sähköpostiosoitteeni. En laita omaa sähköpostiani tähän esille, ettei vaan hra Lehto intoudu taas lisäämään minua postituslistalleen.
On hyvä olla jotain mieltä ja on hyvä pitää periaatteistaan kiinni, mutta avoin muukalaisviha ja häiriköinti ei ole oikea tapa tuoda ajatuksiaan julki.
T: Juice
P.S. En aio vastata sinulle Seppo, mitä ikinä kirjoitatkin.

Lehdon vaalitiedote:
Seiska-lehti on altistunut jutkumafian juoksupojaksi ja saastaisten neekerikyrpien hiviä levittäväksi kyrvänlutkuttajaksi
Seppo Lehto SNKY:n Pirkanmaan listalla 23 vaalinmerolla poistaa pelon silmistänne
KGB-tahot pelkäävät AKS:n hengen reinkarnaatiota Seppo Lehtoa.
Aito Seppo Lehto vastaa ryssäläiseen yleiseen disinfoon, jota KBG:n perillisjärjestöjen edustajat jopa virallisissa puolueissa edustavat
En tiedä saavatko ryssäläiset loiset rahoitusta näihin disinfotiedotteisiinsa, vai ihanko omaa ryssäläisyyttään kylvävät nettiin näitä ns. ”omakohtaisia” tuntojaan.
Kuten sanottu kulkupuheet ja niiden levittäjät ovat tyypillisiä vellihousuja, jotka Juudas Iskariot tyylisesti puukottavat joskus jopa ilman hopearahaa omaa kansaansa ja niiden edustajia aidossa miehittäjään samaistumisessaan. Ko. samaistuminen tunnetaan psykohistoriassa ”Tukholman syndroomana”, mikä juontaa siitä että joskus Tukholmassa poliisit yrittivät vapauttaa panttivankeja, niin panttivangit tekivät parhaansa estääkseen vapauttamistaan.
Seppo Lehto Väinö Voionmaan aito perillinen SNKY:n listalla 23 Pirkanmaalta
Älkää äänestäkö kepudemareita ja muita Stalinin perinnön vaalijoita.
Isänmaan Asialla VAIN Seppo Lehto 23 Pirkanmaa
Asia helposti tarkistettavissa mm. yhdistysrekisteristä(heh, heh).
Joten kaikki Isänmaan Asialla äänestämään Seppo Lehto 23 Pirkanmaalta Eduskuntaan.
Pro Tsetsenia
Viro tunnusti Tsetsenian itsenäisyyden v. 1991 ja samoin Tsetsenia irrottautui samoin kuin Baltian maat, Ukraina jne. Moskovan hallinnon alta.
Jeltsin antoi lupauksensa alueille samoin Lenin saadakseen itselleen liikkumatilaa. Muut irrottautuneet alueet ja kansat ovat saaneet olla rauhassa paitsi tsetseenit.
On turha väittää, muuta kuin tunnustamalla myös Otto Wille Kuusisen hallitus 1939 lailliseksi, etteikö irrottautuminen olisi tapahtunut seuraavasti:)
Tsetsenia irrottautui Moskovasta jo v. 1991, jolloin alueen ex-neuvosto divisioonat vetätyivät alueelta totaalisesti, samoin kuin Usbekistanista ja liki kaikista muistakin muslimien asuttamilta Kaukasuksen alueilta.
Demokraattisissa vaaleissa presidentiksi valittiin Dujajev. … Ryssä vetäytyi alueelta, kunnes yritti palauttaa itsenäisen alueen takaisin voimansa tunnossa 1994-1996. Onnistuivat salamurhaamaan Dudajevin, mutta vaaleilla valittiin jälleen uusi presidentti Mashadov,joka on edelleen maan ja kansan ainoa oikea rehellisillä vaaleilla valittu presidentti. 1999 syksyllä alkoi Ryssän uusi hyökkäyssota tsetseenikansan tuhoamiseksi ja heidän laillisten oikeuksiensa polkemiseksi.
Tällä hetkellä alue on täysin sotarikollisten hallussa, vain satunnaiset vastaiskut jumiuttavat Ryssän suurempia luuloja.
Tsetsenia, Kurdistan, Irlanti jne. ovat osoittaneet että vain aseellinen puolustautuminen voinee olla viimeinen varaventtiili totaalisen kansanmurhan estämiseksi.
Toisaalta sotatilanteessa en itse haluaisi joukkooni yhtäkään ns. ko. komupasifistia, joka saattaisi vaarantaa henkeni huumehumalassaan tai muuten vaan miehittäjä-Ryssän asiaa ajaessaan.
Toisaalta:)
Totaalikieltäytyjät & sivarit hyötyvät Natojäsenyydestä, sillä silloin poistuu ns. pakollinen asevelvollisuus
Kukaan ei koe enää uskottavan mielekkääksi ko. huumehörhöjen tmv:ien varuskunta-alueelle raahaamista.
Tästä asiasta Seppo Lehto toi mielipiteensä ainoana julki Tampereen radion vaalipaneelissa 1.3.2003 kello 9:10 – 10:00. Vaalipanelisteina mm. vihreiden Satu Hassi jne, jotka vaikenivat asiasta.
Huomio:
Seppo Lehto tukee Paavo Lipposen aloitteita paviaanikoira Putinin saattamiseksi vastuuseen
Pro Aluepalautukset
Lisäksi:)
Seppo Lehto haluaa välitöntä Natojäsenyyttä
… sillä silloin voimme vaatia Itämerta suljettavaksi Moskovan oblastilta, sekä aluepalautuksia täysimittaisine korvauksineen.
Petsamon, Salla-Kuusamon ja Karjalamme alueiden palautuessa kansakuntamme yhteyteen poistuu myös ns. rakenteellinen työttömyys, niin että joudumme jopa kysymään ulkosuomalaisia takaisin.
Seppo Lehto SNKY:n lista
työtätekevien ja raskautettujen varma valinta 23 Pirkanmaalla

Anneli Jäätteenmäki kommentoi:
Vaadimme 7-lehteä kieltämään vierasperäisten neekereiden maahantuonnin, jollei saastaisia vehkeitään silpaista pois jo raja-asemilla passintarkastuksen yhteydessä
USKOMME SEISKA-LEHDEN ANTAVAN KANNATUKSENSA JULKIRASISMILLE ENEMMÄN KUIN MIELELLÄÄN, SILLÄ EIVÄT POHJOISMAALAISET VOI SUOSTUA KANSANSA VÄRIN MUUTTAMISEEN PASKANVÄRISEKSI?
Helsinkiläisessä pubissa eräs 7-lehden toimittaja väitti julkisesti, että mikäli hänestä riippuisisi, niin kaikki saatanan mutakuonokäkkäräpäät laitettaisiin lähimpään jätesilppuriin
Anneli Jätemäki
Suomen Keskusta

Lehdolta vaaliasiaa:
Venäjän nootin 1994 nostamat eri listoilla
Seppo Lehto ja Arto J. Rinne samaa mieltä miehittäjä-Ryssästä ja pakkoruotsista
Valitse eduskuntaan tinkimättömiä suursuomalaisia
Arto J. Rinne IKL:n sihteeri 1993-1994 ja Seppo Lehto Suur-Suomi r.y:n pj.
… oli samaan aikaan mtv3:n uutisissa 15.1.1994 antamassa kommentteja Venäjän / Derjabinin nootista, jossa vaadittiin Suur-Suomi r.y:n ja IKL:n lakkauttamista.
Arto J. Rinne kummasteli Derjabinin noottia ja Seppo Lehto vaati 1947 miehityssopimuksen mitätöintiä ko. presidentinvaalien aikaisessa uutislähetyksessä. Samalla Lehto epäili Paavo Väyrystä ko. nootin taustapiruksi kgb-taustansa takia.
Paavo Väyryseltä pääsi itku seuraavana iltana suorassa lähetyksessä 16.1.1994 kun ei päässyt vaalien toiselle kierrokselle. Syylliseksi nimesi mediapelin ja tamperelaisen Seppo Lehdon.
Tutustukaa ko. ajan lehtiin, niin voitte vieläkin nauraa. Varmat naurut Väyrysläisille Papapaasioille ymv:lle valitsemalla Seppo Lehto eduskuntaan.
Arto j. Rinteen mukana perussuomalaisiinkin on lirahtanut vanhaa IKL:ää ja suursuomalaisuutta mukaan maalisvaaleissa 2003, mutta vain Pohjanmaalla.
Seppo Lehdonhan jo tunnettekin oheisista lausumistaan:)?
Seppo Lehto tunnetuin pakkoruotsin vastustaja Pirkanmaalta
Emmehän halua kansaamme enää huijattavan DDR-aikuisella pakkoruotsilla. Suurin osa lukioiden rehtoreistakin vastustaa ja suosisi vapaaehtoisuutta kielivalinnoissa.
Jos jtkn halutaan lisätä olisi se saksan- ja venäjänkielen määrää. Tunne ystäväsi ja vihollisesi peritaatteella.
PS:)
VETOOMUS AJATTELEVILLE KANSALAISILLE
TUKEKAAMME LIPPOSEN ALUEPALAUTUSVAATIMUKSIA
ALUEPALAUTUSAKTIVISTIEN TUNNETUIN KÄRKI ON PAAVO LIPPOSEN TUKENA HÄNEN LÄHETTÄMISSÄÄN VIESTEISSÄ ALUEPALUTUKSIEN KIIRUHTAMISEKSI.
Aluepalautukset ovat selkärankaista suomalaisuutta
… eikä mitään vouhkaamista, kuten ns. kgb-tason syöttiläät ovat syöttäneet vuodesta 1944.
Aluepalautuksissa viivytteleminen on maanpetturuutta
Kaikki sen tietävät että Seppo Lehto on valtiomme virallinen asiamies ja jokerikortti joka kertoo totuuden mitä muuten peitellään.
Aluepalautuksia kiiruhdettava NYT
SEPPO LEHTO – TINKIMÄTÖN ALUEPALAUTTAJA EDUSKUNTAAN TUELLANNE
Seppo Lehto on perusdemarimpi kuin kukaan nykyinen ehdokas SDP:ssä ja Voionmaan Lipunkantaja
Kokonaisen Suomen asialla
Seppo Lehto edustaa vanhaa Suomea ja suomalaisuutta Suuremman Suomen merkeissä
Seppo Lehto palauttaa kansakuntamme varallisuutta miehittäjä-Ryssän alaisuudesta.
Perkuujätteitä Kepusta ja muista muiden puolueiden ehdokkaista tässä aluepalautusasiassa.
Aluepalautusten myötä luontoamme palautuu suojelun pariin
… SE ONNEA ON KUN NORPPAKANTAMME MONINKERTAISTUU JA MONNEJA SAA KALASTAA JA NÄHDÄ MUUALLAKIN KUIN LUONNONTIETEELLISESSÄ MUSEOSSA.
Linkola saanee orgasmin aluepalautuksistamme
Miehitettyjen alueiden palautus kansakuntamme etu
Kommunismin rikokset ihmiskuntaa vastaan hyvitettävä ja neuvosto- ja nykyisen Moskovan hallinon sotarikolliset vastuuseen Tsetsenian kansanmurhastaan.
Myös Tsetseniassa:
Aluepalautukset maanpuolustamista
Miehitettyjen alueiden palautus kansakuntamme etu
SNKY:n listalla Koistiset, Olli Heikkilä, Seppo Lehto eri vaalipiireissä ajavat maanpuolustamista henkeen ja vereen.
Lisää aiheesta http://www.prokarelia.net

Nimim. Kale analysoi Klasua:
Tiedän ja tunnistan jo tyypin; melko pitkä, lähelle kahta metriä ja tukevan oloinen, kulkee ko. kuvatussa vaatetuksessa. Jopa näinkin hänet viimeksi Stockmannilla marraskuussa 2002 ja huusimme suomalaisessa tavaratalossa ystäviemme kanssa hänelle lujaan perään ja monesti:
” – Saksalaiset ulos Suomesta!”
Suvun jäseniä on kuulemma ollut etsintäkuulutettuna vakavista sotarikoksista sodan jälkeen Suomessa. Laitettiin tietty pois armeijasta ja pidettiin sitten huoli tarkkaankin, etteivät saa moiset ikinä mitään työtä. Onnistuttiin. Ne rikokset olivat muuten sellaisia, että eivät koskaan vanhene ja lämmin kiitos Jussi Halla-aholle kaikesta hyvästä, jota olet tehnyt maamme puolesta ja pitänyt tätä marginaali ja mielitauti tapausta esillä ja näytillä. Toveriverkosto toimii. Puskaradio puhuu. Puna-Armeija uhkaa …, mielitauti-potilasvuode odottaaa erästä. Pursiainen vahvistaa ja omatuntomme on puhdas. Näin.
Tämä porukka on ja on ollut hyvin vaarallista Suomen itsenäisyydelle ja Venäjän suhteillemme. Ettäs tiedätte sen tarkkaan. Tietäkääs, omatunto ei saa olla liian ahdas, kun on kysymys tästä mielitauti-porukasta, moraalista sitten enempiä nyt tässä puhumattakaan, Pursiaisen mukaan. Ei … Martti Linnan ja kepun poliittisen toiminnan ansiosta pystyimme kaatamaan jopa tuon degeneroituneen suvun yhden jäsenen TV2 ykköspaikalta 1970-luvun lopulla jopa yhdessä kuuluisan elokuvaohjaaja Hannu Lemisen kanssa. Esimerkki puhuu! Vastaavaa nähtiin vain sanomalehti Uuden Suomen Pentti Poukan kohdalla. Lehti joutikin sitten vielä roskakoriin.
Näin.
Ei tällaisilla sota-ajan nimillä tms. ole tulevaisuutta. Niinkuin näitte. Osoite on mielisairaala. Puheillamme on katetta. Kuuma linjamme toimi Moskovaan. Kate oli mahtava Puna-Armeija. On edelleen ja myös taloudellisessa mielessä ja sen näette KTP:n pyörivässä laajassa TV-mainos kamppaniassa tänään. Tai sitten järjestelemässämme Paavo Lipponen – postista Presidentti Putinille (Ilta-Sanomat 28.2.2003). Mikä opettikaan toverit Teille, että kampita ja pukaroi? Vain ko. puolueemme vahvistaa Suur-Suomen rajat.
Suomalaisuuden Liitossa ja sukulaisalkuperäiskansojemme keskuudessa ansioitunut Martti Linna osaa työnsä yhä edelleen. Niinkuin eilen. Et ole yhtään muuttunut. Siitä lämmin kiitos! Klasun kirjoitukset eivät voi olla mitään virallista oppimateriaalina, kuten Martti Linna avoimesti esittää. Suomalaisuudessa ei ole yhtään mitään häpeämistä, olet Linna aivan oikeassa.
Naisemme pitävät myös mielitauti tapausta lievästi sanonnutta ”oksettavana”. Erimielisyyksistä huolimatta olette toimineet tämän Seppo Lehdon kanssa hyvin ja pitkäjänteisesti tässä asiassa. Näin juuri. Seppo Lehto on oikeassa täällä kirjoittelussaan mm. koskien kokoomus puolueen vaiheita; ko. suvun hylkiö – jäsentä ei todellakaan otettu koskaan tarkasti puolueen jäseneksi toiminnan johtaja Jussi Sierilän ”erikoiskäskyllä” 1980-luvulla jäsenanomuskäsittelyssä. Jäsenanomus hylättiin. Hyvä veli-järjestelmämme toimii vielä edelleen. Siitä esimerkkinä tämä mainio kirjoituspalsta. Kiitos Pekka Siitoimelle ja Jussi Halla-aholle. Kiitos, vielä kerran.
Konkreettisesti parasta on ollut Jussi Halla-ahon tehokas toiminta Klasun liikesopimusten vesittämiseksi. Siinä olet hyvin onnistunut ja tulet voittamaan hänet oikeudenkäynneissä, sillä siitä me toveriverkosto pidämme täyden huolen puolestasi. Osakkeesi ovat Jussi vain yhä nousseet. Myös tarvittaessa Strasbourgissa. Klasulle ei mitään mahdollisuuksia, muuta kuin potilasvuode mielisairaalaan. Näin.
– Kale

Nimim. Utelias kommentoi ja raportoi tapahtumista:
Onko Klasun kommandot todella iskeneet?
Nyt on aivan hurjia huhuja liikkeellä; Klasun kommandot olisivat iskeneet 3.3. Tampereella ja heidän esimerkillisen toiminnan tuloksena Seppo Lehto olisi vihdoin jo pidätettykin lopuksi ja viety lopullisesti lusimaan vankilaan? Isku olisi ollut lokakuun 2000 iskun variaatio?
Samassa tilaisuudessa Martti Linnan nenä olisi lyöty taas poskelle? Tietääkö joku tarkemmin jotakin? Osaako joku kertoa? Itse Klasulle olisi taas tarjottu uutta työpaikkaa saksalaisomisteisessa turkkilais-firmassa?
Muutenhan Kale, älä vauhkoa täällä liikaa, Stockmann on ihan niin kuin tasan tarkkaan maan saksalainen tavaratalo, ja sellaisena pysyy, joten jos tahdot germaanit ulos Suomesta pakkoruotsisi kanssa, niin saksalainen Stockmann kuuluu asiasi yhteyteen mukaan. Muukin kirjoittelusi yhdessä Martti Linnan käsitysten kanssa on vankkaa samaa alkuasukas-tasoa ja osoitettu kaltaisillenne mistään mitään tietämättömille loosereille.
Klasu kerää ja kyselee ko. http://www.saunalahti.fi/vaino2/marokonkauhu.htm artikkelin kautta palvelukseen palkkasoturi-joukkoja. Joidenkin ”lopun ajat” näyttävät pian alkavan. Kohteista ei liene pulaa.
Ehkäpä jo jokaisen Suomen sisulaisen tms. kannattaisi hakea itselleen lähestyskieltoa puheenjohtajansa Teemu Lahtisen antaman taannoisen toimivan ja hyvän mallin mukaan. Taidetaan ”senkka” ottaa itsekultakin nenästä pian Suomessa?
-Utelias

Felix von Freyberg ukrien tyyppi-fraseologiasta:
Ukrien tyyppi-fraseologiaa
Ukrien keskinäistä tyypillistä sanahelinää ovat olleet hyvin useasti toistuneet sanat, kuten pakkoruotsi ja tekogermaani. Sanat ja niiden toisto ovat jo lähellä akuuttia neuroosia; krooninen tautologia toki täyttyy tarkasti. Tällä tavoin nimittelemällä etnistä ja pituuskasvultaan pitempää enemmistöä, niin pohjoismaissa kuin Euroopassa, ukrit täyttävät ja tyydyttävät ihmisille tarpeellisen syvän omahyväisyyden tarpeensa, nimittelemällä itseään suurempi kokoisten, niin fyysisesti kuin lukumäärällisesti, etnisten ryhmien jäseniä keskenään, koska itse ovat täysi marginaali ja pysyvät sellaisena loppuun joka suhteessa. Nimittely antaa voimaa kestää ja kohdata kirpeän totuuden, lisää heidän itsetuntoa, missä he itse ovat täyttä marginaalia ja täyttä merkitystä vailla. Itse tunnon laatu on sitten sellaista. Heillä ei ole mitään merkitystä maailman menoon. Nimittely keskinäisllä palstoilla vrt. tämä palsta antaa heille lisää voimaa jatkaa eteenpäin pienessä marginaalissaan.
Ruotsin kuningas oivalsi tämän ja siirrätti nerokkaasti suomalaisia Taalainmaalle, koska tanskalaisten tavat olivat niin houkuttelevia, että ruotsalaiset alkoivat nopeasti omaksumaan niitä. Ruotsin kuningas tunsi tämän ummikkouden muinoin ja kehittyneempien tapojen leviäminen estettiin pikaisesti suomalaisten siirrolle Taalainmaalle. Ei ollut enää pelkoa, että tanskalaisten tavan olisivat tuolloin levinneet Ruotsiin. Roomalainen Tacitus kuvaa myös osuvasti ja samansuuntaisesti suomalaisia Germania-kirja klassikossaan lisäten mm. kuvottavan köyhyyden kuvaamaan oloja Suomenniemellä suomalaisten keskuudessa.
Roman Schatz (Toisten TV-ohjelman juontaja) sanoi, että ukrit rakastavat enemmän marssilaisia Mars-Planeetalta kuin maan ruotsin kielistä osaa … tämähän on totuus ja tällä aksentilla edetään. Hänhän tietää hyvin, koska on perehtynyt saksan kielen opetukseen opetustehtävissä Suomessa.
Sanoissa pakkoruotsi ja tekogermaani, kuvastuu havainnollisen tarkasti täydellinen ukrien keskinäinen ummikkous koko muusta eläväisestä maailmasta (paitsi heimoveriveljistään Marissa, Komissa ja Udmurtiassa), josta he ovat pysyvästi syntymälahjanaan ulkona ja elävät marginaalina ei-kosketuksissa siihen, koska ruotsalaisten läheisyyden takia ruotsin kieliasia koetaan pakoksi (pakkoruotsi) ja tanskalaisten, saksalaisten asia menee jo sitten täysin yli ymärrryksen (tekogermaanit), koska maat ovat Ruotsia kauempana ja asiaa ei ymmärretä, eikä pystytä hahmottamaan.
Talvisotaa käytetään myös ukrien keskuudessa saksalaisia vastaan, kun ”Saksa” jätti Suomen mukamas N-liitolle. Miten Saksa jätti Suomen, kun koko 1930-luvun aikana Suomi oli torjunut kaikki Saksan yhteistyöaloitteet mm. hyökkäämättömyyssopimuksen Saksan kanssa ja vastaavaan sovittiin N-liiton kanssa. Ribbentrop oli muinoin oikeassa ja Suomea voidaan edelleen käyttää korttina siihen, että Saksan itäiset alueet pysyvästi yhdistyvät. Suomi itse määritti oman asemansa, niinkuin tänään; parempi Teidän on elää yhdessä Venäjällä olevien heimoveljienne kanssa Venäjän alaisuudessa, kuin yhdessä germaanien kanssa. Useat kysyvät olisiko Suomen pitänyt olla suomettunut Saksaan? Se on täysin mahdotonta, koska suomettua voi vain Venäjään, missä ukrilaiset asuvat. Saksaan päin päinvastoin germanisoidutaan, kuten kaikki Saksan osavaltiot yhdessä tekevät. Suomettuminen Saksaan on itse asiassa täysin mahdotonta.
Myös germaanijuurien kollektiivinen piilottaminen kuuluu taudin kuvaan mm. eri nimiväärennösten kautta. Asiasta on julkaistu kirjakin eli kaikki ukrilaistetut suomen-ruotsalaiset sukunimet. Tätä tapahtui runsaasti juuri 1930-luvulla, jolloin kaikki yhteistyötarjoukset mm. Saksan suuntaan torjuttiin. Itse asiassa ukrilainen kieli ja kulttuuri ovat merkityksettömät ja suomalais-ukrit eivä olleet itsenäisyyden takana, vaan suomen-ruotsalaisten jääkäriliike. Ukrit ovat aina eläneet venäläisten kanssa ja mm. he antoivat venäläisille ilmi Saksan jääkäreitä. Vain kansalaissovun takia tätä ei toisteta, sillä parempi elää rauhassa keskenään vaikka vakavissa riidoissakin, kun tarttua sitten aseeseen.
Pakkoruotsin, tekogermaanien yms. heidän juttujen joukkoon kuuluu myös legenda siitä, että Suomi tuli itsenäiseksi Venäjän kautta. Varmasti. En epäile asiaa ja muuthan ukrit Marissa, Komissa ja Udmurtiassa elävät pysyvässä rakkaussuhteessa Venäjään puhuen vain venäjää ja käyttäen vain venäläisiä nimiä. Siinä etnisenne lahjakkaat sukulaisenne. Verratakaa vaikka tsetseeneihin. Tosin suomalaiset esiintyivät samallalailla 1809-1918 Komin, Marin ja Udmurtin kanssa. Vain suomen germaanit tahtoivat pois rakkaan Venäjön yhteydestä. Tätä taustaa vastaan ei pidä ihmetellä ukrien täällä esiintyvää fraseologiaa mm. pakkoruotsista, tekogermaaneista ja itsenäisyydestä Venäjän avulla.
Suomen kieli ja kulttuuri kuuluvat pienen pieneen todella erikoiseen vähemmistöön, jos sitten vertaamme sitä Euroopan germaanisiin kieliin ja kulttuureihin. Saksa pystyy vetämään keskeistä roolia maailmassa vastustaessaan Irakin sotaa; ukrit sanovat tyypillisesti, että eivät ota osaa suurvaltojen keskinäisiin ristiriitoihin ja osallistuvat USA:n tiedotustilaisuuksiin. Erikoista on se, että Suomi pyrkii esiintymään pohjoismaiden rinnalla, vaikka kielellisesti ja kulttuurillisesti tämä 95% enemmistö kuuluu Venäjän alkuperäkansojen tai Baltian yhteyteen ja näin ollen itsenäisten valtioiden liitto kehykseen, ei pohjoismaiden.
Yrjö von Grönhagenin opeista lisää oheisessa alla olevassa linkissä. Hänhän toimi 1930-luvun kielitaistelun aikana yhteistyössä saksalaisten kanssa germaanisen kulttuurin puolesta Suomessa. Asia tapahtui tuolloin riippumatta Saksan silloisesta järjestelmästä. Asia voisi tapahtua analogiana myös tänään. Se tapahtuu …
Aikana, jolloin Suomi sanoi yhteydet germaaniseen maailmaan irti ja itki sitten jälkeenpäin, kun jäi yksin talvisotaan. Sitä niittää, mitä kylvää, hyvät herrat. Eivät kaikki suomalaiset ole olleet kollektiivisessa hulluudessanne tai sairaudessanne mukana. von Grönhagenin malli todistaa sen pitävästi.
http://www.saunalahti.fi/vaino2/gronhagen.htm
Felix von Freyberg

Karin Baal Maija Vilkkumaasta ja Jussi Halla-ahosta:
Oletko Jussi Halla-aho vielä vaippa-iässä?
Epäilemme vahvasti niin. Todisteemme ovat osaksi murskaavat yhdessä ikäsi kanssa: Suosikiksesi harvinaisen hyvällä musiikilla kotisivuillasi ilmoitat murrosikäisten, keskenkasvuisten ja degeneroituneiden jälkeläisten idolin ja suosikin Maija Vilkkumaan.
Maija Vilkkumaa on tietysti tyypillinen mitätön tumppi-ukri, ei kelpaisi edes Amatsonien yöhön tai osaisi edes kommunikoida kehittyneempien naisten kanssa, mutta toisaalta Halla-aho voi olla myös intellektuaalisesti kiihottunut Vilkkumaan musiikin primitiivisen ”intellektuaalisesta sanomasta” , koska siinä esitetään opettajat sellaisessa valossa kun esitetään. Vilkkumaan murrosikäisille kohdistetussa musiikissahan sanoma on selvä, että opettajat voivat ja saavat tehdä ihan mitä vain tuon segmentin joukossa … jopa väittää julkisesti, että ei ole juridisesti syytteessä, kun on syytteessä. Jokainen voi tehdä tästä tapauksesta omat johtopäätöksensä.
Eli tarkasti et pysty erottamaan, miten erilaisille ihmisille puhutaan, tai miten heihin oikein asennoidutaan eri tilanteissa: Seurapiiri tapasi näyttävät olevan siis kehittymättömät ja tasolla kirjoittaa erilaisia kantelukirjeitä ihmisille, jotka eivät kuulu lähipiiriisi tai sidosryhmiisi. Vain diktaattorit yms. sopivat ja mahtuvat käsityskykyysi ylivoimaisempana kuin itse ja sen takia niitä pitää pommittaa, kun muuten et mahda niille mitään. Tämä on venäjän kielen opettajat psykologinen tila.
Summa summarum: Paradoksina on ja pysyy tässä musiikkimaussa tietenkin, että Halla-aho pitää juuri tässä valossa esitetystä musiikista murrosikäisille; eli Halla-aholla on sisäänrakennettu tarve tuon musiikki mieltymyksen sisällön mukaan toki kaivaa ja kerjätä verta nenästä. Meille tuttu piirre täysin toisista yhteyksistä kuin musiikkimausta. Siis pysyvä ja hallitseva piirre: Kerjätä verta nenästä. Tarkasti analogiana sopii hyvin muihinkin kuin vielä murrosikäisiin ja keskenkasvuisiin.
KARIN BAAL

Klasu jatkaa aiheesta:
Lämmin kiitos maisteri Jussi Halla-ahon kommenteista. Kaikista. Erityisesti mieleeni ovat jääneet ”tekniset” ja ”sukutieteelliset” viittauksesi ja käsittelen nyt hiukan asiaa. Olen lukenut …
Olen lukenut myös Charles Darwinin Lajien Synty-kirjan ja se on minulla kirjahyllyssä. Se ei kuitenkaan jähmetä minua pelkästään Darwinin aikaan tai paikkaan ja rohkenenkin puhua nyt Homo Tecnicus – lajista, joka on saanut huomattavasti enemmän aikaan kuin mm. Homo Sapiens. Tosin monissa muinaisissa kirjoissa mm. Raamattu, Veda-kirjat, Gilgames, esitetään jo näitä Homo Technicuksen taitoja avaruuslentoja, atomin tuntemista jne. Ei ole olemassa vain yhtä totuutta.
On niin helppoa ”jämähtää” Homo Sapiensiksi ja väittää, että maailma on vain kolmiulotteinen, pysyvästi, ja ihminen periytyy apinasta. Näin on helppoa lakaista maton alle kaikki vastuu itsestä ja asioiden selvittämisestä, koska nämä Homo Sapiensit edustavat näitä asioita tyypillisesti ja nehän ovat kollektiivisesti helppo ymmärtää. Näin ei ole mitään vastuuta myöskään itsensä kehittämisestä ja tulokset näkyvätkin. N-liitto edusti kantaa, että ihminen polveutuu apinasta ja se todella apinoi mm. Saksan teknistä osaamista yhdessä mm. USA:n kanssa.
Homo Technicus, joka on kehittyneempi ja edistyneempi seuraava muoto Homo Sapiensista puolestaan ymmärtää asiat jo paljon laajemmin, että on muitakin ulottuvuuksia kuin nuo kolme ulottuvuutta (venäjän kielessähän on myös vain yksi mennyt muoto, kun niitä on mm. indo-germaanisissa kielissä monia); esim. aika on jo neljäs ulottuvuus E = m · x² (energia on massa kertaa valon nopeuden neliö). Siis neljäs ulottovuus (Dimensio) D4 = miinus äärettömyys ‹ 0 ‹ plus äärettömyys. Tämä mahdollistaa siis aikadilataation eli varman laskeutumisen mm. tulevaisuuteen tai päinvastoin matkustamisen menneisyyteen.
Saksan vanhan teknisen korkeakoulun oppikirjoissa todetaan vielä kaksi muuta ulottuvuutta, mutta kaikkien havaittujen ulottuvuuksien luku nousee aina lukuun 12. Siis lukuun 12, kolmiulotteisessa maailmassa elävät!
Viides ulottuvuus kuvaa Materian organisaatio tilaa ja kuudes ulottuvuus D5:n ajallista, ajan kanssa sekoittumista (Fixierung) Valitettavasti en voi esittää kaavoja, koska en saa nyt heti tietokoneesta esiin neliöjuurta tai integraalilaskujen merkkejä, jotka havainnollistavat Materian ja Ajan sekoittamisen D5:ssä ja D6:ssa.
Näin ollen voimme kenttäteoriat ja materian halliten ja tuntien avata näillä samoilla fysiikan kaavoilla myös ns. Topologisen Tunnelin, joka lyhentää huomattavasti erittäin pitkiä matkoja. Saksan tiedemiehet testasivat tätä ja kun lukee menneitä munaisuuden kirjoja ei voi välttyä käsitykseltä, että nämä tekniset valmiudet ovat olleet hallinnassa jo aikaisemminkin.
Näin ollen sekä Darwinin teoriat että Waren die Götter Astronautten teoriat saattavat molemmat pitää yhtälailla paikkaansa, koska kehitys ja liike on koko ajan käynnissä. Kaikkialla. Mikään ei ole niin pysyvää, kuin itse muutos ja kehitys. Tämä merkitsee, että tiedostavia tiedon tasoja on hyvin monia. Tietysti kaikista helpointa on sanoa, että apina on esi-isäni ja maailma on kolmiulotteinen (sick!) Tällä tavalla saa eniten kaltaisiaan kannattajia! Rohkenen väittää kuitenkin, että ei ole yhtä totuutta.
Irakin sodan alettua voimme vain taas todeta, että USA:n sotilashuipputeknologia on vain täysin apinoitu Saksalta; risteilyohjus on V-1 replika, B-2 pommikone Horten 229 replika, Avaruussukkula on Eugen Sängerin suunnitteleman avaruuspommittajan replika jne.
Eli Jussi Halla-aho, missä viipyy tavanomainen kantelukirjeesi, että USA käyttää aksentillasi natsi-tekniikkaa? N-liitto käytti sitä pelkästään rynnäkkökäsiaseessa eli Saksan rynnäkkökivääri 44:n mallia, jonka Kalasnikov kopioi Saksan asevoimilta.
Tämä huippu moderni tekniikka, joka on käytössä Lähi-Idässä tänään, oli jo valmiiksi kehitetty Saksassa II maailmansodassa ja joiltakin osin jo käyttövalmiina (vrt. saksalaiset lentävät lautaset). Saksalaisessa Museossa kävijä pystyy itse tutustumaan tällaiseen lentävään lautaseen, jota Saksa käytti II maailmansodan lopulla.
Liittoutuneet ryöstivät yhteensä 340 000 patenttia Saksasta sodan jälkeen. Yli 200. 000. Saksan ulkomaan patenttia ryöstettiin myös. USA laskee näiden arvoksi 1500 Milliardia D-Markkaa eli 750 Milliarden € euroa.
Eli on siinä Jussi Halla-aholla kova työ kirjoittaa harrastamiaan paljastuskirjeitä yms., että käytätte mm. natsipatenttia, kun patentit ja suunnitelmat ovat olleet näin haluttua tavaraa ympäri maailmaa. Kannattaisi ajatella joskus jotakin muutakin, kun kriminaali Ilja Ehrenburgia: tämä näkyy ja kuuluu yhteydestäsi.
-Klasu

Lehto perää sakkovankien ja totaalikieltäytyjien oikeuksia:
Ihmisoikeudet tunnustettava sakkovangeille ja totaalikieltätyjille eli heidät on vapautettava sakkojenmuunnoista ja mielipiteen perusteella tapahtuvasta vapaudenriistosta.
Totaalikieltäyjien ja sakkovankien oikeudet myös kunniaan, sillä ovathan hekin suomalaisia (yleensä)
Parasta anarkiaa hallituspuolueita vastaan
… Lehto Seppohan lupasi mm. Radio Tampereen ja yliopistoradio Moreenin vaalitenteissä ainoana ehdokkaana poistaa sakkovankeuden ja totaalikieltäytyjien vankeuden.
Natojäseninähän emme tarvitse asevelvollisuusarmeijaa tässä mittakaavassa.
Pro Seppo Lehto – Liike (Pirkanmaa lista 22-23 )
Listalla mm. Pirkanmaa nuorin Euran Daltoni 19 v. Lasse Koistinen numerolla 22
Ja Seppo Lehto numerolla 23

Lehto raportoi vaalityöstään:
Seppo Lehto- ja Pia Viitanen- tapaaminen Hervannassa 10.3.2003 sujui vaalihuumorin merkeissä ilman yhdyntää ja yhtymistä miltään osin!
… eikä edes kommari Jari Heinonen tullut haistelemaan ollut paikalla haistelemassa kenenkää perseitä, saati nuoleskelemassa Stalinin saavutuksia kansanmurhissaan
Lehto Seppo liikkuu kuin pääskynen pesää rakentaessaan
Syöksyjä eri puolille kaupunkia, tilanteen mukaan ja miten sopii muuhun päiväohjelmaan.
Lehto Seppo kun ei liiku puoluetukiaisilla, vaan pikkaraisella bensahirviöllä.
Finlayson lienee liki varma paikka Aamulehden järjestämässä tilaisuudessa 13.3.2003 force majour-varaumalla.
Eilen Seppo Lehto oli sattumalta Hervantakeskuksen luona jakamassa paikalla esitteitään siinä paikassa missä odoteltiin Pia Viitasta. Lehto Seppo opasti harhautuneet demarikuulijaa odotelleet pois paikalta kertoen että Pia Viitasella on mahdollisesti jokin neekeritapaaminen eikä ilmestyne paikalle, vaikka niin on väittänytkin.
Kiitolliset ottivat Lehdon jakamat hakaristi- ja somalit Somaliaan kortit kiitollisina vastaan ja poistuivat kiroten demareita, jotka eivät ilmesty paikalle sovittuna aikana.
Pia ja puolueloisensa saapuivat toki paikalle, mutta myöhässä. Saivat lähinnä jutella keskenään.
Pia Viitasella tuntui menevän herne nenään, kun näki että Ilkka Taipale komeilee korteissa Lehdon vaalinumerolla, hakaristillä ja tunnetuilla vaaliteemoillaan.
Pia Viitanen väitti kortteja liki laittomiksi. Senpä takia Lehto olikin ko. demarikortit muuttanut tarkoituksiinsa somalit Somaliaan sopiviksi.
Seppo Lehto 23 – Pirkanmaa 11.3.2003
– suursuomalainen Johannes Kastaja

Anonyymi lukija kritisoi Lehtoa:
..taisi olla joku maahanmuuttaja, jolle Lehto haastoi riitaa tavanomaiseen tapaansa.Ikävää, ettei pystynyt hillitsemään itseään vaikka provosoitiin. Lehto teki itsestään martyyrin ja kuulutti kova äänisesti turuilla ja toreilla kuinka maahanmuuttajat hyökkäilevät häntä vastaan.
Lehto itse on uhannut monta kertaa nimimerkkien takaa ”suolistaa” ja lähettää saipputehtaalle ihmisiä, jotka ovat Lehdon kanssa eri mieltä ja Lehdon mielestä siis ”ryssäläisiä”.

Lehto kommentoi:
Rkp pilaa suomalaista perimää
Rkp ja muut hallituspuolueet haistakoon pitkän somalipaskan saastaisine neekerinperseineen
Äänet Seppo Lehdolle Pirkanmaalla lista 22-23
Perätön väittämä ”nekustani”
Ko. epatto oli alimittanen räyhääjä joka alkoi nimitellä edesmenneen äitini nimissä minua ja perhettäni. Minä naureskelin vastaavalle häirikölle kuin eräälle kokoomuslaiselle. Kun jaoin kortteja ohikulkeville hyppäsi potkaisten vasemman puolen kylkeeni. Silloin oli pakko ajaa ko. häirikkö kuin pulu pois häiritsemästä.
Myöhemmin yritti yllyttää vielä mustalaisista alkaen vaan veti vesiperän, kun kysyin mustalaisilta mitä he tekisivät mokomalle, joka nimittelee heidän äitiään ymv:aa. Mannet vastasivat, että tappaisivat, joten se siitä.
Tarina jatkuisi vielä mutta on tärkeämpääkin.
Seppo Lehto … Mitä olette pitäneet vaalijulisteistani ja korteistani, joita mm. tukiryhmäläiseni ovat levittäneet?

Eva Biaudet tukee Lehtoa:
KAIKKI TUKI SOMALI- JA RYSSÄSAASTAN VASTAISILLE EHDOKKAILLE ELI ÄÄNET KANSALLISMIELISILLE SNKY:N LISTALLA
PIRKANMAALLA LISTA NUMEROT 22-23
LASSE KOISTINEN JA SEPPO LEHTO
EVA BIDEE ALAPESUALLAS
SOMALIKYRPIEN LIPOJA JA ARMOTON MAAMME SAASTUTTAJA TAUTISEN VITTUNSA KERA

Eva Biaudet’n tiedote:
Kontakta mig – Ota yhteyttä kyrpä tanassa ja mällit putkessa
Sexsuella Kontakter uppgifter – Yhteystiedot:
Eva Biaudet 00102 Eduskunta
E-post: eva.biaudet@eduskunta.fi
Assistent E-post: sanna.kuorikoski@eduskunta.fi

Lehto kritisoi ryssäläisiä kansanedustajaehdokkaita:
Pia Viitanen, Jari Heinonen komuprofessori yliopistolta ymv:t yltävät liki samanlaiseen ryssäläisyyteen kuin matti.j.mäkelä ( pienellä ansaitusti kirjoitettuna)
Matti J.Mäkelä ( vain suomenkielen kunnioituksen takia isolla ) on vain ryppyreikäinen ryssälude kokoomuksesta, joka saa aina hepulikohtauksen kun kohtaa isänmaan asialla liikkuvia suursuomalaisia. On epäiltävissä että Matti J. Mäkelällä meni kurat jällleen housuun Keskustorin vaalikopeilla kun Lehto Seppo ryysti Kepun ohrapuuroo bulgarialaisen naisen tarjoamana ensimmäisellä vaaliviikolla torstaina. Puuttui vain komukepulaiskokoomuslaisen nysänsä heiluttelu vaalikopin lankutuksiltaan.
Matti J. Mäkelän kaltaisten loisten takia v. 1918 yhteiskunnalliset epäkohdat kärjistyivät siihen pisteeseen että ryssäläiset luteet saivat harhautettua suuren osan suomalaisista tarttumaan aseisiin veljiään vastaan ja synnytettyä termit ”luokkasota tmv:t valheet”. Ryssäläiset loiset ja Jääkärilippua häpäiseet matti.j.mäkelät ansaitsevat aina ja kaikkialla potkun ryssäläiseen ripulipaskaperseeseensä.

Presidentti Halonen kommentoi:
Matti J. Mäkelä Kokoomuksen himorunkkari
matti.makela@insinoorioppilastalo.fi yritti mennä demarihuorienkin koppiin runkulle Keskustorilla, vaan ei huolittu oviaukkoa pidemmälle. Näinollen Matti J. Mäkelä veti löysät demarien kahvikippojen päälle mylvien isoon ääneen kokoomuksen vaaliavusta sdp:lle.
Sairaasti hihitellen tämä rujo Napoleonkompleksista kärsivä maasika oli vonkannut vielä komunaisilta ”edes persettä”. Väitti aikanaan edesmenneenn isävainaansakin nussineen ruumiita, kunnen oli sattunut äitinsä kohdalle. Eli tästä vahingosta saamme kärsiä muuallakin kuin Tampereella.
Tarja Halonen presidenttinne vittu levällään
PS:) ÄÄNET LASSE KOISTINEN 22 JA SEPPO LEHDOLLE 23 PIRKANMAALLA TÄMÄ ON KÄSKY JA VETOOMUS VITTUNI NIMEEN

Lehdon vaaliviesti:
EDUSKUNTAVAALIN AINOA HAKARISTIMIES SEPPO LEHTO
13.3.2003 TALVISODAN MUISTOPÄIVÄNÄ
Ukrainalaiset ottivat hakaristitankit mielellään kukkasin vastaan vuonna 1941
Heille Saksan sotavoimat ja hakaristi edusti kristillisiä arvoja ja irtiottoa kommunismin ikeestä mikä tuhosi kirkot ja niiden arvot.
Akseli Gallen-Kallela oli myös tunnettu kristitty, suursuomalainen, joka myös ymppäsi ko. hakaristit fennomaanitunnuksina itsenäistyvän Suomen kansallistunnuksiksi.
Joten itsenäisyytemme ja Herran nimeen hakaristi on sekä kansallinen että krittijyjen yhteinen onnenmerkki.
PS:) Eilen 12.3.2003 vaalimökillä eräs kd-rienaaja Anna-Kaisa Immonen tuli minulle uhoamaan tekevänä minusta rikosilmoituksen ”jumalanpilkasta”,… siinä vasta luomutilan emäntä. Asiantuntemuksensa kristinuskosta ja hakaristeistä lepää huteralla pohjalla kuten monilla Leninmuseon probagandaa imaisseilla tahoilla. Lienee luomutilan emäntä lypsänyt väärää komujen disinfotissiä?
Hakaristiedustaja Pirkanmaalta Seppo Lehto 23 – SNKY
Edustan hakaristeillä kristillisiäkin arvoja;)
Eritoten asuinpaikkaani Koivistonkylän Veisua ja Viinikan kirkkoa, jonka ovipielessä on 20 graniittista hakaristiä.
Hakaristi on ollut mm. sarjakuvasankari Mustanaamion eli Fantomin onnenmerkki jo 1930-luvulta. .. Joten se mikä kelpaa kirkolle ja Mustanaamiolle kelpaa kyllä Seppo Lehdollekin.
Samoin Satakunnan lennoston tunnusmerkkinä on musta hakaristi sinisellä pohjalla, huomattavimmat sodan ja rauhanajan tunnustuspalkinnot 4.6 Puolustusvoimain lippupäivänä ja 6.12. itsenäisyyspäivänä myönnetään hakaristeillä jne. vientipalkinnoista alkaen joten kyllä näitä kansakunnnallisia esimerkkejä presidentin lipusta alkaen piisaa.
Hakaristin voidaan sanoa näin olevan kansakunnallinen onnenmerkkimme, jota mm. silloinen ilmavoimien varakomentaja Ahola v. 1994 ehdotti Kurkijokelainen lehdessä kaikkien tulevien hornet-hävittäjien kylkeen.
Joten jälleen kerran tuli pidettyä ns. vastikkeeton historian kertaus erilaisille sovjet-tason leimaajille.
Historioitsija Seppo Lehto – 23 – SNKY-lista
Vaalien ainoa hakaristillä ratsastava ehdokas Seppo Lehto

Germaanien Vapautus Rintama Irakin kriisistä:
Hyvät veljet, meine Herren,
Germaanien Vapautus Rintama (GVR) tiedottaa kannattajilleen: Irakin sota on mahdollisesti alkamassa tällä viikolla ja petturi suomalais-ukrit ovat valmiina liittoutumaan USA:n hyökkäyssodassa islamin uskovaisia eli uskollisia ja fanaattisia liittolaisiamme I ja II maailmansodassa vastaan, vaikka islamistit eivät ole koskaan tehneet yhtään mitään näille petturi suomalais-ukreillle, jotka tukevat avoimesti amerikkalaisten ja juutalaisten asehulluutta. Tämä on syvän petturuuden ja pelkuruuden merkki, mistä Suomen yksipuolinen Irakin diplomaattien karkoituskin kertoo.
Käskemme näin ollen kaikkia kannattajiamme GVR:n toimesta järjestelmällisesti ja kurinalaisesti aseellisesti hyökkäämään ja kaikin mahdollisin olemassa olevien keinoin suomalais-ukrilaisiin ja amerikkalais-juutalaisiin kohteisiin vastauksena USA:n tulevasta täysin laittomasta hyökkäyksestä Irakiin, jota petturi ja pelkuri suomalais-ukrit ovat tyypillisesti asettuneet julkisesti amerikan jojo-miehinä tukemaan.
Operaation Werwolf on käynnistynyt!
Werewolf
Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Nicht für uns, Herr, nicht für uns, sondern für den Ruhm deines Namens
Und hält allesamt am Seil Gottes fest und seid nichts uneins.(Quaran, Sure 3, Vers 103)

Germaanien Vapautus Rintama jatkaa:
Otamme äärettömän fanaattisia ja uskollisia taistelijoita luokkaa Joachem Peiper, Muhamed Atta jne. Germaanien Vapautus Rintaman alkavaan Werewolf-operaatioon.
Werewolf operaatiota hallinnoi Ihmissusi, jolla uudet taistelijat ilmoittautuu. Taistelu vihollisia vastaan on Euroopan laajuinen.
Hallussamme on mm. taistelukaasuja ja biologisia aseita, joita voimme käyttää alkavassa taistelussa vihollisiksi meitä vastaan julistautuneita kohtaan.
Tämä on oikeata sotaa, hyvät herrat.
Meine Ehre Heisst Treue: Damals und Heute
Uskollisuus on kunniamme: Eilen ja Tänään.
Werewolf
werewolf@sci.fi

Germaanien Vapautusrintama tiedottaa:
Schluß mit der USA-Tyrannei!
Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Der Krieg gegen den Irak soll nicht von die USA geführt werden, um Saddam Hussein zu entwaffen, die Gewahr der Massenvernichtungswaffen einzudämmen und Demokratie und Menschenrechte durchzusetzen. Die USA wollen die Krieg, um eine neue Weltordnung in ihrem Sinn durchzusetzen.
Öl, Erdgas, Wasser, die Kontrolle des Nahen und Mittleren Ostens, der Zugang zu Zentralasien, der Dollar als Weltwährung, die Stärkung der USA-Rüstungindustrie – dies sind die wahren Ziele von USA-Präsident Bush, für die das Leben unzähliger Menschen geopfert werden soll.
Der Krieg gegen den Irak ist die Fackel die in das Pulverfaß Naher und Mittlerer Osten geschleudert wird. Die Explosion könnte in Kürze auch Europa, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland treffen!
Die Entscheidung über Krieg und Frieden ist von so großer Bedeutung, daß alle sind heute dazu aufgerufen, gegen den USA-Imperialismus mit all seinen Folgen glaubwürdig Stellung zu beziehen und Wiederstand zu Leisten. Wie immer gesagt, daß jeder Krieg, auch der siegreiche, ist immer ein großes Unglück für das Land, das ihn führt.
Deswegen Unternehmen Werwolf ist von uns für den Tag X mit dem Krieg begonnen worden!
Werewolf

Germaanien Vapautusrintama jatkaa:
Werwolf operaation tarkoituksessa on Suomessa lyödä maahan jokainen suomalais-ukri, joka on lähtenyt totaaliseen sotaan Suomen germaaneja vastaan. Jokainen henkilö, joka sallii tällaisen laittoman sodan ilman laillista rangaistusta. Listat ovat pitkiä ja Suomessa ollaan asiat katsottu ennenkin kiväärinpiippua myöten.
Tämä naurettava marginaali voisi vetää jo koivuvirsut jalkaansa ja poistua sukulaisiin Mariin, Udmurtiaan tai Komin tasavaltaan ukriansa puhumaan.
Luonnollisesti suurin osa kansalaisista on tämän osan ulkopuolella, suurin osa kansasta ei kuulu tähän porukkaan, joka on Werewolf operaation kohteena; nämä suomalais-ukrit, jotka lyödään maahan löytyvät mm. viimeisten eduskuntavaalien pohja marginaaleista.
Näitä marginaaleja ja heitä tukevia marginaaleja voimme käyttää mitä tahansa aseita itsepuolustukseksi.
Werewolf

Lääkäri kommentoi:
Tätä palstaa pidemmän aikaa tarkkailleena on allekirjoittaneen todettava, ettei täällä oikein täysjärkistä porukkaa kirjoittele. Erityisesti Klaus Juutilaisen kirjoitukset ovat pistäneet silmään, ja alankin epäillä, että kyseessä todellakin on aito mielenterveystapaus. Sekopäiset skitsofreniseen häiriöön ja narsistiseen persoonallisuushäiriöön viittaavat tekstit ovat kyllä jo itsessään erikoisia, mutta suuri oli yllätykseni, kun noteerasin kollegaanikin paneteltavan tällä palstalla, ja kenekäs muun kuin Klasun toimesta…
Skitsofreniaan viittaavia oireita ovat muun muassa seuraavat:
-Selkeästi paranoidit kuvitelmat ja bisarrit fantasiat
-Kuvitelmat ajatusten julkikuulumisesta ja pakkosyötöstä
-Kontrolloimisharhat (”Kegel-implantit” ym.)
Lisäksi rajatilaoireet näyttäisivät olevan vielä skitsofreniankin oireita selkeämpiä, joskin pelkän anamneesin ja palstaroskan perusteella on haastavaa arvuioida, onko kyseessä rajatila- vai narsistinen häiriö. Psykodynaamisesti ne muistuttavat toisiaan melkoisesti. Rajatilaan viittaavia oireita ovat:
-Primitiiviset suojautumiskeinot. Klasu on osoittanut selkeitä merkkejä ns. split- ja projektiodefensseistä, primitiivisestä idealisaatiosta ja omnipotenssista. Klasun varsin mustavalkoinen näkemys maailmasta ”hyvään” ja ”pahaan” jakautuneena viittaa selkeästi splittiin, mitä primitiivinen idealisaatio on edelleen kärjistänyt. Affektioiden projisoiminen Klasun ”pahoiksi” mieltämiin henkilöihin vahvistaa diagnostista kokonaiskuvaa.
-Integroidun identiteetin puute. Klasun käytös osoittaa hänen kokevan itsensä ja objektinsa joko absoluuttisesti ”hyväksi” tai ”pahaksi”, kykenemättä silti sisällyttämään molempia samaan henkilöön. Yleisiä oireita ovat äärimmäiset tunnetilat, joita uskoakseni olemme kyllä nähneet…
-Realiteettitestaus ja realiteettitajun häilyvyys. Tämä on oikeastaan Klasun osalta suurin diagnostinen probleema. Rajatilapotilailla on yleistä realiteettitajun säilyminen sekä hallusinaatioiden ja deluusioiden puute. Yleensä nämä potilaat kykenevät erottamaan sisäiset yllykkeet ulkoisista ärsykkeistä, mistä en kuitenkaan Klasun tapauksessa ole aivan varma.
-Minän heikkous. Huono ahdistuksen sietokyky ja impulssikontrollin puute.
-Narsistiseen häiriöön viittaavat äärimmäinen itseriittoisuus ja grandiositeetti sekä omnipotentti käsitys itsestä.
Kaikenkaikkiaan Klasu on psykiatriselta kannalta tarksteltuna mielenkiintoinen oirekimppu, jota en ilman erikoislääkärin konsultaatiota lähtisi hoitamaan. Klasulla on havaittavissa piirteitä sekä skitsofreniasta että rajatilasta. Kyseiset tilat ovat periaatteessa jossain määrin toisensa poissulkevia, joten työdiagnoosina voitaneen Klasun kohdalla käyttää vaikkapa erilaistumaton skitsofrenia, F20.3 tai skitsotyyppinen persoonallisuus, F21 joissa esiintyy rajatilalle ominaisia oireita. Lopullinen diagnoosi on jätettävä erikoislääkärin ratkaistavaksi.
Klasulle uskoisin parhaan lääkeyhdistelmän olevan perfenatsiini, 10 mg/vrk. Sitten ei muuta kuin M1 ja jatkohoitoon.
JA,
Erikoistuva lääkäri
SV 343590

Klasu kommentoi Yhdysvaltain hyökkäystä Irakiin:
Irakin sodan kommentointi
Bagdad 20.3.2003 aamulla ammutut Tomahawk-risteilyohjukset ovat vasta sodan aivan ensimmäistä alkusoittoa, sillä New York Times-lehti oli saanut jo aikaisemmin selville, että sodan ensimmäisen 48 tunnin aikana tullaan ampumaan n. 3000 täsmäpommia erilaisiin koteisiin Irakiin; sotilaskohteina päämajat, ilmapuolustus, kommunikaatioyhteydet, kuten myös poliittiset johtajat ovat ohjusten kohteina. Hyökkäys massiivisuus on siis aivan eri luokkaa kuin vuonna 1991, jolloin vstaavia aseita käytettiin kahden ensimmäisen päivän aikana n. 300 kpl. Seuraavat 48 tuntia tulevat olemaan merkittäviä hetkiä alkaneessa sodassa.
USA uhannut käyttää atomiasetta
Irakin mahdollisuus vastata iskuun on käyttää epäkonventionaalisia aseita Kuwaitissa olevia joukkoja vastaan; eli siis kaasu tai biologisia aseita tms., joilla osa 150.000. miehen kootusta amerikkalaisesta hyökkäysarmeijasta voidaan lamauttaa. Tämä tuntuu epätodennnäköiseltä, koska Donald Rumsfeld on silloin uhannut käyttää ydinasetta. joulukuun 2002 tiedotuksen mukaan.
Ohjusisku Israeliin seuraavan 48 tunnin sisällä
Nopea ohjusisku Israeliin saattaisi heikentää ja siirtää tulevaisuuteen seuraavien 48 tunnin tulevia amerikkalais sotilastoimia: Näin ollen tuntuu loogiselta, että tuleekin seuraamaan tavanomaisin ohjuksin tehty isku Israeliin, joka sekoittaa massiivisen iskun tuloa ja antaa Irakille mahdollisuuden häiritä Kuwaitissa olevien amerikkalaisten joukkojen ryhmitystä mm. tykistöllä ja ohjuksin. Monet juutalaisjohtajat maailmassa ovat tiiviisti osoittaneet jo tukensa USA:n toimille Irakissa.
Sodasta pitkä
Irakin sodan lähtökohdat ovat siis täysin eri kuin Afganistanin sodan lokakuussa 2001 eli Irakissa ei tule näin ollen olemaan, mitä nopeata ratkaisua puoleen tai toiseen, vaan taistelut tulevat jatkumaan hyvin pitkään. Lisäksi USA joutuu käymään sotansa Irakin maaperällä, mikä lisää huomattavasti menestyksekkään puolustussodan mahdollisuuksia. Puheet lyhyestä sodasta ovat täyttä Amerikan kannattajien propagandaa samoin kuin vetoaminen teknologiseen ylivoimaan varman voiton tuojana. Huipputeknologiaan sisältyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että Irakin tapaista maata ei voida pelkästään sillä voittaa. Jos sota menee materia vastaan henki, niin henki tulee voittamaan. Tässä on Irakin mahdollisuus.
USA:n strategia
USA:n aloittama sota on siis laiton ja Irak voi tuoda asian YK:hon ja pyytää apua. USA:n suunnitelmat menevät vielä kauemmaksi, kuin Saddam Husseinin kaatamiseen, mikä ei tule onnistumaan puheen avulla ja nykyisillä joukoilla. USA:n päämääränä on demokratisoida Irakin suunnitelman mukaan koko Lähi-Itä menestyksekkään Irakin sodan jälkeen. USA:n strategia merkitsee myös sitä, että kun suunnitelmat ovat tunnetut Irak voi saada apua muista arabimaailmasta, vaikkakin Saddam Hussein ei ole suosittu siellä, mutta USA:n suunnitelmat kontrolloida koko Lähi-Itää yhdessä Israelin kanssa ovat sen verran suuria kaliberiltaan, että se voi aiheuttaa muiden arabien tai islamistien sotaan mukaan tulon.
11.45. 20.3.2003 (KvG)

Presidentti Halonen kommentoi vaalitulosta:
Äimänä: Tony Halme vasta harjoittelee lesbovittuni levittelyä; )
http://www.cs.tut.fi/~jkotka/herwood.jpg
Minna Sirnöstä alkaen kaikki istuvan eduskunnan jäsenet saavat neekerisankkerin kun eivät valinneet Nato-jäsenyyttä kannattavaa Seppo Lehtoa eduskuntaan.
Km-uutistoimisto
Tarja Halosen vittu apposen ammollaan
PS:) Tony Halme vasta harjoittelee lesbovittuni levittelyä; )

Mikko Ellilä kommentoi:
Onko tämä autenttinen vaalijuliste?
http://www.cs.tut.fi/~jkotka/herwood.jpg
Olisi mielenkiintoista kuulla joltain tamperelaiselta, oliko juuri tuo juliste todella kaikissa vaalimainostelineissä.
Mikko Ellilä

Lehto kommentoi:
Ellilän veltto mulkulle ja muille ryssäläisestä sisäsiitoksesta kärsiville tiedoksi: ) Autenttisia julisteita http://www.cs.tut.fi/~jkotka/herwood.jpg oli mm. yliopistolla, tolpissa, ikkunoissa ja eri bussikatoksissa jne – Mahtaa mikko ellilän velttoa mulkkua vituttaa?
Halme on eri porukkaa kuin Soinin pisuhousu ja muut ps:set ryssäläiset lipukielet
Maanpuolustus onnistuu parhaiten Naton riveissä ja vaatimuksilla miehittäjän vetäytymiseksi oli sitten kyse Karjalasta, Tiibetistä tai Tsetseniasta
Kauan toivottu sota alkoi ja loppuu ensi viikolla
Toivottu sota alkoi vihdoin ja viimein 20.3.2003
.. ja bensanhinta alkoi laskea ja talous nousta kohisten.
Kuten jo vaaleissa toin esiin niin sota olisi pitänyt käydä jo kauan sitten ja hajottaa koko Irak menneisyyden historiaan ja jakaa maat eri kansallisuuksien kesken.
Stalin ja Saddam menneisyyden luuserit aikansa ohi on.
Miehitettyjen alueiden palauttaja niin kurdeille Kurdistan kuin tsetseeneille Tsetseenia ja meille Laatokan rannat, Salla-Kuusamo ja Petsamo.
Seppo Lehto – Hyvää sotaonnea Nato- ja USA-koalitiolle.
Loppuupahan ”kurjistanin”-alueelta pakolaisten tulo kun kansanmurhahallinto liiskataan kuten Slobo Milollekin kävi. Vaan oletteko kuulleet että olisi tulossa lisää albaanipakolaisia?
Uskomme että Tony Halme on näistä asioista samaa mieltä?
Tony Halme presidentiksi ja sitä ennen euroehdokkaaksi somalisaastan ja miehittäjä-Ryssän karkoittajana

Anneli Jäätteenmäki tukee presidentti Halosta:
KYSYMME OLISIKO AIKA VALJASTAA HALOSEN LESBOVITTU KANSAKUNNALLISEEN KÄYTTÖÖN LAAJEMMINKIN?
NYTHÄN OLISI AIKA PAINAA KUN SOTAKIN ON SYTTYNYT NEUVOSTO-VENÄJÄN ETÄPESÄKE IRAKIAKIN VASTAAN?
EI MUUTA KUIN KANNUSTUSTA MAAMME TUNNETUIMMALLE LESBOVITULLE.
ANNELI JÄTEMÄKI – EDUSKUNTA
KEPULOISTEN JOHTAJA KÄSI OJOSSA – SINUNKIN LOMPSALLASI
SUOMEN KEPULOISET
HELSINKI

Presidentti Halonen kommentoi:
Presidentilliset kannanottoni 20.3.2003
Kiitos kysymästä! niin Anneli Jäätteenmäelle kuin Tonyllekin tässä taannoin
Tony Halme puhui asiaa;)
Minähän se olen miespuolinen lesboroolissani Arajärven kera touhutessa neitinä haarovälissäni, nuollen pissit ja kakkelit siinä samalla.
Lesbosuhteissa aina on nämä roolileikit, kun kaksi tai useampi lattapillua kohtaa.
Sitten asiaa ulkopolitiikasta:) 20.3.2003
Nyt kun oikeutettu sota saastaista komubaathia eli Saddam Husseinia kohtaan on syttynyt, niin olemme parhaaksi nähneet seuraavaa:
LUOVUTAMME TÄLLÄ PÄIVÄMÄÄRÄLLÄ ULKOPOLIITTISEN VALTIKAN TAMPERELAISELLE SEPPO LEHDOLLE, SILLÄ HÄN ON PEREHTYNYT ASIOIHIN SYVÄLLISEMMIN KUIN PRESIDENTILLINEN VITTUMME.
Tästäkin päivästä suurin osa on kulunut kuukautissiteideni vaihtamiseen ja demarimällien pyyhkimiseen suupielistäni ja vattanahaltani.
Kiitos nyt demarinuorille aamuisesta käynnistään. … ja tervetuloa uudestaan Ainasojan Jarmo mukaan seuraavalla kerralla.
Tarja Halonen – presidenttinne
Parasta A-lk:n lattalesbopillua kautta aikain

Anneli Jäätteenmäki kommentoi vaalitulosta:
VAALIVOITTONI JÄLJILTÄ ON MAAKUNNAN KEPULAISET TULLEET JA PANNEET MINUA KUIN VANHAA HEVOSTA LUOPIOISISSA PAHIMPAAN STALINISMIN AIKAAN
APUA, AUTTAKAA VITTUNI EI KESTÄ ENÄÄ UUSIA VAALIVOITTOJA
ANNELI JÄTEMÄKI
SUOMEN KEPULOISET
HELSINKI

Lehto maailmanpolitiikan tiimoilta:
Millähän arvon kunnioitettu Bush saataisiin kääntämään huomio Moskovan saastan tuhontaan? ; )
YK:n päätöslauselmilla ei ole ollut arvoa, ei edes peräpään pyyhkimiseen
.. kuten sen edeltäjä Kansainliiton protestoinneillekaan ei ole annettu arvoa mm. kun NL erotettiin Suomeen hyökkäyksen vuoksi.
Aluerajat jäivät voimaan talvisodan jälkeen vaikka hyökkäyssota tuomittiin, kuten alueanastuksetkin. Vasta 1941 kesähyökkäyksen myötä saatiin hyvitystä, jonka 1947 miehityssopimus jälleen kumosi näihin päiviin saakka.
Olisikohan Suomella mitään saumaa saada osansa Bushin hyvistä töistä: esim. Suomen luovuttaessa sotilastukikohdat Petsamosta ja Suomenlahden saarilta vastineeksi siitä että saadaan täysi tuki täysimittaisille aluepalautuksille korvauksineen?
Seppo Lehto … Herra Bush on hyvä ja jatkaa

Tuomo Tapio jatkaa aiheesta:
Voisiko kaupuginvaltuutetut ottaa asiassa yhteyttä maamme hallitukseen? … Olkaa hyvä ja miettikää asiaa keskuudessanne … ja toimikaa kieltämällä kaikki ryssäläiset ”rauhanmarssit” välittömästi Ryssän nuolennan osoituksena. … Sillä kuka muu kuin saastainen Ryssä-Sika hyötynee Saasta-Saddamin vallastaolosta? ( Muistanette paviaanikoira-Putinin mehukkaat maakaasu- ja öljysopimukset viime syksyltä 2002 Saddam Husseinin kanssa? )
KGB-Jutkusikojen Paljastaja

Presidentti Halosen lehdistötiedote:
23.3.2003 LEHDISTÖTIEDOTE WIERASPERÄISTEN KUOHINNASTA
– KIIREELLINEN –
Esitämme että vierasperäisten lisääntyminen estetään kuohimalla vierasperäiset somalit, sillä nyt on jo vaarana että lisäätyvät kuin kanit. Kehoitamme sisäasiainministeriötä ottamaan yhteyttä poliisiviranomaisiin ja terveyskeskuksiin, jotta kaikki ne afrikkalaisperäiset, joilla on lapsia, niin kuohitaan jo kiireellisesti ensi viikolla joko siemenjohdot katkaisemalla tai koko pökäle, naisille sama joko kohdunpoistona tai munatorvet tukkimalla verisellä somalipökäleellä.
KEVÄT ON MUUTTOLINTUJEN AIKAA:) Luontoarvoja kunnioittaen näiden ns. muutaman tuhannen tuheron ja pökäleen ripustus muuttoreiteille palvelee myös luontoarvoja.
Tasavallan presidentti
Tarja Halonen
Mariankatu
Helsinki

Ryssäsilpoja kommentoi:
Liebe lesbovittuni – Kiitos hyvästä tiedotteestasi
En lupaa tulla kulli ojossa lunastamaan tarjoustasi rakas Tarja lesbovittuinen märehtijäni, mutta katsellaan : )
Oheinen tekstisi kertoo, ettei virallinen julkisuuskuvasi kerro kaikkea. Hyvä niin.
Toivottavasti terveyskeskuksissa ymv:ssa paikoissa on tiedotteesi tosissaan;)
Ryssäsilpoja

Germaaninen Vapautus Rintama varoittaa Irakin sodan tukijoita:
Tämä on varoitus Irakin sodan tukijoille.
Kaikkille sellaisille, jotka tukevat kansainvälisenoikeuden vastaista sotaa.
Myös Kofi Annanille lakeijoineen.
Olemme jäljittäneet ne henkilöt, jotka luovuttivat USA:lle Bagdadin väestösuojan sijainnin vuonna 1991. Tuolloin kuoli yli 400 naista ja lasta kiitos erään suomalais-ukrilaisen petturiporukan. Nyt tulette saamaan, mitä ansaitsette.
Myös Kofi Annan tulee samaan osansa; mies ei pysty edes tuomitsemaan laitonta sotaa.
Tietysti sanotte nyt, että Hussein, Ramadan, Asis jne. ovat kuolleet ja sota on ohi; kummasti vaan esiintyvät televisiossa ja radiossa. Yksikään Irakin kaupunki ei ole antautunut! Ei ainutkaan! Britannian puolustusministeri Hoon sanoo, että koalitio kontrolloi jo koko Irakia. Viikonloppuna väitti, että kaikki Irakin hallinnon johtajat ovat tapetut suunnitelman mukaan. Se, että salainen palvelu on yrittänyt tappaa ko. henkilöt ja epäonnistuivat ja väittävät päälle, että ovat kuolleet, kertookin jo ihan kaiken.
Irakin voitto on väistämätön!
Tämä on vasta alkua! Tietojemme mukaan Al-Qaida ja Osama bin Laden on valmistunut iskemään mm. USA:n atomivoimaloihin, myös arabimaat ovat tulossa yhteiseen rintamaan Irakin kanssa, sillä USA:n hyökkäyksessä on kysymys maan hegmoniasta Läni-Idässä. 750 miljoonaa islamistia ja muslia ovat julistaneet Pyhän Sodan USA:ta vastaan ja se loppuu vasta, kun USA on tuhottu kokonaan. Siihen voi mennä vuosikymmeniä, mutta USA tulee häviämään aloittamansa sodan.
Te, jotka luovutitte Bagdadin väestösuojan sijainnin amerikkalaisille 1991 olette suuressa vaarassa Suomessa; lähtekää USA:han pakoon teloitusta yhdessä omaistenne kanssa vielä, kun ehditte! Syyllisiä löytyy mm. sini-puna hallituksen koalitiosta vuodelta 1991. Emme tunne mitään armoa Teitä kohtaan riippumatta nimistänne.
Werewolf

Germaanien Vapautus Rintama jatkaa:
Irak ja arabit voittaa.
Painakaa liipasinta, veljet.
Painakaa liipasinta ja listikää nämä Saatanan pelkurit viimeiseen mieheen! Voitto on meidän!
Onko vaikeata kestää nyt totuus?
Oletko liian kauan ollut juutalaisten johdettavana?
Eikä Suomen konservatiivit kumarra verijuutalaisia?
Me germaanit seisomme arabien ja islamistien kanssa rinta rinnan; te muut nähtävästi Amerikan ja juutalaisten. Sotilaanne kuvittelevat omentavan Amerikan voimia jne.
Werewolf

Germaanien Vapautus Rintama jatkaa:
Sinipunahallitus ulko- ja puolustusministeri 1991
Tuosta löytyy henkilöt, joiden avituksella luovutettiin Bagdadin väestösuojan tiedot USA:lle. Ko. hallituksen ulko- ja puolustusministeri kantavat juridisen vastuun. Germaaninen tapaoikeus ulottuu heihin yhtälailla kuin Teihin surkeihin suomalais-ukreihin, jotka kannatattatte laitonta USA:n aggressiota suureen Bagdadiin.
On selvää, että USA:n tukeminen on yhtä helppoa kuin N-liiton Suomea vastaan aikoinaan; persoonat paljastuu. Asetelma on täysin sama. USA oli suurin Stalinin yksittäinen tukija yhdessä Britannian kanssa.
Muistaakin täytyy propagandan keskellä, että suuresti ihailemanne demokratian USA-presidentti lienee itse allekirjoittanut enemmän kuolemantuomioita kuin Saddam Hussein todellisessa elämässä tähän mennessä, ei siis propagandassa, vaan todellisessa elämässä. Saddam Husseinin saavutusten yhteydessä USA-presidentti on täysi juoppo 0. Tällä vertailulla plus avoimella aggressiolla Presidentti Bush uus-konservatiivieineen on paljon pahempi.
Te olette yhdessä Median kanssa täysin aivopestyt Mossadin ja CIA:n propagandalla; 11.9.2001 oli oman väen isku omia kansalaisiaan vastaan. Näin saatiin aikaan sota arabeja vastaan, mitä USA on tahtonut. 11.9.2001 – tapahtumat olivat lavastettuja ja vain Jumala tietää, kuka oli niiden takana, käyttääkseni Saudi-Arabian ulkoministerin sanoja.
Tämä halpa propaganda puree yhtäkailla kuin USA:n pop-musiikki, huumeet yms. ja sellaisiakin, jotka luulevat olevan vapaat tästä saastasta. Nyt on tullut hetki laittaa luu kurkkuun; painakaa liipasinta ystävät, painakaa liipasinta ystävät!
Irakin voitto on varma!
Pan-arabit voittavat!
Saksa on jättänyt AWACS-koneensa Turkkiin! Germaanit seisovat yhdessä islamistien kanssa. Pidän koraania jatkuvasti mukana, jos laukkuni on mukana. Me voitamme! Painakaa liipasinta veljat! Painakaa liipasinta veljet!
Varmasti olette menossa nyt yhdessä suuren ukrilaisen sankarinne kanssa MacDonalsiin kahville USA:ta ylistämään; vai miten keskenkasvuiset lapset? Tämä ihailunne ei saisi vaan nyt paljastua.
Werewolf

Germaanien Vapautus Rintama jatkaa:
Tietojemme mukaan Reinhard GEHLEN perusti CIA:n eli hänen toimittamat tiedot N-liitosta oli kaiken organisaation alku. Tutkimukset jatkuvat. Saksan vanhoja upseereja ei ole enää organisaatiossa, vain juutalaisia ja heitä hännysteleviä mm. kokoomuslaisia.
Näitä todellisia miehiä ei ole enää siellä, nyt on vain USA:n uus-konservatiivit (joita ilmeisesti mm. kokoomus ja Seppo Lehto yhdessä tukevat ns. yes-miehet), jotka ovat valmiit tappamaan tuhansia omia kansalaisiaan entisten liittolaisten talibanien kanssa ja jotka haluavat demokratisoida koko Lähi-Idän eli kaataa mm. Syyrian, Iranin ja Saudi-Arabian hallitukset yhdessä Irakin Husseinin kanssa.
Al-Qaida ja Osama bin Laden tekivät vuodesta 1980 alkaen tiivistä yhteistyötä CIA:n kanssa. Sittemmin heitä käytettiin USA:n toimesta lavastukseen 11.9.2001, jota mukamas pidätte terrori-iskuna. Sotilas yms. tietonne ovat puutteelliset tai sitten kumarratte maailmallakin juutalaisia.
Salakuuntelu hankkeet EU:n piirissä ovat USA:sta. Uuskonservatiivit sanovat Saksaa mm. Libyaksi tai Kuubaksi. Saksa ja Ranska ovat nimetyt myös vihollisiksi ja näiden tuotteita ei enää kaupata USA:ssa.
Suomi ja suomalais-ukrit asettunevat taas USA:n taakse. Hermann Göring puhui hyvin mm. Paavo Talvelalle aikoinaan keskeyttäen hänet kysyen: ”oletteko muuten sodassa USA:n kanssa?” Eihän Suomi voinut olla, eikä mm. Muurmannin rataa lyöty poikki.
Suomen vasallisuhde USA:han juutalaisineen ja vapaamuurareineen on kaikkien tiedossa. Se on jopa suurempi kuin entisen itäblokin tai nykyisen Baltian.
Werewolf

Germaanien Vapautus Rintama jatkaa:
Werewolf antoi jo kesällä itävaltalaisen osoitteen, jonka kautta pääsee Bagdadin sisäpiirin yhteyteen.
Nyt voitte lähettää Irakin suurlähetystöön Irakia kiittävää postia. Irak taistelee meidän puolesta! USA hyökkää seuraavaksi mm. Syyriaan, Iraniin tai Saudi-Arabiaan. Eikä Saksa ja Ranskakaan eivät olet tuevassa.
Painakaa liipasinta, veljet!
Uskon, että nuoria vapaaehtoisia otetaan vastaan ja asejakelua tehostetaan yhteistä vihollista vastaan.
Painakaa liipasinta, veljet!
Irakin taistelu tulee jatkumaan loppuun saakka ja Irak on saamassa koko ajan yhä enemmän tukea muualta arabiasta. Taistelu Bagdadista tulee olemaan ennen näkemätön ja siellä tulee niin paljon uhreja, että USA:n on vetäydyttyvä!
Myös Venäjä, joka on tullut osaksi Euroopan ystäväksi, vaikkakin ystäväksi vain toisella rivillä eli heidän suhteensa ovat vielä tärkeämmät jenkkeihin kuin Eurooppaan, asettuu tässä taaksemme Irakin puolelle.
Tämä on hyvä merkki!
Werewolf

Nimim. Tumppi-Ukri kommentoi:
Miten on mahdollista, että ”CIA:n liittolaisesta” on tullut USA:n vihollinen nro 1. Etkö sinä vielä reilu vuosi sitten käynyt terrorismin vastaista sotaa vankkumattomasti ihailemasi presidentti George W. Bushin rinnalla.

Natural Führer vastaa:
Saatanan ugritumpit. Ette tajua joutuneenne harhautuksen kohteiksi edes harhautuksen jälkeen. Pitääkö asia vääntää rautalangasta? Mekö mukaa liittoutuisimme omia kansalaisiaan pommittavan juutalaisten johtaman USA:n kanssa vanhoja liittolaisiamme vastaan aina 1. maailmansodasta lähtien. Jutulla testasimme lukuisten liittolaistemme todellista poliittista kantaa. Iloksemme voimme todeta että useat Klasun liittolaisina esiintyneet muka oikeistolaiset paljastuivat pelkiksi hännystelijöiksi ja tuuliviireiksi antaessaan tukensa liittymisellemme USA:n neekerivetoiseen ’terrorisminvastaiseen’ sotaan. Kyseessä oli siis harhautus, jolla testasimme seuraajiemme todellisen ideologian. Todelliset oikeistogermaanit eivät milloinkaan lähtisi tukemaan USA:n likaista sotaa.
Täydelliset 0-miesugrit tosin kampanjoivat avoimesti ’pommeja bagdadiin’ vaaliteemoillaan. Ugrien vasemmistolaiseen juutalaisten hännystelyyn ei tarvita edes harhautusta, vaan ugrit seuraavat nyt uskollisesti USA:n juutalaisjohtoa samoin kuin Neuvostoliiton juutalaisjohtoa aikoinaan.
Kuten muutkin alemmat elämänmuodot, pilkkaavat ugrit sitä mitä eivät ymmärrä. Salaisia huipputeknologisia aseitamme on jo toimitettu Irakille. Saksalaisesta huipputeknologiasta sekundakopioina tehdyt täsmäaseet harhautuvat salaisen aseemme voimasta, kun aseidemme korkeataajuinen säteily harhauttaa niiden satelliittinavigaatiojärjestelmät.
Sionistit ovat syöttäneet 3 amerikkalaisdivisioonaa ja yhden brittidivisioonan tuhon omiksi. Salainen aseemme koodinimellä ’kugelwerferwagen’ tuhoaa liittouman joukot. Irakin sodanjohto käyttää tukenaan SS-kenraaliemme sodanjohtotaitoa.

Klasu varoittaa etnisestä nimittelystä:
Varoitus etnisestä nimittelystä
Jussi Halla-aho Te ette tiedä olevanne Turun hovioikeudessa syytettynä tänään (vrt. lausuntonne, että Teitä ei syytetä Turun hovioikeudessa) ja Te ette tiedä myöskään samallalailla sukunimeämme, koska tiedustelitte itse henkilökohtaisesti asiaa 4.7.2002 kirjallisisesti Turun hovioikeudelta. Ette myöskään ole jääneet pois opetustyöstänne syytteenne ajaksi hovioikeudessa, vaan valehtelette yleisesti, että ette ole syytteessä tai Teitä ei syytetä Turun hovioikeudessa mistään.
Esititte lisäksi täällä palstalla arvioita suvustamme suhteessa etniseen ryhmäämme; vastaan täällä, että ko. käytäntöä käyttävät ja näin ollen kirjoittavat joutuvat toimestani välittömästi tutkintaan ja jälkeenpäin mahdolliseen oikeusprosessiin, sillä etnisesti nimittely on maassa lailla kielletty ja ko. tapauksessa on enemmän kuin ennakkotapauksia tuomioistuimista. Käytäntö koskee ketä tai keitä tahansa, sillä kysymys on tarkasti laista ja sen tottelemisesta, noudattamisesta, ei mistään muusta. Tässä ei tehdä mitään poikkeuksia tulevaisuudessa. Ei ainuttakaan. Ennakkotapaukset ovat ennakkotapauksia etnisestä nimittelystä tuomioistuimista maassa.
Tästä asiasta voitte olla 100% varmat.
Pyydän myös ystävällisesti, että minua ei sekoiteta tämän palstan piiriin tai sen keskenkasvuisiin henkilöihin, koska minulla ei ole mitään tekemistä Teidän joukoissanne, joiden yhteinen nimittäjä on yrittää poistaa indo-germaaninen kieli näin ollen yhdessä etnisten oikeuksien kanssa pois perustuslaista, kansallismielisen toimintanne mukaan. En lue, enkä kirjoita ko. palstalle ja Jussi Halla-aho on reaalimaailmassa täydessä syytteessä koko sanan merkityksessä hovioikeudessa huolimatta esittämistään puheissaan täällä ja siellä; mahdollisesti vielä korkeimmassa oikeudessa toimestamme, koska on ollut yliopiston opetustyössä syytteenäolo aikana. Älkää luulko maisteri Jussi Halla-aho, että minulla ei olisi aihetta tai kanttia tarkistaa asia vielä korkeimmasta oikeudesta, koska sitä en ole tehnyt hovioikeudessa. Valtion palveluksessa olevat eivät saa olla virassaan tuomioistuin syytteenäolo aikana; tietysti yliopisto on valtion itsehallintoyksikkö, mutta asian voi tarkistaa, niinkuin sanottu. Väitättehän yleisesti ja julkisesti, että ette ole syytteessä hovioikeudessa.
Tyyliäni tai tapojani on myös turha yrittää jatkuvasti apinoida ja lisätä tällä tavoin kohtaamianne vaikeuksia tulevaisuudessa.
Kunnioittavasti
KvG

Presidentti Putin lähestyy Anneli Jäätteenmäkeä:
Anneli Jäätteenmäki päässee ylväänä vittu takakenossa tarjoamaan kepuvittuaan paviaanikoira Putinille seuraavan valtiovierailun aikana?
Me Paviaanikoira Putin tiedustelemme asiasta: Onko vittusi tällä kertaa pesty, eikä haise neekerille?
V.Putin
Kreml
Moskova